Nyt

Her kan du læse de seneste nyheder fra Den Sociale Retshjælps Fond og sortere i nyhederne, som er inddelt i forskellige kategorier. Du kan bl.a. finde nyt om organisationens politiske arbejde, om nye eller relevante love / lovændringer, nyheder fra vores juridiske rådgivning herunder afrapporteringer, samt information om organisationen m.v.

Tidligere nyheder

Her kan du læse Den Sociale Retshjælps Fonds nyheder igennem årene, helt tilbage fra opstarten i 2007. Desværre er meget gået tabt med tiden, herunder dokumenter og links til de mange nyheder. Vi håber løbende at kunne genskabe disse så de kan bidrag til overblikket over vores arbejde igennem årene.

Juridiskområde

Gældsområde

JUNI

10 års jubilæum

I den frivillige verden er der ofte stor udskiftning i medarbejderstaben. Derfor er vi ekstra glade for, at vi i dag d. 16. juni kan fejre 10 års jubilæum for Marianne, vores leder af Modtagelsen og Social Managers. Marianne har været en gennemgående kraft i DSRFs arbejde og vi håber på hun tager 10 år mere bag skrivebordet hos os.

Kontoret i Horsens er åbent igen

Kontoret i Horsens var lidt senere om at åbne igen, da DSRF her til huse på Horsens Bibliotek. Vi kunne derfor ikke vende tilbage hertil, før der var “go” oppefra. Det kom der heldigvis 8. juni, og du kan igen møde os hver mandag 10-18 og tirsdage 9-17.

MAJ

Forandringsledelse

Den 27. maj deltog Gældleder Julia Kristensen i webinaret “Forstå hjernens trusselsystem, når du leder transformationer”. Her blev hun klogere på, medarbejderes potentielle reaktioner på forandring, og hvordan man imødekommer disse.

Handlekraft og tryghed

Den 26. maj var blev Gældsleder Julia Kristensen klogere gennem webinaret “Sådan øges handlekraften med psykologisk tryghed”. Hverdagen i DSRF er hektisk, og vi møder mange, også frustrerede borgere. Det kan være svært mentalt. Derfor tog Julia nogle gode råd med sig om, hvordan man opretholder handlekraften gennem skabelsen af et trygt arbejdsmiljø.

Tilbage på kontoret

Den 14. maj blev de første medarbejdere lukket tilbage på kontorerne efter nedlukningen 11. marts. Vi er meget glade for igen at byde vores juridiske managere og gældsmanagere indenfor, så vi kan behandle endnu flere henvendelser.

Ledelseswebinar

Den 7. maj var Gældsleder Julia Kristensen til webinaret “Strategi til adfærd – når verden forandre sig hurtigt”. Her fik hun gode råd til, hvordan man tilpasser organisationer i forandringstider.

MARTS

Kontakt til arbejdstilsynet

DSRF tog kontakt til arbejdstilsynet i april 2020. COVID-19 har vendt op og ned på vores verden, og vi håber på deres hjælp til, hvordan vi passer bedst mulige på vores frivillige gennem et godt og sundt arbejdsmiljø.

Kontakt til Socialstyrelsen

Maj 2020 er måneden, hvor DSRF skal aflevere en ansøgning til Socialstyrelsens økonomi- og gældspulje. Grundet coronavirussen og dens samfundsmæssige konsekvenser, står vi dog overfor en uforudsigelig fremtid. DSRF rettede derfor henvendelsen til Socialstyrelsen for at få afklaret nogle grundlæggende spørgsmål i forhold til puljens målgruppe og forventninger.

Kontakt til vores kollegaer

Grundet den nuværende coronakrise og de medfølgende konsekvenser, såsom fysisk nedlukning af vores kontorer, rettede vi i midten af marts henvendelse til landets øvrige gældsrådgivningsorganisationer for at danne os et oveblik over, hvem der forsat yder rådgivninger samt hvornår og hvordan. I en tid som denne er det endnu vigtigere, at vi samarbejder på kryds og tværs for at sikre, at borgerne fortsat har adgang til gratis rådgivning, særligt med tanke på at flere desværre enten allerede har mistet, eller står til at miste, deres indtægtsgrundlag.

Telefonerne kimer

Efter den fysiske lukning af vores kontoret, kan vi allerede mærke et øget pres i forhold til antallet af telefoniske og skriftlige henvendelser – så mange at det desværre er umuligt at følge med. Vi prøver det bedste vi kan, men en af de største udfordringer er den tekniske del i at skulle yde rådgivning hjemmefra. Hvis nedlukningen forsætter i længere tid, vil vi forsøge at komme med alternative løsninger, så vi kan imødekommende den store efterspørgsel på rådgivning. Vi forventer særligt et boom i behovet for gældsrådgivning, grundet coronakrisen, hvor flere er bange for, hvorvidt de fortsat kan betale deres faste regninger.

Nedlukning af Danmark

Den 11. marts besluttede vores statsminister at lukke Danmark. I Den Sociale Retshjælps Fond fulgte vi hendes anvisninger, og sendte alle vores medarbejdere hjem t.o.m. 13. april. Det betyder også, at vi lukker ned for personlige henvendelser samt alle opsøgende besøg i landets fængsler og flere væresteder, forsorgshjem m.v. i Aarhus. Vi vil i det omfang, det er muligt med GDPR for øje, fortsat yde telefonisk og skriftlig rådgivning. Alle aktive sager vil blive færdig behandlet som normalt, dog uden mulighed for personlig møde.

Kursus i fastholde og rekruttering

Den 10. marts var Sekretariatet på kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige hos Center for Frivillig Socialt Arbejde i København. Kurset gav DSRF en masse god viden, om hvordan vi bedst muligt skal nå ud til potentielle frivillige – og hvordan vi vedligeholder deres motivation, når vi har ansat dem. Vi fik derudover lov til at hilse på og vidensdele med repræsentanter fra andre frivillige organisationer

Nye studerende – endnu et oplæg

Den 4. marts drog Sekretariatsansvarlig Camilla Johansen på sin faste halvårlige tur til DANIA Silkeborg for at holde oplæg om Den Sociale Retshjælps Fond, og de  praktikmuligheder, som vi tilbyder. Vi er rigtig glade for det samarbejde, vi har med DANIA Silkeborg, og vi er meget taknemmelige over, at vi hvert semester må få alenetid med deres studerende. 

Møde med Dansk Inkasso brancheforening

Den 2. marts var vores direktør Sandy W. Madar til møde med formanden for Dansk Inkasso brancheforening, bl.a. med henblik på at finde en platform for et samarbejder omkring bekæmpelsen af overgældssætning. Dette er kun muligt, hvis det sker på kryds og tværs af flere relevante sektorer, herunder inkasso branchen, som vi dagligt er i kontakt med i vores gældsrådgivning. Vi håber at dette møde vil udmønte sig i et videre samarbejde og ser frem til den videre dialog.

FEBRUAR

Company Day, EAA

Den 20. februar drog Sekretariatet til Aarhus Erhvervsakademi. Her var der nemlig Company Day, hvor DSRF bl.a. havde mulighed for at møde akademiets markedsføringsøkonomer, som potentielt kan bruges i organisationens Sekretariat og Innovationsafdeling.

Turen går igen til Marokko

Den 8 – 14. februar var vores direktør Sandy W. Madar tilbage i Tangier, Marokko for blandt andet at holde oplæg for flere af de lokale frivillige organisationer, som opfølgning på hendes tidligere besøg i januar. Der blev derfor afholdt en del møder med især frivillige organisationer, der arbejder med voldsramte kvinder samt udsatte familie generelt. Som altid en utrolig lærerig tur, som understøttede behovet for henholdsvis ICVA og MOTAS, herunder behovet for at kunne tiltrække internationale frivillige og praktikanter til at bidrage til styrkelsen af de lokale civilsamfund.

JANUAR

Konference i Bruxelles

Den 30 – 31. januar var vores direktør Sandy W. Madar i Bruxelles i kraft af hendes rolle som præsident for ECDN, the European Consumer Debt Network. Her skulle hun blandt andet medvirke i to workshops som oplægsholder hos DG JUST forbrugerkonference, der samlede over 500 deltagere fra hele gældsområdet, herunder gældsrådgivningsorganisationer, banker, inkasso, forbruger organisationer m.v. Dagene forløb med spændende diskussioner, hvor der var rig mulighed for at påvirke ”den anden side af bordet”. 

Besøg fra TV2 Østjylland

Den 14. januar havde vi besøg af TV2 Østjylland, der gerne ville være klogere på de problematikker vi møder i vores gældsrådgivning. Særligt fokus kom der på de ventetider, som langt de fleste gældsrådgivningsorganisationer desværre her.

Du kan se indslaget HER.

Året første bestyrelsesmøde

13. januar var dagen for årets første bestyrelsesmøde. I september fik vi en ny bestyrelse, og der er derfor stadig masser af spændende emner der skal diskuteres i forhold til hvordan Den Sociale Retshjælps Fond fremadrettet skal begå sig.

Til kamp for sagsomkostningerne

13. januar tog vi et nyt skridt i kampen for en meget gammel mærkesag. Siden 2011 har vi kæmpet for indkomstregulerede sagsomkostninger, da vi tror på, at det vil skabe bedre muligheder for resocialisering af de tidligere indsatte. Den mærkesag kan du læse mere om HER. Den 13. januar havde vi derfor besøg af ph.d. hos Aalborg Universitet, Anette Olesen, der skal hjælpe os i denne kamp.

Visit hos HelpDebit i Rumænien

Vores direktør Sandy Madar fløj d. 9 januar til Cluj, Rumænien for at se til hvordan vores projekt HelpDebit går. HelpDebit skal yde gældsrådgivning til borgerne i Cluj og er et samarbejde mellem de lokale kræfter, associat Proffessor PhD Rodica Diana Apan Vicedean Faculty of Law Cluj Napoca Cristian University “Dimitrie Cantemir” Bucharest samt CREUSUS og MABS.

EU Tender

Direktør Sandy Madar startede det nye år ud med en tur til Bruxelles og Finance Watch 6-7 januar. Sammen arbejdede vi på et ansøgning til EU, hvor vi giver vores bud på hvordan vi forbedre kvaliteten af gældsrådgivning for alle europæere.

December

Altinget, 1. december 2020

I debatindlægget argumenterer Den Sociale Retshjælps Fond og otte andre organisationer for, at det skal være obligatorisk for alle kommuner at have en borgerrådgiver tilknyttet. Det er vigtigt at ordningen gøres obligatorisk for alle kommuner, da dette vil være med til at styrke retssikkerheden over for særligt de svageste borgere i samfundet. Borgerrådgivere bidrager nemlig med at forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen og med at pege på uhensigtsmæssigheder i kommunale procedurer og arbejdsgange, hvilket forbedrer den kommunale sagsbehandling. 

November

Berlingske, 23. november 2020 

Kronikken berører de samfundsøkonomiske konsekvenser af måden der i dag inddrives sagsomkostninger i straffesager på. I kronikken fremgår tal fra Gældsstyrelsen der bevidner, at gælden til sagsomkostninger er fordoblet siden 2013. Dette på trods af, at der i 2014 blev nedsat et udvalgt, som skulle gentænke måden sagsomkostninger inddrives for at støtte de domfældte, der grundet den store gæld sidder fast i en negativ spiral. Inddrivelsen skal altså ske med både økonomi og resocialisering for øje. Hvis der ikke snart sker noget på den politiske bane, vil gælden over de næste 10 år blive øget med 300%. Kronikken klarlægger omfanget af problemet, og opfordrer det politiske Danmark til at handle nu. 

HK, 8. november 2020

Artiklen omhandler Styrelsen for Arbejdsmarkedsrekrutterings nye rapport, hvori de foretager en evaluering af 6 forskellige gældsrådgivningsorganisationer, herunder Den Sociale Gældsrådgivning v. Den Sociale Retshjælps Fond. i artiklen understreges rapportens konklusion om at gældsrådgivning havde en substantiel positiv effekt på de borgere, der modtog gældsrådgivning. I gennemsnit, har hver borger fået reduceret deres gæld med 30.000 kr. ud fra en samlet gæld på 200.000 kr. 

DL Magasinet, 5. november 2020

DL Magasinet bringer en artikel om stalking, hvor de har en række anbefalinger til hvad man skal gøre, i tilfælde at man bliver udsat for stalking. Et af deres råd, er at kontakte diverse organisationer der kan hjælpe en, herunder Den Sociale Retshjælp. 

Arbejderen, 4. november 2020

Arbejderen bringer en længere artikel hvori regeringens nye finanslovsudspil bliver diskuteret. Her bliver der inddraget en tidligere kronik skrevet af Sarah McLeman-Hasselgaard, tidl. politisk konsulent ved Den Sociale Retshjælps Fond, hvor der bliver argumenteret for at fysisk nedslidte og socialt udsatte, der reelt ikke kan arbejde, nemmere kan få tildelt førtidspension. 

September

Jyllandsposten, 8. september 2020

I anledning af at Center for Kontanthjælpsydelser og Den Sociale Gældsrådgivning v. Den Sociale Retshjælps Fond har indgået et samarbejde, skriver Jyllandsposten at dette samarbejde i høj grad vil hjælpe Aarhusianere i udsatte livssituationer til at skabe overblik over deres økonomi og gæld.

Dr.dk, 1. september 2020

I denne artikel beretter DR om kviklånsselskabet Basisbanks lyssky praksis i forhold til en aftale med en kunde, der kunne få sig gæld ophævet, hvis han opgav sin klage og ikke udtalte sig om den. Artiklen referer til Den Sociale Retshjælps gældsrådgivning, som et sted hvor man kan få gratis og uvildig gældsrådgivning. 

August

Berlingske, 31. august 2020

Berlingske og Berlingske Business bringer en artikel om at Danske Bank har opkrævet gæld fra kunder på forkert grundlag. I den anledning bliver direktør for Den Sociale Retshjælp Sandy Madar citeret, hvor hun udtaler at det er rigtig skidt for de personer, da mange af dem i forvejen har det svært. Sandy Madar påpeger dog også, at man skal give Danske Bank en chance for at rette op på deres fejl. Artiklen kan tilgås her

Februar

Nyheder.tv2.dk, 29. februar 2020

I denne artikel skriver TV2 om, at regeringens støttepartier ønsker at sløjfe de indsattes gæld og at regeringen også er åben herfor. I artiklen nævnes Den Sociale Retshjælp, CafeExit og lektor Annette Olesen ved Aalborg Universitet, der alle siger, at gælden er en hæmsko for, at dømte kommer ud og bliver et aktiv i samfundet, og gælden øger risikoen for, at de begår ny kriminalitet.

Nyheder.tv2.dk, 29. februar 2020

Den 29. februar skrev TV2 om at de indsattes gæld i form af sagsomkostninger til det offentlige er eksploderet og, at den er steget med ca. 600 mio. kr. fra 2018 til 2019. TV2 har i den forbindelse interviewet vores gældsleder i København, Thomas Christiansen, for at høre om vores erfaringer med de indsatte og den gæld som de har, Thomas siger, at mange reelt set havner i et gældsfængsel, efter deres løsladelse, da de ikke har mulighed for eller incitament til at betale deres gæld til det offentlige, og at man derfor bør ser på en ordning, der tilgodeser der tidligere indsatte, som gør en indsats for igen at blive en del af samfundet.

Horsensposten.dk og Onsdagsavisen Horsens, 15. februar 2020

Den 15. februar spurgte Horsensposten.dk og Onsdagsavisen Horsens “Har du set dit bibliotek for nylig?”. De skrev heri om alle de nye ting, som man kunne opleve på Horsens Bibliotek, For eksempel kan du nu finde Den Sociale Retshjælp på biblioteket, mandag kl. 12.00-18.00 og tirsdag kl. 9.00-15.00. Her kan borgere under indtægtsgrænsen for fri proces få bistand vedr. for eksempel kontanthjælp, revalidering og meget mere. Det foregår i Studierum 3 på Horsens Bibliotek.

Børsen, 7. februar 2020

Børsen har en artikel omkring Tænk i forbindelse med en stigning i personer, som søger hjælp til gældsrådgivning- og færre som ryger i RKI. Den Sociale Retshjælps Fond er kort nævnt i artiklen omkring antallet af personer, som søger hjælp her.

Januar 

DanskIndustri.dk, 14. januar 2020

Dansk Industri har interviewet Den Sociale Retshjælps Fonds nye bestyrelsesformand, Dan Boyter, om hvorfor han netop valgte at tiltræde som bestyrelsesformand. Hertil siger Dan Boyter “Privat gæld er et kæmpe problem – for den enkelte og for samfundet. DSRF er en velfungerende organisation, der skaber ro, overblik og gør en reel forskel i folks liv – helt ind i privatsfæren – når det brænder på.” Selv mener Dan at han kan bidrage med sin mangeårige erfaring som direktør for Presalit A/S til at sammensætte det rette hold og dermed skabe sammenhængskraft, så organisationen kan udvikle sig.

tv2.ostjylland.dk, 12. januar 2020

Det er svært at få hjælp til ens gældsproblemer. TV2 Østjylland var besøg på KFUM i Randers og os i Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus, der begge kan berette om lange ventetider for de som henvender sig med en eller flere gældsproblematikker.

TV2 Østjyllands nyhedsudsendelse, 11. januar 2020

Den Sociale Retshjælps Fond optrådte i TV2 Østjyllands nyhedsudsendelse, hvor flere gældsrådgivningsorganisationer kunne berette om lange ventetider for de som henvender sig for at få gratis gældsrådgivning.

DECEMBER

En af os – oplæg om psykiatriske udfordringer

I DSRF møder vi alle typer mennesker – og vi vil gerne hjælpe dem alle bedst muligt. Derfor havde vi 12. december besøg af tre seje repræsentanter fra EN AF OS, der gjorde os klogere på livet med en psykiatrisk diagnose.

Netværksmøde for lokale foreninger og organisationer på Nørrebro
D. 5. december deltog Streetmanagerforeningen i et netværksmøde for lokale foreninger og organisationer på Nørrebro, afholdt af Frivilligcenter SR-bistand i København. Der blev givet tips, sparret, talt erfaringer og udfordringer, samt netværket. Streetmanagerforeningen tog fra mødet med en masse ny viden og ikke mindst et bredere og stærkere netværk! 

NOVEMBER

Karrieredag Erhvervsakademi Aarhus Finans

D. 14. november blev dette semesters sidste uddannelsesmesse afholdt for os hos Den Sociale Retshjælp. Denne gang tog vi mod Viby for at tiltrække Finansbachelorer. Vi blev modtaget af særdeles interesserede studerende, som søger praktik til efterårssemesteret 2020. Udover at møde de spændende studerende profiler, fik vi også snakket med praktikkoordinator Karen Aarup Iversen, som vi er glade for at have et godt samarbejde med. 

Uddannelsesseminar i Middelfart

D.7. november afholdt Center for Frivilligt Socialt Arbejde et uddannelsesseminar i Middelfart, hvor vi var to fra Sekretariatet der deltog. Gennem seminaret blev vi klogere på, hvordan vi hos DSRF kan arbejde med at støtte og hjælpe de frivillige med at håndtere udfordrende situationer i det frivillige arbejde. Derudover fik vi inspiration til, hvordan vi kan arbejde med at skabe et godt arbejdsmiljø for de frivillige. En meget informativ dag, hvor vi fik konkrete redskaber, som vi kan tage med os hjem til organisationen.

Student Day på Erhvervsakademi Aarhus

Når vi i Sekretariatet tager til messe, er det som regel os der står på den anden side af bordet og forsøger at tiltrække de mange studerende. Da vi drog afsted mod Viby d. 6.november, var rollerne byttet rundt og denne gang var det de studerende der stod ved hver deres stand og præsenterede sig selv. Gennem dagen mødte vi mange dygtige multimediedesignstuderende der viste deres flotte portfolio frem og vi modtog mange fine CV’er. 

Besøg af lektor Charlotte Thomsen

Vi blev den 5. november klædt endnu bedre på til at hjælpe vores klienter, da vi havde lektor ved UCN i Hjørring Charlotte Thomsen på besøg. Charlotte fortalte om hvilke samtaleteknikker man kan benytte ved klientrådgivning, og lærte os en masse spændende og nyttige værktøjer som vi glæder os til at prøve af!

OKTOBER

Foredrag, Erhvervsakademi Silkeborg

Vi har mange gode venner rundt om på landets erhvervsakademier, og det er vi rigtig glade for. Det betyder nemlig, at vi bliver inviteret på besøg flere gange årligt for at fortælle om os selv og vores praktikmuligheder. Sekretariatsansvarlig Camilla tog derfor d. 28. oktober til Silkeborg for at møde de mange finansøkonomistuderende. Vi blev som altid taget godt imod og glæder os allerede til vores næste besøg.

Karrieremesse IBA Kolding

Hos den Sociale Retshjælp kan vi godt være to steder på samme tid. Den 23. oktober tog vi nemlig også på Finans Karrieredag i Kolding. Her var vi dog allerede på udkig efter praktikanter til Gældsafdelingen til efterår 2020. Vi fik muligheden for at præsentere virksomheden foran de studerende, hvorefter de studerende kunne komme rundt til vores stand for at høre mere om mulighederne vi tilbyder til Finansbachelor studerende. 

Company Day på Erhvervsakademi Aarhus

Hos Den Sociale Retshjælps Fond elsker vi at være ude og vise flaget. Derfor var vi rigtig glade, da vi fik lov til at deltage til Company Day på Erhvervsakademi Aarhus d. 23. oktober. Da vi var på udkig efter praktikanter til vores multimediedesign afdeling, fik vi til messen rig mulighed for at møde en masse dygtige multimediedesignstuderende. En god eftermiddag, hvor vi fik lov til at fortælle de studerende om, hvad vi kan tilbyde hos DSRF.

Tilbage til Rumænien

Anden tur til Romænien begyndte d. 21 oktober da vores praktikant Rebecca endnu engang fløj til Cluj. Det første møde om mandagen var imellem holdet bag Romanien projektet, HelpDebit. Her blev der udformet et spørgeskema til klienterne, som skal hjælpe med at forstå forholdet mellem gæld og det mentale helbred. Dernæst arbejde holdet på HelpDebits hjemmeside og dets indhold, såsom relevante love og nyheder. Dette resulterede i ejerskabet af www.helpdebit.ro .Sandy ankom til Cluj d. 24 oktober og sammen fik de skabt en ny plan for resten af 2019. 

Konference med Socialstyrelsen: Virksomme indsatser på voksenområdet 

Mandag d. 21/10 var to af vores praktikanter fra Innovation til konference i Kolding, med Socialstyrelsen som værter. Konference omhandlede de socialpolitiske prioteringer, der skal til med en ny regering med en finanslov uden satspuljer. Der blev lagt fokus på videns baserede principper, som omhandlede at tiltagene skulle: virke for borgeren, at det skal kunne implementeres lokalt, at det har kendte økonomiske konsekvenser, at der er en efterspørgsel og at det er realistisk i drift.    

MatchMaking på Professionshøjskolen UCN

Onsdag d.9. oktober tog sekretariatet til messe i Aalborg, sammen med to praktikanter fra hhv. multimediedesign- og IT afdelingen. Til messen fik vi mulighed for at holde et oplæg om vores organisation og efterfølgende talte vi med de dygtige studerende, hvor vi modtog mange fine CV’er. En succesfuld dag, hvor der var stor interesse for DSRF som organisation og vores stillinger i multimediedesign- og IT afdelingen. 

SEPTEMBER

Karrieredag Dania Silkebog

Torsdag d. 26. september gik turen til Silkeborg, hvor vi mødte mange forskellige studerende fra Finansøkonomi studiet. Efter et oplæg holdt af Camilla, stod vi og modtog ansøgninger og havde masser af gode snakke ved vores messe stand. Alt i alt blev der vist meget stor interesse for vores Gældsmanager-praktikant og Økonomipraktikant stillinger. 

Den Sociale Retshjælps Fond får ny bestyrelse

Den Sociale Retshjælps Fond har fået ny bestyrelse. Ny mand på formandsposten er erhvervsmand Dan Boyter. Med sig i bestyrelsen har han Jonatan Hjortdal, Chief Legal Officer hos LegalHero ApS, Bente Damgaard, adm. direktør, Damgaard Consult ApS og 

Karrieremesse på Dania Viborg

DSRFs sekretariat har travlt for tiden. Med vores nuværende, dygtige IT-praktikant drog de igen på messe. Denne gang i Viborg, hvor de egentlig søgte IT-teknologer til vores IT-praktik. Der var dog også administrationsøkonomer og markedsføringsøkonomer til messen, som viste stor interesse for vores HR- og kommunikationspraktikantstilling, så vi er spændte på, hvor mange der sender os en ansøgning efter vi er vendt tilbage på kontoret.

På tur til Rumænien

Dette efterårs første arbejdstur startede d. 16 september, da vores praktikant, Rebeca rejste til Cluj, hvor hun arbejde tæt sammen med Rodica Apan, som er vores Romanske projekt partner. De mødtes også med de tre bestyrelses medlemmer på vores Romænien projekt. Turen resulterede i mange positive tiltag, såsom valget om at ændre projektets navn fra A.R.D til HelpDebit. De udarbejdede en analyse af, hvordan forgældende personer i Romænien forholder sig, den proces de gennemgår med f.eks. deres mentale helbred ligesåvel som deres finansielle mønstre og vaner. Dette foregik i samarbejde med psykologen og universitets professoren Ioana Miclutea, som også er en del af bestyrrelsen i HelpDebit. Derudover, blev HelpDebits arbejdsdokumenter og værktøjer modtaget, omskrevet og tilpasset til de Romanske love og protokoller. Derfor kan diskussionen om, hvordan man bedre kunne inkludere HelpDebit i Den Sociale Retshjælps Fonds arbejds processer og etikker placeret. 

Sensommerfest i Lundtoftegade

Lørdag d. 14. september deltog Streetmanagerforeningen i sensommerfest i Lundtoftegade i forbindelse med et nystartet projekt vedrørende forældre-og familierådgivning til kriminelle og kriminalitetstruede unge. Der blev skænket kaffe, talt med beboere, forældre og unge i området, delt flyers ud samt skabt opmærksomhed omkring projektet. 

Finance Watch Workshop, København 

D. 5.-6. september var vores direktør Sandy Madar og Sebastian Løper, Rebeca Rus og Anne-Sofie Blicher Engstrøm fra Innovation på tur til København for at deltage i en workshop med Finance Watch. Til denne workshop deltog eksperter, i gældsområdet og generelt den finansielle verden, fra hele Norden og Irland. Her blev delt, hvordan man er stillet i forhold til økonomi i de forskellige deltager lande. Der blev diskuteret, hvordan indsatsen på gældsområdet bedst muligt kunne skærpes, hvem de udsatte er og, hvordan man skulle bevæge sig frem imod et fremtidigt lov forslag til EU Kommissionen vedrørende netop dette emne. Finance Watch var værter i samarbejde med Den Sociale Retshjælp ved denne workshop.    

Karrieremesse, UCN Aalborg

Den 12. september var Sekretariatet igen på karrieremesse. Denne gang hos UCN i Aalborg, hvor vi mødte de studerende på Administrationsbacheloruddannelsen. Messen var godt besøgt, og mange af de studerende fattede interesse for de to praktikstillinger vi havde med, som Politisk Konsulent og HR- og kommunikationsansvarlig.

Workshop i Bruxelles

D. 4. september har vores direktør Sandy Madar, været i Bruxelles for at deltage i en workshop om hvordan man håndterer overgældsætning, hvor de blandt andet har diskuteret forskellige procedurer for gældsaftaler og gældsrådgivning.

Flere hænder til retshjælp i midtjylland

Den 2. september deltog Sekretariatsansvarlig, Camilla, samt Juridisk Leder, Sarah, i DJØFs arrangement “flere hænder til retshjælp i midtjylland” i jagten på flere frivillige til vores juridiske afdeling i Aarhus. Arrangementet var for færdiguddannede jurister, og netop derfor ville de være en god kompetence for DSRF, så de kan støtte op om vores jurastuderendes arbejde.

AUGUST

Karrieremesse

Den 30. august drog DSRFs HR- og Kommunikationsafdeling til Herning for at deltage i Erhvervakademi MidtVests Karrieredag. Her mødte vi studerende fra markedsføringsøkonomi, multimediedesign og finansøkonomi, som vi håbede fandt interesse for vores praktikstillinger som Gældsmanager, Mulitimediedesigner, HR- og kommunikationsmedarbejder samt Politisk Konsulent. Vi havde mange gode samtaler og kom hjem med en god bunke CV’er, som vi glæder os til at gennemgå.

JUNI

Bestyrelsesmøde i ECDN

Den 28.-29 juni var vores direktør, Sandy, og Sebastian fra innovationsafdelingen til bestyrelsesmøde i ECDN. Mødet foregik i Finance Watch’s lokaler i det centrale Bruxelles. På mødet diskuteredes bl.a. FinTechs og dets fremtidige rolle i samfundet, ECDN’s vidensplatform samt ECDNs kommende generalforsamling, som vil blive afholdt i Bruxelles i starten af november.

MAJ

Samarbejde med Merkur Service

Vores kontor i København har været så heldige fremover at få hjælp fra Merkur Service. Hjælpen vil bestå i vask af det linned, der dagligt bliver brugt på kontoret af både borgere og ansatte. Selvom Merkur er en lille planet, er det en kæmpe hjælp for DSRF. En kæmpe tak skal derfor lyde til firmaet!

University College Nordjylland tager semestret sidste karrieredag

Den sidste karrieredag for Den Sociale Retshjælps Fonds vedkommende, var i Aalborg på University College Nordjylland. Her deltog både studerende fra financial controller, finansbachelor og finansøkonom. Vi talte med en del studerende, som ikke kendte til os i forvejen, men som syntes at det lød som et rigtig godt stykke arbejde og spændende sted at arbejde. Vi fik ingen CV’er eller ansøgninger med hjem, men mon ikke de kommer i løbet af efteråret, når de studerende for alvor skal til at lede efter praktikpladser. 

Valgdebat til Folketingetsvalget

Den 13. maj var alle i innovationsafdelingen igen til valgdebat med inviterede kandidater til Folketinget på VIA i Århus. Modsat til Europaparlamentsdebatten var tematikkerne denne gang primært nationalt baseret. Samtidig lykkedes det Lasse og Sebastian at få tilsendt Den Sociale Retshjælps klientrapport til 2 af kandidaterne, der begge udviste interesse.

Karrieredag på IBA Kolding

Vi bliver så glade, når vi bliver inviteret til karrieredage på de forskellige uddannelsessteder. Det giver os nemlig muligheden for at komme ud blandt de studerende og udbrede kendskabet til, hvem vi er og hvad vi laver. Derfor var det også rigtig fedt at komme med til karrieredag på IBA Kolding. Her fik hver deltagende virksomhed 1 minut til at pitche for de studerende, inden de studerende kunne besøge os på messen og høre mere, om hvad vi kunne tilbyde. 

Valgdebat til Europaparlamentet

Den 7. maj var William og Andreas fra innovationsafdelingen til valgdebat på VIA i Århus. De inviterede kandidater kom vidt omkring i forhold til debatemner, hvor de alle pointerede vigtigheden af at stemme til valget.

Et skridt nærmere i Rumænien

Den 5. maj var stifter og direktør Sandy Madar igen i Rumænien i forbindelse med projektet omkring oprettelse af national gældsrådgivning i landet. Projektet er efter lang tids hårdt arbejde ved at finde sin form og i denne omgang, blev der arbejdet på fastsættelse af trinsystemerne, etiske regler samt de generelle rammer for gældsrådgivningen.

Finanskarrieredag på Erhvervsakademi Aarhus

Den 2/5 deltog vi ved Erhvervsakademi Aarhus’ karrieredag for finansøkonomer og financial controllere. Vi fik os her nogle gode snakke med interesserede studerende, som gerne ville vide mere om, hvordan det er at være praktikant hos Den Sociale Retshjælps Fond. Vi fik også her enkelte ansøgninger og CV’er med hjem. 

APRIL

Karrieredag på Erhvervsakademi Dania i Hobro. 

Da Erhvervsakademi Dania i Hobro afholdt karrieredag for deres finansøkonomstuderende, var Den Sociale Retshjælps Fond også inviteret. Vi deltog med to medarbejdere i denne messe, hvor vi fik talt med en del finansøkonomstuderende, som var på udkig efter praktikplads for foråret 2020. Vi fik enkelte ansøgninger og CV’er med hjem herfra. Det er altid dejligt at komme ud til uddannelsesstederne, fordi vi på denne måde får gjort os synlige iblandt de studerende. 

Oprettelse af Advisory Board

Den 25. april blev beskrivelsen til det nyoprettede Advisory Board offentliggjort på Den Sociale Retshjælps hjemmeside. Det er en erstatning af det hidtidige Repræsentantskab, men vil i praksis ikke forandre sig betydeligt. Årsagen til skiftet er at et advisory board i sin essens, er en mere præcis beskrivelse af den rolle, Repræsentantskabet hidtil har haft. 

I forlængelse af dette er vi samtidig også ved at se på mulighederne for at hverve nye folk til det nye koncept.

I den kommende tid vil en officiel liste blive offentliggjort.

Projektbørs Sociologi

Torsdag d. 11 april drog vores Sekretariatsansvarlige til Aalborg for at deltage i praktikbørsen for universitetets sociologistuderende. Med sig havde hun tidligere HR- og kommunikationspraktikant, Mia, som studerer på selv samme uddannelse. På dagen fik de studerende tilbuddet om to forskellige praktikpladser, som HR-og Kommunikationspraktikant og som Politisk Konsulent. Vi fik en god modtagelse af de studerende og glæder os til at se, om vi skal indlemme en af dem på vores hold i efteråret.

Sandy i Rumænien

Torsdag d. 11. april var vores direktør, Sandy, i Rumænien til møde med blandt andre associate professor Rodica og juristen Sorin. Mødet byggede videre på et møde, der fandt sted d. 4. april, og formålet med mødet var at endeligt fastlægge de rammer, som skal være gældende for den gældsrådgivning, som vi pt. arbejder for at opbygge i Rumænien. Disse rammer indeholder bl.a. etiske regler samt rammerne for samarbejde med de statslige myndigheder og andre gældsrådgivnings organisationer i andre lande. 

Til årskonference hos Cabi 

Den Sociale Retshjælps Fond var repræsenteret ved Cabis årskonference d. 8 april i fællessalen på Christiansborg. Konferencen handlede denne gang om, hvordan virksomheder bedst inddrager socialt udsatte i deres arbejdsstyrke. Dagen var fyldt med oplæg, mindre foredrag og performances. Men der var også gruppediskussioner mellem deltagerne ved mødet. Formålet med disse gruppediskussioner var, at Cabi kunne bruge deltagernes input til deres anbefalinger fremover. Cabi var derfor meget glade for at vi, og andre organisationer, gav vores viden og erfaringer videre. DSRF ser frem til næste møde med Cabi. 

Student Day på Erhvervsakademi Aarhus

Den Sociale Retshjælps Fond deltog i Student Day d. 8/4 på Erhvervsakademi Aarhus. Til denne messe var de multimediedesignere, webudvikler og digital concept udviklere, som endnu ikke havde fået en praktikplads. De havde på denne eftermiddag mulighed for at præsentere dem selv og fortælle, hvad de kunne tilbyde et eventuelt kommende praktiksted. Vi fik nogle ansøgninger og CV’er med hjem efter denne dag – så det var en gavnlig eftermiddag for Den Sociale Retshjælps Fond. 

Sponsorat fra Kontormøbler.dk til vores kontor i København

KontorMøbler.dk har sponsoreret en komplet arbejdsplads, som en start til at få indrettet kontoret i København.

Møblerne er i en flot kombination af hvid og antracitgrå, så det er nemt at kombinerer dem med flere møbler senere i samme stil.
De består af et moderne hvidt Hæve sænke bordreoler og skabe til opbevaring, samt en god ergonomisk kontorstol. Se billeder af den lækre arbejdsstation på vores Facebookside.

Karrieredag på Erhvervsakademi Midt-Vest

Tirsdag d. 2. april deltog vi i karrieredagen på Erhvervsakademi Midt-Vest. Her deltog en masse finansøkonomer, som var på jagt efter praktikplads. Vi talte her med en god håndfuld studerende, som fandt arbejdet hos Den Sociale Retshjælps Fond yderst spændende.  Vi håber interessen munder ud i, at vi modtager nogle relevante ansøgninger indenfor den kommende tid. 

Arbejdsgruppemøde angående tilfredshedsundersøgelse for borgere i Center for Myndighed i Århus

I løbet i af marts og april måned, har vores direktør og stifter, Sandy, og William fra innovation, i anledning af Sandys rolle i Udsatterådet, deltaget i arbejdsgruppen for udarbejdelsen af tilfredshedsundersøgelsen for borgere tilknyttet Center for Myndighed i Århus. Sandys rolle i arbejdsgruppen har været at afdække tilgængeligheden for målgruppen af undersøgelsen og dermed sikre, at undersøgelsen henvender sig til målgruppen på den rigtige måde, sådan at deres oplevelser faktisk også kan tages til efterretning. 

MARTS

Nye samarbejder for Rådgivningsteamet

I marts måned har vi været ude at lave nye samarbejdsaftaler for Rådgivningsteamet, vores opsøgende gældsrådgivningsteam. De nye steder vi fremover kommer til at besøge er Nordbyen, et forsorgshjem der er tilknyttet Center for Myndighed, og Reden Aarhus, som et er værested for udsatte kvinder. Vi ser frem til et godt og givende samarbejde med begge steder, og vi håber, at kunne hjælpe en masse borgere, og give dem håb for en bedre og mere overskuelig økonomisk fremtid.

Potentielt samarbejde med advokatfirmaet GE

Lederen for vores juridiske rådgivning Theodor og vores praktikant Andreas var den 28. marts til møde med advokatfirmaet GE med henblik på et muligt samarbejde omkring deres kontor i Bazar Vest. Forhåbningen er, at Den Sociale Retshjælp kan tilbyde rådgivning i bazaren i GE’s lokaler, da vi vurderer, at der er et omfattende behov i netop dette område. De næste uger vil vi arbejde videre med dette projekt, og forhåbentligt snart kan offentliggøre konkrete rammer for samarbejdet.

Company Day på Erhvervsakademi Aarhus

Onsdag d. 27. marts deltog vi fra Den Sociale Retshjælps Fond på Company Day, som var en mini-karrieredag for multimediedesigner, web-udvikler og Digital Konceptudviklere. Her kunne de studerende shoppe rundt på messen og tale med de forskellige virksomheder og disses arbejdsopgaver. Vi fik en lille håndfuld CV’er med hjem, så vi er spændte på, om efterårssemestrets multimedie-designer er i denne bunke. 

Samtalespecialist på besøg

Onsdag d. 27. marts havde vores kontor i København besøg af Annett Bengtsson, der er specialist i samtale og samtalemetoder. Hun gav vores medarbejdere en masse gode værktøjer, som de kan bruge i mødet med vores klienter – bl.a. hvordan de kan skabe den nødvendige tillid sådan, at klienterne tør at åbne op for vores managere, som derfor kan give klienterne den helt rigtige hjælp i gode og trygge rammer.

Bestyrelsesmøde i ECDN

Fra fredag d. 22. til lørdag d. 23. var vores direktør, Sandy, i sin funktion som præsident for ECDN (European Consumer Debt Network) til bestyrelsesmøde i ECDN. Mødet fandt sted i Rotterdam og bestyrelsen diskuterede bl.a. organisationens fremtidige strategier og fokusområder. Derudover kom NGO’en Finance Watch forbi for at sætte ECDN’s arbejde i perspektiv.

Karrieredag på Erhvervsakademi Dania Silkeborg

Torsdag d. 21. marts deltog vi hos Den Sociale Retshjælps Fond i karrieredagen på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg. Her blev afholdt karrieredag for de finansøkonomer, som leder efter praktikplads til efteråret 2019 samt foråret 2020. Vi fik talt med en masse af de studerende og fik nogle CV’er med hjem, så vi håber at se nogle af disse personer hos Den Sociale Retshjælps Fond til efteråret eller foråret. 

Inspirationsmøde om socialt frikort

Onsdag d. 13. marts var Lasse og Sebastian fra innovation til inspirationsmøde om det sociale frikort hos Aarhus Kommune i Værksmestergade. Det var Socialstyrelsen, der stod for arrangementet, hvor de bl.a. fortalte at frikortet giver de socialt udsatte mulighed for at tjene 20.000 kr. skattefrit hvert år uden at blive trukket i deres sociale ydelser. Det sociale frikort er ment som en måde, hvorpå man kan hjælpe socialt udsatte med et perifert forhold til arbejdsmarkedet og give dem en følelse af at blive værdsat på arbejdsmarkedet, hvorved man forsøger på at gøre det perifere forhold mere nært – og på at give de socialt udsatte flere penge mellem hænderne, uden at disse behøver at komme fra staten.

Karrieredagene AU

Onsdag d. 6. marts var en travl dag for Sekretariatet. Her deltog vi nemlig også i karrieredagene på AU i et forsøg på at kapre frivillige og praktikanter til vores organisation. Vi kom hjem med et hav af e-mailadresser på interesserede studerende og håber meget på, at det hele ender ud med, at de starter her hos os.

Oplæg på DANIA Silkeborg

Onsdag d. 6 marts var Sekretariatet traditionen tro på tur til Dania Silkeborg, hvor vi fik lov til at holde et oplæg om Den Sociale Retshjælps Fond og de tilbud vi har til de studerende ift. at komme i praktik eller blive frivillig hos os. Som sædvanlig oplevede vi stor interesse og kom hjem med en masse flotte CVer. 

Grobowski Reklamebureau

Den 1. marts var stifter og direktør for DSRF, Sandy Madar, Sekretariatsansvarlig Camilla Johansen samt Andreas og Sebastian fra Innovationsafdelingen til møde hos Grobowski Reklamebureau for at høre om vores muligheder for at skabe en kampagne, som direktør Sandy Madar vil kunne tage med ud og vise til erhvervslivet, for at fremhæve vigtigheden af det arbejde, der bliver udført hos os i DSRF og vores kolleger i de andre retshjælpe og gældsrådgivningsorganisationer.

FEBRUAR

Fængselsrejseholdets indsats

Innovationsafdelingens Lasse har i løbet af denne uge og sidste uge (uge 8 & 9), i samarbejde med gældsafdelingen i København været i gang med at udvikle fængselsrejseholdets målgruppe og arbejde bl.a. ved at kontakte fængslerne og institutionerne med henblik på at indhente nye samarbejdsaftaler, der sætter rammerne for vores fremtidige samarbejde.

Arbejde med Vidensfunktionen

Lederen for gældsafdelingen i København, Thomas, har i løbet af februar arbejdet sammen med en række andre organisationer, herunder bl.a. Deloitte, om oprettelsen af Vidensfunktionen. Vidensfunktionen skal være med til at skabe nogle dokumentationsværktøjer, der skal skabe mere viden og gennemsigtighed for gåldsrådgivningen i Danmark. Projektet er støttet af puljemidler fra Socialstyrelsen.

Oplæg om Streetmanager og mentor projekt

Den 28. februar var stifter og direktør for DSRF, Sandy, sammen med formanden for Streetmanagerforeningen, Seth, i København for at holde oplæg om vores mentorprojekt.

Netværksbesøg ved MABS og FLAC i Irland

Fra den 26. til den 27. februar er stifter og direktør for DSRF Sandy Madar i Irland. Hun vil løbende henover de to dage mødes med MABS og FLAC, som er organisationer, der ligesom DSRF tilbyder henholdsvis gælds- og juridisk rådgivning. Formålet vil være sparring og vidensdeling med vores irske kolleger og lære, hvordan de udfører deres arbejde sammenlignet med os.

Digitalisering via ledelsen

Den 21. februar deltog Sekretariatsansvalig Camilla Johansen i et gå-hjem-møde på Ervervsakademi Aarhus. Her blev hun klogere på, hvordan digitalisering ikke kun handler om IT, men også om ledelse og virksomhedens strategi – og herved hvordan man igennem digitalisering løfter arbejdsopgaver smartere og skaber bedre arbejdsglæde.

Oplæg for de nye medarbejdere i Psykiatriens Hus

Mandag d. 18/2 var Sekretariatsansvarlig Camilla Johansen forbi Marselisborgcenteret, hvor de nye medarbejdere i Psykiatriens Hus havde introduktionsdag. Her fortale Camilla om Den Sociale Retshjælps Fond og de ydelser, som DSRF kan tilbyde. Med denne viden i baggrunden kan medarbejderen være med til at sikre, at de borgere de møder på deres vej også får taget hånd om deres økonomiske og juridiske problemer.

Netværk for frivilligorganisationer i Marokko

Den 8.-15. februar var direktør Sandy Madar i Tanger, Marokko, for at sætte et nyt projekt igang. Projektet hedder Community for Volunteers and Associations, og skal i første omgang fungere som et netværk for frivilligorganisationer i Tanger. Sidenhen skal det ombære hele Marokko og i sidste ende, skal projektet fungere som et stort internationalt netværk. 

I løbet af sit besøg har Sandy holdt møder med relevante lokale aktører, blandt andet organisationen Darna, som skal være tovholder for projektet i Tanger. Derudover har Sandy også holdt møder med politiet, turistchefen og præsidenten for hotellerne i Tanger, for at lave en plan for sikkerheden for frivillige turister i byen.

Vi glæder os til at være med til at skabe et stærkt internationalt samarbejde for frivilligforeninger.

JANUAR

Streetmanageroplæg

Den 27. og 28. februar var direktør Sandy Madar på besøg hos Aalborghus Gymnasium sammen med et par af vores Streetmanagere for at fortælle mere om Streetmanagernes og Fængselsrejseholdets arbejde. Det var andet år i træk, at vi deltog i klassernes tværfaglige undervisningsforløb, og vi er meget glade for, at de finders vores arbejde så relevant, at de inviterede os tilbage, så et nyt hold af studerende også kunne få viden herom. Vi håber at Aalborghus igen næste år.

Gældsrådgivning i Rumænien

Den 6.-9. januar var direktør Sandy Madar igen i Rumænien. Denne gang var det for diskutere, hvordan man kan oprette en gældsrådgivning i landet. I mødet deltog Vicedekanen for den juridiske afdeling på  Babeș-Bolyai Universitetet i byen Cluj.  Mødet var meget produktivt, og vi glæder os til at fortsætte arbejdet.

Gældsrådgivningsprojekt i Rumænien

Fra den 6.-9. Januar var stifter og direktør for DSRF, Sandy, i Rumænien for at mødes med associate professor og vice-dekan Rodica og juristen Sorin, for at arbejde med opstarten af en først lokal men på sigt national gældsrådgivning i Rumænien.

December

En af os – oplæg om psykiatriske udfordringer

I DSRF møder vi alle typer mennesker – og vi vil gerne hjælpe dem alle bedst muligt. Derfor havde vi 12. december besøg af tre seje repræsentanter fra EN AF OS, der gjorde os klogere på livet med en psykiatrisk diagnose.

Netværksmøde for lokale foreninger og organisationer på Nørrebro
D. 5. december deltog Streetmanagerforeningen i et netværksmøde for lokale foreninger og organisationer på Nørrebro, afholdt af Frivilligcenter SR-bistand i København. Der blev givet tips, sparret, talt erfaringer og udfordringer, samt netværket. Streetmanagerforeningen tog fra mødet med en masse ny viden og ikke mindst et bredere og stærkere netværk! 

November

Karrieredag Erhvervsakademi Aarhus Finan

14. november blev dette semesters sidste uddannelsesmesse afholdt for os hos Den Sociale Retshjælp. Denne gang tog vi mod Viby for at tiltrække Finansbachelorer. Vi blev modtaget af særdeles interesserede studerende, som søger praktik til efterårssemesteret 2020. Udover at møde de spændende studerende profiler, fik vi også snakket med praktikkoordinator Karen Aarup Iversen, som vi er glade for at have et godt samarbejde med. 

Uddannelsesseminar i Middelfart

D.7. november afholdt Center for Frivilligt Socialt Arbejde et uddannelsesseminar i Middelfart, hvor vi var to fra Sekretariatet der deltog. Gennem seminaret blev vi klogere på, hvordan vi hos DSRF kan arbejde med at støtte og hjælpe de frivillige med at håndtere udfordrende situationer i det frivillige arbejde. Derudover fik vi inspiration til, hvordan vi kan arbejde med at skabe et godt arbejdsmiljø for de frivillige. En meget informativ dag, hvor vi fik konkrete redskaber, som vi kan tage med os hjem til organisationen.

Student Day på Erhvervsakademi Aarhus

Når vi i Sekretariatet tager til messe, er det som regel os der står på den anden side af bordet og forsøger at tiltrække de mange studerende. Da vi drog afsted mod Viby d. 6.november, var rollerne byttet rundt og denne gang var det de studerende der stod ved hver deres stand og præsenterede sig selv. Gennem dagen mødte vi mange dygtige multimediedesignstuderende der viste deres flotte portfolio frem og vi modtog mange fine CV’er. 

Besøg af lektor Charlotte Thomsen

Vi blev den 5. november klædt endnu bedre på til at hjælpe vores klienter, da vi havde lektor ved UCN i Hjørring Charlotte Thomsen på besøg. Charlotte fortalte om hvilke samtaleteknikker man kan benytte ved klientrådgivning, og lærte os en masse spændende og nyttige værktøjer som vi glæder os til at prøve af!

Oktober

Foredrag, Erhvervsakademi Silkeborg

Vi har mange gode venner rundt om på landets erhvervsakademier, og det er vi rigtig glade for. Det betyder nemlig, at vi bliver inviteret på besøg flere gange årligt for at fortælle om os selv og vores praktikmuligheder. Sekretariatsansvarlig Camilla tog derfor d. 28. oktober til Silkeborg for at møde de mange finansøkonomistuderende. Vi blev som altid taget godt imod og glæder os allerede til vores næste besøg.

Karrieremesse IBA Kolding

Hos den Sociale Retshjælp kan vi godt være to steder på samme tid. Den 23. oktober tog vi nemlig også på Finans Karrieredag i Kolding. Her var vi dog allerede på udkig efter praktikanter til Gældsafdelingen til efterår 2020. Vi fik muligheden for at præsentere virksomheden foran de studerende, hvorefter de studerende kunne komme rundt til vores stand for at høre mere om mulighederne vi tilbyder til Finansbachelor studerende. 

Company Day på Erhvervsakademi Aarhus

Hos Den Sociale Retshjælps Fond elsker vi at være ude og vise flaget. Derfor var vi rigtig glade, da vi fik lov til at deltage til Company Day på Erhvervsakademi Aarhus d. 23. oktober. Da vi var på udkig efter praktikanter til vores multimediedesign afdeling, fik vi til messen rig mulighed for at møde en masse dygtige multimediedesignstuderende. En god eftermiddag, hvor vi fik lov til at fortælle de studerende om, hvad vi kan tilbyde hos DSRF.

Tilbage til Rumænien

Anden tur til Romænien begyndte d. 21 oktober da vores praktikant Rebecca endnu engang fløj til Cluj. Det første møde om mandagen var imellem holdet bag Romanien projektet, HelpDebit. Her blev der udformet et spørgeskema til klienterne, som skal hjælpe med at forstå forholdet mellem gæld og det mentale helbred. Dernæst arbejde holdet på HelpDebits hjemmeside og dets indhold, såsom relevante love og nyheder. Dette resulterede i ejerskabet af www.helpdebit.ro .Sandy ankom til Cluj d. 24 oktober og sammen fik de skabt en ny plan for resten af 2019. 

Konference med Socialstyrelsen: Virksomme indsatser på voksenområdet 

Mandag d. 21/10 var to af vores praktikanter fra Innovation til konference i Kolding, med Socialstyrelsen som værter. Konference omhandlede de socialpolitiske prioteringer, der skal til med en ny regering med en finanslov uden satspuljer. Der blev lagt fokus på videns baserede principper, som omhandlede at tiltagene skulle: virke for borgeren, at det skal kunne implementeres lokalt, at det har kendte økonomiske konsekvenser, at der er en efterspørgsel og at det er realistisk i drift.    

MatchMaking på Professionshøjskolen UCN

Onsdag d.9. oktober tog sekretariatet til messe i Aalborg, sammen med to praktikanter fra hhv. multimediedesign- og IT afdelingen. Til messen fik vi mulighed for at holde et oplæg om vores organisation og efterfølgende talte vi med de dygtige studerende, hvor vi modtog mange fine CV’er. En succesfuld dag, hvor der var stor interesse for DSRF som organisation og vores stillinger i multimediedesign- og IT afdelingen. 

September

Karrieredag Dania Silkebog

Torsdag d. 26. september gik turen til Silkeborg, hvor vi mødte mange forskellige studerende fra Finansøkonomi studiet. Efter et oplæg holdt af Camilla, stod vi og modtog ansøgninger og havde masser af gode snakke ved vores messe stand. Alt i alt blev der vist meget stor interesse for vores Gældsmanager-praktikant og Økonomipraktikant stillinger. 

Den Sociale Retshjælps Fond får ny bestyrelse

Den Sociale Retshjælps Fond har fået ny bestyrelse. Ny mand på formandsposten er erhvervsmand Dan Boyter. Med sig i bestyrelsen har han Jonatan Hjortdal, Chief Legal Officer hos LegalHero ApS, Bente Damgaard, adm. direktør, Damgaard Consult ApS og 

Karrieremesse på Dania Viborg

DSRFs sekretariat har travlt for tiden. Med vores nuværende, dygtige IT-praktikant drog de igen på messe. Denne gang i Viborg, hvor de egentlig søgte IT-teknologer til vores IT-praktik. Der var dog også administrationsøkonomer og markedsføringsøkonomer til messen, som viste stor interesse for vores HR- og kommunikationspraktikantstilling, så vi er spændte på, hvor mange der sender os en ansøgning efter vi er vendt tilbage på kontoret.

På tur til Rumænien

Dette efterårs første arbejdstur startede d. 16 september, da vores praktikant, Rebeca rejste til Cluj, hvor hun arbejde tæt sammen med Rodica Apan, som er vores Romanske projekt partner. De mødtes også med de tre bestyrelses medlemmer på vores Romænien projekt. Turen resulterede i mange positive tiltag, såsom valget om at ændre projektets navn fra A.R.D til HelpDebit. De udarbejdede en analyse af, hvordan forgældende personer i Romænien forholder sig, den proces de gennemgår med f.eks. deres mentale helbred ligesåvel som deres finansielle mønstre og vaner. Dette foregik i samarbejde med psykologen og universitets professoren Ioana Miclutea, som også er en del af bestyrrelsen i HelpDebit. Derudover, blev HelpDebits arbejdsdokumenter og værktøjer modtaget, omskrevet og tilpasset til de Romanske love og protokoller. Derfor kan diskussionen om, hvordan man bedre kunne inkludere HelpDebit i Den Sociale Retshjælps Fonds arbejds processer og etikker placeret. 

Finance Watch Workshop, København

5.-6. september var vores direktør Sandy Madar og Sebastian Løper, Rebeca Rus og Anne-Sofie Blicher Engstrøm fra Innovation på tur til København for at deltage i en workshop med Finance Watch. Til denne workshop deltog eksperter, i gældsområdet og generelt den finansielle verden, fra hele Norden og Irland. Her blev delt, hvordan man er stillet i forhold til økonomi i de forskellige deltager lande. Der blev diskuteret, hvordan indsatsen på gældsområdet bedst muligt kunne skærpes, hvem de udsatte er og, hvordan man skulle bevæge sig frem imod et fremtidigt lov forslag til EU Kommissionen vedrørende netop dette emne. Finance Watch var værter i samarbejde med Den Sociale Retshjælp ved denne workshop.    

Karrieremesse, UCN Aalborg

Den 12. september var Sekretariatet igen på karrieremesse. Denne gang hos UCN i Aalborg, hvor vi mødte de studerende på Administrationsbacheloruddannelsen. Messen var godt besøgt, og mange af de studerende fattede interesse for de to praktikstillinger vi havde med, som Politisk Konsulent og HR- og kommunikationsansvarlig.

Workshop i Bruxelle

4. september har vores direktør Sandy Madar, været i Bruxelles for at deltage i en workshop om hvordan man håndterer overgældsætning, hvor de blandt andet har diskuteret forskellige procedurer for gældsaftaler og gældsrådgivning.

August

Karrieremesse

Den 30. august drog DSRFs HR- og Kommunikationsafdeling til Herning for at deltage i Erhvervakademi MidtVests Karrieredag. Her mødte vi studerende fra markedsføringsøkonomi, multimediedesign og finansøkonomi, som vi håbede fandt interesse for vores praktikstillinger som Gældsmanager, Mulitimediedesigner, HR- og kommunikationsmedarbejder samt Politisk Konsulent. Vi havde mange gode samtaler og kom hjem med en god bunke CV’er, som vi glæder os til at gennemgå.

Juni

Bestyrelsesmøde i ECDN

Den 28.-29 juni var vores direktør, Sandy, og Sebastian fra innovationsafdelingen til bestyrelsesmøde i ECDN. Mødet foregik i Finance Watch’s lokaler i det centrale Bruxelles. På mødet diskuteredes bl.a. FinTechs og dets fremtidige rolle i samfundet, ECDN’s vidensplatform samt ECDNs kommende generalforsamling, som vil blive afholdt i Bruxelles i starten af november.

Maj

Samarbejde med Merkur Service

Vores kontor i København har været så heldige fremover at få hjælp fra Merkur Service. Hjælpen vil bestå i vask af det linned, der dagligt bliver brugt på kontoret af både borgere og ansatte. Selvom Merkur er en lille planet, er det en kæmpe hjælp for DSRF. En kæmpe tak skal derfor lyde til firmaet!

University College Nordjylland tager semestret sidste karrieredag

Den sidste karrieredag for Den Sociale Retshjælps Fonds vedkommende, var i Aalborg på University College Nordjylland. Her deltog både studerende fra financial controller, finansbachelor og finansøkonom. Vi talte med en del studerende, som ikke kendte til os i forvejen, men som syntes at det lød som et rigtig godt stykke arbejde og spændende sted at arbejde. Vi fik ingen CV’er eller ansøgninger med hjem, men mon ikke de kommer i løbet af efteråret, når de studerende for alvor skal til at lede efter praktikpladser. 

Valgdebat til Folketingetsvalget

Den 13. maj var alle i innovationsafdelingen igen til valgdebat med inviterede kandidater til Folketinget på VIA i Århus. Modsat til Europaparlamentsdebatten var tematikkerne denne gang primært nationalt baseret. Samtidig lykkedes det Lasse og Sebastian at få tilsendt Den Sociale Retshjælps klientrapport til 2 af kandidaterne, der begge udviste interesse.

Karrieredag på IBA Kolding

Vi bliver så glade, når vi bliver inviteret til karrieredage på de forskellige uddannelsessteder. Det giver os nemlig muligheden for at komme ud blandt de studerende og udbrede kendskabet til, hvem vi er og hvad vi laver. Derfor var det også rigtig fedt at komme med til karrieredag på IBA Kolding. Her fik hver deltagende virksomhed 1 minut til at pitche for de studerende, inden de studerende kunne besøge os på messen og høre mere, om hvad vi kunne tilbyde. 

Valgdebat til Europaparlamentet

Den 7. maj var William og Andreas fra innovationsafdelingen til valgdebat på VIA i Århus. De inviterede kandidater kom vidt omkring i forhold til debatemner, hvor de alle pointerede vigtigheden af at stemme til valget.

Et skridt nærmere i Rumænien

Den 5. maj var stifter og direktør Sandy Madar igen i Rumænien i forbindelse med projektet omkring oprettelse af national gældsrådgivning i landet. Projektet er efter lang tids hårdt arbejde ved at finde sin form og i denne omgang, blev der arbejdet på fastsættelse af trinsystemerne, etiske regler samt de generelle rammer for gældsrådgivningen.

Finanskarrieredag på Erhvervsakademi Aarhus

Den 2/5 deltog vi ved Erhvervsakademi Aarhus’ karrieredag for finansøkonomer og financial controllere. Vi fik os her nogle gode snakke med interesserede studerende, som gerne ville vide mere om, hvordan det er at være praktikant hos Den Sociale Retshjælps Fond. Vi fik også her enkelte ansøgninger og CV’er med hjem. 

April

Karrieredag på Erhvervsakademi Dania i Hobro. 

Da Erhvervsakademi Dania i Hobro afholdt karrieredag for deres finansøkonomstuderende, var Den Sociale Retshjælps Fond også inviteret. Vi deltog med to medarbejdere i denne messe, hvor vi fik talt med en del finansøkonomstuderende, som var på udkig efter praktikplads for foråret 2020. Vi fik enkelte ansøgninger og CV’er med hjem herfra. Det er altid dejligt at komme ud til uddannelsesstederne, fordi vi på denne måde får gjort os synlige iblandt de studerende. 

Oprettelse af Advisory Board

Den 25. april blev beskrivelsen til det nyoprettede Advisory Board offentliggjort på Den Sociale Retshjælps hjemmeside. Det er en erstatning af det hidtidige Repræsentantskab, men vil i praksis ikke forandre sig betydeligt. Årsagen til skiftet er at et advisory board i sin essens, er en mere præcis beskrivelse af den rolle, Repræsentantskabet hidtil har haft. 

I forlængelse af dette er vi samtidig også ved at se på mulighederne for at hverve nye folk til det nye koncept.

I den kommende tid vil en officiel liste blive offentliggjort.

Projektbørs Sociologi

Torsdag d. 11 april drog vores Sekretariatsansvarlige til Aalborg for at deltage i praktikbørsen for universitetets sociologistuderende. Med sig havde hun tidligere HR- og kommunikationspraktikant, Mia, som studerer på selv samme uddannelse. På dagen fik de studerende tilbuddet om to forskellige praktikpladser, som HR-og Kommunikationspraktikant og som Politisk Konsulent. Vi fik en god modtagelse af de studerende og glæder os til at se, om vi skal indlemme en af dem på vores hold i efteråret.

Sandy i Rumænien

Torsdag d. 11. april var vores direktør, Sandy, i Rumænien til møde med blandt andre associate professor Rodica og juristen Sorin. Mødet byggede videre på et møde, der fandt sted d. 4. april, og formålet med mødet var at endeligt fastlægge de rammer, som skal være gældende for den gældsrådgivning, som vi pt. arbejder for at opbygge i Rumænien. Disse rammer indeholder bl.a. etiske regler samt rammerne for samarbejde med de statslige myndigheder og andre gældsrådgivnings organisationer i andre lande. 

Til årskonference hos Cabi 

Den Sociale Retshjælps Fond var repræsenteret ved Cabis årskonference d. 8 april i fællessalen på Christiansborg. Konferencen handlede denne gang om, hvordan virksomheder bedst inddrager socialt udsatte i deres arbejdsstyrke. Dagen var fyldt med oplæg, mindre foredrag og performances. Men der var også gruppediskussioner mellem deltagerne ved mødet. Formålet med disse gruppediskussioner var, at Cabi kunne bruge deltagernes input til deres anbefalinger fremover. Cabi var derfor meget glade for at vi, og andre organisationer, gav vores viden og erfaringer videre. DSRF ser frem til næste møde med Cabi. 

Student Day på Erhvervsakademi Aarhus

Den Sociale Retshjælps Fond deltog i Student Day d. 8/4 på Erhvervsakademi Aarhus. Til denne messe var de multimediedesignere, webudvikler og digital concept udviklere, som endnu ikke havde fået en praktikplads. De havde på denne eftermiddag mulighed for at præsentere dem selv og fortælle, hvad de kunne tilbyde et eventuelt kommende praktiksted. Vi fik nogle ansøgninger og CV’er med hjem efter denne dag – så det var en gavnlig eftermiddag for Den Sociale Retshjælps Fond. 

Sponsorat fra Kontormøbler.dk til vores kontor i København

KontorMøbler.dk har sponsoreret en komplet arbejdsplads, som en start til at få indrettet kontoret i København.

Møblerne er i en flot kombination af hvid og antracitgrå, så det er nemt at kombinerer dem med flere møbler senere i samme stil.
De består af et moderne hvidt Hæve sænke bordreoler og skabe til opbevaring, samt en god ergonomisk kontorstol. Se billeder af den lækre arbejdsstation på vores Facebookside.

Karrieredag på Erhvervsakademi Midt-Vest

Tirsdag d. 2. april deltog vi i karrieredagen på Erhvervsakademi Midt-Vest. Her deltog en masse finansøkonomer, som var på jagt efter praktikplads. Vi talte her med en god håndfuld studerende, som fandt arbejdet hos Den Sociale Retshjælps Fond yderst spændende.  Vi håber interessen munder ud i, at vi modtager nogle relevante ansøgninger indenfor den kommende tid. 

Arbejdsgruppemøde angående tilfredshedsundersøgelse for borgere i Center for Myndighed i Århus

I løbet i af marts og april måned, har vores direktør og stifter, Sandy, og William fra innovation, i anledning af Sandys rolle i Udsatterådet, deltaget i arbejdsgruppen for udarbejdelsen af tilfredshedsundersøgelsen for borgere tilknyttet Center for Myndighed i Århus. Sandys rolle i arbejdsgruppen har været at afdække tilgængeligheden for målgruppen af undersøgelsen og dermed sikre, at undersøgelsen henvender sig til målgruppen på den rigtige måde, sådan at deres oplevelser faktisk også kan tages til efterretning. 

Marts

Nye samarbejder for Rådgivningsteamet

I marts måned har vi været ude at lave nye samarbejdsaftaler for Rådgivningsteamet, vores opsøgende gældsrådgivningsteam. De nye steder vi fremover kommer til at besøge er Nordbyen, et forsorgshjem der er tilknyttet Center for Myndighed, og Reden Aarhus, som et er værested for udsatte kvinder. Vi ser frem til et godt og givende samarbejde med begge steder, og vi håber, at kunne hjælpe en masse borgere, og give dem håb for en bedre og mere overskuelig økonomisk fremtid.

Potentielt samarbejde med advokatfirmaet GE

Lederen for vores juridiske rådgivning Theodor og vores praktikant Andreas var den 28. marts til møde med advokatfirmaet GE med henblik på et muligt samarbejde omkring deres kontor i Bazar Vest. Forhåbningen er, at Den Sociale Retshjælp kan tilbyde rådgivning i bazaren i GE’s lokaler, da vi vurderer, at der er et omfattende behov i netop dette område. De næste uger vil vi arbejde videre med dette projekt, og forhåbentligt snart kan offentliggøre konkrete rammer for samarbejdet.

Company Day på Erhvervsakademi Aarhus

Onsdag d. 27. marts deltog vi fra Den Sociale Retshjælps Fond på Company Day, som var en mini-karrieredag for multimediedesigner, web-udvikler og Digital Konceptudviklere. Her kunne de studerende shoppe rundt på messen og tale med de forskellige virksomheder og disses arbejdsopgaver. Vi fik en lille håndfuld CV’er med hjem, så vi er spændte på, om efterårssemestrets multimedie-designer er i denne bunke. 

Samtalespecialist på besøg

Onsdag d. 27. marts havde vores kontor i København besøg af Annett Bengtsson, der er specialist i samtale og samtalemetoder. Hun gav vores medarbejdere en masse gode værktøjer, som de kan bruge i mødet med vores klienter – bl.a. hvordan de kan skabe den nødvendige tillid sådan, at klienterne tør at åbne op for vores managere, som derfor kan give klienterne den helt rigtige hjælp i gode og trygge rammer.

Bestyrelsesmøde i ECDN

Fra fredag d. 22. til lørdag d. 23. var vores direktør, Sandy, i sin funktion som præsident for ECDN (European Consumer Debt Network) til bestyrelsesmøde i ECDN. Mødet fandt sted i Rotterdam og bestyrelsen diskuterede bl.a. organisationens fremtidige strategier og fokusområder. Derudover kom NGO’en Finance Watch forbi for at sætte ECDN’s arbejde i perspektiv.

Karrieredag på Erhvervsakademi Dania Silkeborg

Torsdag d. 21. marts deltog vi hos Den Sociale Retshjælps Fond i karrieredagen på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg. Her blev afholdt karrieredag for de finansøkonomer, som leder efter praktikplads til efteråret 2019 samt foråret 2020. Vi fik talt med en masse af de studerende og fik nogle CV’er med hjem, så vi håber at se nogle af disse personer hos Den Sociale Retshjælps Fond til efteråret eller foråret. 

Inspirationsmøde om socialt frikort

Onsdag d. 13. marts var Lasse og Sebastian fra innovation til inspirationsmøde om det sociale frikort hos Aarhus Kommune i Værksmestergade. Det var Socialstyrelsen, der stod for arrangementet, hvor de bl.a. fortalte at frikortet giver de socialt udsatte mulighed for at tjene 20.000 kr. skattefrit hvert år uden at blive trukket i deres sociale ydelser. Det sociale frikort er ment som en måde, hvorpå man kan hjælpe socialt udsatte med et perifert forhold til arbejdsmarkedet og give dem en følelse af at blive værdsat på arbejdsmarkedet, hvorved man forsøger på at gøre det perifere forhold mere nært – og på at give de socialt udsatte flere penge mellem hænderne, uden at disse behøver at komme fra staten.

Karrieredagene AU

Onsdag d. 6. marts var en travl dag for Sekretariatet. Her deltog vi nemlig også i karrieredagene på AU i et forsøg på at kapre frivillige og praktikanter til vores organisation. Vi kom hjem med et hav af e-mailadresser på interesserede studerende og håber meget på, at det hele ender ud med, at de starter her hos os.

Oplæg på DANIA Silkeborg

Onsdag d. 6 marts var Sekretariatet traditionen tro på tur til Dania Silkeborg, hvor vi fik lov til at holde et oplæg om Den Sociale Retshjælps Fond og de tilbud vi har til de studerende ift. at komme i praktik eller blive frivillig hos os. Som sædvanlig oplevede vi stor interesse og kom hjem med en masse flotte CVer. 

Grobowski Reklamebureau

Den 1. marts var stifter og direktør for DSRF, Sandy Madar, Sekretariatsansvarlig Camilla Johansen samt Andreas og Sebastian fra Innovationsafdelingen til møde hos Grobowski Reklamebureau for at høre om vores muligheder for at skabe en kampagne, som direktør Sandy Madar vil kunne tage med ud og vise til erhvervslivet, for at fremhæve vigtigheden af det arbejde, der bliver udført hos os i DSRF og vores kolleger i de andre retshjælpe og gældsrådgivningsorganisationer.

Februar

Fængselsrejseholdets indsats

Innovationsafdelingens Lasse har i løbet af denne uge og sidste uge (uge 8 & 9), i samarbejde med gældsafdelingen i København været i gang med at udvikle fængselsrejseholdets målgruppe og arbejde bl.a. ved at kontakte fængslerne og institutionerne med henblik på at indhente nye samarbejdsaftaler, der sætter rammerne for vores fremtidige samarbejde.

Arbejde med Vidensfunktionen

Lederen for gældsafdelingen i København, Thomas, har i løbet af februar arbejdet sammen med en række andre organisationer, herunder bl.a. Deloitte, om oprettelsen af Vidensfunktionen. Vidensfunktionen skal være med til at skabe nogle dokumentationsværktøjer, der skal skabe mere viden og gennemsigtighed for gåldsrådgivningen i Danmark. Projektet er støttet af puljemidler fra Socialstyrelsen.

Oplæg om Streetmanager og mentor projekt

Den 28. februar var stifter og direktør for DSRF, Sandy, sammen med formanden for Streetmanagerforeningen, Seth, i København for at holde oplæg om vores mentorprojekt.

Netværksbesøg ved MABS og FLAC i Irland

Fra den 26. til den 27. februar er stifter og direktør for DSRF Sandy Madar i Irland. Hun vil løbende henover de to dage mødes med MABS og FLAC, som er organisationer, der ligesom DSRF tilbyder henholdsvis gælds- og juridisk rådgivning. Formålet vil være sparring og vidensdeling med vores irske kolleger og lære, hvordan de udfører deres arbejde sammenlignet med os.

Digitalisering via ledelsen

Den 21. februar deltog Sekretariatsansvalig Camilla Johansen i et gå-hjem-møde på Ervervsakademi Aarhus. Her blev hun klogere på, hvordan digitalisering ikke kun handler om IT, men også om ledelse og virksomhedens strategi – og herved hvordan man igennem digitalisering løfter arbejdsopgaver smartere og skaber bedre arbejdsglæde.

Oplæg for de nye medarbejdere i Psykiatriens Hus

Mandag d. 18/2 var Sekretariatsansvarlig Camilla Johansen forbi Marselisborgcenteret, hvor de nye medarbejdere i Psykiatriens Hus havde introduktionsdag. Her fortale Camilla om Den Sociale Retshjælps Fond og de ydelser, som DSRF kan tilbyde. Med denne viden i baggrunden kan medarbejderen være med til at sikre, at de borgere de møder på deres vej også får taget hånd om deres økonomiske og juridiske problemer.

Netværk for frivilligorganisationer i Marokko

Den 8.-15. februar var direktør Sandy Madar i Tanger, Marokko, for at sætte et nyt projekt igang. Projektet hedder Community for Volunteers and Associations, og skal i første omgang fungere som et netværk for frivilligorganisationer i Tanger. Sidenhen skal det ombære hele Marokko og i sidste ende, skal projektet fungere som et stort internationalt netværk. 

I løbet af sit besøg har Sandy holdt møder med relevante lokale aktører, blandt andet organisationen Darna, som skal være tovholder for projektet i Tanger. Derudover har Sandy også holdt møder med politiet, turistchefen og præsidenten for hotellerne i Tanger, for at lave en plan for sikkerheden for frivillige turister i byen.

Vi glæder os til at være med til at skabe et stærkt internationalt samarbejde for frivilligforeninger.

Januar

Streetmanageroplæg

Den 27. og 28. februar var direktør Sandy Madar på besøg hos Aalborghus Gymnasium sammen med et par af vores Streetmanagere for at fortælle mere om Streetmanagernes og Fængselsrejseholdets arbejde. Det var andet år i træk, at vi deltog i klassernes tværfaglige undervisningsforløb, og vi er meget glade for, at de finders vores arbejde så relevant, at de inviterede os tilbage, så et nyt hold af studerende også kunne få viden herom. Vi håber at Aalborghus igen næste år.

Gældsrådgivning i Rumænien

Den 6.-9. januar var direktør Sandy Madar igen i Rumænien. Denne gang var det for diskutere, hvordan man kan oprette en gældsrådgivning i landet. I mødet deltog Vicedekanen for den juridiske afdeling på  Babeș-Bolyai Universitetet i byen Cluj.  Mødet var meget produktivt, og vi glæder os til at fortsætte arbejdet.

Gældsrådgivningsprojekt i Rumænien

Fra den 6.-9. Januar var stifter og direktør for DSRF, Sandy, i Rumænien for at mødes med associate professor og vice-dekan Rodica og juristen Sorin, for at arbejde med opstarten af en først lokal men på sigt national gældsrådgivning i Rumænien.

DECEMBER

Fundraisingkursus

Den 12. december var HR- og Innovation til Fundraisingkursus hos Frivilligcenter Aarhus. Her fik vi gode råd, tips og tricks til hvordan man skriver en god ansøgning og får fanget fondenes interesse. Det er med stort gå-på-mod at vi vil bruge denne nye viden i vores fremtidige arbejde, og vi er spændte på om det kaster resultater af sig.

Debatindlæg i Altinget

Sandy Madar havde d. 11/12 et debatindlæg  i Altinget om bande-exit og hvad der er galt med de eksisterende programmer. Læs det HER.

Møde med NVVK

Direktør Sandy Madar blev slet ikke færdig med at tale om mulige samarbejdsmuligheder med NVVK den 10. december. Den 11. december tog hun derfor til Haag for at fortsætte samtalen med NVVK og flere af deres medlemsorganisationer.

Møde med MABS OG NVVK

Den 10. december fandt direktør Sandy Madar også tid til at mødes med NVVK og MABS. NVVK er en hollandsk organisation, som søger at øge kvaliteten af gældsrådivning. MABS står for “Money Advice and Budgetting Services”, og de yder gældsrådgivning til Irlands borgere. Sandy deltog i mødet i kraft af hendes titel som præsident for ECDN, og det blev diskuteret hvordan ECDN, NVKK og MABS kan samarbejde i fremtiden.

På besøg hos EU-kommissionen

Den 10. december var direktør Sandy Madar i kraft af hendes nye titel som præsident for ECDN i Bruxelles. Her havde hun bl.a. et møde med EU-kommissionen, hvor hun sammen med ECDN-repræsentanter for Irland og Holland præsenterede ECDN og de projekter, som organisationen har i tankerne. Vi blev taget godt i mod og glæder os til at se, om vi kan skabe et varigt samarbejde med kommissionen. 

Møde med Finance Watch

Direktør Sandy Madar var d. 10. december til møde med Finance Watch, en europæisk NGO, der kæmper for bedre forhold på gældsområdet. Vi var utroligt imponerede over deres visioner, og hvad de allerede har opnået, og håber vi sammen kan skabe forandringer på gældsområdet til glæde for hele Europa.

NOVEMBER

Sandy Madar valgt som præsident for ECDN

Den årlige konference for gældsnetværket European Consumer Debt Network’s (ECDN), som Den Sociale Retshjælps Fond er medlem af, blev afholdt den 27. og 28. november. Vi var i år medarrangør på konferencen, som blev afholdt i København. Vi er glade for at kunne annonce, at Sandy Madar blev valgt som præsident for ECDN.

Karrieredag hos EAAA

D. 20 november deltog de to HR-praktikanter og en gældsmanager til karrieredag hos Erhvervsakademi Aarhus. Her var der rigtig mange virksomheder med knap så mange studerende. Dog fik Den Sociale Retshjælp præsenteret sig for flere studerende, som ikke kendte til os. Vi er derfor overbevidste om, at vi nok skal få nogle kompetente ansøgninger fra Erhvervsakademi Aarhus. 

Bisidderkursus for Den Sociale Retshjælps managere

D. 13 og 14 november afholdte Partner for Center for Frivilligt Socialt Arbejde Malene Sønderskov ‘Den gode bisidder – grundkursus’ for Den Sociale Retshjælps managere. Kurset handlede om at give viden og redskaber til, at de frivillige kan blive kompetente bisidder overfor deres klienter. Malene gav en grundig introduktion til lovgivningen og mange af de emne, som de frivillige møder i deres arbejde som manager. 

Artikel i Berlingske

D. 12. november 2018 medvirkede jurist Marie-Louise Forum Johannesen, der er frivillig i Den Sociale Retshjælp, denne artikel om stalking. Hun kritiserer, at strakstilhold mod stalking bruges for lidt.

Debatindlæg i Information

Den 5. november havde vores direktør, Sandy Madar, et debatindlæg i Information om gældssanering og hvorfor det burde være et krav, at man først kan søge om det efter at have modtaget mindst en times gældsrådgivning. Du kan læse det her.

Finans Karrieredag hos IBA

D. 1 november var Den Sociale Retshjælp til Finans Karrieredag hos IBA Erhvervsakademi Kolding. Dagen startede ud med morgenmad, en velkomst ved uddannelseschef Helle Melgaard efterfulgt af et oplæg fra hver virksomhed. Her gjorde Den Sociale Retshjælp sig især bemærket, da vi skilte os ud blandt banker, revisioner og ejendomsmæglere. Vores oplæg gav pote og mange studerende kom forbi vores stand til speed dating efterfølgende. I alt en vellykket dag med forhåbentlig interesserede praktikanter til efteråret 2019. 

Videoer om gæld 

I samarbejde med Malene Posselt ved Gøglerskolen har Den Sociale Retshjælps Fond lavet 8 videoer om gæld. I videoerne kan man lære om blandt andet RKI, gældssanering og betalingsevnen. Se videoerne her.

OKTOBER

Svar fra Justitsministeriet på politisk henvendelse

Den 21. november 2017 sendte Den Sociale Retshjælps Fond en politisk henvendelse vedrørende domfældtes sagsomkostninger i straffesager. Den har Justitsministeriet nu svaret på. Du kan læse svaret her.

Kursus

Den 31. oktober holdt gældsleder Thomas Christiansen et gældskursus for 9 økonomiske rådgivere fra en af landets boligorganisationer. Igennem kurset blev de klogere på, hvad en kvalificeret gældsrådgivning kræver, og de har derved fået værktøjerne til at hjælpe deres borgere endnu bedre med de gældsproblematikker, de måtte have.

Møde med AU 

Den 26. oktober mødtes DSRF og Streetmanagerforeningen med Susanne fra Aarhus Universitet. Susanne er Career Development Manager og arbejder med mentorprogrammer på nationalt plan. Hun ønskede at høre om Streetmanagers erfaringer om arbejdet med de kriminelle og kriminalitetstruede unge, mens vi ønskede at få sparring på, hvordan vi kan udvide og udbrede Streetmanagerkonceptet bedst muligt.

Møde med Deloitte

Den 23. oktober var gældsleder Thomas Christiansen til møde med Deloitte omkring en national vidensfunktion på gældsområdet. Alle projekter, der har modtaget midler fra Socialstyrelsens økonomi- og gældspulje, var inviteret, og der kom mange gode forslag til, hvordan en national vidensfuktion skal struktureres.

Gældsmøde i Rumænien

Den 19. oktober var Direktør Sandy Madar i Rumænien for at følge op på DSRFs gældsprojekt. DSRF har en stor erfaring i, hvordan man opbygger en national gældsrådgivning, og vi deler gerne ud af denne, så andre kan få optimal start på deres gældsrådgivningsprojekter. Sandy vil derfor også fremadrettet rejse til Rumænien, hvor hun vil gøre opmærksom på faldgruber og ønskværdige løsninger.

Retshjælpsmøde

Den 16. oktober var Direktør Sandy Madar til møde i Rumænien om vores retshjælpsprojekt. Alle, der har fuldt med her på siden ved, at vi er ved at assistere fremtrædende advokater og prominente politikere i Rumænien med at opbygge et netværks af retshjælps, så rumænernes retssikkerhed sikres.

Oplæg fra Forskningsklinikken for Ludomani

Fredag d. 12 oktober har Den Sociale Retshjælps Fond haft besøg af Thomas Markussen fra Forskningsklinikken for Ludomani i Aarhus. Det var et super spændende oplæg, som især vores Gældsmanagere kan bruge i deres daglige arbejde, da DSRF har klienter med gæld på grund af ludomani. Oplægget skabte nogle spændende refleksioner og værktøjer til, hvordan vi kan hjælpe gældsramte ludomaner i fremtiden. Vi håber fremadrettet på, at Forskningsklinikken for Ludomani og vi hos DSRF kan hjælpe hinanden på sigt.

Møde med NVVK

Den 11. oktober var Direktør Sandy Madar til møde med NVVK. NVVK er en hollandsk organisation, som søger at øge kvaliteten af gældsrådivning. Sandy mødtes med organisationen for at diskutere den international gældsprojekt, som DSRF ønsker at lancere. DSRF ønsker at skabe en europæisk platform, hvor alle lande kan bidrage med deres viden om gældsrådgivning, så vi får skabt en generel gældrådgivning af højest mulige kvalitet. 

Konference Debt Advice Forum

Den 10. oktober var en travl dag, da direktør Sandy Madar også deltog i Debt Advise Forum. Konferencen blev holdt for første gang og samlede de største europæiske aktører på kreditorområdet med henblik på, hvordan man kan samarbejde og udveksling erfaring. Her fik vi også præsenteret det internationale gældsprojekt, som vi ønsker at lancere, der skal udmunde i en europæisk platform for vidensudveksling. Projektidéen blev taget godt imod, og vi glæder os til at arbejde videre hermed.

Møde med arbejdsgruppen for vores international vidensplatform 

Den 10 oktober holdt arbejdsgruppen for vores internationale gældsprojekt møde. Her blev det diskuteret, hvordan vi bedst kan få skabt en europæisk platform til vidensdeling på gældsområdet.

Møde med Social Platform

Den 9. oktober mødtes DSRF med Social Platform, som er en paraplyorganisation for alle typer brugerorganisationer i Europa. DSRF mødtes med dem i et forsøg på at styrke deres fokus på gældsrådgivning og juridisk rådgivning, da størstedelen af borgerne i Social Platforms målgruppe har brug for denne form for hjælp.

Møde med Udsatterådet

Den 5. oktober holdt vores direktør Sandy Madar møde med Kirsten Munk fra udsatterådet. Her snakkede de om, hvordan gældsrådgivning er en essentiel faktor, hvis vi skal hjælpe de socialt udsatte borgere i Danmark til en bedre tilværelse.

Møde med Justitia

Den 3. oktober mødtes DSRFs direktør Sandy Madar med Birgitte Eiriksson fra Justitia. Her talte de, om rethjælpsprojektet, som vi har kørende i Rumænien. Rumænien har p.t. ikke et retshjælpsystem, som vi kender det fra Danmark, og vi arbejder derfor sammen med prominente advokater og politiske kræfter for at sikre rumænernes retssikkerhed.

Møde med Rambøll

I starten af oktober tog vores gældsleder Thomas Christiansen til møde med Rambøll. Her blev det diskuteret, hvordan vi har varetaget vores gældsrådgivningsprojekt KKG, som yder gældsrådgivning til arbejdsparate borgere på overførselsindkomst og søger at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Der blev snakket om, hvordan vi har rådgiver klienterne samt hvad der kunne gøres anderledes, hvis et lignende projekt skal udføres en anden gang.

SEPTEMBER

Frivilligbørs

Den 21. september deltog Sekretariatsansvarlig Camilla Johansen i “Frivilligbørsen”, som dette år blev afholdt i Ridehuset. Her mødtes repræsentanter fra frivillige organisationer, kommunale afdelinger og private virksomheder, som hører hjemme i Aarhus Kommune. Målet var at finde nye samarbejdspartnere og lave nye samarbejdsaftaler, så vi kan løfte vores indsats op på et endnu højere niveau. Der blev netværket på kryds og tværs, og vi glæder os til at se, hvordan disse nye møder vil påvirke fremtiden. 

Karrieredag på Dania

Torsdag den 20. september deltog  HR- og Kommunikationspraktikanter Louise og Karina i Karrieredag på Erhvervsakademiet Dania i Silkeborg. Med os havde vi Morten, som er gældsmanager i dette semester. Målet med vores besøg, var at promovere Den Sociale Retshjælps Fond som en mulig praktikvirksomhed over for de mange finansøkonomer, der studere på akademiet. Det var en spændende dag, med mange interesserede kandidater, som vi ser frem til at møde i de kommende semestre. Tak til Dania for  at vi måtte deltage i det fine arrangement – vi glæder os til næste gang i afvikler karrieredag.

Følgegruppemøde for socialt udsattes retssikkerhed

Den 19. september deltog vi i et følgegruppemøde for socialt udsattes retssikkerhed, som Justitia faciliterede. Blandt deltagerne var også Børns Vilkår, Gadejuristen og Rådet for Sociale Udsatte. Her blev der idéudvekslet og diskuteret forskellige emner, bl.a. Justitias nyeste rapport om tvangsanbringelser og de alvorlige retssikkerhedsproblemer i tvangsanbringelsessager.

Debatindlæg i Jyllands-Posten: Sådan beskytter vi forbrugerne mod dårlige lån og høj gæld

Den 13. september havde vi et debatindlæg i Jyllands-posten, hvor vi fremlagde tre konkrete forslag til, hvordan regeringen endnu bedre kan beskytte forbrugerne mod gældsproblemer. Læs det her.

To HR-praktikanter blev inviteret til arrangmenet ‘Onboarding – Få dine medarbejdere godt ombord’

De to nye HR- og Kommunikationspraktikanter Louise og Karina var den 11. september til VirksomhedsnetværkCabi’s arrangement ‘Onboarding – Få dine medarbejdere godt ombord’. Onboarding er noget der bliver mere og mere vigtigt i forbindelse med arbejdsmarkedskulturen, hvor der bliver mangel på arbejdskraft. Mette Nørlem talte om at “medarbejderne siger op på grund af dårlig intro’. Super interessant og aktuelt. Tak til VirksomhedsnetværkCabi for invitationen og Falck for de fine omgivelser.

AUGUST

Brugernes Bazar 2018

Vi deltog d. 29. august i Rådet for Socialt Udsattes arrangement i Odense, hvor både høj og lav mødte frem for at diskutere mødet med systemet. Det blev en kombination af debat og feststemning, der understregede hvorfor det er så vigtigt at fokusere på denne målgruppe og hvor meget, de fortjener at nogen arbejder hårdt for deres interesser.

DR Kontant

Jeanette Gjørret, Juridisk Leder i Den Sociale Retshjælps Fond, var den. 16. august medvirkende i “Kontant -Svindlerne uden ansigt”, der satte fokus på ID-tyveri. Her udtalte hun sig om de juridiske problemer, man kan støde på som offer for ID-tyveri. 

Omtale af Streetmanager projektet i AdvokatWatch

Direktør Sandy Madar er blevet interviewet sammen med Seth Sarpong om projektet på Nørrebro og den juridiske oprustning når Streetmanager til januar får en fast advokat i Aarhus. Læs artiklen her.

JULI

Opgørelse over omkostninger ved rocker- og bandekriminalitet

Den Sociale Retshjælps Fond fremsendte debn 16. juli 2018 en henvendelse til justitsministeren og de øvrige partiers retsordførerer vedr. en opgørelse fra Justitsministeriets Forskningskontor om udvalgte omkostninger ved rocker- og bandekriminalitet.

Læs henvendelsen her.

JUNI

Beskæftigelsesudspil

Den Sociale Retshjælps Fond fremsendte den 1. juni 2018 en politisk henvendelse vedr. regeringens beskæftigelsesudspil fra den 29. maj 2018. 

VærdigReform

Den Sociale Retshjælps Fond og 28 andre organisationer bag VærdigReform opfordrer i en fælles pressemeddelelse den 1. juni til, at borgere omfattet af ressourceforløb tester den nyligt vedtagne lovændring om førtidspension og flexjob ved at bede deres respektive kommuner om en ny vurdering. 

MAJ

Åbent brev vedr. den nationale gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælps Fond har formuleret et åbent brev til borgere og kreditorer vedrørende nedlukning af den nationale gældsrådgivning. Krav i årets gældspulje fra Socialstyrelsen har bevirket, at DSRF ikke har kunnet søge midler til den nationale gældsrådgivningsindsats, men i stedet har måttet søge til tre forskellige projekter.
Der vil således forsat være gældsrådgivning, men det vil ikke være alle borgere, som kan få hjælp. Læs mere i det åbne brev her.

Politisk henvendelse vedr. gældsansøgningspuljen

Den 8. maj 2018 har DSRF sendt en politisk henvendelse vedr. Socialstyrelsens ansøgningspulje til økonomi- og gældsrådgivning 2018-2020. Henvendelsen er sendt til Socialstyrelsen, Børne- og Socialministeriet samt minister Mai Mercado. Læs henvendelsen her. 

APRIL

Tilsagn fra Civilstyrelsen

Den 26. april 2018 modtog DSRF tilsagn fra Civilstyrelsen om ansøgte midler til vores juridiske rådgivning, og vi kan derfor med glæde fortælle, at vi kan fortsætte vores kvalificerede rådgivningsindsats i 2018.

Besøg af DR

Den 26. april havde vi besøg af et kamerahold fra DR nyhederne. De skulle lave en historie om Søren, der trodser statistikkerne ved at være blind, men samtidig have et job. 

Retshjælp i Rumænien

Fra den 20. til den 23. april var direktør Sandy Madar i Rumænien. Her deler hun ud af sin viden og erfaring, så politiske kræfter og interesserede advokater kan få opbygget et netværk af retshjælpe, så de rumænske borgere har adgang til kvalificeret hjælp.

Svar på politisk henvendelse angående “Ét Danmark uden parallelsamfund” af Børne- og Socialminister Mai Mercado (C).

Den 12. april fik Den Sociale Retshjælps Fond svar på henholdsvis den officielle politiske henvendelse i forbindelse med udspillet, men også på et spørgsmål vi indsendte lige da udspillet var offentliggjort. Læs den politiske henvendelse HER, spørgsmålet angående børneområdet HER, samt Mai Mercados svar til begge skrivelser HER

Vi er glade for at Børne- og Socialministeren svarer vores henvendelse, men vi kan fortsat være bekymrede for udspillets konsekvenser for dagtilbuddene i udsatte boligområder. Vi håber at der bliver igangsat initiativer som understøtter dagtilbuddene som bliver ramt af udspillet. Samtidig håber vi at man ikke fra politisk hånd skyder sig selv i foden, ved at gøre udsatte boligområder mindre attraktive for ressourcestærke familier. 

MARTS

Møde med Lektor Mette Risgaard Olsen

Den 23. marts var Den Sociale Retshjælps Fonds HR- og kommunikationsansvarlige, Thyge Vendelboe, til møde med Lektor Mette Risgaard Olsen. Thyge skulle bidrage til Olsens forskningsprojekt, der omhandler studerende, hvordan man forbereder dem på praktikforløb og deres overgang fra praktik til det “virkelige” arbejdsmarked. Den Sociale Retshjælps Fond får nye hold praktikanter hvert eneste semester, og vi kunne derfor i den grad bidrage med viden til projektet.

Opsamlingsseminar – Masterplan på hjemløseområdet

Den 22. marts sluttede vores arbejde i forbindelse med masterplanen på hjemløseområdet. Vi var derfor inviteret til et opsamlingsseminar, hvor de forskellige fokusspors forslag til forbedringer på området blev kvalificeret af et borger- og ekspertpanel. Det er nu byrådet og Socialforvaltningen, der skal tage sig af det videre arbejde, og vi er spændt på at se de ændringer, som det afstedkommer.

Karrieremesse, Dania Silkeborg

Den Sociale Retshjælps Fonds HR-afdeling drog igen til Silkeborg den 22. marts. Denne gang med et specifikt fokus på de studerende fra finansøkonomi. Finansøkonomer udgør en vigtig del af vores gældsrådgivning og vi er derfor altid på udgik efter nye, dygtige rådgivere.

Karrieredag, Erhvervsakademi Aarhus

Den 21. marts deltog Den Sociale Retshjælps Fond i Erhvervsakademi Aarhus’ karrieredag. Her havde vi en stand, hvorfra vi forsøgte at rekruttere de studerende til at blive frivillige eller praktikanter hos os.

Oplæg, Dania Silkeborg

Den 20. marts var Den Sociale Retshjælps Fonds HR-afdeling på besøg hos Dania Silkeborg, hvor de forsøgte at rekruttere nogen af de dygtige elever til at blive gældspraktikanter hos os.

Morgenseminar om gæld og trivsel

Den 19. marts var Politisk Konsulent Dea Dalbjerg til morgenseminar om økonomisk mistrivsel blandt unge voksne. Seminaret var arrangeret af Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden og omhandlede den rapport, som de har udarbejdet om emnet.

Temadag om Medborgerskab og Kriminalitetstruede Unge

Den 15. marts gik turen til Odense, hvor Socialministeriet afholdte temadag om Medborgerskab og Kriminalitetstruede Unge. Defactum og Odense Kommune præsenterede ‘En vej ind’, som er en kriminalpræventiv indsats, med både succeser, udfordringer og gode råd. Aydin Soei holdte oplæg med udgangspunkt i sin bog “Vrede Unge Mænd: Optøjer og kampen for anerkendelse i et nyt Danmark”. Til temadagen havde vi både mulighed for at hente inspiration, til vores arbejde i Den Sociale Retshjælps Fond, og Streetmanager.

Masterplan på hjemløseområdet – fokusspor om beskæftigelse

Den 15. marts deltog Den Sociale Retshjælps Fond i et såkaldt “fokusspor” i forbindelse med den masterplan, som der er ved at blive udarbejdet på hjemløseområdet. Her diskuterede vi, hvilke indsatser, der skal til for at få hjemløse ind på arbejdsmarkedet. Den Sociale Retshjælps Fond advokerede for at de har brug for omfattende juridisk rådgivning og gældsrådgivning for at kunne overskue hverdagen og begå sig i et arbejde.

Gældsrådgivning i praksis

Den 13. til 15. marts underviste Den Sociale Retshjælps Fonds gældsleder, Thomas Christiansen, i hvordan man udfører en kvalificeret og helhedsorienteret gældsrådgivning. Blandt eleverne var folk fra forskellige leje- og boligorganisationer, socialrådgivere og en enkelt mand fra bankverdenen. 

Følgegruppemøde for socialt udsattes retssikkerhed

Den 7. marts deltog vi i et følgegruppemøde for socialt udsattes retssikkerhed, som Justitia faciliterede. Blandt deltagerne var også Københavns Retshjælp, Rådet for Socialt Udsatte og Dansk Socialrådgiverforening. Her blev der idéudvekslet og diskuteret forskellige emner, bl.a. regeringens ghettoudspil og muligheden for at sammenkøre data.

The Money Advice Service

I Den Sociale Retshjælp forsøger vi hele tiden at udvikle vores rådgivning, og arbejder også fortsat på, at vi i Danmark får en national standard for gældsrådgivning. Derfor var vores direktør Sandy Madar den 6. mart i London for at besøge The Money Advice Service, som led i et forsøg på at udbygge et internationalt samarbejde baseret på tværnational erfaringsudveksling.

RCJ Advice & Citizens Advice Islington

I forbindelse med sit besøg i London den 6. marts, besøgte Den Sociale Retshjælps Fond direktør Sandy Mandar The Royal Courts of Justice Advice & Citizens Advice i Islington for at se, hvordan gratis gældsrådgivning og juridisk rådgivning er integreret i det engelske retssystem. 

Masterplan på hjemløseområdet – fokusspor om beskæftigelse

Den 5. marts deltog Den Sociale Retshjælps Fond i et såkaldt “fokusspor” i forbindelse med den masterplan, som der er ved at blive udarbejdet på hjemløseområdet. Her diskuterede vi, hvilke indsatser, der skal til for at få hjemløse ind på arbejdsmarkedet. Den Sociale Retshjælps Fond advokerede for at de har brug for omfattende juridisk rådgivning og gældsrådgivning for at kunne overskue hverdagen og begå sig i et arbejde.

Opstartsseminar, Masterplan for hjemløseområdet

Den Sociale Resthjælps Fond deltager i kommunens masterplan for hjemløseområdet. Politisk Konsulten Camilla Johansen og direktør Sandy Madar var derfor til et opstatsseminar, hvor kommunens tidligere erfaringer samt de nuværende indsatser blev fremlagt. Derudover blev de forskellige arbejdsspor præsenteret. Den Sociale Retshjælps Fond skal bidrage med forslag til, hvordan vi får hjemløse i beskæftigelse. Vi glæder os til at tage del i arbejdet og vil naturligvis understrege vigtigheden af juridisk rådgivning og gældsrådgivning. 

Performancekultur

Den 1. marts var en repræsentant for Den Sociale Retshjælps Fond sekretariat til et oplæg om performancekultur arrangeret af Intenz. Her lærte vi om vigtigheden af at italesætte, hvilke mål man gerne vil nå, og hvordan man klæder medarbejderne på til at kunne opnå disse mål.

FEBRUAR

Optagelse til informationsvideoer på Gøglerskolen

Den 27. februar planlagde vi sammen med Gøglerskolen optagelserne til Den Sociale Retshjælps Fonds gældsinformationsvideoer. Vi ser frem til et godt samarbejde, så vi til sommer kan præsentere nogle oplysende og praksisorienterede videoer. 

Forandringsworkshop, Masterplan for hjemløseområdet

Den Sociale Resthjælps Fond deltager i kommunens masterplan for hjemløseområdet. Politisk Konsulten Camilla Johansen og direktør Sandy Madar deltog derfor i en forandringsworkshop, hvor baggrunden for og formålet med masterplanen blev præsenteret, og der blev givet umiddelbare bud på, hvilke forhold der fremadrettet skulle være fokus på.

Foredrag om CRS

Den 22. februar var en repræsentant for Den Sociale Retshjælps Fonds sekretariat til et oplæg arrangeret af Cabi om CRS-modellen. Her var fokus på, hvordan vi løfter i folk, og derved sikre os at alle bliver en del af arbejdsmarkedet – også de som har ekstra udfordringer.

Awardshow med Streetmanager på Nørrebro

Den 19. februar afholdte StreetManager Awardshow i samarbejde med MultiCreative Studios på Spillestedet Stengade. Her præsenterede 13 forskellige unge fra Nørrebro deres egne sange. MultiCreative Studios har hjulpet dem med at skrive teksterne, lave beatet og udforme deres sceneoptræden. 

NVVK

Den 9. februar gik turen igen til Utrecht i Holland for at mødes med NVVK. NVVK er en sammenslutning af offentlige institutioner og private organisationer, som beskæftiger sig med gældsrådgivning samt hvordan man forebygger overgældssætning. Her fortalte vi om de nyeste tiltag på gældsrådgivningsområdet i Danmark og diskuterede det internationale samarbejde fremadrettet.

Retshjælp i Rumænien 

Den 4. februar var direktør for Den Sociale Retshjælps Fond i Clyj, Rumænien for at give vores forslag til, hvordan Rumænien skal få etableret en national retshjælpsordning. Vi skal fremadrettet stå klar med løsningsforslag og erfaringsdeling og glæder os meget til det videre samarbejde.

JANUAR

Gældsundervisningsvideoer og Gøglerskolen

Den Sociale Retshjælps Fond vil i løbet af foråret 2018 lave en række videoer om gæld og de problematikker, der knytter sig hertil. Videoerne omhandler f.eks. budget og betalingsevne, fogedretsindkaldelse og gældssanering. Det er Gøglerskolen, der vil stå for at producere videoerne, og vi glæder os meget til at se det endelige resultat.

Møde med direktøren for Borgerservice

Den 11. januar var Thyge Vendelboe, leder af Sekretariatet, til møde med direktøren for borgerservice Aarhus. Her gik snakken på, hvordan vi gennem et stærkt samarbejde bedst muligt hjælper borgerne i Aarhus Kommune. Her blev der også aftalt et senere møde med lederen af Opkrævning, som skal holde et oplæg om MitBetalingsoverblik. Herved får vi som rådgivningsorganisation viden om et af de værktøjer, som kan bruges i mødet med borgerne.

Mødet førte også til, at Den Sociale Retshjælps Fond blev en del af Mødeforum om Borgerservice og Udsatte Borgere.

Møde med Kriminalforsorgen – økonomisk støtte

Den 12. januar var Marie-Louise Johannesen, leder af Fængselsrejseholdet, og Sandy Madar, direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, til møde med Kriminalforsorgen angående mulig økonomisk støtte til projektet Fængselsrejseholdet. Eftersom staten ikke længere støtter Fængselsrejseholdet bliver Den Sociale Retshjælps Fond nødt til at finde økonomisk støtte andetsteds. Det er DSRFs håb, at Kriminalforsorgen vil være behjælpelige med en fast støtte til projektet sammen med kommunerne, da det er i alles interesse, at projektet fortsætter.

Møde med Kriminalforsorgen – Screeninger

Den 12. januar var Den Sociale Retshjælps Fond til møde med kriminalforsorgen ang. LS/RNR-screening og MOSAIK-samtaler i KiF. Kriminalforsorgens sagsbehandlere screener den indsatte inden løsladelse fra KiF for at vurdere risikoen for tilbagefald til kriminalitet. I denne screening er der ikke taget højde for problematikker som gæld og jura, hvilket Den Sociale Retshjælps Fond mener er med til at øge risikoen for recidiv. Vi talte derfor om, hvordan man kan forbedre screeningen, således at færre fortsætter i en kriminel løbebane.  

Møde med Alternativet og Enhedslisten ang. sagsomkostninger

Den 8. januar var Politisk Konsulent, Amalie Hermansen og Direktør, Sandy Madar, til møde med politikere fra Alternativets og Enhedslistens folketingsgruppe. Her snakkede vi om sagsomkostningers betydning for indsatte/løsladte. Det er Den Sociale Retshjælps erfaring, at mange løsladte har svært ved at blive resocialiseret tilbage til samfundet pga. deres store gæld til sagsomkostninger. Vi var derfor til mødet for at diskutere løsningsforslag. I Den Sociale Retshjælps Fond foreslår vi at lave gælden indkomstreguleret, hvilket vi har fremlagt for politikerne.

Møde med Cevea 

Den 4. januar var vi til møde med Cevea ang. gældsrådgivning og gælds betydning for udsatte borgere. Cevea overvejer at forske yderligere i dette, hvilket er til gavn for os, da det er endnu en tænketank der kan støtte op om vigtigheden af gældsrådgivning. De er særligt interesseret i de samfundsmæssige gevinster ved at give udsatte borgere kvalificeret gældsrådgivning.

Møde med Justitia

Den 4. Januar var vi til møde med Justitia ang. retshjælp i Danmark. Vi i Den Sociale Retshjælps Fond ønsker at få lagt nogle standarder som alle retshjælpsorganisationer skal leve op til. Dette er for at sikre, at alle borgere får en kvalificeret rådgivning. Ligeledes ønsker vi et mere gennemskueligt system, hvor der er sammenhæng mellem det arbejde man udfører, og den økonomiske støtte man modtager for det. I dag er der stor forskel på, hvor meget retshjælpsorganisationer får i statslig støtte, og det hænger ikke sammen med det arbejde der udføres. 

December

Fundraisingkursus

Den 12. december var HR- og Innovation til Fundraisingkursus hos Frivilligcenter Aarhus. Her fik vi gode råd, tips og tricks til hvordan man skriver en god ansøgning og får fanget fondenes interesse. Det er med stort gå-på-mod at vi vil bruge denne nye viden i vores fremtidige arbejde, og vi er spændte på om det kaster resultater af sig.

Møde med NVVK

Direktør Sandy Madar blev slet ikke færdig med at tale om mulige samarbejdsmuligheder med NVVK den 10. december. Den 11. december tog hun derfor til Haag for at fortsætte samtalen med NVVK og flere af deres medlemsorganisationer.

Møde med MABS OG NVVK

Den 10. december fandt direktør Sandy Madar også tid til at mødes med NVVK og MABS. NVVK er en hollandsk organisation, som søger at øge kvaliteten af gældsrådivning. MABS står for “Money Advice and Budgetting Services”, og de yder gældsrådgivning til Irlands borgere. Sandy deltog i mødet i kraft af hendes titel som præsident for ECDN, og det blev diskuteret hvordan ECDN, NVKK og MABS kan samarbejde i fremtiden.

På besøg hos EU-kommissionen

Den 10. december var direktør Sandy Madar i kraft af hendes nye titel som præsident for ECDN i Bruxelles. Her havde hun bl.a. et møde med EU-kommissionen, hvor hun sammen med ECDN-repræsentanter for Irland og Holland præsenterede ECDN og de projekter, som organisationen har i tankerne. Vi blev taget godt i mod og glæder os til at se, om vi kan skabe et varigt samarbejde med kommissionen. 

Møde med Finance Watch

Direktør Sandy Madar var d. 10. december til møde med Finance Watch, en europæisk NGO, der kæmper for bedre forhold på gældsområdet. Vi var utroligt imponerede over deres visioner, og hvad de allerede har opnået, og håber vi sammen kan skabe forandringer på gældsområdet til glæde for hele Europa.

November

Sandy Madar valgt som præsident for ECDN

Den årlige konference for gældsnetværket European Consumer Debt Network’s (ECDN), som Den Sociale Retshjælps Fond er medlem af, blev afholdt den 27. og 28. november. Vi var i år medarrangør på konferencen, som blev afholdt i København. Vi er glade for at kunne annonce, at Sandy Madar blev valgt som præsident for ECDN.

Karrieredag hos EAA

20. november deltog de to HR-praktikanter og en gældsmanager til karrieredag hos Erhvervsakademi Aarhus. Her var der rigtig mange virksomheder med knap så mange studerende. Dog fik Den Sociale Retshjælp præsenteret sig for flere studerende, som ikke kendte til os. Vi er derfor overbevidste om, at vi nok skal få nogle kompetente ansøgninger fra Erhvervsakademi Aarhus. 

Bisidderkursus for Den Sociale Retshjælps manager

13. og 14. november afholdte Partner for Center for Frivilligt Socialt Arbejde Malene Sønderskov ‘Den gode bisidder – grundkursus’ for Den Sociale Retshjælps managere. Kurset handlede om at give viden og redskaber til, at de frivillige kan blive kompetente bisidder overfor deres klienter. Malene gav en grundig introduktion til lovgivningen og mange af de emne, som de frivillige møder i deres arbejde som manager. 

Debatindlæg i Information

Den 5. november havde vores direktør, Sandy Madar, et debatindlæg i Information om gældssanering og hvorfor det burde være et krav, at man først kan søge om det efter at have modtaget mindst en times gældsrådgivning. Du kan læse det her.

Finans Karrieredag hos IBA

1 november var Den Sociale Retshjælp til Finans Karrieredag hos IBA Erhvervsakademi Kolding. Dagen startede ud med morgenmad, en velkomst ved uddannelseschef Helle Melgaard efterfulgt af et oplæg fra hver virksomhed. Her gjorde Den Sociale Retshjælp sig især bemærket, da vi skilte os ud blandt banker, revisioner og ejendomsmæglere. Vores oplæg gav pote og mange studerende kom forbi vores stand til speed dating efterfølgende. I alt en vellykket dag med forhåbentlig interesserede praktikanter til efteråret 2019. 

Videoer om gæld 

I samarbejde med Malene Posselt ved Gøglerskolen har Den Sociale Retshjælps Fond lavet 8 videoer om gæld. I videoerne kan man lære om blandt andet RKI, gældssanering og betalingsevnen. Se videoerne her.

Oktober

Svar fra Justitsministeriet på politisk henvendelse

Den 21. november 2017 sendte Den Sociale Retshjælps Fond en politisk henvendelse vedrørende domfældtes sagsomkostninger i straffesager. Den har Justitsministeriet nu svaret på. Du kan læse svaret her.

Kursus

Den 31. oktober holdt gældsleder Thomas Christiansen et gældskursus for 9 økonomiske rådgivere fra en af landets boligorganisationer. Igennem kurset blev de klogere på, hvad en kvalificeret gældsrådgivning kræver, og de har derved fået værktøjerne til at hjælpe deres borgere endnu bedre med de gældsproblematikker, de måtte have.

Møde med Deloitte

Den 23. oktober var gældsleder Thomas Christiansen til møde med Deloitte omkring en national vidensfunktion på gældsområdet. Alle projekter, der har modtaget midler fra Socialstyrelsens økonomi- og gældspulje, var inviteret, og der kom mange gode forslag til, hvordan en national vidensfuktion skal struktureres.

Gældsmøde i Rumænien

Den 19. oktober var Direktør Sandy Madar i Rumænien for at følge op på DSRFs gældsprojekt. DSRF har en stor erfaring i, hvordan man opbygger en national gældsrådgivning, og vi deler gerne ud af denne, så andre kan få optimal start på deres gældsrådgivningsprojekter. Sandy vil derfor også fremadrettet rejse til Rumænien, hvor hun vil gøre opmærksom på faldgruber og ønskværdige løsninger.

Oplæg fra Forskningsklinikken for Ludomani

Fredag d. 12 oktober har Den Sociale Retshjælps Fond haft besøg af Thomas Markussen fra Forskningsklinikken for Ludomani i Aarhus. Det var et super spændende oplæg, som især vores Gældsmanagere kan bruge i deres daglige arbejde, da DSRF har klienter med gæld på grund af ludomani. Oplægget skabte nogle spændende refleksioner og værktøjer til, hvordan vi kan hjælpe gældsramte ludomaner i fremtiden. Vi håber fremadrettet på, at Forskningsklinikken for Ludomani og vi hos DSRF kan hjælpe hinanden på sigt.

Møde med NVVK

Den 11. oktober var Direktør Sandy Madar til møde med NVVK. NVVK er en hollandsk organisation, som søger at øge kvaliteten af gældsrådivning. Sandy mødtes med organisationen for at diskutere den international gældsprojekt, som DSRF ønsker at lancere. DSRF ønsker at skabe en europæisk platform, hvor alle lande kan bidrage med deres viden om gældsrådgivning, så vi får skabt en generel gældrådgivning af højest mulige kvalitet. 

Konference Debt Advice Forum

Den 10. oktober var en travl dag, da direktør Sandy Madar også deltog i Debt Advise Forum. Konferencen blev holdt for første gang og samlede de største europæiske aktører på kreditorområdet med henblik på, hvordan man kan samarbejde og udveksling erfaring. Her fik vi også præsenteret det internationale gældsprojekt, som vi ønsker at lancere, der skal udmunde i en europæisk platform for vidensudveksling. Projektidéen blev taget godt imod, og vi glæder os til at arbejde videre hermed.

Møde med arbejdsgruppen for vores international vidensplatform 

Den 10 oktober holdt arbejdsgruppen for vores internationale gældsprojekt møde. Her blev det diskuteret, hvordan vi bedst kan få skabt en europæisk platform til vidensdeling på gældsområdet.

Møde med Social Platform

Den 9. oktober mødtes DSRF med Social Platform, som er en paraplyorganisation for alle typer brugerorganisationer i Europa. DSRF mødtes med dem i et forsøg på at styrke deres fokus på gældsrådgivning og juridisk rådgivning, da størstedelen af borgerne i Social Platforms målgruppe har brug for denne form for hjælp.

Møde med Udsatterådet

Den 5. oktober holdt vores direktør Sandy Madar møde med Kirsten Munk fra udsatterådet. Her snakkede de om, hvordan gældsrådgivning er en essentiel faktor, hvis vi skal hjælpe de socialt udsatte borgere i Danmark til en bedre tilværelse.

Møde med Rambøll

I starten af oktober tog vores gældsleder Thomas Christiansen til møde med Rambøll. Her blev det diskuteret, hvordan vi har varetaget vores gældsrådgivningsprojekt KKG, som yder gældsrådgivning til arbejdsparate borgere på overførselsindkomst og søger at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Der blev snakket om, hvordan vi har rådgiver klienterne samt hvad der kunne gøres anderledes, hvis et lignende projekt skal udføres en anden gang.

September

Frivilligbørs

Den 21. september deltog Sekretariatsansvarlig Camilla Johansen i “Frivilligbørsen”, som dette år blev afholdt i Ridehuset. Her mødtes repræsentanter fra frivillige organisationer, kommunale afdelinger og private virksomheder, som hører hjemme i Aarhus Kommune. Målet var at finde nye samarbejdspartnere og lave nye samarbejdsaftaler, så vi kan løfte vores indsats op på et endnu højere niveau. Der blev netværket på kryds og tværs, og vi glæder os til at se, hvordan disse nye møder vil påvirke fremtiden. 

Karrieredag på Dania

Torsdag den 20. september deltog  HR- og Kommunikationspraktikanter Louise og Karina i Karrieredag på Erhvervsakademiet Dania i Silkeborg. Med os havde vi Morten, som er gældsmanager i dette semester. Målet med vores besøg, var at promovere Den Sociale Retshjælps Fond som en mulig praktikvirksomhed over for de mange finansøkonomer, der studere på akademiet. Det var en spændende dag, med mange interesserede kandidater, som vi ser frem til at møde i de kommende semestre. Tak til Dania for  at vi måtte deltage i det fine arrangement – vi glæder os til næste gang i afvikler karrieredag.

Debatindlæg i Jyllands-Posten: Sådan beskytter vi forbrugerne mod dårlige lån og høj gæld

Den 13. september havde vi et debatindlæg i Jyllands-posten, hvor vi fremlagde tre konkrete forslag til, hvordan regeringen endnu bedre kan beskytte forbrugerne mod gældsproblemer. Læs det her.

To HR-praktikanter blev inviteret til arrangmenet ‘Onboarding – Få dine medarbejdere godt ombord’

De to nye HR- og Kommunikationspraktikanter Louise og Karina var den 11. september til VirksomhedsnetværkCabi’s arrangement ‘Onboarding – Få dine medarbejdere godt ombord’. Onboarding er noget der bliver mere og mere vigtigt i forbindelse med arbejdsmarkedskulturen, hvor der bliver mangel på arbejdskraft. Mette Nørlem talte om at “medarbejderne siger op på grund af dårlig intro’. Super interessant og aktuelt. Tak til VirksomhedsnetværkCabi for invitationen og Falck for de fine omgivelser.

August

Brugernes Bazar 2018

Vi deltog d. 29. august i Rådet for Socialt Udsattes arrangement i Odense, hvor både høj og lav mødte frem for at diskutere mødet med systemet. Det blev en kombination af debat og feststemning, der understregede hvorfor det er så vigtigt at fokusere på denne målgruppe og hvor meget, de fortjener at nogen arbejder hårdt for deres interesser.

Maj

Åbent brev vedr. den nationale gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælps Fond har formuleret et åbent brev til borgere og kreditorer vedrørende nedlukning af den nationale gældsrådgivning. Krav i årets gældspulje fra Socialstyrelsen har bevirket, at DSRF ikke har kunnet søge midler til den nationale gældsrådgivningsindsats, men i stedet har måttet søge til tre forskellige projekter.
Der vil således forsat være gældsrådgivning, men det vil ikke være alle borgere, som kan få hjælp. Læs mere i det åbne brev her.

Politisk henvendelse vedr. gældsansøgningspuljen

Den 8. maj 2018 har DSRF sendt en politisk henvendelse vedr. Socialstyrelsens ansøgningspulje til økonomi- og gældsrådgivning 2018-2020. Henvendelsen er sendt til Socialstyrelsen, Børne- og Socialministeriet samt minister Mai Mercado. Læs henvendelsen her. 

April

Besøg af DR

Den 26. april havde vi besøg af et kamerahold fra DR nyhederne. De skulle lave en historie om Søren, der trodser statistikkerne ved at være blind, men samtidig have et job. 

Marts 

Møde med Lektor Mette Risgaard Olsen

Den 23. marts var Den Sociale Retshjælps Fonds HR- og kommunikationsansvarlige, Thyge Vendelboe, til møde med Lektor Mette Risgaard Olsen. Thyge skulle bidrage til Olsens forskningsprojekt, der omhandler studerende, hvordan man forbereder dem på praktikforløb og deres overgang fra praktik til det “virkelige” arbejdsmarked. Den Sociale Retshjælps Fond får nye hold praktikanter hvert eneste semester, og vi kunne derfor i den grad bidrage med viden til projektet.

Opsamlingsseminar – Masterplan på hjemløseområdet

Den 22. marts sluttede vores arbejde i forbindelse med masterplanen på hjemløseområdet. Vi var derfor inviteret til et opsamlingsseminar, hvor de forskellige fokusspors forslag til forbedringer på området blev kvalificeret af et borger- og ekspertpanel. Det er nu byrådet og Socialforvaltningen, der skal tage sig af det videre arbejde, og vi er spændt på at se de ændringer, som det afstedkommer.

Karrieremesse, Dania Silkeborg

Den Sociale Retshjælps Fonds HR-afdeling drog igen til Silkeborg den 22. marts. Denne gang med et specifikt fokus på de studerende fra finansøkonomi. Finansøkonomer udgør en vigtig del af vores gældsrådgivning og vi er derfor altid på udgik efter nye, dygtige rådgivere.

Karrieredag, Erhvervsakademi Aarhus

Den 21. marts deltog Den Sociale Retshjælps Fond i Erhvervsakademi Aarhus’ karrieredag. Her havde vi en stand, hvorfra vi forsøgte at rekruttere de studerende til at blive frivillige eller praktikanter hos os.

Oplæg, Dania Silkeborg

Den 20. marts var Den Sociale Retshjælps Fonds HR-afdeling på besøg hos Dania Silkeborg, hvor de forsøgte at rekruttere nogen af de dygtige elever til at blive gældspraktikanter hos os.

Morgenseminar om gæld og trivsel

Den 19. marts var Politisk Konsulent Dea Dalbjerg til morgenseminar om økonomisk mistrivsel blandt unge voksne. Seminaret var arrangeret af Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden og omhandlede den rapport, som de har udarbejdet om emnet.

Temadag om Medborgerskab og Kriminalitetstruede Unge

Den 15. marts gik turen til Odense, hvor Socialministeriet afholdte temadag om Medborgerskab og Kriminalitetstruede Unge. Defactum og Odense Kommune præsenterede ‘En vej ind’, som er en kriminalpræventiv indsats, med både succeser, udfordringer og gode råd. Aydin Soei holdte oplæg med udgangspunkt i sin bog “Vrede Unge Mænd: Optøjer og kampen for anerkendelse i et nyt Danmark”. Til temadagen havde vi både mulighed for at hente inspiration, til vores arbejde i Den Sociale Retshjælps Fond, og Streetmanager.

Masterplan på hjemløseområdet – fokusspor om beskæftigelse

Den 15. marts deltog Den Sociale Retshjælps Fond i et såkaldt “fokusspor” i forbindelse med den masterplan, som der er ved at blive udarbejdet på hjemløseområdet. Her diskuterede vi, hvilke indsatser, der skal til for at få hjemløse ind på arbejdsmarkedet. Den Sociale Retshjælps Fond advokerede for at de har brug for omfattende juridisk rådgivning og gældsrådgivning for at kunne overskue hverdagen og begå sig i et arbejde.

Gældsrådgivning i praksis

Den 13. til 15. marts underviste Den Sociale Retshjælps Fonds gældsleder, Thomas Christiansen, i hvordan man udfører en kvalificeret og helhedsorienteret gældsrådgivning. Blandt eleverne var folk fra forskellige leje- og boligorganisationer, socialrådgivere og en enkelt mand fra bankverdenen. 

The Money Advice Service

I Den Sociale Retshjælp forsøger vi hele tiden at udvikle vores rådgivning, og arbejder også fortsat på, at vi i Danmark får en national standard for gældsrådgivning. Derfor var vores direktør Sandy Madar den 6. mart i London for at besøge The Money Advice Service, som led i et forsøg på at udbygge et internationalt samarbejde baseret på tværnational erfaringsudveksling.

RCJ Advice & Citizens Advice Islington

I forbindelse med sit besøg i London den 6. marts, besøgte Den Sociale Retshjælps Fond direktør Sandy Mandar The Royal Courts of Justice Advice & Citizens Advice i Islington for at se, hvordan gratis gældsrådgivning og juridisk rådgivning er integreret i det engelske retssystem. 

Masterplan på hjemløseområdet – fokusspor om beskæftigelse

Den 5. marts deltog Den Sociale Retshjælps Fond i et såkaldt “fokusspor” i forbindelse med den masterplan, som der er ved at blive udarbejdet på hjemløseområdet. Her diskuterede vi, hvilke indsatser, der skal til for at få hjemløse ind på arbejdsmarkedet. Den Sociale Retshjælps Fond advokerede for at de har brug for omfattende juridisk rådgivning og gældsrådgivning for at kunne overskue hverdagen og begå sig i et arbejde.

Opstartsseminar, Masterplan for hjemløseområdet

Den Sociale Resthjælps Fond deltager i kommunens masterplan for hjemløseområdet. Politisk Konsulten Camilla Johansen og direktør Sandy Madar var derfor til et opstatsseminar, hvor kommunens tidligere erfaringer samt de nuværende indsatser blev fremlagt. Derudover blev de forskellige arbejdsspor præsenteret. Den Sociale Retshjælps Fond skal bidrage med forslag til, hvordan vi får hjemløse i beskæftigelse. Vi glæder os til at tage del i arbejdet og vil naturligvis understrege vigtigheden af juridisk rådgivning og gældsrådgivning. 

Performancekultur

Den 1. marts var en repræsentant for Den Sociale Retshjælps Fond sekretariat til et oplæg om performancekultur arrangeret af Intenz. Her lærte vi om vigtigheden af at italesætte, hvilke mål man gerne vil nå, og hvordan man klæder medarbejderne på til at kunne opnå disse mål.

Februar 

Optagelse til informationsvideoer på Gøglerskolen

Den 27. februar planlagde vi sammen med Gøglerskolen optagelserne til Den Sociale Retshjælps Fonds gældsinformationsvideoer. Vi ser frem til et godt samarbejde, så vi til sommer kan præsentere nogle oplysende og praksisorienterede videoer. 

Forandringsworkshop, Masterplan for hjemløseområdet

Den Sociale Resthjælps Fond deltager i kommunens masterplan for hjemløseområdet. Politisk Konsulten Camilla Johansen og direktør Sandy Madar deltog derfor i en forandringsworkshop, hvor baggrunden for og formålet med masterplanen blev præsenteret, og der blev givet umiddelbare bud på, hvilke forhold der fremadrettet skulle være fokus på.

Foredrag om CRS

Den 22. februar var en repræsentant for Den Sociale Retshjælps Fonds sekretariat til et oplæg arrangeret af Cabi om CRS-modellen. Her var fokus på, hvordan vi løfter i folk, og derved sikre os at alle bliver en del af arbejdsmarkedet – også de som har ekstra udfordringer.

Awardshow med Streetmanager på Nørrebro

Den 19. februar afholdte StreetManager Awardshow i samarbejde med MultiCreative Studios på Spillestedet Stengade. Her præsenterede 13 forskellige unge fra Nørrebro deres egne sange. MultiCreative Studios har hjulpet dem med at skrive teksterne, lave beatet og udforme deres sceneoptræden. 

NVVK

Den 9. februar gik turen igen til Utrecht i Holland for at mødes med NVVK. NVVK er en sammenslutning af offentlige institutioner og private organisationer, som beskæftiger sig med gældsrådgivning samt hvordan man forebygger overgældssætning. Her fortalte vi om de nyeste tiltag på gældsrådgivningsområdet i Danmark og diskuterede det internationale samarbejde fremadrettet.

Januar

Gældsundervisningsvideoer og Gøglerskolen

Den Sociale Retshjælps Fond vil i løbet af foråret 2018 lave en række videoer om gæld og de problematikker, der knytter sig hertil. Videoerne omhandler f.eks. budget og betalingsevne, fogedretsindkaldelse og gældssanering. Det er Gøglerskolen, der vil stå for at producere videoerne, og vi glæder os meget til at se det endelige resultat.

Møde med direktøren for Borgerservice

Den 11. januar var Thyge Vendelboe, leder af Sekretariatet, til møde med direktøren for borgerservice Aarhus. Her gik snakken på, hvordan vi gennem et stærkt samarbejde bedst muligt hjælper borgerne i Aarhus Kommune. Her blev der også aftalt et senere møde med lederen af Opkrævning, som skal holde et oplæg om MitBetalingsoverblik. Herved får vi som rådgivningsorganisation viden om et af de værktøjer, som kan bruges i mødet med borgerne.

Mødet førte også til, at Den Sociale Retshjælps Fond blev en del af Mødeforum om Borgerservice og Udsatte Borgere.

Møde med Kriminalforsorgen – økonomisk støtte

Den 12. januar var Marie-Louise Johannesen, leder af Fængselsrejseholdet, og Sandy Madar, direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, til møde med Kriminalforsorgen angående mulig økonomisk støtte til projektet Fængselsrejseholdet. Eftersom staten ikke længere støtter Fængselsrejseholdet bliver Den Sociale Retshjælps Fond nødt til at finde økonomisk støtte andetsteds. Det er DSRFs håb, at Kriminalforsorgen vil være behjælpelige med en fast støtte til projektet sammen med kommunerne, da det er i alles interesse, at projektet fortsætter.

Møde med Kriminalforsorgen – Screeninger

Den 12. januar var Den Sociale Retshjælps Fond til møde med kriminalforsorgen ang. LS/RNR-screening og MOSAIK-samtaler i KiF. Kriminalforsorgens sagsbehandlere screener den indsatte inden løsladelse fra KiF for at vurdere risikoen for tilbagefald til kriminalitet. I denne screening er der ikke taget højde for problematikker som gæld og jura, hvilket Den Sociale Retshjælps Fond mener er med til at øge risikoen for recidiv. Vi talte derfor om, hvordan man kan forbedre screeningen, således at færre fortsætter i en kriminel løbebane.  

Møde med Alternativet og Enhedslisten ang. sagsomkostninger

Den 8. januar var Politisk Konsulent, Amalie Hermansen og Direktør, Sandy Madar, til møde med politikere fra Alternativets og Enhedslistens folketingsgruppe. Her snakkede vi om sagsomkostningers betydning for indsatte/løsladte. Det er Den Sociale Retshjælps erfaring, at mange løsladte har svært ved at blive resocialiseret tilbage til samfundet pga. deres store gæld til sagsomkostninger. Vi var derfor til mødet for at diskutere løsningsforslag. I Den Sociale Retshjælps Fond foreslår vi at lave gælden indkomstreguleret, hvilket vi har fremlagt for politikerne.

Møde med Cevea 

Den 4. januar var vi til møde med Cevea ang. gældsrådgivning og gælds betydning for udsatte borgere. Cevea overvejer at forske yderligere i dette, hvilket er til gavn for os, da det er endnu en tænketank der kan støtte op om vigtigheden af gældsrådgivning. De er særligt interesseret i de samfundsmæssige gevinster ved at give udsatte borgere kvalificeret gældsrådgivning.

DECEMBER

Ulighedens topmøde

Den 5. december var Innovationsafdelingen repræsenteret ved Ulighedens Topmøde, som CEVEA afholdte. Temaet var i år børnefattigdom. Vi lærte om udviklingen, de sociale konsekvenser af fattigdom, og diskuterede hvad vi kan gøre ved problemet. Vi håber, at vi kan være med til at hjælpe endnu flere udsatte børn og deres familier i fremtiden.

Møde med Kim Østerbye

Marie-Louise Johannesen, leder af Fængselsrejseholdet, og Amalie Hermansen, Politisk Konsulent, var tirsdag til møde med formanden for Fængselsforbundet Kim Østerbye. Her diskuterede de, hvordan der skal sikres midler til Den Sociale Retshjælps Fonds Fængselsrejsehold. Amalie tager derfor kontakt til Kriminalforsorgens Institutioner for at høre, om de vil være villige til at betale for de ydelser, som Fængselsrejseholdet tilbyder.

NOVEMBER

Artikel på DR – Nu kan hjemløse også få et hævekort

Kommunernes Landsforening og Finansdanmark har udarbejdet en ordning, der giver hjemløse mulighed for at have et personligt hævekort. Dette giver større økonomisk stabilitet for de hjemløse, og gør dem mindre sårbare over for røverier på gaden. Denne ordning er et vigtigt skridt mod at give Danmarks hjemløse bedre vilkår, der sikrer dem mere rum til at løse personlige og sociale problemer.

Artiklen kan læses HER.

Top 600

Den 21. november var Den Sociale Retshjælps Fonds direktør Sandy Madar i Amsterdam for igen at mødes med folkene bag Top 600. Denne gang blev gældsrådgivning af kriminelle diskuteret. Vi mener rådgivning om gæld er essentiel i forhold til at få resocialiseret de kriminelle.

Oplæg pro-exit

Torsdag d. 16. november holdt Gældsleder Lene Dall-Hansen oplæg om pro-exit, et projekt, som Den Sociale Retshjælps Fond tidligere har været en del af. Her delte hun ud af Den Sociale Retshjælps Fonds erfaringer og holdninger.

Mini-praktik

Mandag d. 13. november og tirsdag d. 14. november var tre finansbachelorer i mini-praktik hos Den Sociale Retshjælps Fond. Her fik de lov at snuse til, hvad jobbet som gældsrådgiver indebærer.

Møde med Per Larsen, Børnerådet

Torsdag d. 10. november holdt Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, Sandy Madar, og Politisk Konsulent Amalie Hermansen møde med Formanden for Børnerådet Per Larsen. Her blev der diskuteret, hvordan vi kan hjælpe udsatte børn ved at hjælpe deres forældre til at blive gode forældre. Både Den Sociale Retshjælps Fond og Børnefonden er enige om, at man skal hjælpe familierne med deres problemer og ikke straffe dem herfor – man skal tage udgangspunkt i den enkelte familie, og se hvad de har brug for.

Møde med Udlændinge- og Integrationsministeriet

Torsdag d. 10.  november var Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, Sandy Madar, og Politisk Konsulent Amalie Hermansen til møde med Udlændige- og Integrationsministeriet for at komme med Den Sociale Retshjælps Fonds bud på, hvad en ny bande-taskforce skal indeholde. Det vigtigste for Den Sociale Retshjælps Fond er, at man tager udgangspunkt i den enkelte og lytter til, hvad den unge og dennes familie har brug for.

OKTOBER

Company day

Den 25. oktober deltog HR-afdelingen i Company day på Erhvervsakademi Aarhus. Her søgte vi efter web-udviklere, multimediedesignere, og front-end developers til at opdatere og videreudvikle Den Sociale Rethjælps Fonds hjemmeside

 
Virksomheder bag tremmer

Den 25. oktober deltog en repræsentant for Innovationsafdelingen i arrangementet “Virksomheder bag tremmer”, som blev afholdt af Kriminalforsorgen, High:five og VirksomhedsnetværkCabi. Her blev der givet en rundvisning i arresthuset og på værkstedet, og der blev givet forslag til, hvordan man kan bidrage til en meningsfuld afsoning. Derudover fortalte en indsat om livet bag tremmer, og der blev præsenteret tiltag, der skal sikre, at de indsatte kan gå en bedre fremtid i møde efter endt afsoning. Slutteligt fortalte tre virksomheder om deres erfaringer med at ansætte tidligere indsatte eller med at samarbejde med arresthuset.

Møde med Horsens Kommune

Den 24. oktober var Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, til møde i Horsens Kommune med henblik på at få skabt et samarbejde og udvikle fælles processer om gældsrådgivning til gavn for borgerne i kommunen.

Seminar hos Intenz
Den 11 oktober deltog vores to HR og kommuikationspraktikanter i et seminar omhandlende Neuro Science Leadership hos Intez. Ved dette seminar fik de indblik i hvorledes hjernen agere og blev dertil bevidste om hvordan hjernens systemer påvirker ens ageren i dagligdagen. Dertil hvordan samtalen med en medarbejder kan sætte gang i hjernens trusselssystem eller belønningssystem. 

NVVK

Den 6. oktober var direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, Sandy Madar, i Utrecht for at holde møde med NVVK. NVVK er en sammenslutning af offentlige institutioner og private organisationer, som beskæftiger sig med gældsrådgivning samt hvordan man forebygger overgældssætning.

Top 600

Den 6. oktober var Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond sammen med en repræsentant fra Streetmanagerforeningen og deres Forældrerådgivning i Amsterdam for at høre mere om erfaringerne med Top 600 og indgå et samarbejde hermed.

Top 600 er et program, som retter sig mod de 600 personer, som har begået mange højkriminalitetsforbrydelser de seneste år, dvs. de 600 personer, som vurderes til at være de mest kriminelle personer i Amsterdam. Det er hypotesen, at ved at få disse 600 personer ud af kriminalitet, så følger deres medløbere automatisk med. Personerne skal igennem et screeningsprogram og på baggrund heraf bliver forskellige indsatser igangsat.

Erste group konference & ECDN generalforsamling

I starten af oktober drog Anders Chr. Skriver-Møller fra Innovationsafdelingen og Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, til Wien for at deltage i en konference arrangeret af Erste group samt i ECDNs generalforsamling. 

Konferencen, også kaldet Financial Education Summit, italesatte nødvendigheden af såkaldt financial literacy, dvs. nødvendigheden af en basal økonomisk forståelse. En manglende viden herom skaber nemlig problemer for både borgeren og samfundet. Der blev desuden diskuteret løsningsforslag, der både omhandlede, hvordan vi uddanner rådgivere og hjælper borgerne med deres problemer.

ECDN er en institution for gældsrådgivningsorganisationer. På generalforsamlingen blev det bl.a. besluttet, at vi forblev en del af the Social Platform, som er en organisation, der advokere for sociale problematikker på EU-niveau.

Bogprojekt

I oktober sagde Innovationsafdelingen ja til at bidrage til et bogprojekt. Ideén til bogen er Anettes Olesens, og den skal handle om gældens betydning for de tidligere kriminelles muligheder for at komme ud af kriminalitet.

Samarbejde om førtidspension og fleksjob

I oktober indgik Den Sociale Retshjælps Fond i et samarbejde om førtidspension og fleksjob med 58 andre organisationer. 

SEPTEMBER

Temadag

Den 28. september afholdte Socialstyrelsen en temadag om Ungdomssanktionen, som en repræsentant for Innovationsafdelingen deltog i. Her blev der diskuteret forældreinddragelse og forældresamarbejde.

Personalemøde i Aarhus skal være med til at styrke samarbejdet mellem afdelingerne

Tirsdag den 19/9 blev der afholdt personalemøde i Aarhus for første gang dette semester. Til mødet fik mangerene mulighed for at høre, hvad de går og laver i IT, Innovation og Sekretariatet, som kommer til at påvirke deres arbejde. Efterfølgende blev der lavet øvelser, som skulle være med til at skabe link mellem afdelingerne, da vores klienters problemstillinger ofte krydser begge afdelinger. Det således er vigtigt, at vi forstår at bruge hinandens kompetencer.

Seminar om bandekriminalitet

Mandag d. 18 og tirsdag d. 19 deltog en repræsentant fra Innovationsafdelingen i Grundtvigs Højskoles seminar om bandekriminalitet. Seminaret var for alle, der i deres arbejde har berørende med det forbyggende kriminalitetsarbejde og exit-arbejdet, og målet var at opbygge en fælles forståelse for, hvordan man kan arbejde med målgruppen.

KRIMs jubilæumsdag

Den 16. september deltog en repræsentant for Innovationsafdelingen i KRIMs jubilæumsdag. Her blev der holdt oplæg om, hvad KRIM laver, og deres nye bog blev præsenteret.

Rekrutteringen af praktikanter til forårets 2018 fortsætter

Torsdag den 14/9 gik turen til Erhvervsakademi Dania i Silkeborg for at deltage i deres karrieremesse og snakke med de studerende. Som eneste frivillig organisation tilbød vi en anden type praktikplads, og dét var der stor interesse for. Selv eleverne på første semester, som allerede nu er begyndt at overveje deres fremtidige praktik, kom hen og ville høre om vores arbejde.  

HR-praktikanter bliver klogere på, hvordan man bedst arbejder med frivillige 

Den 11. september var vores sekretariat på To Go Seminar i arbejdet med frivillige. På seminaret kom vi ind på hvordan man kan lære at planlægge sin rekrutteringsindsats og uddelegere den til andre, så du undgår, at rekruttering af frivillige bliver løbende brandslukning. Dertil blev vi også klogere på, hvordan vores rekruttering påvirker måden, som organiserer, fastholder og leder frivillige på.

AUGUST

Karrieredagen hos Erhvervsakademi Aarhus markerer begyndelsen på dette semesters rekruttering af frivillige og praktikanter

Den 22. August besøgte sekretariatet vanen tro Erhvervsakademi Aarhus karrieredag, hvor vi fik mulighed for at snakke med de studerende. Her var der stor interesse for den Sociale Retshjælps Fonds indsats, og flere af dem vi snakkede med sendte også efterfølgende en ansøgning af sted. 

Retshjælpskonference

Den 22. august deltog en repræsentant for Innovationsafdelingen i en konference, som Justitia afholdte. Justitia præsenterede nogle rapporter, som de havde udarbejdet, og den nuværende retshjælpsordning blev diskuteret.

Inspirationsseminar

Rambøll afholdte i slutningen af august en konference om gældsrådgivning, som en repræsentant fra Innovationsafdelingen deltog i. Her blev der afholdt oplæg, og Forbrugerrådet talte f.eks. om forskellige problematikker på gældsområdet og borgernes skiftende forbrugsvaner. Herefter blev deltagerne delt ud i samarbejdsgrupper, hvor de skulle diskutere, hvordan organisationerne kan yde en bedre gældsrådgivning.

JUNI

DSRF deltager i netværksmøde om retssikkerhed
Lederen af DSRF’s Fængselsrejsehold, Marie-Louise, deltog den 12. juni i et opfølgende netværksmøde om retssikkerhed, der var organiseret af Danske Handicaporganisationer. Netværksmødet var blandt andet en opfølgning på et møde, som medlemmer af netværket har holdt med flere folketingspolitikere for at drøfte retssikkerheden for udsatte borgere. Vi fortsætter i netværket arbejdet for at løfte retssikkerheden for udsatte borgere i Danmark. 

MAJ

DSRF fylder 10 år!

Den 1. maj fyldte Den Sociale Retshjælps Fond 10 år! Vi fejrede begivenhed den 5. maj i København og den 11. maj i Aarhus ved at have nuværende og tidligere medarbejdere og samarbejdspartnere til en fejring med grill, øl og sodavand. Det var to hyggelige dage, og vi glæder os til de næste 10 år, hvor vi forhåbentlig kan hjælpe endnu flere mennesker med juridiske- og gældsproblemer.

APRIL

DSRF deltager ved Den Kriminalpræventive Dag d. 7. april

Frivillige i Den Sociale Retshjælps innovationsafdeling, Tenna og Kathrine, deltog i Den Kriminalpræventive Dag i Skive, som afholdes hver år af Det Kriminalpræventive Råd. Dagen satte ungdommen på dagsordenen og handlede om hvorfor nogle unge ender i kriminalitet, mens andre ikke gør.Derudover satte dagen fokus på, hvordan vi bedst kan hjælpe, de der ender i kriminalitet. Særligt relevant for Den Sociale Retshjælps arbejde var, at dagen også satte fokus på hvordan man bedre inddrager civilsamfundet i det tværgående samarbejde mellem politi, kommuner, kriminalforsorg og civilsamfund.

MARTS

DSRF modtager § 18 midler i Brøndby Kommune

Den 17. marts modtog DSRF et tilsagnsbrev fra Brøndby Kommune på 10.000 kr., som vi havde søgt gennem § 18 puljen. Midlerne skal anvendes til et undervisningsforløb i privatøkonomi målrettet afsonende i Pension Brøndbyhus.  

Det femte Dialogforumsmøde d. 10. marts

Mødet, som blev afholdt i præsidentens mødelokale i Københavns byret, havde fokus på, hvordan det ser ud på gældsområdet i Danmark (KORA rapporten) og fra Holland, hvor NVVK (den hollandske brancheorganisation på gældsområdet – www.nvvk.eu) var inviteret til at fremlægge deres best practice på gældsområdet samt vigtigheden af samarbejde på kryds og tværs af private og offentlige kreditorer, myndigheder og andre relevante aktører i kampen mod overgældssætning – herudover også kvalitetssikring af gældsrådgiverne og rammerne for indholdet af en gældsuddannelse med besøg fra Ulster Universitet i Irland. 

DSRFs Bestyrelsesmøde d. 9. marts

Årets første bestyrelsesmøde afholdes, hvor blandt andet regnskaberne for Fængselsrejseholdet, DSRFs Juridiske Rådgivning, Gældsafdelingen (KKG) i København samt projektet Pro Exit blev gennemgået og godkendt. Endvidere blev projekter samt mål for 2017 gennemgået.

 
Besøg af NVVK fra Holland vedr. brancheorganisation på gældsområdet d. 9. marts

DSRF havde sammen med Forbrugerrådets og KFUMs Gældsrådgivning møde med repræsentanter fra den hollandske brancheorganisation på gældsområdet for at høre mere om deres arbejde herunder om, hvorfor og hvordan de startede samt om deres mange resultater via dette samarbejde. 

Besøg af Ulster universitet vedr. uddannelse af gældsrådgivere d. 9. marts

DSRF havde møde med Programchefen fra Ulster Universitet, Tim Moruzzi, omkring opkvalificering af gældsrådgivere herunder, hvordan man opbygger en gældsuddannelse. Irland har som det førende land på dette område lavet en rigtig god uddannelsesmodel, som man kan lade sig inspirere af. 

Company Dating d. 2. marts

Vores to HR-praktikanter har været til et intenst arrangement, hvor der var fokus på performancekultur. De har fået en større forståelse af, hvordan medarbejdere kan performe bedre, hvis de forstår selve arbejdet og betydningen af det. 

Afrapportering og ansøgning til DSRFs Juridiske Rådgivning d. 1. marts

DSRFs Juridiske Rådgivning indsender den årlige afrapportering og ansøgning til Civilstyrelsen, hvor der blandt andet kort kan læses om vores resultater for 2016 samt forventninger til 2017.

FEBRUAR 

Møde i Odense vedr. boligsocialt-område d. 27. februar

Christina fra Innovationsafdelingen var til møde med Odense Kommune, boligselskaber og andre frivillige organisationer omkring kontanthjælpsloftet og om, hvorvidt 225 timers reglen har indflydelse på gældsområde

Møde med NVVK i Holland d. 14. februar

Direktør Sandy Madar afholder møde med NVVK (den hollandske brancheorganisation på gældsområdet (www.nvvk.eu) omkring erfaringsudveksling samt forberedelse til NVVKs kommende besøg i forbindelse med Dialogforumsmødet d. 10. marts, som blandt andet vil omhandle uddannelse af gældsrådgivere og brancheorganisation på gældsområdet, herunder de mange fordele ved at samarbejde.

Møde i Holland med The Legal Aid Board d. 13. februar

Direktør Sandy Madar afholder indledende møde med ”The Legal Aid Board” i Holland omkring deres retshjælpssystem for at høre mere om deres forskellige tiltag og for at undersøge, om vi kan lade os inspirere – blandt andet i forhold til deres målsætning om, at en borger ikke må have mere end 1 ½ times transporttid til nærmeste gratis juridiske rådgivningstilbud. 

Socialstyrelsens infomøde d. 10. februar

Den 10. februar 2017 deltog to repræsentanter fra Innovationsafdelingen i Socialstyrelsens infomøde om fondsansøgning. Mødet var rettet mod frivillige organisationer og havde til formål at gøre os mere bevidste omkring, hvilke kriterier og områder, der skal lægges vægt på, når der søges en pulje, som er udmeldt af Socialstyrelsen. Derudover blev den nye lov fra 2016 om, at puljer nu bliver udmøntet som bekendtgørelser, præsenteret. Mødet gav klarhed over, hvordan man fremover skal strukturere fondsansøgninger, og allerede nu ses det, at det i løbet af foråret bliver relevant tage disse retningslinjer i brug.

JANUAR

Nye praktikanter i Aarhus, Horsens og København

9. januar starter retshjælpen endnu et nyt praktikanthold op. Det er 18. gang retshjælpen kan byde velkommen til nye praktikanter og vi glæder os til at komme godt igang.

På dette semester vil vi have tilknyttet 14 Gældsmanagers, tre HR-praktikanter, to IT-teknologer, en multimediedesigner samt tre Social Managers som alle er klar til at hjælpe klienter og medarbejdere.

Møde med NVVK d. 17. januar

Direktør Sandy Madar var til møde med Senior Program Manager Kosta Skliris fra NVVK (den hollandske brancheorganisation på gældsområdet – www.nvvk.eu) omkring et internationalt projekt på gældsområdet, der har som formål at udveksle erfaringer med de forskellige lande for at finde egen best practice. 

Møde med hollandske Flanderijn d. 16. januar

Direktør Sandy Madar var på et opfølgende besøg hos det hollandske svar på det, vi kender som fogedretter, idet deres system, udover funktionen som dommere, også bidrager til konstruktive løsninger på borgernes gæld. Her blev der kigget på arbejdsprocesser samt lavet rollespil i forhold til de forskellige gældsproblematikker, de støder på, med henblik på at se, om der er dele fra deres system, man med fordel kan anvende i Danmark. 

Møde med Center for International legal cooperation (CILC) i Holland d. 16. januar

Direktør Sandy Madar var til møde med Project Manager Lino Brosius fra CILC omkring retshjælpsområdet i Holland, herunder om dets opbygning, rådgivningens indhold, målgruppen for rådgivningen, geografiske beliggenhed m.v.

Møde med Center for International legal cooperation (CILC) i Holland d. 16. januar

Direktør Sandy Madar var til møde med Direktør Eric Vincken fra CILC omkring retssikkerhedsprojekter i EU samt om, hvordan man på kryds og tværs af EU lande kan lave fælles samarbejde på fx retshjælps- og gældsområdet. 

December

Ulighedens topmøde

Den 5. december var Innovationsafdelingen repræsenteret ved Ulighedens Topmøde, som CEVEA afholdte. Temaet var i år børnefattigdom. Vi lærte om udviklingen, de sociale konsekvenser af fattigdom, og diskuterede hvad vi kan gøre ved problemet. Vi håber, at vi kan være med til at hjælpe endnu flere udsatte børn og deres familier i fremtiden.

Møde med Kim Østerbye

Marie-Louise Johannesen, leder af Fængselsrejseholdet, og Amalie Hermansen, Politisk Konsulent, var tirsdag til møde med formanden for Fængselsforbundet Kim Østerbye. Her diskuterede de, hvordan der skal sikres midler til Den Sociale Retshjælps Fonds Fængselsrejsehold. Amalie tager derfor kontakt til Kriminalforsorgens Institutioner for at høre, om de vil være villige til at betale for de ydelser, som Fængselsrejseholdet tilbyder.

November

Artikel på DR – Nu kan hjemløse også få et hævekort

Kommunernes Landsforening og Finansdanmark har udarbejdet en ordning, der giver hjemløse mulighed for at have et personligt hævekort. Dette giver større økonomisk stabilitet for de hjemløse, og gør dem mindre sårbare over for røverier på gaden. Denne ordning er et vigtigt skridt mod at give Danmarks hjemløse bedre vilkår, der sikrer dem mere rum til at løse personlige og sociale problemer.

Artiklen kan læses HER.

Oplæg pro-exit

Torsdag d. 16. november holdt Gældsleder Lene Dall-Hansen oplæg om pro-exit, et projekt, som Den Sociale Retshjælps Fond tidligere har været en del af. Her delte hun ud af Den Sociale Retshjælps Fonds erfaringer og holdninger.

Mini-praktik

Mandag d. 13. november og tirsdag d. 14. november var tre finansbachelorer i mini-praktik hos Den Sociale Retshjælps Fond. Her fik de lov at snuse til, hvad jobbet som gældsrådgiver indebærer.

Oktober

Company day

Den 25. oktober deltog HR-afdelingen i Company day på Erhvervsakademi Aarhus. Her søgte vi efter web-udviklere, multimediedesignere, og front-end developers til at opdatere og videreudvikle Den Sociale Rethjælps Fonds hjemmeside

Virksomheder bag tremmer

Den 25. oktober deltog en repræsentant for Innovationsafdelingen i arrangementet “Virksomheder bag tremmer”, som blev afholdt af Kriminalforsorgen, High:five og VirksomhedsnetværkCabi. Her blev der givet en rundvisning i arresthuset og på værkstedet, og der blev givet forslag til, hvordan man kan bidrage til en meningsfuld afsoning. Derudover fortalte en indsat om livet bag tremmer, og der blev præsenteret tiltag, der skal sikre, at de indsatte kan gå en bedre fremtid i møde efter endt afsoning. Slutteligt fortalte tre virksomheder om deres erfaringer med at ansætte tidligere indsatte eller med at samarbejde med arresthuset.

Møde med Horsens Kommune

Den 24. oktober var Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, til møde i Horsens Kommune med henblik på at få skabt et samarbejde og udvikle fælles processer om gældsrådgivning til gavn for borgerne i kommunen.

Seminar hos Intenz

Den 11 oktober deltog vores to HR og kommuikationspraktikanter i et seminar omhandlende Neuro Science Leadership hos Intez. Ved dette seminar fik de indblik i hvorledes hjernen agere og blev dertil bevidste om hvordan hjernens systemer påvirker ens ageren i dagligdagen. Dertil hvordan samtalen med en medarbejder kan sætte gang i hjernens trusselssystem eller belønningssystem. 

NVVK

Den 6. oktober var direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, Sandy Madar, i Utrecht for at holde møde med NVVK. NVVK er en sammenslutning af offentlige institutioner og private organisationer, som beskæftiger sig med gældsrådgivning samt hvordan man forebygger overgældssætning.

Erste group konference & ECDN generalforsamling

I starten af oktober drog Anders Chr. Skriver-Møller fra Innovationsafdelingen og Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, til Wien for at deltage i en konference arrangeret af Erste group samt i ECDNs generalforsamling. 

Konferencen, også kaldet Financial Education Summit, italesatte nødvendigheden af såkaldt financial literacy, dvs. nødvendigheden af en basal økonomisk forståelse. En manglende viden herom skaber nemlig problemer for både borgeren og samfundet. Der blev desuden diskuteret løsningsforslag, der både omhandlede, hvordan vi uddanner rådgivere og hjælper borgerne med deres problemer.

ECDN er en institution for gældsrådgivningsorganisationer. På generalforsamlingen blev det bl.a. besluttet, at vi forblev en del af the Social Platform, som er en organisation, der advokere for sociale problematikker på EU-niveau.

Bogprojekt

I oktober sagde Innovationsafdelingen ja til at bidrage til et bogprojekt. Ideén til bogen er Anettes Olesens, og den skal handle om gældens betydning for de tidligere kriminelles muligheder for at komme ud af kriminalitet.

September

Temadag

Den 28. september afholdte Socialstyrelsen en temadag om Ungdomssanktionen, som en repræsentant for Innovationsafdelingen deltog i. Her blev der diskuteret forældreinddragelse og forældresamarbejde.

Personalemøde i Aarhus skal være med til at styrke samarbejdet mellem afdelingerne

Tirsdag den 19/9 blev der afholdt personalemøde i Aarhus for første gang dette semester. Til mødet fik mangerene mulighed for at høre, hvad de går og laver i IT, Innovation og Sekretariatet, som kommer til at påvirke deres arbejde. Efterfølgende blev der lavet øvelser, som skulle være med til at skabe link mellem afdelingerne, da vores klienters problemstillinger ofte krydser begge afdelinger. Det således er vigtigt, at vi forstår at bruge hinandens kompetencer.

KRIMs jubilæumsdag

Den 16. september deltog en repræsentant for Innovationsafdelingen i KRIMs jubilæumsdag. Her blev der holdt oplæg om, hvad KRIM laver, og deres nye bog blev præsenteret.

Rekrutteringen af praktikanter til forårets 2018 fortsætter

Torsdag den 14/9 gik turen til Erhvervsakademi Dania i Silkeborg for at deltage i deres karrieremesse og snakke med de studerende. Som eneste frivillig organisation tilbød vi en anden type praktikplads, og dét var der stor interesse for. Selv eleverne på første semester, som allerede nu er begyndt at overveje deres fremtidige praktik, kom hen og ville høre om vores arbejde.  

HR-praktikanter bliver klogere på, hvordan man bedst arbejder med frivillige 

Den 11. september var vores sekretariat på To Go Seminar i arbejdet med frivillige. På seminaret kom vi ind på hvordan man kan lære at planlægge sin rekrutteringsindsats og uddelegere den til andre, så du undgår, at rekruttering af frivillige bliver løbende brandslukning. Dertil blev vi også klogere på, hvordan vores rekruttering påvirker måden, som organiserer, fastholder og leder frivillige på.

August

Karrieredagen hos Erhvervsakademi Aarhus markerer begyndelsen på dette semesters rekruttering af frivillige og praktikanter

Den 22. August besøgte sekretariatet vanen tro Erhvervsakademi Aarhus karrieredag, hvor vi fik mulighed for at snakke med de studerende. Her var der stor interesse for den Sociale Retshjælps Fonds indsats, og flere af dem vi snakkede med sendte også efterfølgende en ansøgning af sted. 

Inspirationsseminar

Rambøll afholdte i slutningen af august en konference om gældsrådgivning, som en repræsentant fra Innovationsafdelingen deltog i. Her blev der afholdt oplæg, og Forbrugerrådet talte f.eks. om forskellige problematikker på gældsområdet og borgernes skiftende forbrugsvaner. Herefter blev deltagerne delt ud i samarbejdsgrupper, hvor de skulle diskutere, hvordan organisationerne kan yde en bedre gældsrådgivning.

Maj 

DSRF fylder 10 år!

Den 1. maj fyldte Den Sociale Retshjælps Fond 10 år! Vi fejrede begivenhed den 5. maj i København og den 11. maj i Aarhus ved at have nuværende og tidligere medarbejdere og samarbejdspartnere til en fejring med grill, øl og sodavand. Det var to hyggelige dage, og vi glæder os til de næste 10 år, hvor vi forhåbentlig kan hjælpe endnu flere mennesker med juridiske- og gældsproblemer. 

Marts

DSRF modtager § 18 midler i Brøndby Kommune

Den 17. marts modtog DSRF et tilsagnsbrev fra Brøndby Kommune på 10.000 kr., som vi havde søgt gennem § 18 puljen. Midlerne skal anvendes til et undervisningsforløb i privatøkonomi målrettet afsonende i Pension Brøndbyhus.  

Det femte Dialogforumsmøde d. 10. marts

Mødet, som blev afholdt i præsidentens mødelokale i Københavns byret, havde fokus på, hvordan det ser ud på gældsområdet i Danmark (KORA rapporten) og fra Holland, hvor NVVK (den hollandske brancheorganisation på gældsområdet – www.nvvk.eu) var inviteret til at fremlægge deres best practice på gældsområdet samt vigtigheden af samarbejde på kryds og tværs af private og offentlige kreditorer, myndigheder og andre relevante aktører i kampen mod overgældssætning – herudover også kvalitetssikring af gældsrådgiverne og rammerne for indholdet af en gældsuddannelse med besøg fra Ulster Universitet i Irland. 

DSRFs Bestyrelsesmøde d. 9. marts

Årets første bestyrelsesmøde afholdes, hvor blandt andet regnskaberne for Fængselsrejseholdet, DSRFs Juridiske Rådgivning, Gældsafdelingen (KKG) i København samt projektet Pro Exit blev gennemgået og godkendt. Endvidere blev projekter samt mål for 2017 gennemgået.

Besøg af NVVK fra Holland vedr. brancheorganisation på gældsområdet d. 9. marts

DSRF havde sammen med Forbrugerrådets og KFUMs Gældsrådgivning møde med repræsentanter fra den hollandske brancheorganisation på gældsområdet for at høre mere om deres arbejde herunder om, hvorfor og hvordan de startede samt om deres mange resultater via dette samarbejde. 

Besøg af Ulster universitet vedr. uddannelse af gældsrådgivere d. 9. marts

DSRF havde møde med Programchefen fra Ulster Universitet, Tim Moruzzi, omkring opkvalificering af gældsrådgivere herunder, hvordan man opbygger en gældsuddannelse. Irland har som det førende land på dette område lavet en rigtig god uddannelsesmodel, som man kan lade sig inspirere af. 

Company Dating d. 2. marts

Vores to HR-praktikanter har været til et intenst arrangement, hvor der var fokus på performancekultur. De har fået en større forståelse af, hvordan medarbejdere kan performe bedre, hvis de forstår selve arbejdet og betydningen af det. 

Afrapportering og ansøgning til DSRFs Juridiske Rådgivning d. 1. marts

DSRFs Juridiske Rådgivning indsender den årlige afrapportering og ansøgning til Civilstyrelsen, hvor der blandt andet kort kan læses om vores resultater for 2016 samt forventninger til 2017.

Februar 

Møde i Odense vedr. boligsocialt-område d. 27. februar

Christina fra Innovationsafdelingen var til møde med Odense Kommune, boligselskaber og andre frivillige organisationer omkring kontanthjælpsloftet og om, hvorvidt 225 timers reglen har indflydelse på gældsområde

Møde med NVVK i Holland d. 14. februar

Direktør Sandy Madar afholder møde med NVVK (den hollandske brancheorganisation på gældsområdet (www.nvvk.eu) omkring erfaringsudveksling samt forberedelse til NVVKs kommende besøg i forbindelse med Dialogforumsmødet d. 10. marts, som blandt andet vil omhandle uddannelse af gældsrådgivere og brancheorganisation på gældsområdet, herunder de mange fordele ved at samarbejde.

Socialstyrelsens infomøde d. 10. februar

Den 10. februar 2017 deltog to repræsentanter fra Innovationsafdelingen i Socialstyrelsens infomøde om fondsansøgning. Mødet var rettet mod frivillige organisationer og havde til formål at gøre os mere bevidste omkring, hvilke kriterier og områder, der skal lægges vægt på, når der søges en pulje, som er udmeldt af Socialstyrelsen. Derudover blev den nye lov fra 2016 om, at puljer nu bliver udmøntet som bekendtgørelser, præsenteret. Mødet gav klarhed over, hvordan man fremover skal strukturere fondsansøgninger, og allerede nu ses det, at det i løbet af foråret bliver relevant tage disse retningslinjer i brug.

Januar

Nye praktikanter i Aarhus, Horsens og København

9. januar starter retshjælpen endnu et nyt praktikanthold op. Det er 18. gang retshjælpen kan byde velkommen til nye praktikanter og vi glæder os til at komme godt igang.

På dette semester vil vi have tilknyttet 14 Gældsmanagers, tre HR-praktikanter, to IT-teknologer, en multimediedesigner samt tre Social Managers som alle er klar til at hjælpe klienter og medarbejdere.

Møde med NVVK d. 17. januar

Direktør Sandy Madar var til møde med Senior Program Manager Kosta Skliris fra NVVK (den hollandske brancheorganisation på gældsområdet – www.nvvk.eu) omkring et internationalt projekt på gældsområdet, der har som formål at udveksle erfaringer med de forskellige lande for at finde egen best practice. 

Møde med hollandske Flanderijn d. 16. januar

Direktør Sandy Madar var på et opfølgende besøg hos det hollandske svar på det, vi kender som fogedretter, idet deres system, udover funktionen som dommere, også bidrager til konstruktive løsninger på borgernes gæld. Her blev der kigget på arbejdsprocesser samt lavet rollespil i forhold til de forskellige gældsproblematikker, de støder på, med henblik på at se, om der er dele fra deres system, man med fordel kan anvende i Danmark. 

Møde med Center for International legal cooperation (CILC) i Holland d. 16. januar

Direktør Sandy Madar var til møde med Direktør Eric Vincken fra CILC omkring retssikkerhedsprojekter i EU samt om, hvordan man på kryds og tværs af EU lande kan lave fælles samarbejde på fx retshjælps- og gældsområdet. 

DECEMBER

ECDNs årlige konference

Direktør Sandy Madar deltog d. 8-9 december i European Consumer Debt Network’s (ECDN) årlige konference, som dette år blev afholdt i Slovakiet. Denne konference omhandlede ‘Debt Advice in a Cashless Society’, hvor alle medlemmer af ECDN diskuterede og delte deres erfaringer indenfor gældsrådgivning. I den forbindelse blev Sandy valgt som ambassadør for ECDN hos Social Platform (det største netværk af europæiske sociale rettigheder).

DSRF modtager § 18 midler i Aalborg Kommune

Den 23. december modtog DSRF et tilsagnsbrev fra Aalborg Kommune på 20.000 kr., som vi havde søgt gennem § 18 puljen. Midlerne skal anvendes til et undervisningsforløb i privatøkonomi målrettet afsonende i Pension Hammer Bakker.  

DSRF modtager § 18 midler i Lyngbæk-Taarbæk Kommune

Den 19. december modtog DSRF et tilsagnsbrev fra Lyngby-Taarbæk Kommune på 25.000 kr., som vi havde søgt gennem § 18 puljen. Midlerne skal anvendes til et undervisningsforløb i privatøkonomi målrettet afsonende i Pension Engelsborg.  

DSRF modtager § 18 midler i Frederikshavn Kommune

Den 16. december modtog DSRF et tilsagnsbrev fra Aalborg Kommune på 5.000 kr., som vi havde søgt gennem § 18 puljen. Midlerne skal anvendes til et undervisningsforløb i privatøkonomi målrettet afsonende i Kragskovhede Fængsel. 

NOVEMBER

Innovationsafdelingen deltog d. 23 november i Center For Boligsocial Udviklings konference ‘Kriminalitetsforebyggelse i netværk’. Konferencen gav et indblik kommunernes måde at håndtere den kriminalpræventive indsats.

OKTOBER

Dialogforum om retssikkerhed

Politisk konsulent i innovationsafdelingen, Theis, deltager d. 31 oktober i mødet ’Retssikkerhed og digitalisering – udviklingen i borgernes retssikkerhed i mødet med kommunen i en digitaliseringstid’.

Retshjælpens dag

Den Sociale Retshjælps Fond var repræsenteret til Retshjælpens dag d. 29. oktober I Vollsmose.

DSRF holder møde med Horsens Politi, SSP og BoTrivsel

D. 27 oktober mødes DSRF med Horsens Politi, SSP og BoTrivsel med henblik på at opstart af Streetmanager i Horsens.

Møde om kvalitetssikring af boligorganisationers gældrådgivning

D. 24. oktober afholdte Den Sociale Retshjælps Fond i samarbejde med BoTrivsel det første møde vedrørende kvalitetssikring af boligorganisationers gældsrådgivning. Til mødet deltog Jane fra BL – Danmarks Almene Boliger, økonomisk rådgiver Iben og Diana fra Randers Bolig. 

Nyt lejemål

Lejemålet på A. Hertzums Vej 2 skal rives ned og DSRF flytter til nye omgivelser d. 17. oktober. Den nye adresse er Augustenborggade 2, 8000 Aarhus C.

Inspiration til model for gældsrådgivning

Besøg i Holland

Direktør Sandy Madar aflagde d. 4. oktober besøg i Holland med Kosta Skliris fra den hollandske gældsrådgivningsorganisation NVVK. Dette besøg gav inspiration til en model for hvordan private kreditorer kan være med til at finansiere offentlig gæld, samt ideer til nye tilgangsmetoder til gældsrådgivning.

SEPTEMBER

‘Gældsrådgivning i praksis’ – Efteruddannelse for professionelle

Ledere af gældsafdelingen, Morten og Morten, har gennemført en 3-dags efteruddannelse på Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) for relevante faggrupper, der har brug for viden om gæld i deres profession. Dette var blandt andet personer med rødder i boligkontorer, retspsykiatrien og gældsrådgivningsviksomheder. Uddannelsen gav også anledning til erfaringsudveksling.

Reception i Tinghuset

Indvielse i Tinghuset

D. 27. september var direktør Sandy Madar og leder af gældsafdelingen Morten B til indvielse i Tinghuset i Aarhus. Dermed afsluttes to års renovering af Tinghuset og Retten i Aarhus rykker tilbage i disse lokaler.

Tema-dag om krisehåndtering v. chefpsykolog Michael Danielsen

D. 27. september underviste Michael Danielsen DSRFs rådgivere i krisehåndtering. 

Direktør Sandy Madar erfaringsudveksler Streetmanager med Holland

D. 10.-11. september besøgte direktør Sandy Madar Jan Dirk de Jong i Holland. Jan Dirk de Jong gennemfører et forskningsprojekt omkring rollemodeller i kriminelle miljøer. Dette forskningsprojekt er tæt beslægtet med Streetmanager og besøget gav anledning til at erfaringsudveksle.

Oplæg og karrieredage på Dania Silkeborg

Vi har besøgt Dania i Silkeborg to gange i september. Den første gang til karrieredage, hvor alle skolens elever kunne komme forbi og høre om retshjælpens arbejde. Den anden gang var vi inviteret til at holde et oplæg i klasserne, der skal i praktik i foråret 2017.  

AUGUST

Streetmanagerforeningens erfaringsrapport 2011-2015

Den Sociale Retshjælp er stolte over at kunne præsentere erfaringsrapporten fra  Streetmanagerforeningen. Foreningen kæmper for at hjælpe unge mellem 14-28 år i udsatte boligområder. Indsatsen har været forebyggende, men også hjulpet mange der var kommet ud på et skråplan.

Fængselsrejseholdets erfaringsrapport 2011 – 2015

Siden 2007 har Den Sociale Retshjælps Fond haft et samarbejde med flere af landets pensioner og fængsler. I 2011 fik projektet tilskud til en fire årig projektperiode frem til 2015. Projektet er stadig et stort aktiv ved retshjælpen og vi besøger i dag over 20 pensioner og fængsler i hele Danmark hver måned.

JUNI

DSRF får midler til at fortsætte vores Juridiske Rådgivning

MAJ

Årets 2. Dialogforum

Den 27. maj afholdte vi årets 2. Dialogforum, hvor relevante aktører på gældsområdet deltog. Der blev holdt spændende oplæg fra blandt andet forbrugerombudsmanden. Herudover blev vigtige problematikker på gældsområdet bragt på banen og debatteret.

Møde med KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Den 26. maj var Sandy Madar til møde med KORA. Instituttet står for en landsdækkende evaluering af de frivillige gældsrådgivninger.  

Møde med Erhvervsakademi Aarhus

Den 25. maj var Sandy Madar og Anna Nguyen, Innovationsafdelingen, til møde med Erhvervsakademi Aarhus omhandlende et muligt nyt valgfag i gældsrådgivning.

Møde med Boligorganisationernes Landsforening

Den 25. maj var Sandy Madar og Jeanette Gjørret, juridisk leder i Horsens, til møde med ledelsen i Boligorganisationernes Landsforening omhandlende en opkvalificering af boligorganisationernes gældsrådgivere, der skal forestås af DSRF.

Temadag om bandekriminalitet

Den 23. maj var Sandy Madar og Elena Kaarup-Christensen, Innovationsafdelingen, i København til Socialstyrelsens temadag om bandekriminalitet. Aktuelle problemstillinger blev taget op og Jan Dirk de Jong fra Holland holdte et spændende oplæg omkring sit bandestudie, som i høj grad kan relateres til arbejdet i Streetmanagerforeningen.

DSRF har sammen med en række andre organisationer skrevet et debatindlæg

Sammen med Danske Handicaporganisationer, Advokatrådet og Sjældne Diagnoser har vi skrevet et debatindlæg om presset på retssikkerheden i den kommunale sagsbehandling på social- og beskæftigelsesområdet. I fællesskab kommer vi med en række anbefalinger til, hvordan retssikkerheden i den kommunale sagsbehandling kan styrkes.

Direktør Sandy Madar undersøger rådgivningsinstitutioner i London

I dagene d. 11.-17. maj var Sandy i London for at undersøge, hvordan det står til i Londons gældsrådgivninger. Hun deltog i London Legal Walk, der var organiseret af The London Legal Support Trust, som støtter gratis rådgivningsinstitutioner i London og sydøst England.

Sidste sager i Horsens skifteret

Den 10. maj besøgte vi Horsens Skifteret for at indsamle det sidste data fra gældssaneringssager, der skal være grundlaget i en gældssaneringsundersøgelse Den Sociale Retshjælps Fond laver i samarbejde med Line Barfod og Lars Lindencrone. 

DSRF besøger de nye lokaler i Horsens for første gang

Fredag d. 5 maj besøgte direktøren og den juridiske leder i Horsens vores nye lokaler som venligst er udlånt af Bo Trivsel. Den nye afdeling forventes at starte op i slutningen af maj, mens der fortsat ydes rådgivning ud fra Den Uafhængige Retshjælp i Horsens lokaler.

DSRF bliver 9 år

DSRF bliver 9 år d. 1. maj, hvilket bliver fejret med vores medarbejdere som tak for en fantastisk indsats. Vi ser frem til endnu flere spændende år, hvor vi forhåbentlig kan hjælpe mange flere med deres henholdsvis juridiske eller gældsproblematikker.

APRIL

DSRFs Juridiske Rådgivning videreføres

Den 29. april fik DSRF tilsagn fra Civilstyrelsen på 1.196.928 kr. som skal anvendes til, at videreføre Juridisk Rådgivning i Aarhus og København.

DSRF åbner afdeling i Horsens

Den 29. april fik Den Uafhængige Retshjælp i Horsens midler til dels at fortætte deres rådgivning samt til at skifte navn til Den Sociale Retshjælps Fond – Horsens og bliver derved en del af hele DSRFs organisation.

DSRF’s Innovationsafdeling besøger Horsens skifteret

I forbindelse med en gældssaneringsundersøgelse, der udarbejdes i fællesskab med Line Barfod og Lars Lindencrone Petersen, besøgte DSRF’s Innovationsafdeling Horsens skifteret. På besøget den 29. april blev der indsamlet data fra gældssaneringssager, der skal lægge til grund for undersøgelsen.

Telefonmøde med Lisbeth Bech Poulsen, retsordfører for SF

Den 29. april havde DSRF’s direktør, Sandy Madar, et telefonmøde med Lisbeth Bech Poulsen, retspolitisk ordfører fra SF. Mødet var et led i DSRF’s bestræbelser på, at forbedre retshjælpsområdet. Det var et positivt møde, hvor de væsentligste udfordringer og løsninger blev vendt.

Karrieremesser

Sekretariatet har i løbet af de sidste par uger været på to forskellige karrieremesser. Begge messer var for finansøkonomer der var på jagt efter en praktikplads. Fredag d. 29. april gik turen til Erhvervsakademi Dania i Silkeborg og tirsdag d. 3. maj foregik messen på Erhvervsakademi Dania i Hobro. Vi håber nu på at modtage nogle praktikantansøgninger til Gældsrådgivning i Aarhus til efteråret.

Seminar om high performance teams ved Intenz

Fredag d. 29. April deltog to HR- og kommunikationsmedarbejdere i et Seminar ved konsulentvirksomheden Intenz i Lystrup. Seminaret gav indblik i, hvordan man kan spille hinanden gode i et team, samt hvordan man for skabt en sund kultur i et team, således at man bliver trygge ved hinanden. Seminaret gav mange grundlæggende redskaber der kan være med til at bidrage til et godt og sundet arbejdsmiljø ved DSRF.

Møde med Preben Bang, retsordfører for Venstre

Den 27. april havde DSRF’s direktør, Sandy Madar og politiske konsulent, Anders Østergaard møde med Preben Bang Henriksen, retspolitisk ordfører fra Venstre. Det var et konstruktivt møde, hvor udfordringer på retshjælpsområdet og løsninger herpå blev vendt

Møde med Knud Kristensen fra Sind

Den 26. april havde DSRF’s direktør, Sandy Madar, et møde med formanden for SIND Knud Kristensen. Mødet havde til formål, at afdække om DSRF kunne påbegynde et muligt samarbejde med SIND blandt andet med henblik på, at efteruddanne vores rådgivere til bedre at kunne håndtere sindslidende, der har behov for juridisk rådgivning eller gældsrådgivning.   

DSRF modtager § 18 midler i Aarhus

Den 26. april modtog DSRF et tilsagnsbrev fra Aarhus kommune på 15.000 kr. som vi havde søgt gennem § 18. Midlerne skal anvendes til et gældskursus og coaching-forløb til efteråret for 8 overgældssatte unge i Aarhus kommune i samarbejde med blandt andet Ungeindsatsen.   

DSRF’s Innovationsafdeling besøger Aarhus skifteret

I forbindelse med en gældssaneringsundersøgelse, der udarbejdes i fællesskab med Line Barfod og Lars Lindencrone Petersen, besøgte DSRF’s Innovationsafdeling Aarhus skifteret d. 20. april for at indsamle data fra gældssaneringssager, der skal lægge til grund for undersøgelsen.

Møde i Amsterdam angående Gældsrådgivning

DSRF’s direktør, Sandy Madar, besøgte den 15. april Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies i Holland, med henblik på, at få dybere indsigt i deres gældsrådgivningspraksisser og opbygning. 

Gældsleder i Aarhus på barsel

Fredag d. 8. april var Lenes (Gældsleder i Aarhus) sidste dag inden hendes barsel. Vi ønsker Lene held og lykke med barselslivet og den kommende titel som mor. Mens Lene er på barsel tager Morten Wind og Morten Bendtsen over i Gældsafdelingen i Aarhus.

HR- og kommunikationsmedarbejdere til Foredrag ved konsulenthuset Ballisager

Onsdag d. 6. april var leder for Sekretariatet, Thyge Vendelboe sammen med to øvrige HR- og kommunikationsmedarbejdere til et foredrag arrangeret af konsulenthuset Ballisager. Foredraget blev afholdt på ARoS Aarhus Kunstmuseum, og det var ledelsesrådgiveren og bestsellerforfatteren Christian Ørsted, der var dagens foredragsholder. Christian Ørsted fortalte om indholdet i sin populære bog Livsfarlig ledelse, som lige nu er ude i 11. oplag.

Oplæg til Dansk Kredit Råds årlige Kreditdag

D. 6. april holdte advokat og repræsentantskabsmedlem Line Barfod og direktør Sandy Madar oplæg omkring Dialogforummet, herunder om hvorfor det blev startet, om dets medlemmer og dets formål. Oplægget vakte stor interesse blandt deltagerne.

Møde med retsordfører i Alternativet

D. 5. april holdte direktør Sandy Madar møde med Hjalte Frederik Dalsgaard Møller, politisk og juridisk assistent for Josephine Fock (Å). På dagsordenen var, hvordan vi i fællesskab kan forbedre den offentlige retshjælp.

Det tiende møde i Arbejdsgruppen om retshjælp

D. 1. april blev det tiende møde i arbejdsgruppen om retshjælp afholdt hos Danske Advokater, hvor relevante aktører på området deltog, herunder også DSRF.

Det Juridiske Rådgivningsteams erfaringsrapport

DSRF udgiver erfaringsrapport for Det Juridiske Rådgivningsteam for perioden 2011 – 2015, der giver en introduktion til projektet såvel som projektets resultater.

MARTS

Karrieremesse på Erhvervsakademi Aarhus

Sekretariatet, herunder en HR- og kommunikationsmedarbejder og to Multimediedesignere, var torsdag d. 30. marts på karrieremesse på Erhvervsakademi Aarhus, hvor multimediedesignere og webudviklere var på jagt efter kommende praktikpladser. Vi fra DSRF var selvfølgelig på jagt efter kommende multimediedesigner- og webudviklerpraktikanter, og vi fik snakket med mange interesserede kandidater –  både dansk og engelsk talende. Vi er nu spændte på, om det kaster nogle ansøgninger af sig.  

Nye frivillige til Juridisk Rådgivning i Aarhus

D. 16. marts startede otte nye frivillige Juridiske Managere samt en i løntilskud op i Aarhus i Juridisk Rådgivning. En enkelt kommer fra Københavns Universitet og de resterende kommer fra Aarhus Universitet.  De har i forbindelse med deres opstart modtaget undervisning bestående af et introduktionsforløb med en gennemgang af organisationens politikker, værdier og opbygning samt en grundig gennemgang af deres kommende arbejdsopgaver og processer.

Den Sociale Retshjælp i radioen om kontanthjælpsloftet

D. 16. marts var forslaget om det nye kontanthjælpsloft i 3. høring på Christiansborg. Da en vedtagelse af det nye kontanthjælpsloft angiveligt vil betyde, at flere enlige forsørgere på kontanthjælp vil blive udsat af deres bolig, var vi ved Den Sociale Retshjælp selvfølgelig klar til at svare på spørgsmål, da P4 Radio ringede os op om forslagets betydning for de udsatte borgere. Marianne Wellberg Olsen, lederen for receptionen i Aarhus, stod i den forbindelse klar, da P4 ringede os op i deres live sendetid med deres spørgsmål.

Ca. 2 timer og 13 minutter inde i denne LYDFIL kan du høre Mariannes og Den Sociale Retshjælps svar på P4 

Syd’s spørgsmål. 

Temaarrangement afholdt af Strategien for Udsatte Grønlændere og projekt Exit Prostitution

Den 15. marts deltog DSRF i et møde, der omhandlede senfølgerne af prostitution med særligt fokus på Grønland og grønlændere i Danmark. Mødet gav øget indsigt i problematikkerne om seksuelle overgreb i Grønland, og hvordan grønlændere opfatter og udfører prostitution.

Arbejdstilsynet på besøg i Aarhus

D. 14. marts fik vi DSRF i Aarhus et uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet. Besøget var en del af de risikobaserede tilsyn, som Arbejdstilsynet aflægger ca. hvert tredje år på alle landets arbejdspladser.  Besøget varede ca. tre timer, hvor den tilsynsførende vurderede både de fysiske og psykiske arbejdsforhold. Besøget blev afsluttet med et enkelt påbud om at sikre at solen ikke generede en medarbejders skærmarbejde og derudover fik arbejdspladsen ros for at være en meget dynamisk og velfungerende arbejdsplads, hvor omgangstonen virkede meget sund og behagelig på kontorerne. 

Rekruttering af nye praktikanter til Innovation og HR- og kommunikation

D. 14. marts påbegyndte HR- og kommunikationsafdelingen rekrutteringen af nye praktikanter til henholdsvis Innovationsafdelingen og HR- og kommunikationsafdelingen i Aarhus. Praktikanterne søges til efteråret 2016 og forventes at have opstart i september 2016. 

Dialogforumsmøde

Den 11. marts deltog DSRF i dialogforumsmøde sammen med andre relevante aktører på gældsområdet. Mødet omhandlede private kreditorer.

Nye frivillige managere til Gældsrådgivning i Aarhus

D. 10. marts startede otte nye frivillige Gældsmanagere op i Gældsrådgivningen i Aarhus. Managerene kommer blandt andet fra Aarhus Universitet og Erhvervsakademi Aarhus og kommer til at arbejde ca. fire timer ugentligt ved DSRF. De har i forbindelse med deres opstart modtaget undervisning bestående af et introduktionsforløb med en gennemgang af organisationens politikker, værdier og opbygning samt en grundig gennemgang af deres kommende arbejdsopgaver og processer.

HR- og kommunikationsmedarbejdere til seminar i forandringsledelse ved Intenz

Tirsdag d. 10. marts var fire medarbejdere fra HR- og kommunikation i Aarhus til en seminar i forandringsledelse ved konsulentvirksomheden Intenz. Kurset var på flere områder relevant for DSRF at deltage i, da vores organisation er i gang med en geografisk udvidelse i både Horsens og Aalborg. Derudover er vi en organisation, der er i konstant forandring i forhold til løbende naturlig udskiftning af frivillige og praktikanter samt det faktum, at der ofte kommer nye reformer, vi skal forholde os til i forhold til det klientel, vi repræsenterer.

Workshop med Rambøll

I forbindelse med DSRF’s gældsrådgivnings samarbejde med København Kommunes Gældsrådgivning (KKG) deltog DSRF den 3. marts i en workshop hos Rambøll. Formålet med mødet var at udveksle erfaringer med andre gældsrådgivningsprojekter rundt om i landet og høre nærmere om den allerede eksisterende viden på gældsrådgivningsområdet.

Lukning af opsøgende besøg i Langkærparken i Aarhus

Det sidste besøg i Langkærparken bliver den d. 3. marts, idet vi lukker ned for den opsøgende indsats grundet det store arbejdspres, vi oplever, men vi håber at kunne åbne op igen senere på året. Vi opfordrer selvfølgelig alle vores klienter herefter til at tage telefonisk kontakt eller komme forbi kontoret i Aarhus. Derudover har vi indgået en aftale om mulighed for direkte visitering samt synliggørelse af vores rådgivningstilbud.

Møde med Digitaliseringsstyrelsen

Den 1. marts deltog Innovationsafdelingen i et netværksmøde for digital inklusion, som samlede en bred vifte af aktører, der alle møder udfordringer med digitaliseringen i deres arbejde med deres målgruppe. Mødet blev afholdt af Digitaliseringsstyrelsen i Ældresagens lokaler i København. Ud over at introducere deltagerne for den nye digitaliseringsstrategi, gik mødet ud på at få deltagerne til at udveksle erfaringer med og konkrete løsninger på digitaliseringsudfordringen.  

Afrapportering for 2015 og ansøgning for DSRFs Juridiske Rådgivning 2016

Den 1. marts indsendte DSRF’s sin årlige afrapportering af vores Juridiske Rådgivning samt vores ansøgning for det kommende år til Civilstyrelsen. Vi ansøger om midler til at fortsætte den samme kvalificerede juridiske rådgivning som hidtil.

Ansøgning til Trygfonden omkring forankring af Streetmanager-projektet

Den 1. marts indsendte DSRF ansøgning til Trygfonden til forankring af vores Streetmanager-projekt. Med midlerne vil Streetmanager-foreningen oprette lokale og selvstændige streetmanager-foreninger i min. 3 kommuner rundt om i landet. Ved at hjælpe unge kriminelle og kriminalitetstruede i udsatte boligområder med at få arbejde, uddannelse, misbrugsbehandling mv., er vores erfaring, at trygheden i lokalområdet vil øges. Vi håber, at Trygfonden imødekommer vores ansøgning.

DSRF bliver også nævnt i ugebladene

DSRF er flere gange blevet nævnt i forbindelse med Ude og Hjemme’s brevkasse, hvor socialrådgiver Susanne Lyngsø henviser sine læsere til gratis retshjælpsorganisationer.

FEBRUAR

Fængselsrejseholdet genopstår

DSRF har via satspuljeaftalen fået tildelt 2 millioner kr. fordelt på 2016 og 2017 til forsættelse af Fængselsrejseholdet og vores besøg i landets fængsler og pensioner

Samarbejde med Dansk Handicap Råd

Pressesamarbejde om retssikkerhed i forbindelse med ændring af servicelovens voksenbestemmelser forløber som planlagt. DSRF var desværre forhindret i at deltage i mødet d. 26. februar, men samarbejdet fortsætter som hidtil.

Skattejuristerne på besøg i Aarhus  

Onsdag d. 24. februar var skattejuristerne forbi vores kontor i Aarhus for at holde et oplæg omkring afskrivninger. Her fik vi bl. a. et indblik i de generelle regler for at handle med gæld, hvornår man skal afskrive, samt hvilken betydning det har for et krav, at det er afskrevet. Til kurset deltog både Gældsrådgivningen og den Juridiske Rådgivning i Aarhus.

Personalemøde med besøg fra Østervang

D. 16. februar blev der på kontoret i Aarhus afholdt personalemøde, hvor Pernille Thea Mau gæstede os. Pernille er proceskoordinater på Forsorgshjemmet Østervang i Aarhus. Østervang er en af DSRF´s faste samarbejdspartnere, og Pernille fortalte om, hvilke mennesker der typisk opholder sig på hjemmet, samt hvordan og hvad de arbejder med.

Ansøgning om udlodningsmidler (Tips & Lotto)

Den 16. februar søgte DSRF udlodningsmidler hos Slots- og kulturstyrelsen. Vi søgte midler til at påbegynde projektet Forældrerådgivningen – Vejen til dit barn, der har til formål at hjælpe forældre til kriminelle eller kriminalitetstruede børn med rådgivning om bl.a. forældrenes og barnets rettigheder, konfliktnedtrapning i familien mv. Vi har erfaret os, at familiens støtte er en vigtig faktor, når man skal forlade en kriminel løbebane, og derfor håber vi på, at få tildelt de ansøgte midler.

Undervisning i gældsrådgivning på Erhvervsakademiet i Aarhus

Fra d. 15. til og med d.17. februar har DSRF afholdt et kursus i gældsrådgivning på Erhvervsakademi Aarhus.

Kurset afholdes hvert år i forbindelse med et nyt semester og har til formål at ruste kursusdeltagerne til at yde en kvalificeret og professionel rådgivning. Den primære målgruppe for kurset er folk der arbejder med gældssatte borgere som for eksempel bostøtter, kontaktpersoner, gadeteammedarbejdere, mentorer, sagsbehandlere, socialrådgivere og lignede.

Oplæg af skattejuristerne

Torsdag D. 11. februar havde gælds-, samt social managerne i København fornøjelsen af Nynne fra Skattejuristerne, som var ude og holde et oplæg. Oplægget omhandlede primært virksomhedsskatter/moms, og hvordan man inde hos Skattejuristerne arbejder med disse.

Personalemøde med besøg fra advokat Linn

Onsdag D. 10. februar havde København besøg af advokat Linn, som i dag er advokat hos Forman & Rouvillain og tidligere frivillig hos DSRF. Oplægget omhandlede primært fogedret og proceduren for gældssanering, meget kort fik vi også vendt lidt strafferet.

Socialrådgiverpraktikanter til Den Sociale Retshjælp i København

D. 8. februar startede tre nye socialrådgiverpraktikanter op på vores kontor i København. Praktikanterne kommer fra Metropol og skal være i praktik ved DSRF i 20 uger. I forbindelse med deres opstart har de modtaget en introduktion til organisationen samt undervisning i deres kommende arbejdsopgaver og de tilhørende arbejdsmetoder.

Rekruttering af nye frivillige rådgivere

HR- og kommunikationsafdelingen påbegyndte d. 8. februar en rekrutteringsrunde af frivillige rådgivere til henholdsvis Juridisk- og Gældsrådgivningsafdelingen i Aarhus. Organisationen søger cirka 8 -10 nye frivillige rådgivere til hver af de to afdelinger.

Forsættelse af PRO Exit samarbejde med Aarhus og Aalborg kommune

PRO Exit er en del af en national indsats, der skal hjælpe prostituerede ud af prostitution eller forbedre deres livssituation i prostitution. DSRF fik i forbindelse med satspuljeaftale for 2016 tildelt 88.170 kr. d. 8. februar, hvilket betyder, at DSRF får lov til at hjælpe yderligere 8 med prostitutionsbaggrund under Pro Exit. Midlerne er i 2016 blevet betinget af, at de kun må bruges til rådgivning af prostituerede i CTI-forløb i Aarhus og Aalborg kommune. Derfor er flere af DSRF’s aktiviteter i dette projekt indstillet, blandt andet er der tale om vores opsøgende besøg hos PRO Exit og Reden i Aarhus og Aalborg samt muligheden for hjemmebesøg.

Opfølgende møde med Boligselskabernes Landsforening omkring opkvalificering af boligforeningernes gældsrådgivning

Den 5. februar deltog DSRF og Bo Trivsel i et opfølgende møde med Boligselskabernes Landsforening (BL) vedrørende opkvalificering af gældsrådgivning med henblik på udarbejdelse af en samarbejdsmodel omkring undervisning og efteruddannelse af boligforeningernes gældsrådgivere.

Interview til HK-bladet

Den Sociale Retshjælp stillede d. 4. februar op til et interview til HK-bladet. Formålet med interviewet var at skrive en artikel til bladets læsere om, hvordan man kan være opmærksom på at få de socialt udsatte borgere henvist videre i systemet, således at de modtager den hjælp, de har brug for hurtigt muligt. I den sammenhæng havde artiklen fokus på, hvad DSRF kan hjælpe borgerne med. 

Den Sociale Retshjælp lokker finansbachelorpraktikanter til organisationen

Ved praktiksøgningsdagene på Erhvervsakademi Aarhus var DSRF repræsenteret d. 4. februar. Her var leder for gældsrådgivningsafdelingen i Aarhus, Lene Dahl-Hansen og leder for HR- og kommunikationsafdelingen, Thyge Vendelboe ude at holde et oplæg for de interesserede finansbachelorer om, hvad det indebærer at være praktikant i gældsmanagerrollen ved Den Sociale Retshjælp.

Nye praktikanter til HR- og kommunikation i Aarhus og København

D. 1. februar startede to nye praktikanter op i HR og kommunikation i Aarhus. Jens og Janni kommer henholdsvis fra Aarhus Universitet og VIA University College, og deres praktikperioder strækker sig hen over fire måneder. Ligeledes startede der en ny HR-praktikant op i København, Ann-Sofie fra Metropol, som også skal være i praktik i 4 måneder. I forbindelse med deres opstart har de modtaget undervisning bestående af et introduktionsforløb samt en præsentation af organisationens poltikker, værdier, opbygning og arbejdsopgaver.

§18 ansøgning

Ansøgning om §18 midler

Den 1. februar ansøgte DSRF Aarhus kommune om §18 midler. Der blev søgt om støtte til to hjælp-til-selvhjælpsprogrammer, der omhandler et gældskursus i at håndtere ens privatøkonomi og et ”coaching”-initiativ, der fokuserer på de mere sociale aspekter af borgernes sagsforløb. Dette er et led i vores helhedsorienterede rådgivningsindsats. Vi håber, at Aarhus kommune imødekommer vores ansøgning.

JANUAR

Dimissionstale på Erhvervsakademi Dania Silkeborg

Leder for HR og kommunikation, Thyge Vendelboe, var d. 29. januar gæstetaler ved finansøkonomernes dimission på Erhvervsakademi Dania Silkeborg. DSRF har ofte både praktikanter og frivillige, der kommer fra denne uddannelsesinstitution.

Fængselsrejseholdet får tilsagn om midler via satspuljeaftalen

DSRF fik i slutning af 2015 besked om tildeling af 2 millioner kr. fordelt på 2016 og 2017 via satspuljeaftalen til forsættelse af Fængselsrejseholdet. Dette faldt endeligt på plads d. 29. januar 2016, og betyder blandt andet, at Fængselsrejseholdet kan fortsætte med at besøge de indsatte i landets fængsler og pensioner og tilbyde gratis juridisk såvel som gældsrådgivning, samt at vi udvider indsatsen i Aalborg i forhold til opsøgende besøg i Aalborg arrest, Nordjyllands pension og KIF afdeling.

Rockwoolfonden

Den 29. januar søgte DSRF midler hos Rockwoolfonden til metodeudvikling og forankring af Streetmanager-projektet.

9. møde i retshjælpskommission

Den 28. januar blev det 9. møde i retshjælpskommissionen afholdt, hvor blandt andet repræsentanter fra Retshjælpsorganisationer, Advokatvagten, Forsikring og pension, Advokatnævnet m.fl. deltog. Mødet blev afholdt hos Danske Advokater, hvor de sidste rettelser til den kommende rapport med anbefalinger på retshjælpsområdet blev gennemgået.

VIA University College som kommende samarbejdspartner

Leder for HR- og kommunikation, Thyge Vendelboe har d. 22. januar deltaget ved et informationsmøde vedrørende kommende praktikanter. VIA University Colleges administrationsbacheloruddannelse kan i fremtiden tilbyde praktikanter til både i innovations- og HR-og kommunikationsafdelingen i DSRF.

Fælles indsats i forhold til Serviceloven hos Danske Handicaporganisationer

Den 19. januar deltog vi i et møde hos Danske Handicaporganisationer (DH) om retssikkerheden i forbindelse med en reform af servicelovens voksenbestemmelser. Arbejdet i denne gruppe er hovedsageligt vendt mod pressearbejde. Denne proces fortsætter ligesom processen hos Rådet for Socialt Udsatte, indtil reformen er vedtaget.

Opstart af ny multimediedesignerpraktikant

D. 18. januar startede der i Aarhus en ny praktikant fra multimediedesigneruddannelsen, og hendes praktikforløb hos DSRF er på 12 uger. I forbindelse med praktikopstarterne har lederne, Thyge Vendelboe, Lene Dahl-Hansen og Marie-Louise Johannesen afholdt introduktions- og undervisningsforløb således, at de nye medarbejdere har et godt basiskendskab til organisationen og deres kommende arbejdsopgaver.  

Workshop med Københavns kommune og Rambøll

D. 15. januar deltog Direktør Sandy Madar og Gældsleder i København Torben Dahl sammen med Københavns kommunes gældsrådgivning i en workshop afholdt af Rambøll. Workshoppen var med fokus på vores fælles projekt omkring gældsrådgivning målrettet borgere med gæld der er bosat i Københavns kommune og er på overførelsesindkomst. Projektet var støttet af Beskæftigelsesministeriet

Møde med BL omkring opkvalificering af boligforeningernes gældsrådgivning

D. 15. januar deltog DSRFs formand Jørgen A. Horwitz og Direktør Sandy Madar sammen med Bo Trivsel i Horsens i et møde hos BL vedr. opkvalificering af boligforeningernes gældsrådgivning. Initiativet var inspireret af et pilotprojekt i efteråret 2015 imellem Bo Trivsel og DSRF omkring opkvalificering af Bo Trivsels rådgivning samt udformningen af en fælles model for boligforeningerne.

§18 informationsmøde 

Torsdag den 14. januar deltog Innovationsafdelingen i Aarhus Kommunes §18 informationsmøde for at høre mere om kommunernes §18 midler, der hvert år tildeles initiativer for frivilligt socialt arbejde, samt hvordan man søger dem. 

Revision af Serviceloven hos Rådet for Socialt udsatte

Den 13. januar deltog vi i et formøde hos Rådet For Socialt udsatte om en kommende reform af serviceloven. Rådet for Socialt udsatte deltager i en følgegruppe nedsat af regeringen, som skal arbejde med reformen, og vi deltager i sparringsmøder med Rådet for Socialt udsatte sammen med flere andre sociale organisationer.

Opstart af nye IT og gældspraktikanter

Den Sociale Retshjælp havde d. 11. januar fornøjelsen af at byde velkommen til to nye IT-teknolog praktikanter fra Erhvervsakademi Aarhus. De skal være i praktik ved DSRF i 10 uger. Samme dag startede der seks nye praktikanter op i Gældsrådgivningen i Aarhus, der skal være i praktik i 12 uger, og dertil startede der en op løntilskudsordning også i Gældsafdelingen. Der startede ligeledes fire praktikanter op i gældsrådgivningen på vores kontor i København, der skal være i praktik i 10 uger.

Kendskabet til DSRF’s opsøgende arbejde udbredes

Den 20. januar nævnes DSRF i Nørrebro Nordvest Bladet, hvor de gør opmærksom på at DSRF tilbyder gratis gældsrådgivning på Nørrebro Bibliotek hver tredje mandag i måneden. 

DECEMBER

ECDNs årlige konference

Direktør Sandy Madar deltog d. 8-9 december i European Consumer Debt Network’s (ECDN) årlige konference, som dette år blev afholdt i Slovakiet. Denne konference omhandlede ‘Debt Advice in a Cashless Society’, hvor alle medlemmer af ECDN diskuterede og delte deres erfaringer indenfor gældsrådgivning. I den forbindelse blev Sandy valgt som ambassadør for ECDN hos Social Platform (det største netværk af europæiske sociale rettigheder).

DSRF modtager § 18 midler i Aalborg Kommune

Den 23. december modtog DSRF et tilsagnsbrev fra Aalborg Kommune på 20.000 kr., som vi havde søgt gennem § 18 puljen. Midlerne skal anvendes til et undervisningsforløb i privatøkonomi målrettet afsonende i Pension Hammer Bakker.  

DSRF modtager § 18 midler i Lyngbæk-Taarbæk Kommune

Den 19. december modtog DSRF et tilsagnsbrev fra Lyngby-Taarbæk Kommune på 25.000 kr., som vi havde søgt gennem § 18 puljen. Midlerne skal anvendes til et undervisningsforløb i privatøkonomi målrettet afsonende i Pension Engelsborg.  

DSRF modtager § 18 midler i Frederikshavn Kommune

Den 16. december modtog DSRF et tilsagnsbrev fra Aalborg Kommune på 5.000 kr., som vi havde søgt gennem § 18 puljen. Midlerne skal anvendes til et undervisningsforløb i privatøkonomi målrettet afsonende i Kragskovhede Fængsel.  

OKTOBER

Møde om kvalitetssikring af boligorganisationers gældrådgivni

24. oktober afholdte Den Sociale Retshjælps Fond i samarbejde med BoTrivsel det første møde vedrørende kvalitetssikring af boligorganisationers gældsrådgivning. Til mødet deltog Jane fra BL – Danmarks Almene Boliger, økonomisk rådgiver Iben og Diana fra Randers Bolig. 

Nyt lejemål

Lejemålet på A. Hertzums Vej 2 skal rives ned og DSRF flytter til nye omgivelser d. 17. oktober. Den nye adresse er Augustenborggade 2, 8000 Aarhus C.

Inspiration til model for gældsrådgivning

Besøg i Holland

Direktør Sandy Madar aflagde d. 4. oktober besøg i Holland med Kosta Skliris fra den hollandske gældsrådgivningsorganisation NVVK. Dette besøg gav inspiration til en model for hvordan private kreditorer kan være med til at finansiere offentlig gæld, samt ideer til nye tilgangsmetoder til gældsrådgivning.

SEPTEMBER

‘Gældsrådgivning i praksis’ – Efteruddannelse for professionelle

Ledere af gældsafdelingen, Morten og Morten, har gennemført en 3-dags efteruddannelse på Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) for relevante faggrupper, der har brug for viden om gæld i deres profession. Dette var blandt andet personer med rødder i boligkontorer, retspsykiatrien og gældsrådgivningsviksomheder. Uddannelsen gav også anledning til erfaringsudveksling.

Indvielse i Tinghuse

27. september var direktør Sandy Madar og leder af gældsafdelingen Morten B til indvielse i Tinghuset i Aarhus. Dermed afsluttes to års renovering af Tinghuset og Retten i Aarhus rykker tilbage i disse lokaler.

Tema-dag om krisehåndtering v. chefpsykolog Michael Danielse

27. september underviste Michael Danielsen DSRFs rådgivere i krisehåndtering. 

Oplæg og karrieredage på Dania Silkeborg

Vi har besøgt Dania i Silkeborg to gange i september. Den første gang til karrieredage, hvor alle skolens elever kunne komme forbi og høre om retshjælpens arbejde. Den anden gang var vi inviteret til at holde et oplæg i klasserne, der skal i praktik i foråret 2017.  

AUGUST

Streetmanagerforeningens erfaringsrapport 2011-2015

Den Sociale Retshjælp er stolte over at kunne præsentere erfaringsrapporten fra  Streetmanagerforeningen. Foreningen kæmper for at hjælpe unge mellem 14-28 år i udsatte boligområder. Indsatsen har været forebyggende, men også hjulpet mange der var kommet ud på et skråplan.

Fængselsrejseholdets erfaringsrapport 2011 – 2015

Siden 2007 har Den Sociale Retshjælps Fond haft et samarbejde med flere af landets pensioner og fængsler. I 2011 fik projektet tilskud til en fire årig projektperiode frem til 2015. Projektet er stadig et stort aktiv ved retshjælpen og vi besøger i dag over 20 pensioner og fængsler i hele Danmark hver måned.

MAJ

Årets 2. Dialogforum

Den 27. maj afholdte vi årets 2. Dialogforum, hvor relevante aktører på gældsområdet deltog. Der blev holdt spændende oplæg fra blandt andet forbrugerombudsmanden. Herudover blev vigtige problematikker på gældsområdet bragt på banen og debatteret.

Møde med KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Den 26. maj var Sandy Madar til møde med KORA. Instituttet står for en landsdækkende evaluering af de frivillige gældsrådgivninger.  

Møde med Erhvervsakademi Aarhus

Den 25. maj var Sandy Madar og Anna Nguyen, Innovationsafdelingen, til møde med Erhvervsakademi Aarhus omhandlende et muligt nyt valgfag i gældsrådgivning.

Møde med Boligorganisationernes Landsforening

Den 25. maj var Sandy Madar og Jeanette Gjørret, juridisk leder i Horsens, til møde med ledelsen i Boligorganisationernes Landsforening omhandlende en opkvalificering af boligorganisationernes gældsrådgivere, der skal forestås af DSRF.

Direktør Sandy Madar undersøger rådgivningsinstitutioner i London

I dagene d. 11.-17. maj var Sandy i London for at undersøge, hvordan det står til i Londons gældsrådgivninger. Hun deltog i London Legal Walk, der var organiseret af The London Legal Support Trust, som støtter gratis rådgivningsinstitutioner i London og sydøst England.

Sidste sager i Horsens skifteret

Den 10. maj besøgte vi Horsens Skifteret for at indsamle det sidste data fra gældssaneringssager, der skal være grundlaget i en gældssaneringsundersøgelse Den Sociale Retshjælps Fond laver i samarbejde med Line Barfod og Lars Lindencrone. 

DSRF besøger de nye lokaler i Horsens for første gang

Fredag d. 5 maj besøgte direktøren og den juridiske leder i Horsens vores nye lokaler som venligst er udlånt af Bo Trivsel. Den nye afdeling forventes at starte op i slutningen af maj, mens der fortsat ydes rådgivning ud fra Den Uafhængige Retshjælp i Horsens lokaler.

DSRF bliver 9 år

DSRF bliver 9 år d. 1. maj, hvilket bliver fejret med vores medarbejdere som tak for en fantastisk indsats. Vi ser frem til endnu flere spændende år, hvor vi forhåbentlig kan hjælpe mange flere med deres henholdsvis juridiske eller gældsproblematikker.

APRIL

DSRF åbner afdeling i Horsens

Den 29. april fik Den Uafhængige Retshjælp i Horsens midler til dels at fortætte deres rådgivning samt til at skifte navn til Den Sociale Retshjælps Fond – Horsens og bliver derved en del af hele DSRFs organisation.

DSRF’s Innovationsafdeling besøger Horsens skifteret

I forbindelse med en gældssaneringsundersøgelse, der udarbejdes i fællesskab med Line Barfod og Lars Lindencrone Petersen, besøgte DSRF’s Innovationsafdeling Horsens skifteret. På besøget den 29. april blev der indsamlet data fra gældssaneringssager, der skal lægge til grund for undersøgelsen.

Karrieremesser

Sekretariatet har i løbet af de sidste par uger været på to forskellige karrieremesser. Begge messer var for finansøkonomer der var på jagt efter en praktikplads. Fredag d. 29. april gik turen til Erhvervsakademi Dania i Silkeborg og tirsdag d. 3. maj foregik messen på Erhvervsakademi Dania i Hobro. Vi håber nu på at modtage nogle praktikantansøgninger til Gældsrådgivning i Aarhus til efteråret.

Seminar om high performance teams ved Intenz

Fredag d. 29. April deltog to HR- og kommunikationsmedarbejdere i et Seminar ved konsulentvirksomheden Intenz i Lystrup. Seminaret gav indblik i, hvordan man kan spille hinanden gode i et team, samt hvordan man for skabt en sund kultur i et team, således at man bliver trygge ved hinanden. Seminaret gav mange grundlæggende redskaber der kan være med til at bidrage til et godt og sundet arbejdsmiljø ved DSRF.

Møde med Knud Kristensen fra Sind

Den 26. april havde DSRF’s direktør, Sandy Madar, et møde med formanden for SIND Knud Kristensen. Mødet havde til formål, at afdække om DSRF kunne påbegynde et muligt samarbejde med SIND blandt andet med henblik på, at efteruddanne vores rådgivere til bedre at kunne håndtere sindslidende, der har behov for juridisk rådgivning eller gældsrådgivning.   

DSRF modtager § 18 midler i Aarhus

Den 26. april modtog DSRF et tilsagnsbrev fra Aarhus kommune på 15.000 kr. som vi havde søgt gennem § 18. Midlerne skal anvendes til et gældskursus og coaching-forløb til efteråret for 8 overgældssatte unge i Aarhus kommune i samarbejde med blandt andet Ungeindsatsen.   

DSRF’s Innovationsafdeling besøger Aarhus skifteret

I forbindelse med en gældssaneringsundersøgelse, der udarbejdes i fællesskab med Line Barfod og Lars Lindencrone Petersen, besøgte DSRF’s Innovationsafdeling Aarhus skifteret d. 20. april for at indsamle data fra gældssaneringssager, der skal lægge til grund for undersøgelsen.

Møde i Amsterdam angående Gældsrådgivning

DSRF’s direktør, Sandy Madar, besøgte den 15. april Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies i Holland, med henblik på, at få dybere indsigt i deres gældsrådgivningspraksisser og opbygning. 

Gældsleder i Aarhus på barsel

Fredag d. 8. april var Lenes (Gældsleder i Aarhus) sidste dag inden hendes barsel. Vi ønsker Lene held og lykke med barselslivet og den kommende titel som mor. Mens Lene er på barsel tager Morten Wind og Morten Bendtsen over i Gældsafdelingen i Aarhus.

HR- og kommunikationsmedarbejdere til Foredrag ved konsulenthuset Ballisager

Onsdag d. 6. april var leder for Sekretariatet, Thyge Vendelboe sammen med to øvrige HR- og kommunikationsmedarbejdere til et foredrag arrangeret af konsulenthuset Ballisager. Foredraget blev afholdt på ARoS Aarhus Kunstmuseum, og det var ledelsesrådgiveren og bestsellerforfatteren Christian Ørsted, der var dagens foredragsholder. Christian Ørsted fortalte om indholdet i sin populære bog Livsfarlig ledelse, som lige nu er ude i 11. oplag.

Oplæg til Dansk Kredit Råds årlige Kreditda

6. april holdte advokat og repræsentantskabsmedlem Line Barfod og direktør Sandy Madar oplæg omkring Dialogforummet, herunder om hvorfor det blev startet, om dets medlemmer og dets formål. Oplægget vakte stor interesse blandt deltagerne.

Det Juridiske Rådgivningsteams erfaringsrapport

DSRF udgiver erfaringsrapport for Det Juridiske Rådgivningsteam for perioden 2011 – 2015, der giver en introduktion til projektet såvel som projektets resultater.

MARTS

Karrieremesse på Erhvervsakademi Aarhus

Sekretariatet, herunder en HR- og kommunikationsmedarbejder og to Multimediedesignere, var torsdag d. 30. marts på karrieremesse på Erhvervsakademi Aarhus, hvor multimediedesignere og webudviklere var på jagt efter kommende praktikpladser. Vi fra DSRF var selvfølgelig på jagt efter kommende multimediedesigner- og webudviklerpraktikanter, og vi fik snakket med mange interesserede kandidater –  både dansk og engelsk talende. Vi er nu spændte på, om det kaster nogle ansøgninger af sig.  

Den Sociale Retshjælp i radioen om kontanthjælpslofte

16. marts var forslaget om det nye kontanthjælpsloft i 3. høring på Christiansborg. Da en vedtagelse af det nye kontanthjælpsloft angiveligt vil betyde, at flere enlige forsørgere på kontanthjælp vil blive udsat af deres bolig, var vi ved Den Sociale Retshjælp selvfølgelig klar til at svare på spørgsmål, da P4 Radio ringede os op om forslagets betydning for de udsatte borgere. Marianne Wellberg Olsen, lederen for receptionen i Aarhus, stod i den forbindelse klar, da P4 ringede os op i deres live sendetid med deres spørgsmål.

Ca. 2 timer og 13 minutter inde i denne LYDFIL kan du høre Mariannes og Den Sociale Retshjælps svar på P4 

Arbejdstilsynet på besøg i Aarhu

14. marts fik vi DSRF i Aarhus et uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet. Besøget var en del af de risikobaserede tilsyn, som Arbejdstilsynet aflægger ca. hvert tredje år på alle landets arbejdspladser.  Besøget varede ca. tre timer, hvor den tilsynsførende vurderede både de fysiske og psykiske arbejdsforhold. Besøget blev afsluttet med et enkelt påbud om at sikre at solen ikke generede en medarbejders skærmarbejde og derudover fik arbejdspladsen ros for at være en meget dynamisk og velfungerende arbejdsplads, hvor omgangstonen virkede meget sund og behagelig på kontorerne. 

Rekruttering af nye praktikanter til Innovation og HR- og kommunikatio

14. marts påbegyndte HR- og kommunikationsafdelingen rekrutteringen af nye praktikanter til henholdsvis Innovationsafdelingen og HR- og kommunikationsafdelingen i Aarhus. Praktikanterne søges til efteråret 2016 og forventes at have opstart i september 2016. 

Dialogforumsmøde

Den 11. marts deltog DSRF i dialogforumsmøde sammen med andre relevante aktører på gældsområdet. Mødet omhandlede private kreditorer.

Nye frivillige managere til Gældsrådgivning i Aarhu

10. marts startede otte nye frivillige Gældsmanagere op i Gældsrådgivningen i Aarhus. Managerene kommer blandt andet fra Aarhus Universitet og Erhvervsakademi Aarhus og kommer til at arbejde ca. fire timer ugentligt ved DSRF. De har i forbindelse med deres opstart modtaget undervisning bestående af et introduktionsforløb med en gennemgang af organisationens politikker, værdier og opbygning samt en grundig gennemgang af deres kommende arbejdsopgaver og processer.

HR- og kommunikationsmedarbejdere til seminar i forandringsledelse ved Intenz

Tirsdag d. 10. marts var fire medarbejdere fra HR- og kommunikation i Aarhus til en seminar i forandringsledelse ved konsulentvirksomheden Intenz. Kurset var på flere områder relevant for DSRF at deltage i, da vores organisation er i gang med en geografisk udvidelse i både Horsens og Aalborg. Derudover er vi en organisation, der er i konstant forandring i forhold til løbende naturlig udskiftning af frivillige og praktikanter samt det faktum, at der ofte kommer nye reformer, vi skal forholde os til i forhold til det klientel, vi repræsenterer.

Workshop med Rambøll

I forbindelse med DSRF’s gældsrådgivnings samarbejde med København Kommunes Gældsrådgivning (KKG) deltog DSRF den 3. marts i en workshop hos Rambøll. Formålet med mødet var at udveksle erfaringer med andre gældsrådgivningsprojekter rundt om i landet og høre nærmere om den allerede eksisterende viden på gældsrådgivningsområdet.

Møde med Digitaliseringsstyrelsen

Den 1. marts deltog Innovationsafdelingen i et netværksmøde for digital inklusion, som samlede en bred vifte af aktører, der alle møder udfordringer med digitaliseringen i deres arbejde med deres målgruppe. Mødet blev afholdt af Digitaliseringsstyrelsen i Ældresagens lokaler i København. Ud over at introducere deltagerne for den nye digitaliseringsstrategi, gik mødet ud på at få deltagerne til at udveksle erfaringer med og konkrete løsninger på digitaliseringsudfordringen.  

DSRF bliver også nævnt i ugebladene

DSRF er flere gange blevet nævnt i forbindelse med Ude og Hjemme’s brevkasse, hvor socialrådgiver Susanne Lyngsø henviser sine læsere til gratis retshjælpsorganisationer.

FEBRUAR

Fængselsrejseholdet genopstår

DSRF har via satspuljeaftalen fået tildelt 2 millioner kr. fordelt på 2016 og 2017 til forsættelse af Fængselsrejseholdet og vores besøg i landets fængsler og pensioner

Personalemøde med besøg fra Østervan

16. februar blev der på kontoret i Aarhus afholdt personalemøde, hvor Pernille Thea Mau gæstede os. Pernille er proceskoordinater på Forsorgshjemmet Østervang i Aarhus. Østervang er en af DSRF´s faste samarbejdspartnere, og Pernille fortalte om, hvilke mennesker der typisk opholder sig på hjemmet, samt hvordan og hvad de arbejder med.

Ansøgning om udlodningsmidler (Tips & Lotto)

Den 16. februar søgte DSRF udlodningsmidler hos Slots- og kulturstyrelsen. Vi søgte midler til at påbegynde projektet Forældrerådgivningen – Vejen til dit barn, der har til formål at hjælpe forældre til kriminelle eller kriminalitetstruede børn med rådgivning om bl.a. forældrenes og barnets rettigheder, konfliktnedtrapning i familien mv. Vi har erfaret os, at familiens støtte er en vigtig faktor, når man skal forlade en kriminel løbebane, og derfor håber vi på, at få tildelt de ansøgte midler.

Undervisning i gældsrådgivning på Erhvervsakademiet i Aarhus

Fra d. 15. til og med d.17. februar har DSRF afholdt et kursus i gældsrådgivning på Erhvervsakademi Aarhus.

Kurset afholdes hvert år i forbindelse med et nyt semester og har til formål at ruste kursusdeltagerne til at yde en kvalificeret og professionel rådgivning. Den primære målgruppe for kurset er folk der arbejder med gældssatte borgere som for eksempel bostøtter, kontaktpersoner, gadeteammedarbejdere, mentorer, sagsbehandlere, socialrådgivere og lignede.

Personalemøde med besøg fra advokat Linn

Onsdag D. 10. februar havde København besøg af advokat Linn, som i dag er advokat hos Forman & Rouvillain og tidligere frivillig hos DSRF. Oplægget omhandlede primært fogedret og proceduren for gældssanering, meget kort fik vi også vendt lidt strafferet.

Socialrådgiverpraktikanter til Den Sociale Retshjælp i Københav

8. februar startede tre nye socialrådgiverpraktikanter op på vores kontor i København. Praktikanterne kommer fra Metropol og skal være i praktik ved DSRF i 20 uger. I forbindelse med deres opstart har de modtaget en introduktion til organisationen samt undervisning i deres kommende arbejdsopgaver og de tilhørende arbejdsmetoder.

Rekruttering af nye frivillige rådgivere

HR- og kommunikationsafdelingen påbegyndte d. 8. februar en rekrutteringsrunde af frivillige rådgivere til henholdsvis Juridisk- og Gældsrådgivningsafdelingen i Aarhus. Organisationen søger cirka 8 -10 nye frivillige rådgivere til hver af de to afdelinger.

Forsættelse af PRO Exit samarbejde med Aarhus og Aalborg kommune

PRO Exit er en del af en national indsats, der skal hjælpe prostituerede ud af prostitution eller forbedre deres livssituation i prostitution. DSRF fik i forbindelse med satspuljeaftale for 2016 tildelt 88.170 kr. d. 8. februar, hvilket betyder, at DSRF får lov til at hjælpe yderligere 8 med prostitutionsbaggrund under Pro Exit. Midlerne er i 2016 blevet betinget af, at de kun må bruges til rådgivning af prostituerede i CTI-forløb i Aarhus og Aalborg kommune. Derfor er flere af DSRF’s aktiviteter i dette projekt indstillet, blandt andet er der tale om vores opsøgende besøg hos PRO Exit og Reden i Aarhus og Aalborg samt muligheden for hjemmebesøg.

Opfølgende møde med Boligselskabernes Landsforening omkring opkvalificering af boligforeningernes gældsrådgivning

Den 5. februar deltog DSRF og Bo Trivsel i et opfølgende møde med Boligselskabernes Landsforening (BL) vedrørende opkvalificering af gældsrådgivning med henblik på udarbejdelse af en samarbejdsmodel omkring undervisning og efteruddannelse af boligforeningernes gældsrådgivere.

Interview til HK-bladet

Den Sociale Retshjælp stillede d. 4. februar op til et interview til HK-bladet. Formålet med interviewet var at skrive en artikel til bladets læsere om, hvordan man kan være opmærksom på at få de socialt udsatte borgere henvist videre i systemet, således at de modtager den hjælp, de har brug for hurtigt muligt. I den sammenhæng havde artiklen fokus på, hvad DSRF kan hjælpe borgerne med. 

Den Sociale Retshjælp lokker finansbachelorpraktikanter til organisationen

Ved praktiksøgningsdagene på Erhvervsakademi Aarhus var DSRF repræsenteret d. 4. februar. Her var leder for gældsrådgivningsafdelingen i Aarhus, Lene Dahl-Hansen og leder for HR- og kommunikationsafdelingen, Thyge Vendelboe ude at holde et oplæg for de interesserede finansbachelorer om, hvad det indebærer at være praktikant i gældsmanagerrollen ved Den Sociale Retshjælp.

Nye praktikanter til HR- og kommunikation i Aarhus og København

1. februar startede to nye praktikanter op i HR og kommunikation i Aarhus. Jens og Janni kommer henholdsvis fra Aarhus Universitet og VIA University College, og deres praktikperioder strækker sig hen over fire måneder. Ligeledes startede der en ny HR-praktikant op i København, Ann-Sofie fra Metropol, som også skal være i praktik i 4 måneder. I forbindelse med deres opstart har de modtaget undervisning bestående af et introduktionsforløb samt en præsentation af organisationens poltikker, værdier, opbygning og arbejdsopgaver. 

Ansøgning om §18 midler

Den 1. februar ansøgte DSRF Aarhus kommune om §18 midler. Der blev søgt om støtte til to hjælp-til-selvhjælpsprogrammer, der omhandler et gældskursus i at håndtere ens privatøkonomi og et ”coaching”-initiativ, der fokuserer på de mere sociale aspekter af borgernes sagsforløb. Dette er et led i vores helhedsorienterede rådgivningsindsats. Vi håber, at Aarhus kommune imødekommer vores ansøgning.

JANUAR

Dimissionstale på Erhvervsakademi Dania Silkeborg

Leder for HR og kommunikation, Thyge Vendelboe, var d. 29. januar gæstetaler ved finansøkonomernes dimission på Erhvervsakademi Dania Silkeborg. DSRF har ofte både praktikanter og frivillige, der kommer fra denne uddannelsesinstitution.

Fængselsrejseholdet får tilsagn om midler via satspuljeaftalen

DSRF fik i slutning af 2015 besked om tildeling af 2 millioner kr. fordelt på 2016 og 2017 via satspuljeaftalen til forsættelse af Fængselsrejseholdet. Dette faldt endeligt på plads d. 29. januar 2016, og betyder blandt andet, at Fængselsrejseholdet kan fortsætte med at besøge de indsatte i landets fængsler og pensioner og tilbyde gratis juridisk såvel som gældsrådgivning, samt at vi udvider indsatsen i Aalborg i forhold til opsøgende besøg i Aalborg arrest, Nordjyllands pension og KIF afdeling.

VIA University College som kommende samarbejdspartner

Leder for HR- og kommunikation, Thyge Vendelboe har d. 22. januar deltaget ved et informationsmøde vedrørende kommende praktikanter. VIA University Colleges administrationsbacheloruddannelse kan i fremtiden tilbyde praktikanter til både i innovations- og HR-og kommunikationsafdelingen i DSRF.

Fælles indsats i forhold til Serviceloven hos Danske Handicaporganisationer

Den 19. januar deltog vi i et møde hos Danske Handicaporganisationer (DH) om retssikkerheden i forbindelse med en reform af servicelovens voksenbestemmelser. Arbejdet i denne gruppe er hovedsageligt vendt mod pressearbejde. Denne proces fortsætter ligesom processen hos Rådet for Socialt Udsatte, indtil reformen er vedtaget.

Opstart af ny multimediedesignerpraktikan

18. januar startede der i Aarhus en ny praktikant fra multimediedesigneruddannelsen, og hendes praktikforløb hos DSRF er på 12 uger. I forbindelse med praktikopstarterne har lederne, Thyge Vendelboe, Lene Dahl-Hansen og Marie-Louise Johannesen afholdt introduktions- og undervisningsforløb således, at de nye medarbejdere har et godt basiskendskab til organisationen og deres kommende arbejdsopgaver.  

Workshop med Københavns kommune og Rambøll

 15. januar deltog Direktør Sandy Madar og Gældsleder i København Torben Dahl sammen med Københavns kommunes gældsrådgivning i en workshop afholdt af Rambøll. Workshoppen var med fokus på vores fælles projekt omkring gældsrådgivning målrettet borgere med gæld der er bosat i Københavns kommune og er på overførelsesindkomst. Projektet var støttet af Beskæftigelsesministeriet.

Møde med BL omkring opkvalificering af boligforeningernes gældsrådgivning

15. januar deltog DSRFs formand Jørgen A. Horwitz og Direktør Sandy Madar sammen med Bo Trivsel i Horsens i et møde hos BL vedr. opkvalificering af boligforeningernes gældsrådgivning. Initiativet var inspireret af et pilotprojekt i efteråret 2015 imellem Bo Trivsel og DSRF omkring opkvalificering af Bo Trivsels rådgivning samt udformningen af en fælles model for boligforeningerne.

Informationsmøde 

Torsdag den 14. januar deltog Innovationsafdelingen i Aarhus Kommunes §18 informationsmøde for at høre mere om kommunernes §18 midler, der hvert år tildeles initiativer for frivilligt socialt arbejde, samt hvordan man søger dem. 

Revision af Serviceloven hos Rådet for Socialt udsatte

Den 13. januar deltog vi i et formøde hos Rådet For Socialt udsatte om en kommende reform af serviceloven. Rådet for Socialt udsatte deltager i en følgegruppe nedsat af regeringen, som skal arbejde med reformen, og vi deltager i sparringsmøder med Rådet for Socialt udsatte sammen med flere andre sociale organisationer.

Opstart af nye IT og gældspraktikanter

Den Sociale Retshjælp havde d. 11. januar fornøjelsen af at byde velkommen til to nye IT-teknolog praktikanter fra Erhvervsakademi Aarhus. De skal være i praktik ved DSRF i 10 uger. Samme dag startede der seks nye praktikanter op i Gældsrådgivningen i Aarhus, der skal være i praktik i 12 uger, og dertil startede der en op løntilskudsordning også i Gældsafdelingen. Der startede ligeledes fire praktikanter op i gældsrådgivningen på vores kontor i København, der skal være i praktik i 10 uger.

Kendskabet til DSRF’s opsøgende arbejde udbredes

Den 20. januar nævnes DSRF i Nørrebro Nordvest Bladet, hvor de gør opmærksom på at DSRF tilbyder gratis gældsrådgivning på Nørrebro Bibliotek hver tredje mandag i måneden. 

DECEMBER 2015

Ulighedens Topmøde

Den 17. december deltog vi i Ulighedens Topmøde arrangeret af CEVEA. På topmødet var der specielt fokus på sociale investeringer til gavn for de ca. 400.000 mennesker på kanten af samfundet. Du kan læse mere om Ulighedens topmøde HER

NOVEMBER 2015

Andet møde i Dialogforummet

Den 9. november blev det andet dialogforumsmøde afholdt, denne gang hos Københavns Kommune som også havde arrangeret frokost til de mange fremmødte. Temaet denne gang var de offentlige støttede gældsrådgivninger samt om relevante tiltag på gældsområdet.

Oplæg om den nye lejelov

Torsdag den 5. november havde vi besøg fra Lejernes LO, der fortalte om konsekvenserne af den nye lejelov, så vores medarbejdere har de bedste forudsætninger, når klienter henvender sig med lejeretslige problemstillinger. Læs mere om den nye lejelov HER

Det 8 møde i Arbejdsgruppen om retshjælp

Den 4. november blev det 8 møde i arbejdsgruppen om retshjælp afholdt hos Danske Advokater hvor relevante aktører på området deltog herunder også DSRF.

Ny bestyrelsesformand hos DSRF

I Den Sociale Retshjælps Fond kan vi med glæde byde velkommen til vores nye bestyrelsesformand, Jørgen A. Horwitz, der overtager posten efter Niels Due Jensen som vi samtidig vil sige stor tak til for sit mangeårige engagement. Læs mere om formandsskiftet HER

Rekruttering af nye praktikanter

Rekrutteringsperioden for nye praktikanter til forårssemestret 2016 er så småt påbegyndt på Sekretariatet og vi glæder os til at byde velkommen til nye ansigter i januar og februar 2016! Desværre møder vi i høj grad konsekvenserne af Regeringens omstridte fremdriftsreform, som f.eks. gør det meget svært at rekruttere praktikanter fra jurastudiet.

OKTOBER 2015

Gå-hjem-møde om retsmægling ved retten i Aarhus

Den 21. oktober deltog lederen i den juridiske afdeling i et dialogmøde omhandlende retsmægling. Mødet fandt sted ved retten i Aarhus og havde oplæg fra lektor Ph.d. Lin Adrian der fortalte om afgrænsning af retsmægling over for forligsmægling samt erfaringen med retsmægling er for parterne.

Møde med Karin Nødgaard

Torsdag den 8. oktober var vores direktør, Sandy Madar, og Innovationsmedarbejder, Anders Østergaard, til møde med Karin Nødgaard, da DSRF ønsker en ændring i måden, hvorpå Satspuljemidlerne bliver tildelt. Vi ønsker, at der ikke kun skal støttes nye projekter, men at man i stedet også afsætter et beløb til fortsættelse af projekter, der har vist sin eksistensberettigelse. 

Gældsrådgivning i Praksis

For tredje gang i 2015 tilbød vi kurset Introduktion til Gældsrådgivning i Praksis. Kurset blev afholdt på Erhvervsakademi Aarhus og blev endnu engang afholdt af vores gældsleder i Aarhus, Lene.

PRO Aarhus-oplæg

Torsdag den 1. oktober afholdte vores samarbejdspartner, PRO Aarhus, et oplæg for vores medarbejdere om deres arbejde med kvinder og mænd, der ønsker at komme ud af prostitution eller at forbedre deres tilværelse under prostitution.

SEPTEMBER 2015

DSRF holder oplæg hos Ørestad Rotary Klub

Den 22. september holdte DSRF’s direktør Sandy Madar oplæg omkring DSRF’s organisation herunder vores respektive projekter for medlemmerne af Ørestad Rotary Klub.

Rekruttering af nye frivillige

Efterårets rekrutteringsperiode for nye frivillige Social Managers, Gældsmanagers og Juridiske Managers er forløbet rigtig godt og vi er glade for at kunne byde velkommen til 24 nye frivillige.

Frivillig Fredag og Studiemesse

I september måned har vores nye HR- og kommunikationspraktikanter deltaget i både Frivillig Fredag på Store Torv i Aarhus, Studiestartsmesse på Aarhus Universitet og flere studiemesser på erhvervsakademierne. 

Ny gældsleder i København

På vores kontor i København kan vi med glæde byde velkommen til Torben Dahl, som er ny gældsleder. Torben er uddannet bankrådgiver og glæder sig til at starte hos DSRF.

AUGUST 2015

Det 7. møde i Arbejdsgruppen om retshjælp

Den 12. august blev det 7 møde i arbejdsgruppen om retshjælp afholdt hos Danske Advokater hvor relevante aktører på området deltog herunder også DSRF.

DSRF indgår samarbejde med Imagine Horsens omkring opkvalificering

DSRF har efter anmodning fra Imagine Horsens indgået samarbejde d. 10 august omkring opkvalificering af Imagine Horsens gældsrådgivning herunder udarbejde procesbeskrivelser, etiske regler, arbejdsgange mv. samt aftale omkring gensidig henvisningssamarbejde.

PRO Aarhus – Exit Prostitution

Vores samarbejde med PRO Aarhus forløber efter planen og begge parter er tilfredse med arbejdet. Forløbet er blevet forlænget frem til årsskiftet, hvor midlerne hos PRO Aarhus desværre udløber.

Semesterstart og nye praktikanter

I efterårssemestret 2015 byder vi velkommen til 11 nye praktikanter inden for hhv. Gældsrådgivningen, IT, Multimediedesign samt HR og kommunikation. Dermed er kontoret fyldt med ny energi og arbejdsmoral, hvilket gør det muligt for DSRF at imødekomme den store efterspørgsel på gældsrådgivning det kommende efterår.

JULI 2015

Projektsamarbejde med KKG

Gældsrådgivningen ved DSRF har indgået et samarbejde med Københavns Kommunes Gældsvejledning (KKG). Formålet med projektet er at hjælpe københavnske borgere på offentlig forsørgelse med at håndtere deres gældsproblemer og dermed lette den økonomiske og sociale byrde for både borger og samfund. Den 6. juni meddelte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at de vil støtte projektet med 4.745.000 kroner fordelt over fire år, hvilket vi er utroligt glade for, da de med tilskuddet anerkender vores kompetencer ift. at løfte opgaven.

JUNI 2015

Sjette møde i Arbejdsgruppen om retshjælp

Den 22. juni blev det sjette møde i arbejdsgruppen om retshjælp afholdt hos Danske Advokater hvor relevante aktører på området deltog herunder også DSRF.

Samarbejde i Langkærparken

Vores Juridiske Rådgivning er i kontakt med AL2bolig med henblik på at genopstarte samarbejdet i Langkærparken efter en pause siden starten af året. Håbet er, at DSRF igen kan tilbyde juridisk rådgivning i området.

Det Juridiske Rådgivningsteam og Fængselsrejseholdet lukker ned

Grundet økonomiske midler lukker DJR og FR ned pr. 30. juni 2015. Nedlukningen stopper os dog ikke og vi flere ansatte er i gang med at skrive ansøgninger til forskellige puljer. Der er ingen tvivl om, at vores indsats har haft en stor og positiv effekt, hvor det ville være en skam, hvis vi ikke kunne fortsætte projekterne.

Ændret besøgstid i Reden

For at kunne yde bedre rådgivning og nå ud til flere kvinder, har vi i samarbejde med Reden ændret vores besøgstid, så vi nu kommer hver torsdag i lige uger fra kl. 15-16. Den nye besøgstid viste sig hurtigt at være langt mere passende for de udsatte kvinder.

MAJ 2015

Første møde i Dialogforummet

Den 29 maj blev det første møde i et nyt dialogforum for alle relevante parter indenfor gældsområdet herunder private og offentlige kreditorer, offentlige myndigheder, frivillige gældsrådgivninger m.v. afholdt hos Finansrådet. DSRF står bag Dialogforummet sammen med Line Barfod.

Gældsrådgivning i Praksis

Efter et vellykket kursus i marts kunne vi i maj igen tilbyde kurset Introduktion til Gældsrådgivning i Praksis. Kurset blev afholdt på Erhvervsakademi Aarhus og blev afholdt af vores gældsleder i Aarhus, Lene.

Møde med Det Kriminalpræventive Råd

Den 18. maj deltog tre politiske konsulenter i et uformelt kaffemøde i København med DKR omhandlende cybercrime og ID-tyveri. Der blev aftalt udveksling af forskningsresultater og meninger til den kommende workshop som DSR i samarbejde med vores Litauiske samarbejdspartner afholder i efteråret.

Henvendelse til Socialordførerne og KL vedrørende udsættelser

På baggrund af den nyligt udsendte rapport fra SFI ”Udsættelse af lejere – udvikling og benchmarking” har Den Sociale Retshjælps Fond sendt en henvendelse til Socialordførerne og til Kommunernes Landsforening, hvor vi påpeger vigtigheden af rådgivning – både af juridisk og gældsmæssig karakter, som et vigtig led i at kunne forhindre udsættelser. Læs henvendelsen i sin fulde længde HER

Vi cykler til arbejde!

I forlængelse af vores fokus på sundhedsfremme på arbejdspladsen, deltog vi i kampagnen “Vi cykler til arbejde” (VCTA). VCTA er arrangeret af Cyklistforbundet og er en fantastisk måde at sætte fokus på sundhed, renere miljø og mindre trængsel på vejene, samtidig med, at vi mulighed for at konkurrere mod andre virksomheder om at cykle flest mulige kilometer.

Femte møde i Arbejdsgruppen om retshjælp

Den 8. maj blev det femte møde i arbejdsgruppen om retshjælp afholdt hos Danske Advokater hvor relevante aktører på området deltog herunder også DSRF.

APRIL 2015

Henvendelse vedrørende zoneforbud

Streetmanagerforeningen og Den Sociale Retshjælps Fond har skrevet en politisk henvendelse vedrørende regeringens nye udspil ”En Ungdom Uden Kriminalitet”. Vi er i særdeleshed kritiske overfor zoneforbuddene, som vi mener rammer de unge på uhensigtsmæssig vis. Du kan læse henvendelsen i sin fulde længde HER

Opfølgende møde med Retten i Aarhus

Den 16 april deltog DSRF i et opfølgende møde omkring et fremtidigt samarbejde med Retten i Aarhus, hvor der blev aftalt mere konkret omkring forskellige samarbejdsmodeller, et samarbejde som DSRF ser meget frem til.  

Konference om ID-tyveri

Vi sendte en politisk konsulent fra Innovationsafdelingen af sted til at holde oplæg ved en konference om ID-tyveri i Litauen d. 16 april, der blev afholdt af den Litauiske forbrugerorganisation. Fokus for konferencen var især på at øge bevidstheden i befolkningen om problematikken, og hvor man kan henvende sig hvis uheldet er ude.

Besøg på Psykiatrisk Center Sct. Hans

Juridisk leder i København Stine Quorning og leder for Fængselsrejseholdet René Filthuth var på besøg på Psykiatrisk Center Sct. Hans tirsdag d. 14. april. Her stod de for undervisning af de ansatte socialrådgivere, inden for gældsområdet.

Fjerde mødet i Arbejdsgruppen om retshjælp

Den 10. april blev det fjerde møde i arbejdsgruppen om retshjælp afholdt hos Danske Advokater hvor relevante aktører på området deltog herunder også DSRF.


MARTS 2015

Rekruttering af nye frivillige

Rekrutteringsperioden for frivillige juridiske managere og gældsmanagere er forløbet rigtig godt, og vi har modtaget mange gode ansøgninger. Vi ser frem til at introducere de nye frivillige til vores arbejde og organisationen. 


Møde med Retten i Aarhus omkring samarbejde

Den 12. marts var DSRF til møde i Retten i Aarhus omkring muligt samarbejde i forbindelse med blandt andet fogedretssager, hvor DSRF har tilbudt at stille materiale såvel som personale til rådighed for borgere i forbindelse med gælds -, og udsættelsessager samt et gældssaneringsprojekt.


DSRF holder oplæg til Ungdomssanktionens temadag

DSRF’s Direktør Sandy Madar afholder oplæg omkring gældsrådgivning i forbindelse med et arrangement af Socialstyrelsen for mentorer, kontaktpersoner m.v. der andre med unge der er blevet tilkendt en ungdomssanktion.


Retshjælpsnetværksmøde i Silkeborg

Den 7. marts var fire repræsentanter fra DSRF til Retshjælpsnetværksmøde i Silkeborg. Her havde vi mulighed for at udveksle erfaringer og visioner i fællesskab med andre retshjælpsorganisationer. Fokus på mødet var den konkrete juridiske rådgivning og de problemer, som kan opstå i forbindelse hermed.

Februar 2015

Tredje møde i Arbejdsgruppen om retshjælp

Den 27 februar blev det tredje møde i arbejdsgruppen om retshjælp afholdt hos Danske Advokater hvor relevante aktører på området deltog herunder også DSRF.


Fra forankring til forandring

Som organisation er vi meget opmærksomme på ikke at stagnere, og vi holder derfor af at imødekomme forandringer, som er gode for organisationen og vores medarbejdere. Derfor var lederen af Sekretariatet samt en enkelt HR- og kommunikationspraktikant til foredrag ved Ingerfair i hvordan man bedst bearbejder modstand mod forandringer.

Charmeoffensiv ved Erhvervsakademiet i Viby

Allerede nu sætter vi ind for at finde efterårssemestrets praktikanter til de forskellige afdelinger. Første uddannelsesmesse er på Erhvervsakademiet. 

HR-morgenmøde

I starten af februar var HR- og kommunikationspraktikanterne, samt deres leder, til et DJØF HR-morgenmøde med fokus på fremtidens ledere og ledelse.  

Oplæg i København 

Den 16. februar blev Den Sociale Retshjælps Fond inviteret af Helhedsplanen i Lundtoftegade til at lave et oplæg vedrørende muligheden for gratis retshjælp. Stine Quorning, Leder af afdelingen i København, stod for oplægget.

Artikel i Københavns Universitetsavis

Den Sociale Retshjælps Fond er blevet interviewet og citeret i artikel udkommet i Københavns Universitetsavis den 13. februar 2015 omhandlende adgangen til gratis retshjælp i København. Artiklen kan findes HER  


Møde i gældsnetværket

Den 5 februar blev der igen afholdt møde i netværket for den offentlige støttede frivillige gældsrådgivning, som denne gang blev afholdt hos Forbrugerrådet.
 

JANUAR 2015

Styregruppemøde med Københavns kommunes Gældsrådgivning

Den 30. januar deltog DSRF i styregruppemøde sammen med Københavns kommune omkring vores fællesprojekt som tilbyder gældsrådgivning til borgere i Københavns kommune som er på overførelsesindkomst samt har gæld til kommunen.

Semesterstart for praktikanter

I forårssemestret 2015 startede hele 36 praktikanter fra forskellige studieretninger hos Den Sociale Retshjælp, de fleste i januar/februar.  Derved kan vi i 2015  i endnu højere grad imødekomme den store efterspørgsel efter gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning.


Møde med Socialstyrelsen

Den 13 januar afholdte DSRF og Streetmanagerforeningen møde hos Socialstyrelsen omkring Streetmanagerforeningens gadearbejde herunder vores arbejde med bandekriminalitet og radikalisering.


Andet møde i Arbejdsgruppen om retshjælp

Den 6. januar blev det andet møde i arbejdsgruppen om retshjælp afholdt hos Danske Advokater hvor relevante aktører på området deltog herunder også DSRF.

DECEMBER  

Ulighedens Topmøde
Den 17. december deltog vi i Ulighedens Topmøde arrangeret af CEVEA. På topmødet var der specielt fokus på sociale investeringer til gavn for de ca. 400.000 mennesker på kanten af samfundet. Du kan læse mere om Ulighedens topmøde HER

NOVEMBER

Andet møde i Dialogforummet
Den 9. november blev det andet dialogforumsmøde afholdt, denne gang hos Københavns Kommune som også havde arrangeret frokost til de mange fremmødte. Temaet denne gang var de offentlige støttede gældsrådgivninger samt om relevante tiltag på gældsområdet.

Ny bestyrelsesformand hos DSRF
I Den Sociale Retshjælps Fond kan vi med glæde byde velkommen til vores nye bestyrelsesformand, Jørgen A. Horwitz, der overtager posten efter Niels Due Jensen som vi samtidig vil sige stor tak til for sit mangeårige engagement. Læs mere om formandsskiftet HER

Rekruttering af nye praktikanter
Rekrutteringsperioden for nye praktikanter til forårssemestret 2016 er så småt påbegyndt på Sekretariatet og vi glæder os til at byde velkommen til nye ansigter i januar og februar 2016! Desværre møder vi i høj grad konsekvenserne af Regeringens omstridte fremdriftsreform, som f.eks. gør det meget svært at rekruttere praktikanter fra jurastudiet.

OKTOBER

Møde med Karin Nødgaard
Torsdag den 8. oktober var vores direktør, Sandy Madar, og Innovationsmedarbejder, Anders Østergaard, til møde med Karin Nødgaard, da DSRF ønsker en ændring i måden, hvorpå Satspuljemidlerne bliver tildelt. Vi ønsker, at der ikke kun skal støttes nye projekter, men at man i stedet også afsætter et beløb til fortsættelse af projekter, der har vist sin eksistensberettigelse.

Gældsrådgivning i Praksis
For tredje gang i 2015 tilbød vi kurset Introduktion til Gældsrådgivning i Praksis. Kurset blev afholdt på Erhvervsakademi Aarhus og blev endnu engang afholdt af vores gældsleder i Aarhus, Lene.

PRO Aarhus-oplæg
Torsdag den 1. oktober afholdte vores samarbejdspartner, PRO Aarhus, et oplæg for vores medarbejdere om deres arbejde med kvinder og mænd, der ønsker at komme ud af prostitution eller at forbedre deres tilværelse under prostitution.

SEPTEMBER

DSRF holder oplæg hos Ørestad Rotary Klub
Den 22. september holdte DSRF’s direktør Sandy Madar oplæg omkring DSRF’s organisation herunder vores respektive projekter for medlemmerne af Ørestad Rotary Klub.

Rekruttering af nye frivillige
Efterårets rekrutteringsperiode for nye frivillige Social Managers, Gældsmanagers og Juridiske Managers er forløbet rigtig godt og vi er glade for at kunne byde velkommen til 24 nye frivillige.

Frivillig Fredag og Studiemesse
I september måned har vores nye HR- og kommunikationspraktikanter deltaget i både Frivillig Fredag på Store Torv i Aarhus, Studiestartsmesse på Aarhus Universitet og flere studiemesser på erhvervsakademierne.

Ny gældsleder i København
På vores kontor i København kan vi med glæde byde velkommen til Torben Dahl, som er ny gældsleder. Torben er uddannet bankrådgiver og glæder sig til at starte hos DSRF.

AUGUST

DSRF indgår samarbejde med Imagine Horsens omkring opkvalificering
DSRF har efter anmodning fra Imagine Horsens indgået samarbejde d. 10 august omkring opkvalificering af Imagine Horsens gældsrådgivning herunder udarbejde procesbeskrivelser, etiske regler, arbejdsgange mv. samt aftale omkring gensidig henvisningssamarbejde.

PRO Aarhus – Exit Prostitution
Vores samarbejde med PRO Aarhus forløber efter planen og begge parter er tilfredse med arbejdet. Forløbet er blevet forlænget frem til årsskiftet, hvor midlerne hos PRO Aarhus desværre udløber.

Semesterstart og nye praktikanter
I efterårssemestret 2015 byder vi velkommen til 11 nye praktikanter inden for hhv. Gældsrådgivningen, IT, Multimediedesign samt HR og kommunikation. Dermed er kontoret fyldt med ny energi og arbejdsmoral, hvilket gør det muligt for DSRF at imødekomme den store efterspørgsel på gældsrådgivning det kommende efterår.

JULI

Projektsamarbejde med KKG
Gældsrådgivningen ved DSRF har indgået et samarbejde med Københavns Kommunes Gældsvejledning (KKG). Formålet med projektet er at hjælpe københavnske borgere på offentlig forsørgelse med at håndtere deres gældsproblemer og dermed lette den økonomiske og sociale byrde for både borger og samfund. Den 6. juni meddelte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at de vil støtte projektet med 4.745.000 kroner fordelt over fire år, hvilket vi er utroligt glade for, da de med tilskuddet anerkender vores kompetencer ift. at løfte opgaven.

JUNI

Det Juridiske Rådgivningsteam og Fængselsrejseholdet lukker ned
Grundet økonomiske midler lukker DJR og FR ned pr. 30. juni 2015. Nedlukningen stopper os dog ikke og vi flere ansatte er i gang med at skrive ansøgninger til forskellige puljer. Der er ingen tvivl om, at vores indsats har haft en stor og positiv effekt, hvor det ville være en skam, hvis vi ikke kunne fortsætte projekterne.

Ændret besøgstid i Reden
For at kunne yde bedre rådgivning og nå ud til flere kvinder, har vi i samarbejde med Reden ændret vores besøgstid, så vi nu kommer hver torsdag i lige uger fra kl. 15-16. Den nye besøgstid viste sig hurtigt at være langt mere passende for de udsatte kvinder.

MAJ
Første møde i Dialogforummet
Den 29 maj blev det første møde i et nyt dialogforum for alle relevante parter indenfor gældsområdet herunder private og offentlige kreditorer, offentlige myndigheder, frivillige gældsrådgivninger m.v. afholdt hos Finansrådet. DSRF står bag Dialogforummet sammen med Line Barfod.

Gældsrådgivning i Praksis
Efter et vellykket kursus i marts kunne vi i maj igen tilbyde kurset Introduktion til Gældsrådgivning i Praksis. Kurset blev afholdt på Erhvervsakademi Aarhus og blev afholdt af vores gældsleder i Aarhus, Lene.

Møde med Det Kriminalpræventive Råd
Den 18. maj deltog tre politiske konsulenter i et uformelt kaffemøde i København med DKR omhandlende cybercrime og ID-tyveri. Der blev aftalt udveksling af forskningsresultater og meninger til den kommende workshop som DSR i samarbejde med vores Litauiske samarbejdspartner afholder i efteråret.

Henvendelse til Socialordførerne og KL vedrørende udsættelser
På baggrund af den nyligt udsendte rapport fra SFI ”Udsættelse af lejere – udvikling og benchmarking” har Den Sociale Retshjælps Fond sendt en henvendelse til Socialordførerne og til Kommunernes Landsforening, hvor vi påpeger vigtigheden af rådgivning – både af juridisk og gældsmæssig karakter, som et vigtig led i at kunne forhindre udsættelser. Læs henvendelsen i sin fulde længde HER

Vi cykler til arbejde!
I forlængelse af vores fokus på sundhedsfremme på arbejdspladsen, deltog vi i kampagnen “Vi cykler til arbejde” (VCTA). VCTA er arrangeret af Cyklistforbundet og er en fantastisk måde at sætte fokus på sundhed, renere miljø og mindre trængsel på vejene, samtidig med, at vi mulighed for at konkurrere mod andre virksomheder om at cykle flest mulige kilometer.

APRIL

Opfølgende møde med Retten i Aarhus
Den 16 april deltog DSRF i et opfølgende møde omkring et fremtidigt samarbejde med Retten i Aarhus, hvor der blev aftalt mere konkret omkring forskellige samarbejdsmodeller, et samarbejde som DSRF ser meget frem til. 

Besøg på Psykiatrisk Center Sct. Hans
Juridisk leder i København Stine Quorning og leder for Fængselsrejseholdet René Filthuth var på besøg på Psykiatrisk Center Sct. Hans tirsdag d. 14. april. Her stod de for undervisning af de ansatte socialrådgivere, inden for gældsområdet.

MARTS

Rekruttering af nye frivillige
Rekrutteringsperioden for frivillige juridiske managere og gældsmanagere er forløbet rigtig godt, og vi har modtaget mange gode ansøgninger. Vi ser frem til at introducere de nye frivillige til vores arbejde og organisationen.

Møde med Retten i Aarhus omkring samarbejde
Den 12. marts var DSRF til møde i Retten i Aarhus omkring muligt samarbejde i forbindelse med blandt andet fogedretssager, hvor DSRF har tilbudt at stille materiale såvel som personale til rådighed for borgere i forbindelse med gælds -, og udsættelsessager samt et gældssaneringsprojekt.

DSRF holder oplæg til Ungdomssanktionens temadag
DSRF’s Direktør Sandy Madar afholder oplæg omkring gældsrådgivning i forbindelse med et arrangement af Socialstyrelsen for mentorer, kontaktpersoner m.v. der andre med unge der er blevet tilkendt en ungdomssanktion.

Februar

Fra forankring til forandring
Som organisation er vi meget opmærksomme på ikke at stagnere, og vi holder derfor af at imødekomme forandringer, som er gode for organisationen og vores medarbejdere. Derfor var lederen af Sekretariatet samt en enkelt HR- og kommunikationspraktikant til foredrag ved Ingerfair i hvordan man bedst bearbejder modstand mod forandringer.

Charmeoffensiv ved Erhvervsakademiet i Viby
Allerede nu sætter vi ind for at finde efterårssemestrets praktikanter til de forskellige afdelinger. Første uddannelsesmesse er på Erhvervsakademiet.

HR-morgenmøde
I starten af februar var HR- og kommunikationspraktikanterne, samt deres leder, til et DJØF HR-morgenmøde med fokus på fremtidens ledere og ledelse. 

Møde i gældsnetværket
Den 5 februar blev der igen afholdt møde i netværket for den offentlige støttede frivillige gældsrådgivning, som denne gang blev afholdt hos Forbrugerrådet.

 JANUAR

Styregruppemøde med Københavns kommunes Gældsrådgivning
Den 30. januar deltog DSRF i styregruppemøde sammen med Københavns kommune omkring vores fællesprojekt som tilbyder gældsrådgivning til borgere i Københavns kommune som er på overførelsesindkomst samt har gæld til kommunen.

 Semesterstart for praktikanter
I forårssemestret 2015 startede hele 36 praktikanter fra forskellige studieretninger hos Den Sociale Retshjælp, de fleste i januar/februar.  Derved kan vi i 2015  i endnu højere grad imødekomme den store efterspørgsel efter gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning.

NOVEMBER 2014

Netværksmøde om forankring af projekter

Direktør Sandy Madar og to politiske konsulenter deltog i et møde afholdt af Socialstyrelsen, hvor deltagerne kunne dele erfaringer om projekter baseret på frivillighed.

Den Sociale Retshjælp i Kontant

I Kontants udsendelse om bankernes modregning af sociale ydelser medvirkede Direktør Sandy Madar

Gældskonference
Den Sociale Retshjælp deltog, da  Rådet for Socialt Udsatte afholdt en konference om gæld i det danske samfund på baggrund af en udarbejdet rapport. 

Etik-arrangement
Den Sociale Retshjælp deltog d. 11. november i et arrangement om etiske regler for retshjælpsorganisationer. Her deltog flere retshjælpsorganisationer i en debat om de etiske problemer, man kan komme ud for som rådgiver. Samtidig deltog Advokatsamfundet og fortalte om god skik for advokater. 

OKTOBER 2014 

Minipraktik

Onsdag den 29. oktober havde vi besøg af en finansbachelorstuderende fra Erhvervsakademi Aarhus. Vedkommende var på besøg, i forbindelse med den såkaldte “minipraktik”, hvor de studerende skal få et indblik i Den Sociale Retshjælps arbejdsopgaver samt hvilke muligheder der er for senere praktikforløb.

Møde med Horsens Kommune

Horsens Kommune har rettet henvendelse til Den Sociale Retshjælp i forbindelse med deres ungeprojekt. I første omgang, skal de unge i projektet lære Den Sociale Retshjælp at kende, og efterfølgende vil der være mulighed for rådgivning. Mødet gik derfor på, at planlægge og koordinere et kommende oplæg, omkring, hvilken hjælp Den Sociale Retshjælp kan tilbyde.

Joan-Søstrenes 35 års jubilæum

Hos Den Sociale Retshjælp værdsætter vi vores samarbejdspartnere og organisationer, vi kan sparre med. Det er grunden til, at vi var med til 35 års jubilæum hos Joan-Søstrene, som afholdte et hyggeligt arrangement på Kvindemuseet med interessante oplægsholdere og gode debatter.

Uforpligtende møde med Fundamentet

Torsdag den 23. oktober var vi til et uforpligtende møde med Fundamentet. Det er en forholdsvis ny organisation som arbejder for at skabe opmærksomhed omkring socialt udsatte borgere. Bl.a. tilbyder Fundamentet forskellige behandlinger og afholder endvidere en del arrangementer, f.eks. en åben juleaften. Mødet gik på at lære hinanden bedre at kende som organisationer, således vi kan benytte hinandens tilbud fremadrettet.
 

Opfølgende møde med Statsfængslet Østjylland

Onsdag den 22. oktober var juridisk leder Marie-Louise Johannsen og gældsleder Lene Dall-Hansen til opfølgende møde med Statsfængslet Østjylland. Vi afholdte bl.a. et oplæg for fængslets socialrådgivere, således de ved, hvordan de kan benytte Den Sociale Retshjælp fremadrettet. Endvidere kom de sidste detaljer på plads, således vi er helt klar til det første besøg tirsdag den 4. november.

Gældsrådgivningskursus
Den Sociale Retshjælp afholdte den 20. og 21. oktober kurset “Gældsrådgivning i praksis” i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Her deltog socialrådgivere, sagsbehandlere og andre, der var interesserede i at forbedre deres faglige viden omkring gældsrådgivning, således de bedre kan hjælpe borgere, der har gældsproblemer. 

Politisk henvendelse vedrørende Radikale Venstres udspil til en retspolitisk reform

Den Sociale Retshjælp har sendt en politisk henvendelse til Folketingets Socialudvalg og Retsudvalg for at give udtryk for vores mening omkring reformen og det videre arbejde med retssikkerheden. Læs vores politiske henvendelse HER

Eksternt Nyhedsbrev Oktober 2014
Nyhedsbrevet omhandler denne gang problemstillinger vedrørende bolig. Du kan læse omkring unges kendskab til deres rettigheder, samt en beretning om et ungt pars oplevelse med udsættelse fra deres lejlighed. Du kan læse vores nyhedsbrev HER

Nyt samarbejde med Kirkens Korshærs døgnvarmestue

Tirsdag den 7. oktober var gældsleder Lene Dall-Hansen til et indledende møde omkring et nyt samarbejde mellem Den Sociale Retshjælp og Kirkens Korshærs døgnvarmestue.

Kirkens Korshær er en social og folkekirkelig hjælpeorganisation, hvor en del af hjælpearbejdet består af en døgnvarmestue i Nørre Allé 25 i Aarhus. Døgnvarmestuen tilbyder selv rådgivning, men er ved at udvikle rådgivningen, og ville i den forbindelse gerne starte et samarbejde med Den Sociale Retshjælp.

På mødet blev der både talt om mere overordnede ting omkring rådgivningen som Den Sociale Retshjælp skal stå for, men også mere lavpraktiske ting omkring samarbejdet.

Besøgene kommer frem over til at foregå den sidste torsdag i hver måned mellem kl. 10 og kl. 12, første gang torsdag den 30. oktober. Vi glæder os meget til at få samarbejdet op at køre.

Netværksmøde i Silkeborg

Den Sociale Retshjælp deltog den 1. oktober i et netværksmøde, afholdt af Foreningen Far, i Silkeborg. Formålet med mødet var at møde andre organisationer, som arbejder frivilligt for borgerne i samfundet, og udveksle ideer og erfaringer. Der blev skabt kontakt til andre organisationer, og Den Sociale Retshjælp ser frem til samarbejdet med organisationerne. 

Nye frivillige

Den Sociale Retshjælp kan i oktober byde 9 nye Juridiske Managere velkommen til afdelingen i Aarhus og 4 Gældsmanagere samt 6 Socialmanagere til receptionen. Vi er meget glade for den store interesse for at give en hånd med i arbejdet med at sikre kvalificeret juridisk rådgivning og gældsrådgivning.

SEPTEMBER 2014

Indledende møde med Statsfængslet Østjylland

Tirsdag den 30. september var vi til det indledende møde om et kommende samarbejde med Statsfængslet Østjylland. Vi talte om samarbejdsaftalen samt om de praktiske forhold omkring de kommende rejseholdsbesøg. Det første rejseholdsbesøg bliver den 4. november. Den mellemliggende periode skal bruges til at få de sidste detaljer på plads, samt et oplæg for fængslets socialrådgivere.

Den Sociale Retshjælp til Frivillig Fredag
Den Sociale Retshjælp deltog den 26. september med en stand ved Frivillig Fredag på Store Torv i Aarhus. Tre medarbejdere fra Den Sociale Retshjælp stod klar til en snak med besøgende om vores arbejde og det at være frivillig hos Den Sociale Retshjælp. 

Gældsrådgivning i praksis – styrk dine kompetencer inden for privatøkonomisk rådgivning

Den Sociale Retshjælps Fond tilbyder kursus for dig, der gerne vil lære at yde grundlæggende og professionel gældsrådgivning. Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Søndervej 8, 8260 Viby J. Undervisningen afholdes d.20. og d. 21. oktober kl. 9:00-16:00. Læs mere HER. Tilmeldning kommer senere.

Besøg af journalist fra Erhvervsakademi Dania, Silkeborg

Onsdag den 24. september havde vi besøg af en journalist fra Erhvervsakademi Dania, Silkeborg. Hun interviewede Louise Svensson og Maria Feldt Nielsen som er nuværende praktikanter fra netop Erhvervsakademi Dania, Silkeborg. Interviewene skal bruges til at give potentielle arbejdsgivere et billede af, hvad finansøkonomer kan, samt kommende praktikanter et billede af hvordan det er, at være i praktik hos Den Sociale Retshjælp.

Interviewene kom godt omkring alle forhold, og vi ser frem til det endelige resultat.

Retshjælpsnetværksmøde i Aarhus

Den Sociale Retshjælp var lørdag den 20. september vært for et retshjælpsnetværksmøde i Folkestedets lokaler i Aarhus. Til mødet deltog 9 retshjælpsorganisationer, hvor fremtiden for netværket blev diskuteret. 

Konference om it-sikkerhed på Christiansborg
Tirsdag d. 16.  deltog den Sociale Retshjælps fond i en konference om it-sikkerhed, arrangeret af bl.a. PROSA og DM. Formålet var at få vores mærkesager klargjort for de fremmødte politikere og interessepersoner. Der blev diskuteret retssikkerhed i en digitaliseret verden, id-tyveri og meget mere.  

Praktikmesse Erhvervsakademi Dania i Silkeborg
Fredag den 12. september deltog gældsleder Lene Dall-Hansen og praktikant Louise Svensson i praktikmesse på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg. De studerende havde til messen mulighed for at tale med repræsentanter fra forskellige virksomheder med henblik på at snuse til, hvor de ønsker at komme i praktik til efterårssemestret 2015. Den Sociale Retshjælp deltog for at hverve praktikanter, og vi fik talt med en masse interesserede studerende.

Første rejseholdsbesøg hos Reden Aarhus

Onsdag den 10. september havde vi første rejseholdsbesøg hos Reden Aarhus, som udgør en del af vores nye samarbejde med PRO Aarhus-Exit prostitution. Vi blev taget godt imod, og fik en enkelt ny henvendelse.

Fremadrettet er besøgene fast onsdage i lige uger.


Møde om gældsrådgivning i Københavns kommune 

Torsdag d. 4 september 2014

Den Sociale Retshjælps Fond deltager i et møde med Københavns økonomiske rådgivning om rammer for rådgivning samt muligheder for fremtidigt samarbejde, til gavn for borgerne i København og på sigt også gerne alle landets borgere.

Studenterrådets studiemesse 2014

Den 1.-3. september deltog vi i Studenterrådets studiemesse på Aarhus Universitet, hvor vi havde fået tildelt en stand i vandrehallen. På vores stand var en juridisk manager og en HR- og kommunikationsmedarbejder til stede for at besvare spørgsmål fra eventuelle kommende frivillige og praktikanter samt for at udbrede kendskabet til organisationen. 

Indvielse af “Guldhuset”

Onsdag den 3. september var gældsleder Lene Dall-Hansen samt HR- og kommunikationspraktikant Malene Bro til indvielse af Erhvervsakademi Aarhus’ nye “Guldhus”. Eftermiddagen bød på flere festlige indslag, bl.a. musikalsk underholdning af De Eneste To samt filosofisk indlæg ved Morten Albæk, Group Senior Vice President hos Vestas samt professer ved Aalborg Universitet.

Første rejseholdsbesøg hos Kofoeds Skole

Onsdag den 3. september var Det Juridiske Rådgivningsteam på det første rejseholdsbesøg hos Kofoeds Skole. De havde glædet sig meget til besøget, og der var to nye henvendelser.

Fremadrettet er besøgene fast hver den første onsdag i måneden.

AUGUST 2014

Første rejseholdsbesøg hos Statsfængslet ved Sønder Omme

Torsdag den 28. august var Fængselsrejseholdet på det første rejseholdsbesøg hos Statsfængslet ved Sønder Omme. Vi startede sagen med en kort rundvisning. Herefter afholdte de et kort oplæg om hvilke gældsproblematikker og juridiske problematikker som Den Sociale Retshjælp kan være behjælpelige med. Vi sluttede dagen af med at besøge de enkelte afdelinger, hvor vi i alt tog imod 15 nye henvendelser.

Både de ansatte og indsatte var meget glade for vores besøg, og ser alle frem til et godt samarbejde. Besøgene finder frem over sted den sidste torsdag i måneden.

Folkemøde i beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune
Den 22. august deltog Den Sociale Retshjælps fond i Folkemøde i BEF. Det er den faglige dag for personalet i beskæftigelsesforvaltningen. Sandy holdt oplæg om gældsrådgivning, for at give de ansatte i kommunen et billede af, at gældsrådgivning ikke er simpelt og noget enhver socialrådgiver kan give sig i kast med.

Samarbejdsmøde med Økonomisk Rådgivning hos Ydelsescenter Aarhus

Torsdag den 28. august var gældsleder Lene Dall-Hansen til samarbejdsmøde på Ydelsescenter Aarhus. Beskæftigelsesforvaltningen ved Aarhus Kommune har ansat en økonomisk rådgiver, som skal yde økonomisk rådgivning til unge under 30 år, som modtager forsørgelseshjælp i Ydelsescenter Aarhus.

Til mødet deltog en række gældsrådgivningstilbud i Aarhus, og der blev bl.a. talt om, hvorledes vi kan bruge hinanden fremadrettet.

Høringssvar: Samskabelse i Velfærdslaboratorium
Den Sociale Retshjælps Fond har indgivet høringssvar til Magistraten for Sundhed og Omsorg og Magistraten for Sociale Forhold og beskæftigelse, der har udsendt et udkast kaldet Samskabelse i Velfærdslaboratorium. Magistraternes forslag går på at ændre De Sociale Forbrugerråd til et velfærdslaboratorium med deltagelse fra frivillige foreninger, borgere, pårørende og virksomheder. Den Sociale Retshjælps Fonds inputs er overordnet 1) Større forpligtende inddragelse og 2) Klarere struktur. Høringssvaret kan læses HER.

Karrieredage på EAAA (Erhvervsakademi Århus)

Den 14.-15. august var vi til karrieredage på EAAA. Torsdag den 14. holdte vi et oplæg for skolens studerende om at være i praktik hos DSR, og fredag var vi en del af en større messe.

JULI 2014

Opfølgende møde med PROAarhus

Torsdag den 31. juli var gældslederne Anne Louise Jahnsen og Lene Dall-Hansen til opfølgende møde med PROAarhus samt Reden Aarhus, hvor rejseholdsbesøgene skal foregå.

Der blev talt om samarbejdsaftalen samt rammerne for rejseholdsbesøgene.

Den endelige samarbejdsaftale foreligger endnu ikke, men der er allerede sat dato for det første rejseholdsbesøg, som skal foregå den 3. september 2014. Vi glæder os meget til at få samarbejdet op at køre.

Streetmanagerprojektet får tildelt 300.000 kr.

Den Sociale Retshjælps fonds projekt Fængselsrejseholdet, får tildelt 300.000 kr. fra Socialministeriet til vores Streetmanagerprojekt målrettet kriminelle og kriminalitets truede unge.

JUNI 2014

Oplæg om Den Sociale Retshjælps indsats i forhold til brugere med anden etnisk baggrund end dansk

Tirsdag den 24. juni 2014 var juridisk leder Mai Melgard og gældsleder Lene Dall-Hansen inviteret på besøg hos et netværk af bostøtter, som arbejder med ikke etniske danskere. Bostøtterne møder i deres daglige arbejde mange spørgsmål omkring opholdstilladelse, statsborgerskab mv. De ønskede derfor et oplæg omkring disse emner, herunder også hvad Den Sociale Retshjælp kan tilbyde af rådgivning og sagsbehandling inden for disse områder.

Indledende møde med Statsfængslet ved Sønder Omme

Onsdag den 18. juni 2014 var juridisk leder Marie-Louise Johannesen og gældsleder Lene Dall-Hansen til møde med Statsfængslet ved Sønder Omme. Statsfængslet ønsker et samarbejde med Den Sociale Retshjælp, som skal tilbyde de indsatte juridisk rådgivning og gældsrådgivning. Vi talte om de praktiske detaljer for samarbejdet, herunder fordelingen af medarbejderne ved rejseholdsbesøgene samt hvorledes det praktiske system for booking af samtaler med managerne skal sammensættes. Vi forventer, at det første besøg bliver torsdag den 28. august 2014.

Indledende møde med PROAarhus

Torsdag den 12. juni 2014 var gældsleder Lene Dall-Hansen og administrationsansvarlig Betina Kilstrand til møde med repræsentanter fra PROAarhus. PROAarhus yder støtte og vejledning til mænd og kvinder, som vil ud af prostitution eller ønsker at forbedre tilværelsen under prostitution. De ønsker et samarbejde med Den Sociale Retshjælp, som skal tilbyde de tilknyttede borgere juridisk rådgivning og gældsrådgivning. Vi talte bl.a. om målgruppen og de mere praktiske detaljer.

Der foreligger endnu ikke en endelige samarbejdsaftale, men vi arbejder på at få aftalen i hus inden sommerferien, således Den Sociale Retshjælps opsøgende besøg kan starte umiddelbart efter sommerferien.


Møde med Center for Myndighed

Fredag den 6. juni var gældsleder Lene Dall-Hansen og politisk konsulent Christian Augustesen til møde med Center for Myndighed. Fokus var på mulighederne for at forlænge samarbejdet, når den nuværende aftale udløber i juni 2015. Vi talte bl.a. om puljemidler (offentlige og private) samt ansøgningsforløbet. Det er endnu ikke fuldt afklaret, hvorledes det fremtidige samarbejde vil se ud, men begge parter er meget interesserede i at fortsætte.

Eksternt nyhedsbrev juni 2014

Den Sociale Retshjælps eksterne nyhedsbrev har denne gang fokus på stalking og de konsekvenser, udfordringer og problemer, det giver, samt ofrenes behov for bedre sagsbehandling. Du kan læse nyhedsbreveHER.

Svar fra Justitsministeriet på vores høringssvar vedrørende ny bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer mv.

Den 4. juni svarede Justitsministeriet på vores høringssvar vedrørende den nye bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer mv. Du kan læse svaret her.

Informationsmøde om Digital Post

Tirsdag d. 3. juni deltog juridisk leder Mai Meldgard og politisk konsulent Christian L. Augustesen i et informationsmøde om Digital Post på Aarhus Rådhus. Mødet blev afholdt af Digitaliseringsstyrelsen. Der var især fokus på hvordan det rent praktisk kommer til at fungere på E-boks og borger.dk. Desuden blev der informeret om mulighederne for fritagelse, hvilket især kan være relevant for socialt udsatte og hjemløse. 

MAJ 2014

Kursus i rekruttering af unge frivillige

Mandag d. 19. maj deltog to medarbejdere fra Sekretariatet i Aarhus i kurset “Flere unge frivillige – sådan gør du”, som blev afholdt af Center for frivilligt socialt arbejde. Kurset var meget brugbart, og de vendte hjem med konkrete redskaber til, hvordan man kan tiltrække og fastholde nutidens unge.

Møde med Socialstyrelsen

Mandag den 19. maj var Politisk Konsulent Camilla Johansen og Direktør Sandy Madar til møde med Socialstyrelsen vedrørende projekt Streetmanagers. I mødet deltog også flere af Streetmanagerne selv. Her blev det diskuteret, hvordan projekt Streetmanagers kan hjælpe de kriminelle og kriminalitetstruede unge i de udsatte boligområder til en bedre fremtid. Socialstyrelsen var meget interesseret i projektet og vi glæder os til at se, hvor dialogen fører hen.

Høringssvar til ny bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer mv. 

Den Sociale Retshjælps Fond har mandag d. 19. maj sendt et høringssvar af sted til Civilstyrelsen. Høringssvaret indeholder vores kommentarer til en ny bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter samt bekendtgørelsen om revisionsinstruks. Læs høringssvaret her

Donation fra Grundfos

Torsdag den 15. maj modtog vi med stor glæde en donation fra Grundfos bestående af diverse brugte kontormøbler, blandt andet billeder, lamper, kontorstole, skriveborde mv. Vi siger stort tak for de mange møbler! 

Møde i Gældsnetværket FRIGÆLD

Fredag den 9. maj var juridisk leder Martin Franck, gældsleder Lene Dall-Hansen samt Christian Augustesen og Camilla Johansen (politiske konsulenter) til gældsnetværksmøde. Netværket består af i alt 11 frivillige gældsrådgivninger, som mødes ca. 2 gange årligt, for at udveksle erfaringer og diskutere aktuelle emner. Denne gang blev mødet afholdt af Den Sociale Retshjælp i Erhvervsakademi Aarhus’ lokaler. Dagsordenen indeholdt bl.a. et oplæg af lektor Tanja Jørgensen (Aarhus Universitet) om kviklån samt oplæg om gældsrådgivning i praksis og certificering af rådgivere. Alt i alt var det et rigtig fint netværksmøde, hvor vi fik udvekslet erfaringer og diskuteret aktuelle emner.

Temadag om kriminalitetstruede unge

Onsdag den 7. maj tog Politisk Konsulent Camilla Johansen til Aalborg for at deltage i en temadag om kriminalitetstruede unge arrangeret af Anke- og Socialstyrelsen. Mødet havde fokus på, hvordan kommunerne håndterer de kriminalitetstruede unge og hvad der i fremtiden skal gøres for at forebygge kriminalitet. 

Besøg i Folketinget 

Tirsdag d. 6. maj deltog leder af Den Sociale Retshjælp i København, Stine Quorning og politisk konsulent Christian Lundegaard Augustesen i et politisk samråd som tilhørere. Samrådet var med erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, som skulle svare på, hvad regeringen vil gøre ved de høje renter på kviklån. Inden samrådet besøgte vi Dansk Folkepartis forbrugerordfører Mette Hjermind Dencker, som havde stillet spørgsmålet til ministeren. I den forbindelse fik vi også fortalt lidt om Den Sociale Retshjælps arbejde og vi fik en rundvisning på Borgen. 

Kursus i Crowdfunding

Tirsdag den 6. maj deltog Politiske Konsulenter Camilla Johansen og Louise Kamstrup i et kursus om Crowdfunding i Frivilligcentret. Crowdfunding er en alternativ måde at indsamle donationer til sine projekter, hvor det er almindelige mennesker, der donerer af egen lomme. Der blev diskuteret hvorvidt denne metode kunne bruges til at støtte de forskellige projekter i de frivillige organisationer.

Den Sociale Retshjælp bliver syv år
Den 2. maj fejrede Den Sociale Retshjælp sin syvårs fødselsdag med en sammenkomst på kontoret i Aarhus. Mange tak for deltagelse og opmærksomhed til alle, der var med til at fejre dagen. 

Jurist søges i Aarhus

Vi søger i øjeblikket en jurist med gode lejeretlige kompetencer til en løntilskudsstilling. Læs mere her.

APRIL 2014

Karriere- og praktikdag på Erhvervsakademi Dania i Hobro
HR- og kommunikationsmedarbejder Line Bildsøe og afdelingsleder Lene Dall-Hansen deltog fredag d. 2. maj i en praktikmesse for de studerende på finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Hobro. De studerende havde til messen mulighed for at tale med repræsentanter fra forskellige virksomheder med henblik på at snuse til, hvor de ønsker at komme i praktik til forårssemestret 2015. Den Sociale Retshjælp deltog for at hverve praktikanter, og vi fik talt med en masse interesserede studerende, og fik også en stak ansøgninger med tilbage til Aarhus. 

Donation fra IBM

Vi har med stor glæde modtaget en donation i form af to SPSS licenser fra IBM. Licenserne er tilegnet vores retspolitiske arbejde og vil hermed blive brugt af vores Innovationsafdeling i deres dokumentationsarbejde.  

Eksternt nyhedsbrev april 2014

Det eksterne nyhedsbrev har i denne omgang fokus på gæld og de problemer, som gæld medfører for borgerne og for samfundet som helhed. Læs nyhedsbrevet her.

Netværksdag med Åben Konfliktrådgivning i Århus

Torsdag den 24. april deltog to Politiske Konsulenter fra Innovationsafdelingen i et netværksmøde omhandlende konflikthåndtering i Frivilligcenter Aarhus. Kurset havde fokus på, hvordan diverse frivillige organisationer håndterer konflikter både mellem medarbejdere og brugere og medarbejdere selv i hverdagen.  

Kursus i fundraising 

Mandag d. 28. april var administrativ leder Betina Kilstrand og politisk konsulent Christian Augustesen til kursus i fundraising hos Frivilligcenter Aarhus. Ved kurset var fokus især på hvilke fonde og puljer, man kan søge, når man udfører frivilligt socialt arbejde. Herudover var der brugbare råd til, hvad ‘den gode ansøgning’ bør indeholde.

Company Day

Erhvervsakademi Aarhus havde torsdag d. 15. april inviteret os til praktikantarrangementet Company Day. Praktikanterne Annika Joensen og Line Kloch deltog med det formål at rekruttere nye praktikanter som Webudviklere og Multimediedesignere for efterårssemesteret 2014. Det var et vellykket arrangement, og vi ser frem til at modtage ansøgninger fra de mange studerende.

Politisk henvendelse vedrørende efterbetaling af sociale ydelser

Vi har sammen med Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer sendt en politisk henvendelse til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Læs henvendelsen HER. De tre organisationer har ligeledes udsendt en pressemeddelelse der kan læses HER.

Nyt samarbejde med Kofoeds Skole

Det Juridiske Rådgivningsteam har etableret et samarbejde om opsøgende retshjælp med Kofoeds Skole. I april er der planlagt to præsentationsmøder på Kofoeds Skole, hvor personale og elever vil blive introduceret for vores samarbejde. Herefter vil vi fremover besøge skolen en gang om måneden. Læs mere om vores samarbejde med Kofoeds Skole her.

Kursus i rekruttering via sociale medier

To medarbejdere fra Sekretariatet i Aarhus deltog torsdag d. 10 april i et kursus om brugen af sociale medier til rekruttering af frivillige. Kurset, som blev afholdt af Center for frivilligt socialt arbejde, var meget lærerigt, og desuden var der rig lejlighed til erfaringsudveksling med deltagerne fra de andre organisationer.

Foredrag ved Jens Arentzen

Den 1.april var leder af afdelingen i København, Stine Quorning, samt HR- og kommunikationsmedarbejder, Abinaya Kandasamy, til et foredrag på Copenhagen Business Academy, hvor Jens Arentzen var foredragsholder. Foredraget, ”Kunsten at flytte dine medarbejdere” tog udgangspunkt i ledere og HR-medarbejdere og måden, hvorpå disse kommunikerer med medarbejderne. Jens talte blandt andet om, hvordan ledere og HR-medarbejdere kan bevare overblik og engagement og samtidig være inspirerende for deres ansatte. Det gav Stine og jeg redskaber til at styrke den måde, som vi håndterer medarbejderne på i relation til kommunikation og opretholdelse af motivation.

MARTS 2014

Møde hos Digitaliseringsstyrelsen

Mandag den 3. marts var Den Sociale Retshjælp, sammen med en række andre brugerorganisationer, inviteret til dialogmøde hos Digitaliseringsstyrelsen, hvor der blev diskuteret, hvordan man forhindrer, at socialt udsatte bliver hægtet af digitaliseringsbølgen.

Nye frivillige

Den Sociale Retshjælp har nu afsluttet forårets ansættelsesrunde for frivillige og kan i marts byde 16 nye Juridiske Managere velkommen til afdelingen i København og 3 Gældsmanagere samt 16 Juridiske Managere velkommen i Aarhusafdelingen. Vi er meget glade for den store interesse for at give en hånd med i arbejdet med at sikre kvalificeret juridisk rådgivning og gældsrådgivning.

Nyt kursus i gældsrådgivning

Den 4., 5. og 28. marts afholder Den Sociale Retshjælp kurset ”Gældsrådgivning i praksis” i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Kurset er et nyt uddannelsestilbud rettet mod bostøtter, kontaktpersoner, socialrådgivere og lignende, som gerne vil blive bedre til at yde grundlæggende gældsrådgivning. Målet med kurset er at sikre og forbedre kvaliteten af gældsrådgivning i Danmark.

Den Sociale Retshjælp til informationsmøde hos SKAT

Torsdag d. 6. marts var juridisk leder Lene Dall-Hansen og politisk konsulent Christian L. Augustesen til informationsmøde for revisorer og rådgivere hos SKAT for at høre om nye regler på skatteområdet og nye tiltag i TastSelv. Det mest relevante for Den Sociale Retshjælp på dette møde, var især at der kommer en ny rubrik på årsopgørelsen, som viser ‘renteudgifter af offentlig gæld’, desuden at TastSelv-koden er på vej til at blive udfaset. Desuden hørte vi, at SKAT planlægger, at genindføre ‘restance-knappen’ i TastSelv, så man kan se hvor den samlede restance til det offentlige.

Oplæg om kontanthjælpsreform

Tirsdag den 11. marts var juridisk leder Mai Meldgard ude at holde et oplæg for beboerne i Langkærparken vedrørende den nye kontanthjælpsreform, og hvordan ændringerne kan komme til at påvirke beboerne. Boligområdet har mange udfordringer og er på grænsen til at være et udsat boligområde. Langkærparken tilbyder beboerne forskellige aktiviteter såsom lektiehjælp, motionsklub, pool klub og retshjælp, hvor Den Sociale Retshjælp kommer ind i billedet. Den Sociale Retshjælp besøger hver måned boligparken for at yde opsøgende juridisk rådgivning til de beboere som møder op. Her tager vi imod både eksisterende klienter og nye henvendelser. Læs mere om vores besøg i Langkærparken her.

Teamdag hos Socialstyrelsen vedrørende ungdomssanktion

Den Sociale Retshjælp deltog den 11. marts i Socialstyrelsens årlige teamdag vedrørende Ungdomssanktionen i Odense på Fyn.

Møde med Ydelsescentret

Den Sociale Retshjælp deltog den 12. marts i et møde med Ydelsescentret ved Aarhus Kommune med henblik på et muligt fremtidigt samarbejde vedrørende gældsrådgivning målrettet unge på kontanthjælp.

Samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Den Sociale Retshjælp er i marts blevet godkendt som praktiksted for studerende fra kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Vi ser meget frem til samarbejdet, som betyder, at de kommunikationsstuderende fremover vil kunne hjælpe vores Innovationsafdeling til at formidle vores budskaber endnu klarere, så vi kan varetage vores målgruppers interesser bedst muligt.

Nyt samarbejde med Ungeindsatsen

Den Sociale Retshjælp har i marts startet et samarbejde med Ungeindsatsen. Ungeindsatsen er et tiltag under Aarhus Kommune, der er oprettet som en del af hjemløseplanen. Den sluttede egentlig i 2012, men Ungeindsatsen er foreløbigt forlænget til og med 2014. Essentielt er Ungeindsatsen et forsorgshjem for unge mennesker. Ungeindsatsen har et sted mellem 65 og 75 unge tilknyttet, og de fleste beboere er mellem 18 og 25 år. Ungeindsatsen henviser i forvejen en række klienter til Den Sociale Retshjælp, og de har været rigtig glade for samarbejdet. Den Sociale Retshjælp har derfor etableret en fast aftale om to månedlige besøg af kortere varighed hos Ungeindsatsen i Grønnegade, hvor vi tager imod henvendelser, som er aftalt på forhånd. Læs mere om vores samarbejde med Ungeindsatsen her.

Opsøgende besøg på Østervang

Vi har i marts intensiveret vores besøg på Forsorgshjemmet Østervang, således at vi nu er derude hver 14. dag. Læs mere om vores besøg på Østervang her.

Politisk henvendelse vedrørende efterbetaling af sociale ydelser

Den Sociale Retshjælp har i marts sammen med Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer sendt en politisk henvendelse til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, fordi vi ikke mener det kan være rigtigt at hvis man som borger får medhold i en ankesag mod kommunen og får udbetalt de penge, som man havde krav på, så kan kommunen fratrække det i ens kontanthjælp, da pengene anses som en indtægt. De tre organisationer mener, at man kan rette op på problemet ved også at gøre efterbetalingen af forskellige ydelser til en undtagelse, så at efterbetaling af sociale ydelser ikke skal fratrækkes kontanthjælpen. Henvendelsen er en opfølgning på en tidligere henvendelse, der blev sendt i november 2013, som ministeren også lovede at følge op på. Læs den politiske henvendelse her. Læs de tre organisationers pressemeddelelse her.

Kursus i fastholdelse af frivillige

Den 25. marts var Sekretariatet på kursus hos frivilligcenter Aarhus. Her lærte de om, hvordan man fastholder frivillige medarbejdere gennem forskellige teknikker til at belønne og motivere dem. Kurset fokuserede bl.a. på hvad der motiverer forskellige typer frivillige, og hvordan man kan tilpasse lederstilen til det, der motiverer medarbejderen. Fastholdelse handler om at anerkende og rose dine frivilliges indsats, og det er desuden vigtigt for de frivillige at se og føle at de gør en forskel.

Uddannelsesmesse på Erhvervsakademi Dania

HR- og kommunikationspraktikant Jesper Kinch, afdelingsleder Lene Dall-Hansen og tidligere praktikant i gældsafdelingen Kristoffer Nygaard Jensen deltog onsdag d. 26. marts i en karrieredag for finansøkonomer på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg. Formålet med arrangementet var, at vise de studerende, hvilke fremtidige karrieremuligheder, der findes som finansøkonom i de forskellige brancher. Den Sociale Retshjælp deltog for at hverve praktikanter til efterårssemestret. Dagen var meget succesfuld, da der var flere interesserede finansøkonomer, som besøgte vores stand – også nogle som først skal i praktik på senere semestre. Derudover havde vores multimediedesignere lavet flotte nye standere, som gjorde flot reklame for os derude.

Donation fra Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus har i marts doneret ti brugte bærbare computere og fem dockingstationer til Den Sociale Retshjælp. Vi siger mange tak for den flotte donation!

Kursus i rekrutteringsmateriale
HR- og kommunikationspraktikant Abinaya Kandasamy var med til et kursus vedrørende rekrutteringsmateriale torsdag den 27.marts. Formålet med kurset var blandt andet at lære, hvordan man udarbejder rekrutteringsmateriale i forhold til specifikke stillinger. Deltagerne var medarbejdere fra forskellige organisationer, som samarbejdede omkring, hvordan det kan sikres, at materialet henvender sig til den ønskede målgruppe, hvordan de rette budskaber formuleres, og hvordan dette eksempelvis kan komme til udtryk i en brochure.

FEBRUAR 2014

Gældsmanagere afholder forhandlingskursus

Den 7. februar tog juridisk leder Martin Franck alle Gældsmanagerpraktikanterne med ud på Erhvervsakademi Aarhus for at afholde et forhandlingskursus. Kurset havde fokus på kontakten mellem praktikanterne og klienternes kreditorer og var meget udbytterigt for praktikanterne.

DSRF i TV2 Østjylland

Den Juridisk leder  var den 10. februar med i et indslag på TV2 Østjylland, hvor han fortalte om et nyt gældsrådgivningskursus som Den Sociale Retshjælp opstarter til marts i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Se vores pressemeddelelse om kurset her.

Møde med Center for Myndighed

Den 10. februar var de juridiske ledere Sarah Juhlert og Lene D. Hansen samt direktør Sandy Madar til møde med Ditte Dupont, centerleder for Center for Myndighed i Aarhus Kommune. Anledningen til mødet var den årlige evaluering af samarbejdet mellem Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivningsteam og Aarhus Kommune, samt en diskussion om en eventuel udvidelse af projektet. Det blev yderligere besluttet, at projektet skal præsenteres for andre kommuner i håb om at inspirere til indførelse af lignende tilbud i samarbejde med lokale retshjælpstilbud. Lene var d. 20. februar igen forbi Center for Myndighed, hvor hun holdt et oplæg for centerets nye medarbejdere om projektets tilbud.

Nyt kursus i gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælp og Erhvervsakademi Aarhus har i februar i et forsøg på at sikre kvalitet i gældsrådgivningen i Danmark lanceret et nyt uddannelsestilbud. 

Læs mere her.

Praktikstillinger udbydes

Den Sociale Retshjælp udbyder i februar praktikstillinger til efterårssemestret 2014 i både Aarhus og København. Vi søger studerende fra en række forskellige uddannelser og tilbyder spændende og lærerige praktikforløb, hvor du vil få et stort ansvar. Læs mere om de udbudte stillinger under ”Giv en hånd!”

Høringssvar til lovforslag om digitale underskrifter

Den Sociale Retshjælp har d. 14. februar fremsendt vores høringssvar til et nyt lovforslag, som vil sidestille digitale underskrifter med almindelige underskrifter ved tvangsfuldbyrdelse af gæld.

Læs høringssvaret her.  

Oplæg om lønindeholdelse

Juridisk leder Martin Franck holdt den 20. februar et oplæg om lønindeholdelse og forældelse for Vejle Kirke og Kirkegård. Kurset var en stor succes, og alle deltagerne var meget begejstret og spørgende. Der var desuden flere deltagere, der spurgte om de måtte kontakte os, hvis de havde yderligere spørgsmål – hvilket de selvfølgelig er meget velkomne til.

På besøg hos Statsfængslet ved Sdr. Omme

Torsdag den 20. februar var Marie-Louise Forum Johannesen og Lene Dall-Hansen ude til at holde oplæg hos Statsfængslet i Sdr. Omme. De indsatte på behandlingsafsnittet havde længe udtrykt ønske om at få besøg af Den Sociale Retshjælp, og derfor havde en af socialrådgiverne fra fængslet inviteret os derud. Oplægget omhandlede gældsproblematikker og juridiske problematikker afledt heraf. De indsatte var meget spørgelystne, og vi fik en del nye henvendelser med hjem. De ansatte var ligeledes begejstrede for vores besøg, og ytrede efterfølgende ønske om, at vi skulle komme på et fast månedligt rejseholdsbesøg hos dem. Dette er Den Sociale Retshjælp også meget interesserede i, og vi arbejder derfor på at få sat et fast besøgssamarbejde i gang.

Møde med Socialstyrelsen

Den Sociale Retshjælp var den 20. februar til møde med Socialstyrelsen vedrørende Den Sociale Retshjælps Streetmanager projekt.

Oplæg omkring forældelsesloven

Onsdag den 26. februar var Juridisk leder Lene Dall-Hansen i Odense for at holde et oplæg om forældelseslovens ABC for en netværksgruppe af økonomiske rådgivere. Til dagligt arbejder rådgiverne i landets forskellige boligforeninger, og et par gange om året samles de til netværksmøder, hvor de inviterer forskellige fagfolk til at holde oplæg om aktuelle emner. Denne gang var emnerne gældssanering og forældelsesloven, og netværksgruppen havde, ud over Lene, inviteret en advokat til at holde oplægget om gældssanering.

Donation fra RKI

Den Sociale Retshjælp har i februar modtaget computerskærme, printere og andre kontormøbler som RKI har doneret til os.

Kursus i rekruttering af frivillige

Den 27. februar var Sekretariatet på kursus hos frivilligcenter Aarhus. Her lærte de om, hvor man finder den målgruppe, man er interesseret i at rekruttere som frivillige, og hvordan man fokuserer sin rekruttering i forhold til denne målgruppe.

JANUAR 2014

Den Sociale Retshjælp bliver en fond

Foreningen Den Sociale Retshjælp er i januar overgået til at være en almennyttig fond, nemlig Den Sociale Retshjælps Fond. Den Sociale Retshjælps Fond stiftes af to parter, som har fulgt os i mange år, nemlig foreningen Den Sociale Retshjælp og Poul Due Jensen’s Fond. Poul Due Jensen’s Fond har tidligere støttet Den Sociale Retshjælp både økonomisk og gennem viden og sparring fra fondens formand Niels Due Jensen. Han har i flere år været en del af vores repræsentantskab, men træder nu ind som bestyrelsesformand i Den Sociale Retshjælps Fond. Desuden kommer bestyrelsen til at bestå af næstformand jurist Thomas Koldig, revisor Erling Christensen, kunderådgiver Britt Creffield og Christian Olesen som er partner i Rostra Kommunikation.

Ved at overgå til en fond ønsker vi først og fremmest at sikre den bedste rådgivning og sagsbehandling til vores klienter, og dernæst at omstrukturere organisationen og således arbejde hen mod kun at bestå af henholdsvis Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning og Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning. Derudover ønsker vi bl.a. at arbejde mod helårsbudgettering og regnskaber, bruge færre ressourcer på administration og yderligere strukturere økonomi, dokumentation og planlægning mv. Konsekvenserne af, at vi overgår til en fond, vil ikke have betydning for vores rådgivnings- og sagsbehandlingsarbejde. 

Kvalitetskrav til retshjælp

Den Sociale Retshjælp udsendte den 9. januar en pressemeddelelse vedrørende kvalitetskrav til retshjælp til alle landsdækkende samt andre relevante medier. Kvalitetskrav til retshjælp er nødvendigt for at sikre retssikkerheden i Danmark.

Læs pressemeddelelsen her.

Retshjælpsorganisationer i Danmark

Målgruppe-orienterede retshjælpsorganisationer

Advokatvagter i Danmark

Undervisning af nye praktikanter

Mandag den 13. januar begyndte vi undervisningen af de nye Gældsmanagerpraktikanter for foråret 2014. Selve undervisningen foregik på Erhvervsakademi Aarhus, og forløb over en hel uge. Praktikanterne modtog undervisning omkring alle aspekter af deres arbejde hos Den Sociale Retshjælp, bl.a. blev de undervist i vores organisatoriske opbygning, etiske regler, arbejdsgange og retningslinjer, samt undervisning af mere juridisk karakter, omkring fx forældelse og gældssanering. Forløbet var meget udbytterigt for praktikanterne, og den efterfølgende mandag var de alle klar til at tage fat på arbejdsopgaverne.

Semesterstart for  praktikanter

I forårssemestret 2014 startede hele 46 praktikanter fra forskellige studieretninger hos Den Sociale Retshjælp, de fleste i januar/februar.  Derved kunne vi i 2014  i endnu højere grad imødekomme den store efterspørgsel efter gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning.

Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet

Onsdag d. 15. januar havde Den Sociale Retshjælps kontor i Aarhus besøg fra Arbejdstilsynet. Den tilsynsførende fik en grundig rundvisning på kontoret samt om arbejdsmiljøet i organisationen. Den tilsynsførende roste Den Sociale Retshjælps indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø og havde ingen bemærkninger. Det betyder, at vi har fået en grøn smiley, som ifølge Arbejdstilsynet signalerer orden på arbejdsmiljøet. Vi er selvfølgelig meget stolte af at have fået den grønne smiley.

Debatoplæg vedrørende overgældsætning

Den Sociale Retshjælp har i januar udarbejdet et debatoplæg om overgældsætning i Danmark, herunder årsager og konsekvenserne samt fire tidligere klienters personlige historier om overgældsætning, som kan læses i oplægget. Læs debatoplægget her.

Eksternt nyhedsbrev

Den Sociale Retshjælp har fredag d. 17. januar udsendt et eksternt nyhedsbrev vedr. retssikkerheden i Danmark. I den forbindelse er både politikere, borgere og klienter blevet interviewet herom. Læs nyhedsbrevet her.

Møde med SKAT

Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, og Social Manager Marianne Wellberg Olsen havde den 17. januar et møde med SKAT på den Sociale Retshjælps kontorer i København. Den Sociale Retshjælp indgik her et officielt samarbejde med SKAT omkring screeningsprocessen.

Opstartskonference om kontanthjælpsreformen

Torsdag den 23. januar var juridisk leder Mai Meldgard i Aalborg til en opstartskonference om kontanthjælpsreformen, som var arrangeret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På konferencen deltog en række regional- og kommunalpolitikere, ledere fra social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet i kommunerne, UU-medarbejdere og repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og psykiatrien. Formålet med konferencen var at understøtte implementeringen af reformen og fremme fokus på reformens intentioner. På konferencen fortalte Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om de politiske intentioner bag reformen, svarede på spørgsmål og debatterede reformen med deltagerne. 

Netværksmøde for puljemodtagere i Civilsamfundsstrategiens pilotpulje

Afdelingsleder Sarah Juhlert og administrationsansvarlig Betina Kilstrand har i januar deltaget i et netværksmøde for puljemodtagerne i Civilsamfundsstragiens pilotpulje, som Det Juridiske Rådgivningsteam modtager midler fra. Det var en interessant dag med spændende diskussioner og øvelser, hvor vi blandt andet diskuterede frivillighed og samskabelse, og herunder hvad der er væsentligt i partnerskabet med det offentlige. Vi har siden fået positive tilkendegivelser, og Socialstyrelsen har i den endelige statusrapport for pilotpuljen inkluderet en beskrivelse af Det Juridiske Rådgivningsteam som et eksempel på et godt partnerskab, hvilket vi selvfølgelig er glade for og stolte af.

Bliv frivillig

Den Sociale Retshjælp søger netop nu frivillige Juridiske Managere og Gældsmanagere til vores kontorer i Aarhus og København. Som frivillig rådgiver kan du styrke dine kompetencer og dit professionelle netværk, samtidig med at du hjælper andre. Læs mere om stillingerne under ”Giv en hånd!”

Rekruttering af frivillige

Den Sociale Retshjælp rekrutterer i januar og februar igen nye frivillige til arbejdet med gældsrådgivning og juridisk rådgivning, herunder også til vores opsøgende retshjælpsarbejde, hvor vi i år udvider indsatsen, da det er en stor succes, at vi kommer til de borgere, der ikke selv kan finde vej til os.

Den Sociale Retshjælp afleverer ansøgning til Aarhus Kommune om § 18-tilskud

Aarhus Kommune giver økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde, som kan supplere den sociale indsats, der ydes i Socialforvaltningen. Den Sociale Retshjælp har fået tilskud herfra siden 2008.

Rekruttering af praktikanter

Den Sociale Retshjælp søger netop nu praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi har en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre. Se stillingsopslagene for yderligere information.

CompanyDATING

I februar var en repræsentant fra Sekretariatet og en Gældsmanager på messen CompanyDATING på Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet. Her kunne de studerende ”speeddate” med forskellige virksomheder, der havde ledige praktikstillinger eller studiejobs. Vi modtog flere relevante henvendelser og var glade for at deltage i arrangementet.

Møde med Experian RKI om positivdata-kreditstatus

Den Sociale Retshjælp har i februar deltaget i et møde hos Experian/RKI på Østerbro i København omkring deres kommende produkt: Positivdata – Kreditstatus.

Ansættelse af nye frivillige

Vi afslutter sidst i februar ansættelsesrunderne for frivillige, hvilket resulterer i ni nye Juridiske Managere til afdelingen i København og 20 nye frivillige Gældsmanagere og Juridiske Managere til afdelingen i Aarhus. Vi er glade for den store interesse for at hjælpe andre, og vi ser meget frem til at byde vores nye kolleger velkommen.

Nyt design på www.socialeretshjaelp.dk

Den Sociale Retshjælps hjemmeside har i februar fået nyt design. Dette betyder, at hjemmesiden er blevet mere brugervenlig og indbydende at se på. Den nye hjemmeside er udarbejdet af vores multimediedesignpraktikanter. Fremover vil Den Sociale Retshjælp ved fortsat at have multimediedesignpraktikanter tilknyttet forsøge løbende at holde siden opdateret, hvad angår både indhold og design.

Den Sociale Retshjælp afholder bestyrelsesmøde – får to nye bestyrelsesmedlemmer

Den Sociale Retshjælp får i marts to nye bestyrelsesmedlemmer, revisor Erling Christensen og jurist Thomas Koldig. Sidstenævnt i sin tid var med til at åbne Den Sociale Retshjælp tilbage i 2007, hvor han blandt andet arbejdede i Gældsafdelingen som Juridisk Manager. Vi er glade for at byde dem velkommen og ser frem til at trække på deres ekspertise fremover.

Den Sociale Retshjælp afholder repræsentantskabsmøde

I marts blev der på repræsentantskabsmødet bl.a. diskuteret resultaterne for 2012 . Samtidig blev planerne for år 2013 lagt frem, herunder også at Den Sociale Retshjælp i løbet af 2013 vil overgå til en fond for at sikre driftsmidler fremadrettet samt for at kunne lukke ned forsvarligt, såfremt vi bliver lukningstruet grundet manglende midler. Sidstnævnte fordi vi har et ekstrastort ansvar i forhold til vores klienters juridiske og gældsproblematikker og derfor må kunne garantere, at der skal være tid og penge til at kunne sikre, at alle sager bliver afsluttet forsvarligt eller videresendt til andre retshjælpsorganisationer eller gældsorganisationer.

Tilskud fra Aarhus Kommune til støtte af den frivillige indsats

Det Juridiske Rådgivningsteam har i april fået et driftstilskud på 20.000 kr. fra Aarhus Kommunes § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde. Vi er glade for tilskuddet, som kommer til at hjælpe mange borgere i byen.

Henvendelse om gældsrådgivning 

Vi har i april sendt Morten Bødskov en henvendelse om den mangelfulde gældsrådgivning, som udbydes i dag. Læs henvendelsen her.

Henvendelse om henstand af restskat 

Vi har henvendt os til Skatteminister Holger K. Nielsen angående en ændring i praksis hos SKAT vedrørende henstand af restskat. Læs henvendelsen her. Læs Ministerens svar her.

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning første tilskudsperiode afsluttet

Efter en fireårig bevilling fra satspuljen etablering af en frivillig gældsrådgiver sender Den Sociale Retshjælp i april en afslutningsrapport for projektforløbet og regnskabet for 2012.

Ny studieretning i praktik i Innovationsafdelingen

Til efterårssemestret 2013 har vi for første gang ansat en studerende fra Europastudier til en praktikstilling i Innovationsafdelingen. Hun vil kunne bidrage med et internationalt perspektiv på vores retspolitiske arbejde.

Samarbejde med nye uddannelsesinstitutioner

Til efterårssemestret 2013 har vi i alt ansat syv praktikanter til at yde gældsrådgivning på kontoret i Aarhus, blandt andet vores første studerende fra IBA Kolding, Erhvervsakademi Lillebælt og Erhvervsakademi Silkeborg. Vi glæder os meget til et godt samarbejde!

Den Sociale Retshjælp bliver 6 år

Onsdag d. 1. maj fyldte Den Sociale Retshjælp 6 år, og to dage senere, fredag d. 3 maj, blev det fejret i lokalerne i Aarhus. Der var indbudt til fødselsdagsreception, hvor både ansatte, frivillige, praktikanter og tidligere medarbejdere hos Den Sociale Retshjælp deltog i festlighederne. Fremmødt var også flere fra repræsentantskabet samt borgmester Jacob Bundsgaard.

Workshop hos AKB i Lundtoftegade vedr. udvikling af socialt arbejde

Den Sociale Retshjælp har d. 16. maj deltaget i en workshop arrangeret af AKB i Lundtoftegade i København, hvor hovedtemaet var, hvordan man på kryds og tværs af private såvel som offentlige tilbud kan være fælles om at udvikle det sociale arbejde.

Den Sociale Retshjælp lukker ned for gældsrådgivning på trin 2 og trin 3 

For at kunne leve op til vores etiske regler, samt ønsket om at levere en kvalificeret og ensartet gældsrådgivning, har Den Sociale Retshjælp valgt at lukke ned for gældshenvendelser på trin 2 og 3 til og med den 1. september 2013. Det er desværre nødvendigt, da vi har så mange aktive klienter i alle vores projekter, at vi ikke kan forsvare at opstarte flere nye. 

Praktikarrangement på Erhvervsakademi Lillebælt

Formanden, den sekretariatsansvarlige og den administrationsansvarlige har d. 3. juni været på besøg på Erhvervsakademi Lillebælt. Her holdt de oplæg om Den Sociale Retshjælps arbejde og muligheden for at komme i praktik som Gældsmanager, ligesom der blev afholdt jobsamtaler med interesserede finansøkonomer. 

Besøg hos Erhvervsakademi Dania i Silkeborg

Den Sociale Retshjælp har d. 7. juni været på besøg hos Erhvervsakademi Dania i Hobro, hvor vi holdt oplæg om vores arbejde og muligheden for at komme i praktik som Gældsmanager. Der var mødt mange studerende op på trods af, at arrangementet lå midt i eksamensperioden, og vi talte med mange finansøkonomstuderende, så det var en rigtig givende dag.

Henvendelse vedr. et nyt frivilligcharter
Den Sociale Retshjælp har i juni skrevet en henvendelse med forslag til hvad et frivilligcharter kunne indeholde. Den er sendt til relevante ministre samt kultur – og socialudvalget. Læs vores henvendelse her. Svaret fra social- og integrationsminister Karen Hækkerup kan læses her.

Henvendelse vedr. indsattes sagsomkostninger
Den Sociale Retshjælp har henvendt sig til justitsminister Morten Bødskov omkring problemerne med indsattes sagsomkostninger. Læs henvendelsen her.

 Semesterstart for praktikanter

I efterårssemestret havde Den Sociale Retshjælp tilknyttet 30 praktikanter fra studieretninger som fx finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen, webudvikleruddannelsen, jura, erhvervsjura, statskundskab, antropologi, kommunikation og it-teknologi i henholdsvis Aarhus og København. De mange forskellige studieretninger resulterede i gode muligheder for sparring og faglig udvikling, hvilket var en meget positiv oplevelse.

Rekruttering af frivillige

Den Sociale Retshjælp rekrutterer i august og september nye frivillige til arbejdet med gældsrådgivning og juridisk rådgivning. Se stillingsopslagene for yderligere information, hvis du er interesseret i at bruge dine kompetencer til at hjælpe andre.

Deltagelse i virksomhedsmesse på Erhvervsakademi Aarhus

Den Sociale Retshjælp har i august været på virksomhedsmesse på Erhvervsakademi Aarhus for at rekruttere Gældsmanagerpraktikanter til forårssemesteret 2014. Vi oplevede stor interesse for vores praktikstillinger og har allerede modtaget henvendelser fra potentielle praktikanter, så deltagelsen var en stor succes.

Praktik- og Jobdag på Erhvervsakademi Dania i Hobro

Repræsentanter fra Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning og Sekretariatet har d. 23. august deltaget ved en Praktik- og Jobdag på Erhvervsakademi Dania i Hobro, hvor vi mødte potentielle Gældsmanagerpraktikanter.

Den Sociale Retshjælp afholder bestyrelsesmød

29. august 2013 afholdt Den Sociale Retshjælp bestyrelsesmøde, hvor bl.a. foreningens fremtid blev diskuteret.

Samarbejde med AL2bolig om retshjælp i Langkærparken

Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning har indgået et samarbejde med boligforeningen AL2bolig, som betyder, at vi fremover vil tilbyde juridisk rådgivning til beboerne i Langkærparken en gang om måneden. Desuden kan rådgiverne tage imod henvendelser om gældsmæssige problemstillinger, som efterfølgende vil blive behandlet på kontoret. Den Sociale Retshjælps første besøg bliver d. 11. september, og også fremover vil besøgene foregå den anden onsdag i hver måned.

Rekruttering af praktikanter

Den Sociale Retshjælp søger praktikanter til kontorerne i Aarhus og København i forårssemestret. Vi har en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre. Se stillingsopslagene for yderligere information.

Deltagelse ved Karrieredagene på Erhvervsakademi Silkeborg

Lederen af Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning har i september deltaget ved Karrieredagene på Erhvervsakademi Silkeborg for at rekruttere Gældsmanagerpraktikanter til det kommende semester. Han medbragte cases, så de potentielle praktikanter i en workshop kunne prøve kræfter med arbejdsopgaverne som Gældsmanager.

Karrieredag på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg

17. september deltog repræsentanter fra Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning og Sekretariat i en karrieredag for de finansøkonomistuderende på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg. Her fik de studerende mulighed for at prøve kræfter med arbejdet som Gældsmanager i en workshop, og vi oplevede stor interesse for vores praktikstillinger.

Arrangement ved Frivilligcenter Aarhus

Repræsentanter fra Den Sociale Retshjælps Sekretariat og Administration har i september deltaget ved et prereleasearrangement for en ny bog om frivilligstrategier og -politikker, hvilket var meget lærerigt.

Frivillig Fredag

Den Sociale Retshjælp deltog i Frivillig Fredag i Aarhus den 27. september. Dagen er en markering og anerkendelse af frivillighed. Frivillig Fredag er en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag.

Ansættelse af frivillige

Vi har først i oktober afsluttet ansættelsesrunderne for frivillige, hvilket har resulteret i en flok nye Juridiske Managere til afdelingen i København og 18 nye frivillige Gældsmanagere og Juridiske Managere til afdelingen i Aarhus. Vi er glade for den store interesse for at hjælpe andre, og vi ser meget frem til at byde vores nye kolleger velkommen. 

Samarbejde med nye uddannelsesinstitutioner

Til forårssemestret 2014 har vi til afdelingen i Aarhus ansat i alt 20 praktikanter til at yde gældsrådgivning, heriblandt fire praktikanter fra den nye financial controller-uddannelse på Erhversakademi Aarhus. Desuden har vi for første gang ansat praktikanter fra Erhvervsakademi Dania i hhv.Silkeborg og Hobro og glæder os meget til det nye samarbejde.

Erhvervsmesse

Den Sociale Retshjælp deltog den 2. oktober i Erhvervsmessen ved Statskundskab på Aarhus Universitet for at møde praktiksøgende studerende.

Høringssvar til ny bekendtgørelse om finansielle rådgivere

I starten af oktober indsendte Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling et høringssvar til bekendtgørelserne i medfør af lov om finansielle rådgivere. Du kan læse høringssvaret her.

Deltagelse i CompanyDATING

Den 10. oktober deltog Den Sociale Retshjælp i CompanyDATING på Aarhus Universitet for at finde Politiske Konsulenter og HR- og kommunikationsmedarbejdere.

Møde med Erhvervsakademi Aarhus

Den 21. oktober har Den Sociale Retshjælp afholdt møde med Erhvervsakademi med henblik på at intensivere det fremtidige samarbejde til fælles bedste. Blandt andet vil vi arbejde på at opstarte et eksternt gældsundervisningskursus for fagfolk.

Til frivilligarrangement i IngerFair

Onsdag d. 23. oktober var Tobias, Morten og Nadja fra Sekretariatet til frivilligarrangement hos IngerFair, der efter eget udsagn, skaber bæredygtige frivilligmiljøer. Overskriften for dette arrangement var “De 10 skridt i et Succesfuldt Frivilligprogram”. Foredraget startede med et kort oplæg fra arrangøren Frederik, hvor vi og de andre deltagere løbende kom med input. Den overordnede tanke var, at man altid skal sætte spørgsmålstegn ved, om ens nuværende praksisser virker eller ej. Vi fik en masse spændende med hjem i bagagen vedrørende frivilligroller, frivilligpolitikker, frivilligtyper og lignende. Alt i alt et rigtig spændende foredrag.

Den Sociale Retshjælp deltager i retshjælpsnetværksmøde

Den 26. oktober deltog Den Sociale Retshjælp i retshjælpsnetværksmødet i København, hvor blandt andet Civilstyrelsens kontorchef kiggede forbi for at fortælle om Civilstyrelsens arbejde i forhold til retshjælpsområdet. Desuden kiggede Pernille Skipper fra Enhedslisten forbi.

Temadag om Samskabelse

Det Juridiske Rådgivningsteam var d. 28. oktober til en temadag om samskabelse i Centralværkstedet og DGI-huset i Aarhus. Dagen var arrangeret af Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, en afdeling under Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Fokus for temadagen var, hvordan man gennem samskabelse på tværs af myndigheder, samarbejdspartnere og brugere kan forbedre eksisterende velfærdsløsninger eller udvikle nye tiltag. På programmet var blandt andet tydeliggørelse af begrebet inklusion, og hvordan Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan arbejde med det. Vi sætter altid pris på at lære nyt og få nye perspektiver, der kan styrke vores rådgivningsarbejde, og temadagen var særdeles lærerig.

Årsmøde ved Foreningen af Forsorgsmedarbejdere under Justitsministeriet (FFJ)

Fængselsrejseholdet har d. 29.-30. oktober været i Svendborg til Årsmøde ved FFJ. FFJ har til formål at fremme samarbejdet mellem foreningens 80 medlemmer, der er ansat i fængsler, pensioner samt Afdelinger i Frihed og Direktoratet for Kriminalforsorgen. På årsmødet blev der diskuteret faglige, relevante emner, og i den forbindelse holdt en Gældsmanager og en juridisk leder fra Den Sociale Retshjælp et 2-timers oplæg om Fængselsrejseholdets arbejde og redegjorde kort for de aktuelle inddrivelsesregler. Der var lidt færre tilhørere end forventet pga. stormen dagen forinden, men der var stor interesse fra de tilstedeværende, hvilket kom til udtryk i form af mange spørgsmål.

Praktikarrangement på Erhvervsakademi Aarhus

Den 30. oktober deltog Den Sociale Retshjælp ved praktikarrangementet for multimediedesign studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

Afdeling indstillet til pris

Den Sociale Retshjælps afdeling Det Juridiske Rådgivningsteam var i oktober blandt de tre nominerede til Medborgerprisen, der blev uddelt af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ved Aarhus Kommune. Desværre blev det ikke os, der løb med prisen, men vi er rigtig stolte over denne nominering og anerkendelse.

Møde med Jobcenter København om Streetmanagerprojektet

Den Sociale Retshjælps Streetmanagerprojekt var i oktober til møde med jobcenteret i København med Streetmanagerne fra København og Aarhus for at høre mere omkring jobcenterets mange tilbud til blandt andet kriminalitetstruede eller kriminelle unge samt indgå et samarbejde om henvisning af unge til jobcenteret.

 Stormøde om de sociale 2020-mål

Det Juridiske Rådgivningsteam har i november deltaget i et stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte i Næstved. Stormødet var arrangeret af Rådet for socialt udsatte og indeholdt workshops og et oplæg ved Annette Vilhelmsen.

Netværksmøde om gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning har deltaget i netværksmøde i Puljen for etablering af en frivillig gældsrådgiver sammen med projektledere fra andre frivillige organisationer. Her blev der diskuteret evalueringsparametre for klienthenvendelser. 

Temadag om det gode praktikforløb

To repræsentanter fra Den Sociale Retshjælps Sekretariat deltog d. 21. november i en temadag om det gode praktikforløb, som blev afholdt af Institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet. Vi blev inviteret til dagen, fordi vi i forårssemestret for første gang har en praktikant fra retorikstudiet, som hører under instituttet. Temadagen gav mulighed for at sammenligne universitetets, erhvervslivets og de studerendes perspektiver på det gode praktikforløb.

 Høringssvar vedr. “Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne” 

Den Sociale Retshjælp fremsendte d. 26. november et høringssvar til Justitsministeriet vedrørende “Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne”. Læs høringssvaret her.

På tur til Malling skole

Den 5. december var Marianne Wellberg Olsen, Social Manager ved Fængselsrejseholdet, inviteret ud til 5.B på Malling skole for at fortælle om det arbejde vi udfører hos Den Sociale Retshjælp. For at børnene kunne komme rigtig tæt på emnet, havde Marianne inviteret tidligere klient og afsoner Anders med. Der var sat 2 timer af til oplægget, og i de 2 timer kunne man høre en knappenål falde.. Efter oplægget var der også stor begejstring hos klasselæreren, som fortalte, at det uden tvivl havde rykket noget i børnene. Oplægget havde ydermere været i rigtig god tråd med et undervisningsforløb de havde i kristendom omkring retfærdighed/uretfærdighed og tilgivelse. Alt i alt en KÆMPE SUCCES!

Kontoret i København lukker tidligt pga. stormen

Torsdag den 5. december måtte Den Sociale Retshjælps kontor i København lukke tidligt på grund af stormen. Kontoret lukkede kl. 17.

Den Sociale Retshjælp til netværksmøde

Den 12. december tog administrationsleder Betina Kilstrand og juridisk leder Sarah Juhlert fra Den Sociale Retshjælp til Odense for at lære om partnerskaber mellem den offentlige- og den frivillige sektor. Mere specifikt var det Hans Stavnsager, konsulent for Center For Frivilligt Arbejde, der holdt et oplæg omhandlende samarbejde mellem det offentlige og frivillige. Herefter fulgte endnu et oplæg ved Frivilligrådet, hvorefter deltagerne blev engageret i workshops, som der afslutningsvist blev fulgt op på i plenum. Alt i alt en rigtig lærerig dag! 

Rekruttering af frivillige

Den Sociale Retshjælp rekrutterer i januar og februar igen nye frivillige til arbejdet med gældsrådgivning og juridisk rådgivning, herunder også til vores opsøgende retshjælpsarbejde, hvor vi i år udvider indsatsen, da det er en stor succes, at vi kommer til de borgere, der ikke selv kan finde vej til os.

Den Sociale Retshjælp afleverer ansøgning til Aarhus Kommune om § 18-tilskud

Aarhus Kommune giver økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde, som kan supplere den sociale indsats, der ydes i Socialforvaltningen. Den Sociale Retshjælp har fået tilskud herfra siden 2008.

Rekruttering af praktikanter

Den Sociale Retshjælp søger netop nu praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi har en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre. Se stillingsopslagene for yderligere information.

CompanyDATING

I februar var en repræsentant fra Sekretariatet og en Gældsmanager på messen CompanyDATING på Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet. Her kunne de studerende ”speeddate” med forskellige virksomheder, der havde ledige praktikstillinger eller studiejobs. Vi modtog flere relevante henvendelser og var glade for at deltage i arrangementet.

Møde med Experian RKI om positivdata-kreditstatus

Den Sociale Retshjælp har i februar deltaget i et møde hos Experian/RKI på Østerbro i København omkring deres kommende produkt: Positivdata – Kreditstatus.

Ansættelse af nye frivillige

Vi afslutter sidst i februar ansættelsesrunderne for frivillige, hvilket resulterer i ni nye Juridiske Managere til afdelingen i København og 20 nye frivillige Gældsmanagere og Juridiske Managere til afdelingen i Aarhus. Vi er glade for den store interesse for at hjælpe andre, og vi ser meget frem til at byde vores nye kolleger velkommen.

Nyt design på www.socialeretshjaelp.dk

Den Sociale Retshjælps hjemmeside har i februar fået nyt design. Dette betyder, at hjemmesiden er blevet mere brugervenlig og indbydende at se på. Den nye hjemmeside er udarbejdet af vores multimediedesignpraktikanter. Fremover vil Den Sociale Retshjælp ved fortsat at have multimediedesignpraktikanter tilknyttet forsøge løbende at holde siden opdateret, hvad angår både indhold og design.

Den Sociale Retshjælp deltager i retshjælpsnetværksmøde

Den 9. og 10. marts deltog Den Sociale Retshjælp i retshjælpsnetværksmødet, hvor der blev afholdt stiftende generalforsamling samt udarbejdet udkast til blandt andet vedtægter og arbejdet videre på formålsbeskrivelsen.

Den Sociale Retshjælp afholder bestyrelsesmøde – får to nye bestyrelsesmedlemmer

Den Sociale Retshjælp får i marts to nye bestyrelsesmedlemmer, revisor Erling Christensen og jurist Thomas Koldig. Sidstenævnt i sin tid var med til at åbne Den Sociale Retshjælp tilbage i 2007, hvor han blandt andet arbejdede i Gældsafdelingen som Juridisk Manager. Vi er glade for at byde dem velkommen og ser frem til at trække på deres ekspertise fremover.

Den Sociale Retshjælp afholder repræsentantskabsmøde

I marts blev der på repræsentantskabsmødet bl.a. diskuteret resultaterne for 2012 . Samtidig blev planerne for år 2013 lagt frem, herunder også at Den Sociale Retshjælp i løbet af 2013 vil overgå til en fond for at sikre driftsmidler fremadrettet samt for at kunne lukke ned forsvarligt, såfremt vi bliver lukningstruet grundet manglende midler. Sidstnævnte fordi vi har et ekstrastort ansvar i forhold til vores klienters juridiske og gældsproblematikker og derfor må kunne garantere, at der skal være tid og penge til at kunne sikre, at alle sager bliver afsluttet forsvarligt eller videresendt til andre retshjælpsorganisationer eller gældsorganisationer.

Henvendelse til justitsministeren vedr. udsættelse af tidligere kriminelle beboere

I forbindelse med et forslag fra justitsminister Morten Bødskov vedrørende udsættelse af tidligere kriminelle beboere fra socialt udsatte boligområder har Den Sociale Retshjælp udarbejdet følgende dokument omkring konsekvenserne af dette forslag. Dokumentet er i april blevet sendt til justitsministeren, by- og boligordførere og socialordførere i Folketinget samt udvalgte journalister. Læs henvendelsen her.

Juridiske praktikanter ansat til både Aarhus og København

Her i forårssemestret har vi for første gang haft jurastuderende i praktik, hvilket har været en stor succes, da de har haft mulighed for virkelig at fordybe sig i den juridiske sagsbehandling til stor gavn for både deres faglige udvikling og klienterne. Vi følger op på succesen med at ansætte hele fire juridiske praktikanter til kontoret i København samt tre til kontoret i Aarhus her i efterårssemestret.

Henvendelse til skatteministeren

Den Sociale Retshjælp har i april udarbejdet en henvendelse til Holger K. Nielsen vedrørende en ændring i praksis hos SKAT, som har store konsekvenser for socialt udsatte. Læs nærmere her

Skatteministeren har efterfølgende svaret på henvendelsen, og han har bedt sine embedsmænd i Skatteministeriet om at se på lovgivningen på området. Læs nærmere her

Høring om retshjælp

D. 2. april afholdt Folketingets Retsudvalg en høring om retshjælpen i Danmark. Den Sociale Retshjælp deltog ved formand Sandy Madar i panelet til høringen. Vi i Den Sociale Retshjælp er utroligt stolte over at blive inviteret med til høringen, og vi er meget optagede af, at der følges op med handling på en høring, hvor alle var enige om, at vi stadig har meget at kæmpe for, når snakken falder på retshjælp i Danmark. Se hele høringen på Folketingets hjemmeside her.

Opfølgning på høring om retshjælp 

Efter høringen har Den Sociale Retshjælp sendt en henvendelse til Folketingets Retsudvalg som opfølgning på høringen. Her kommer vi med vores forslag til, hvad der har højeste prioritet at få håndteret straks og ikke først senere. Læs henvendelsen til Retsudvalget på Folketingets hjemmeside her.

”Retshjælpsnetværket” ser dagens lys

I april deltog Den Sociale Retshjælp i stiftende generelforsamling i ”Retshjælpsnetværket”. Denne forening er en samling af retshjælpsorganisationer rundt omkring i landet, som er gået sammen for at styrke den samlede retshjælp i Danmark. Ved hjælp af samarbejde, erfarings-udveksling og fælles uddannelse kan netværket være med til at styrke retshjælpen. På mødet blev det endvidere besluttet, at Den Sociale Retshjælp skal være vært ved næste møde i netværket, som afholdes 8. juni i Aarhus.

Tilskud fra Aarhus Kommune til støtte af den frivillige indsats

Det Juridiske Rådgivningsteam har i april fået et driftstilskud på 20.000 kr. fra Aarhus Kommunes § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde. Vi er glade for tilskuddet, som kommer til at hjælpe mange borgere i byen.

Henvendelse om gældsrådgivning 

Vi har i april sendt Morten Bødskov en henvendelse om den mangelfulde gældsrådgivning, som udbydes i dag. Læs henvendelsen her.

Den Sociale Retshjælp retter henvendelse til Justitsminister Morten Bødskov

I forbindelse med et forslag fra Justitsminister Morten Bødskov vedrørende udsættelse af tidligere kriminelle beboere fra socialt udsatte boligområder, har Den Sociale Rethjælp udarbejdet følgende dokument omkring konsekvenserne ved dette forslag. Dokumentet er blevet sendt til Justitsministeren, by og boligordfører og socialordførere i Folketinget samt til udvalgte journalister. Forslag til Morten Bødskov. Se Morten Bødskovs svar.  Se vores retursvar

Henvendelse om henstand af restskat 

Vi har henvendt os til Skatteminister Holger K. Nielsen angående en ændring i praksis hos SKAT vedrørende henstand af restskat. Læs henvendelsen her. Læs Ministerens svar her.

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning første tilskudsperiode afsluttet

Efter en fireårig bevilling fra satspuljen etablering af en frivillig gældsrådgiver sender Den Sociale Retshjælp i april en afslutningsrapport for projektforløbet og regnskabet for 2012.

Ny studieretning i praktik i Innovationsafdelingen

Til efterårssemestret 2013 har vi for første gang ansat en studerende fra Europastudier til en praktikstilling i Innovationsafdelingen. Hun vil kunne bidrage med et internationalt perspektiv på vores retspolitiske arbejde.

Samarbejde med nye uddannelsesinstitutioner

Til efterårssemestret 2013 har vi i alt ansat syv praktikanter til at yde gældsrådgivning på kontoret i Aarhus, blandt andet vores første studerende fra IBA Kolding, Erhvervsakademi Lillebælt og Erhvervsakademi Silkeborg. Vi glæder os meget til et godt samarbejde!

Den Sociale Retshjælp har fået midler fra Civilstyrelsen for 2013

Onsdag d. 1. maj var en glædelig dag på flere måder. Ikke nok med, at det var Den Sociale Retshjælps seksårs fødselsdag, så var det også dagen, hvor vi fik svar på vores ansøgning hos Civilstyrelsen. Svaret var lige, som vi havde håbet på, nemlig at Civilstyrelsen fortsætter deres bidrag til Den Sociale Retshjælp, så vi også i 2013 kan yde samme store indsats for borgerne i Danmark.

Den Sociale Retshjælp bliver 6 år

Onsdag d. 1. maj fyldte Den Sociale Retshjælp 6 år, og to dage senere, fredag d. 3 maj, blev det fejret i lokalerne i Aarhus. Der var indbudt til fødselsdagsreception, hvor både ansatte, frivillige, praktikanter og tidligere medarbejdere hos Den Sociale Retshjælp deltog i festlighederne. Fremmødt var også flere fra repræsentantskabet samt borgmester Jacob Bundsgaard.

Workshop hos AKB i Lundtoftegade vedr. udvikling af socialt arbejde

Den Sociale Retshjælp har d. 16. maj deltaget i en workshop arrangeret af AKB i Lundtoftegade i København, hvor hovedtemaet var, hvordan man på kryds og tværs af private såvel som offentlige tilbud kan være fælles om at udvikle det sociale arbejde.

Den Sociale Retshjælp lukker ned for gældsrådgivning på trin 2 og trin 3 

For at kunne leve op til vores etiske regler, samt ønsket om at levere en kvalificeret og ensartet gældsrådgivning, har Den Sociale Retshjælp valgt at lukke ned for gældshenvendelser på trin 2 og 3 til og med den 1. september 2013. Det er desværre nødvendigt, da vi har så mange aktive klienter i alle vores projekter, at vi ikke kan forsvare at opstarte flere nye. 

Praktikarrangement på Erhvervsakademi Lillebælt

Formanden, den sekretariatsansvarlige og den administrationsansvarlige har d. 3. juni været på besøg på Erhvervsakademi Lillebælt. Her holdt de oplæg om Den Sociale Retshjælps arbejde og muligheden for at komme i praktik som Gældsmanager, ligesom der blev afholdt jobsamtaler med interesserede finansøkonomer. 

Besøg hos Erhvervsakademi Dania i Silkeborg

Den Sociale Retshjælp har d. 7. juni været på besøg hos Erhvervsakademi Dania i Hobro, hvor vi holdt oplæg om vores arbejde og muligheden for at komme i praktik som Gældsmanager. Der var mødt mange studerende op på trods af, at arrangementet lå midt i eksamensperioden, og vi talte med mange finansøkonomstuderende, så det var en rigtig givende dag.

Den Sociale Retshjælp afholder Retshjælpsnetværksmøde

Den 8. juni afholdt Den Sociale Retshjælp netværksmøde i Aarhus, hvor der blandt andet var besøg fra Forsikring og Pension for at tale nærmere omkring blandt andet retshjælpsorganisationernes forsikringsforhold.

Henvendelse vedr. et nyt frivilligcharter
Den Sociale Retshjælp har i juni skrevet en henvendelse med forslag til hvad et frivilligcharter kunne indeholde. Den er sendt til relevante ministre samt kultur – og socialudvalget. Læs vores henvendelse her. Svaret fra social- og integrationsminister Karen Hækkerup kan læses her.

Henvendelse vedr. indsattes sagsomkostninger
Den Sociale Retshjælp har henvendt sig til justitsminister Morten Bødskov omkring problemerne med indsattes sagsomkostninger. Læs henvendelsen her.

Møde med rigsrevisionen

Den Sociale Retshjælp fik i juni besøg af Rigsrevisionen i forbindelse med deres undersøgelse omkring fejlkommunikation til borgerne, så de kunne høre nærmere om vores erfaringer samt løsningsforslag.

Semesterstart for praktikanter

I efterårssemestret havde Den Sociale Retshjælp tilknyttet 30 praktikanter fra studieretninger som fx finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen, webudvikleruddannelsen, jura, erhvervsjura, statskundskab, antropologi, kommunikation og it-teknologi i henholdsvis Aarhus og København. De mange forskellige studieretninger resulterede i gode muligheder for sparring og faglig udvikling, hvilket var en meget positiv oplevelse.

Rekruttering af frivillige

Den Sociale Retshjælp rekrutterer i august og september nye frivillige til arbejdet med gældsrådgivning og juridisk rådgivning. Se stillingsopslagene for yderligere information, hvis du er interesseret i at bruge dine kompetencer til at hjælpe andre.

Deltagelse i virksomhedsmesse på Erhvervsakademi Aarhus

Den Sociale Retshjælp har i august været på virksomhedsmesse på Erhvervsakademi Aarhus for at rekruttere Gældsmanagerpraktikanter til forårssemesteret 2014. Vi oplevede stor interesse for vores praktikstillinger og har allerede modtaget henvendelser fra potentielle praktikanter, så deltagelsen var en stor succes.

Praktik- og Jobdag på Erhvervsakademi Dania i Hobro

Repræsentanter fra Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning og Sekretariatet har d. 23. august deltaget ved en Praktik- og Jobdag på Erhvervsakademi Dania i Hobro, hvor vi mødte potentielle Gældsmanagerpraktikanter.

Den Sociale Retshjælp afholder bestyrelsesmøde

D. 29. august 2013 afholdt Den Sociale Retshjælp bestyrelsesmøde, hvor bl.a. foreningens fremtid blev diskuteret.

Samarbejde med AL2bolig om retshjælp i Langkærparken

Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning har indgået et samarbejde med boligforeningen AL2bolig, som betyder, at vi fremover vil tilbyde juridisk rådgivning til beboerne i Langkærparken en gang om måneden. Desuden kan rådgiverne tage imod henvendelser om gældsmæssige problemstillinger, som efterfølgende vil blive behandlet på kontoret. Den Sociale Retshjælps første besøg bliver d. 11. september, og også fremover vil besøgene foregå den anden onsdag i hver måned.

Rekruttering af praktikanter

Den Sociale Retshjælp søger praktikanter til kontorerne i Aarhus og København i forårssemestret. Vi har en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre. Se stillingsopslagene for yderligere information.

Henvendelse vedr. sygedagpenge 

Den Sociale Retshjælp har rettet henvendelse til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om at “Retssikkerheden på sygedagpengeområdet tilsidesættes på grund af reelt betydningsløs klageadgang”. Læs henvendelsen her.

Deltagelse ved Karrieredagene på Erhvervsakademi Silkeborg

Lederen af Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning har i september deltaget ved Karrieredagene på Erhvervsakademi Silkeborg for at rekruttere Gældsmanagerpraktikanter til det kommende semester. Han medbragte cases, så de potentielle praktikanter i en workshop kunne prøve kræfter med arbejdsopgaverne som Gældsmanager.

Karrieredag på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg

D. 17. september deltog repræsentanter fra Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning og Sekretariat i en karrieredag for de finansøkonomistuderende på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg. Her fik de studerende mulighed for at prøve kræfter med arbejdet som Gældsmanager i en workshop, og vi oplevede stor interesse for vores praktikstillinger.

Arrangement ved Frivilligcenter Aarhus

Repræsentanter fra Den Sociale Retshjælps Sekretariat og Administration har i september deltaget ved et prereleasearrangement for en ny bog om frivilligstrategier og -politikker, hvilket var meget lærerigt.

Frivillig Fredag

Den Sociale Retshjælp deltog i Frivillig Fredag i Aarhus den 27. september. Dagen er en markering og anerkendelse af frivillighed. Frivillig Fredag er en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag.

Ansættelse af frivillige

Vi har først i oktober afsluttet ansættelsesrunderne for frivillige, hvilket har resulteret i en flok nye Juridiske Managere til afdelingen i København og 18 nye frivillige Gældsmanagere og Juridiske Managere til afdelingen i Aarhus. Vi er glade for den store interesse for at hjælpe andre, og vi ser meget frem til at byde vores nye kolleger velkommen. 

Samarbejde med nye uddannelsesinstitutioner

Til forårssemestret 2014 har vi til afdelingen i Aarhus ansat i alt 20 praktikanter til at yde gældsrådgivning, heriblandt fire praktikanter fra den nye financial controller-uddannelse på Erhversakademi Aarhus. Desuden har vi for første gang ansat praktikanter fra Erhvervsakademi Dania i hhv.Silkeborg og Hobro og glæder os meget til det nye samarbejde.

Erhvervsmesse

Den Sociale Retshjælp deltog den 2. oktober i Erhvervsmessen ved Statskundskab på Aarhus Universitet for at møde praktiksøgende studerende.

Høringssvar til ny bekendtgørelse om finansielle rådgivere

I starten af oktober indsendte Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling et høringssvar til bekendtgørelserne i medfør af lov om finansielle rådgivere. Du kan læse høringssvaret her.

Deltagelse i CompanyDATING

Den 10. oktober deltog Den Sociale Retshjælp i CompanyDATING på Aarhus Universitet for at finde Politiske Konsulenter og HR- og kommunikationsmedarbejdere.

Møde med Erhvervsakademi Aarhus

Den 21. oktober har Den Sociale Retshjælp afholdt møde med Erhvervsakademi med henblik på at intensivere det fremtidige samarbejde til fælles bedste. Blandt andet vil vi arbejde på at opstarte et eksternt gældsundervisningskursus for fagfolk.

Til frivilligarrangement i IngerFair

Onsdag d. 23. oktober var Tobias, Morten og Nadja fra Sekretariatet til frivilligarrangement hos IngerFair, der efter eget udsagn, skaber bæredygtige frivilligmiljøer. Overskriften for dette arrangement var “De 10 skridt i et Succesfuldt Frivilligprogram”. Foredraget startede med et kort oplæg fra arrangøren Frederik, hvor vi og de andre deltagere løbende kom med input. Den overordnede tanke var, at man altid skal sætte spørgsmålstegn ved, om ens nuværende praksisser virker eller ej. Vi fik en masse spændende med hjem i bagagen vedrørende frivilligroller, frivilligpolitikker, frivilligtyper og lignende. Alt i alt et rigtig spændende foredrag.

Den Sociale Retshjælp deltager i retshjælpsnetværksmøde

Den 26. oktober deltog Den Sociale Retshjælp i retshjælpsnetværksmødet i København, hvor blandt andet Civilstyrelsens kontorchef kiggede forbi for at fortælle om Civilstyrelsens arbejde i forhold til retshjælpsområdet. Desuden kiggede Pernille Skipper fra Enhedslisten forbi.

Temadag om Samskabelse

Det Juridiske Rådgivningsteam var d. 28. oktober til en temadag om samskabelse i Centralværkstedet og DGI-huset i Aarhus. Dagen var arrangeret af Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, en afdeling under Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Fokus for temadagen var, hvordan man gennem samskabelse på tværs af myndigheder, samarbejdspartnere og brugere kan forbedre eksisterende velfærdsløsninger eller udvikle nye tiltag. På programmet var blandt andet tydeliggørelse af begrebet inklusion, og hvordan Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan arbejde med det. Vi sætter altid pris på at lære nyt og få nye perspektiver, der kan styrke vores rådgivningsarbejde, og temadagen var særdeles lærerig.

Årsmøde ved Foreningen af Forsorgsmedarbejdere under Justitsministeriet (FFJ)

Fængselsrejseholdet har d. 29.-30. oktober været i Svendborg til Årsmøde ved FFJ. FFJ har til formål at fremme samarbejdet mellem foreningens 80 medlemmer, der er ansat i fængsler, pensioner samt Afdelinger i Frihed og Direktoratet for Kriminalforsorgen. På årsmødet blev der diskuteret faglige, relevante emner, og i den forbindelse holdt en Gældsmanager og en juridisk leder fra Den Sociale Retshjælp et 2-timers oplæg om Fængselsrejseholdets arbejde og redegjorde kort for de aktuelle inddrivelsesregler. Der var lidt færre tilhørere end forventet pga. stormen dagen forinden, men der var stor interesse fra de tilstedeværende, hvilket kom til udtryk i form af mange spørgsmål.

Praktikarrangement på Erhvervsakademi Aarhus

Den 30. oktober deltog Den Sociale Retshjælp ved praktikarrangementet for multimediedesign studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

Afdeling indstillet til pris

Den Sociale Retshjælps afdeling Det Juridiske Rådgivningsteam var i oktober blandt de tre nominerede til Medborgerprisen, der blev uddelt af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ved Aarhus Kommune. Desværre blev det ikke os, der løb med prisen, men vi er rigtig stolte over denne nominering og anerkendelse.

Møde med Jobcenter København om Streetmanagerprojektet

Den Sociale Retshjælps Streetmanagerprojekt var i oktober til møde med jobcenteret i København med Streetmanagerne fra København og Aarhus for at høre mere omkring jobcenterets mange tilbud til blandt andet kriminalitetstruede eller kriminelle unge samt indgå et samarbejde om henvisning af unge til jobcenteret.

Politisk henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Under en konference om udsatte boligområder d. 2. april 2013 blev det nævnt, at ministeriet i oktober ville fremsætte et nyt lovforslag til ændring i lov om almene boliger, som vil give politiet mulighed for at videregive oplysninger om strafferetlige afgørelser til de almene boligorganisationer, som derefter vil kunne bruge disse oplysninger til at opsige lejeres lejemål. Da denne lov vil have stor indflydelse på mange af Den Sociale Retshjælps klienter, fremsendte Innovationsafdelingen d. 4. november en politisk henvendelse for at gøre opmærksom på de mange konsekvenser, som Den Sociale Retshjælp ser ved lovforslaget. Du kan læse henvendelsen her

Stormøde om de sociale 2020-mål

Det Juridiske Rådgivningsteam har i november deltaget i et stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte i Næstved. Stormødet var arrangeret af Rådet for socialt udsatte og indeholdt workshops og et oplæg ved Annette Vilhelmsen.

Netværksmøde om gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning har deltaget i netværksmøde i Puljen for etablering af en frivillig gældsrådgiver sammen med projektledere fra andre frivillige organisationer. Her blev der diskuteret evalueringsparametre for klienthenvendelser. 

Politisk henvendelse

Den Sociale Retshjælp har d. 18/11 2013 fremsendt en politisk henvendelse vedrørende problematikken omkring fængselsindsatte og deres adgang til internettet, når det offentlige pr. 1/11 2014 kræver, at alle landets borgere skal have egen digital postkasse på borger.dk.

Læs henvendelsen her

Temadag om det gode praktikforløb

To repræsentanter fra Den Sociale Retshjælps Sekretariat deltog d. 21. november i en temadag om det gode praktikforløb, som blev afholdt af Institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet. Vi blev inviteret til dagen, fordi vi i forårssemestret for første gang har en praktikant fra retorikstudiet, som hører under instituttet. Temadagen gav mulighed for at sammenligne universitetets, erhvervslivets og de studerendes perspektiver på det gode praktikforløb.

Svar på henvendelse

Den Sociale Retshjælp har fået svar fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen angående vores henvendelse om sygedagpenge, kontanthjælp og efterbetalinger. Læs henvendelsen her.

Læs svaret her.

Høringssvar vedr. “Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne” 

Den Sociale Retshjælp fremsendte d. 26. november et høringssvar til Justitsministeriet vedrørende “Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne”. Læs høringssvaret her.

På tur til Malling skole

Den 5. december var Marianne Wellberg Olsen, Social Manager ved Fængselsrejseholdet, inviteret ud til 5.B på Malling skole for at fortælle om det arbejde vi udfører hos Den Sociale Retshjælp. For at børnene kunne komme rigtig tæt på emnet, havde Marianne inviteret tidligere klient og afsoner Anders med. Der var sat 2 timer af til oplægget, og i de 2 timer kunne man høre en knappenål falde.. Efter oplægget var der også stor begejstring hos klasselæreren, som fortalte, at det uden tvivl havde rykket noget i børnene. Oplægget havde ydermere været i rigtig god tråd med et undervisningsforløb de havde i kristendom omkring retfærdighed/uretfærdighed og tilgivelse. Alt i alt en KÆMPE SUCCES!

Kontoret i København lukker tidligt pga. stormen

Torsdag den 5. december måtte Den Sociale Retshjælps kontor i København lukke tidligt på grund af stormen. Kontoret lukkede kl. 17.

Den Sociale Retshjælp til netværksmøde

Den 12. december tog administrationsleder Betina Kilstrand og juridisk leder Sarah Juhlert fra Den Sociale Retshjælp til Odense for at lære om partnerskaber mellem den offentlige- og den frivillige sektor. Mere specifikt var det Hans Stavnsager, konsulent for Center For Frivilligt Arbejde, der holdt et oplæg omhandlende samarbejde mellem det offentlige og frivillige. Herefter fulgte endnu et oplæg ved Frivilligrådet, hvorefter deltagerne blev engageret i workshops, som der afslutningsvist blev fulgt op på i plenum. Alt i alt en rigtig lærerig dag! 

Rekruttering af frivillige

Den Sociale Retshjælp rekrutterer i januar og februar igen nye frivillige til arbejdet med gældsrådgivning og juridisk rådgivning, herunder også til vores opsøgende retshjælpsarbejde, hvor vi i år udvider indsatsen, da det er en stor succes, at vi kommer til de borgere, der ikke selv kan finde vej til os.

Den Sociale Retshjælp afleverer ansøgning til Aarhus Kommune om § 18-tilskud

Aarhus Kommune giver økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde, som kan supplere den sociale indsats, der ydes i Socialforvaltningen. Den Sociale Retshjælp har fået tilskud herfra siden 2008.

Rekruttering af praktikanter

Den Sociale Retshjælp søger netop nu praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi har en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre. Se stillingsopslagene for yderligere information.

CompanyDATING

I februar var en repræsentant fra Sekretariatet og en Gældsmanager på messen CompanyDATING på Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet. Her kunne de studerende ”speeddate” med forskellige virksomheder, der havde ledige praktikstillinger eller studiejobs. Vi modtog flere relevante henvendelser og var glade for at deltage i arrangementet.

Møde med Experian RKI om positivdata-kreditstatus

Den Sociale Retshjælp har i februar deltaget i et møde hos Experian/RKI på Østerbro i København omkring deres kommende produkt: Positivdata – Kreditstatus.

Ansættelse af nye frivillige

Vi afslutter sidst i februar ansættelsesrunderne for frivillige, hvilket resulterer i ni nye Juridiske Managere til afdelingen i København og 20 nye frivillige Gældsmanagere og Juridiske Managere til afdelingen i Aarhus. Vi er glade for den store interesse for at hjælpe andre, og vi ser meget frem til at byde vores nye kolleger velkommen.

Nyt design på www.socialeretshjaelp.dk

Den Sociale Retshjælps hjemmeside har i februar fået nyt design. Dette betyder, at hjemmesiden er blevet mere brugervenlig og indbydende at se på. Den nye hjemmeside er udarbejdet af vores multimediedesignpraktikanter. Fremover vil Den Sociale Retshjælp ved fortsat at have multimediedesignpraktikanter tilknyttet forsøge løbende at holde siden opdateret, hvad angår både indhold og design.

Den Sociale Retshjælp afholder bestyrelsesmøde – får to nye bestyrelsesmedlemmer

Den Sociale Retshjælp får i marts to nye bestyrelsesmedlemmer, revisor Erling Christensen og jurist Thomas Koldig. Sidstenævnt i sin tid var med til at åbne Den Sociale Retshjælp tilbage i 2007, hvor han blandt andet arbejdede i Gældsafdelingen som Juridisk Manager. Vi er glade for at byde dem velkommen og ser frem til at trække på deres ekspertise fremover.

Den Sociale Retshjælp afholder repræsentantskabsmøde

I marts blev der på repræsentantskabsmødet bl.a. diskuteret resultaterne for 2012 . Samtidig blev planerne for år 2013 lagt frem, herunder også at Den Sociale Retshjælp i løbet af 2013 vil overgå til en fond for at sikre driftsmidler fremadrettet samt for at kunne lukke ned forsvarligt, såfremt vi bliver lukningstruet grundet manglende midler. Sidstnævnte fordi vi har et ekstrastort ansvar i forhold til vores klienters juridiske og gældsproblematikker og derfor må kunne garantere, at der skal være tid og penge til at kunne sikre, at alle sager bliver afsluttet forsvarligt eller videresendt til andre retshjælpsorganisationer eller gældsorganisationer.

Tilskud fra Aarhus Kommune til støtte af den frivillige indsats

Det Juridiske Rådgivningsteam har i april fået et driftstilskud på 20.000 kr. fra Aarhus Kommunes § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde. Vi er glade for tilskuddet, som kommer til at hjælpe mange borgere i byen.

Henvendelse om gældsrådgivning 

Vi har i april sendt Morten Bødskov en henvendelse om den mangelfulde gældsrådgivning, som udbydes i dag. Læs henvendelsen her.

Henvendelse om henstand af restskat 

Vi har henvendt os til Skatteminister Holger K. Nielsen angående en ændring i praksis hos SKAT vedrørende henstand af restskat. Læs henvendelsen her. Læs Ministerens svar her.

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning første tilskudsperiode afsluttet

Efter en fireårig bevilling fra satspuljen etablering af en frivillig gældsrådgiver sender Den Sociale Retshjælp i april en afslutningsrapport for projektforløbet og regnskabet for 2012.

Ny studieretning i praktik i Innovationsafdelingen

Til efterårssemestret 2013 har vi for første gang ansat en studerende fra Europastudier til en praktikstilling i Innovationsafdelingen. Hun vil kunne bidrage med et internationalt perspektiv på vores retspolitiske arbejde.

Samarbejde med nye uddannelsesinstitutioner

Til efterårssemestret 2013 har vi i alt ansat syv praktikanter til at yde gældsrådgivning på kontoret i Aarhus, blandt andet vores første studerende fra IBA Kolding, Erhvervsakademi Lillebælt og Erhvervsakademi Silkeborg. Vi glæder os meget til et godt samarbejde!

Den Sociale Retshjælp bliver 6 år

Onsdag d. 1. maj fyldte Den Sociale Retshjælp 6 år, og to dage senere, fredag d. 3 maj, blev det fejret i lokalerne i Aarhus. Der var indbudt til fødselsdagsreception, hvor både ansatte, frivillige, praktikanter og tidligere medarbejdere hos Den Sociale Retshjælp deltog i festlighederne. Fremmødt var også flere fra repræsentantskabet samt borgmester Jacob Bundsgaard.

Workshop hos AKB i Lundtoftegade vedr. udvikling af socialt arbejde

Den Sociale Retshjælp har d. 16. maj deltaget i en workshop arrangeret af AKB i Lundtoftegade i København, hvor hovedtemaet var, hvordan man på kryds og tværs af private såvel som offentlige tilbud kan være fælles om at udvikle det sociale arbejde.

Den Sociale Retshjælp lukker ned for gældsrådgivning på trin 2 og trin 3 

For at kunne leve op til vores etiske regler, samt ønsket om at levere en kvalificeret og ensartet gældsrådgivning, har Den Sociale Retshjælp valgt at lukke ned for gældshenvendelser på trin 2 og 3 til og med den 1. september 2013. Det er desværre nødvendigt, da vi har så mange aktive klienter i alle vores projekter, at vi ikke kan forsvare at opstarte flere nye. 

Praktikarrangement på Erhvervsakademi Lillebælt

Formanden, den sekretariatsansvarlige og den administrationsansvarlige har d. 3. juni været på besøg på Erhvervsakademi Lillebælt. Her holdt de oplæg om Den Sociale Retshjælps arbejde og muligheden for at komme i praktik som Gældsmanager, ligesom der blev afholdt jobsamtaler med interesserede finansøkonomer. 

Besøg hos Erhvervsakademi Dania i Silkeborg

Den Sociale Retshjælp har d. 7. juni været på besøg hos Erhvervsakademi Dania i Hobro, hvor vi holdt oplæg om vores arbejde og muligheden for at komme i praktik som Gældsmanager. Der var mødt mange studerende op på trods af, at arrangementet lå midt i eksamensperioden, og vi talte med mange finansøkonomstuderende, så det var en rigtig givende dag.

Henvendelse vedr. et nyt frivilligcharter
Den Sociale Retshjælp har i juni skrevet en henvendelse med forslag til hvad et frivilligcharter kunne indeholde. Den er sendt til relevante ministre samt kultur – og socialudvalget. Læs vores henvendelse her. Svaret fra social- og integrationsminister Karen Hækkerup kan læses her.

Henvendelse vedr. indsattes sagsomkostninger
Den Sociale Retshjælp har henvendt sig til justitsminister Morten Bødskov omkring problemerne med indsattes sagsomkostninger. Læs henvendelsen her.

 Semesterstart for praktikanter

I efterårssemestret havde Den Sociale Retshjælp tilknyttet 30 praktikanter fra studieretninger som fx finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen, webudvikleruddannelsen, jura, erhvervsjura, statskundskab, antropologi, kommunikation og it-teknologi i henholdsvis Aarhus og København. De mange forskellige studieretninger resulterede i gode muligheder for sparring og faglig udvikling, hvilket var en meget positiv oplevelse.

Rekruttering af frivillige

Den Sociale Retshjælp rekrutterer i august og september nye frivillige til arbejdet med gældsrådgivning og juridisk rådgivning. Se stillingsopslagene for yderligere information, hvis du er interesseret i at bruge dine kompetencer til at hjælpe andre.

Deltagelse i virksomhedsmesse på Erhvervsakademi Aarhus

Den Sociale Retshjælp har i august været på virksomhedsmesse på Erhvervsakademi Aarhus for at rekruttere Gældsmanagerpraktikanter til forårssemesteret 2014. Vi oplevede stor interesse for vores praktikstillinger og har allerede modtaget henvendelser fra potentielle praktikanter, så deltagelsen var en stor succes.

Praktik- og Jobdag på Erhvervsakademi Dania i Hobro

Repræsentanter fra Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning og Sekretariatet har d. 23. august deltaget ved en Praktik- og Jobdag på Erhvervsakademi Dania i Hobro, hvor vi mødte potentielle Gældsmanagerpraktikanter.

Den Sociale Retshjælp afholder bestyrelsesmød

29. august 2013 afholdt Den Sociale Retshjælp bestyrelsesmøde, hvor bl.a. foreningens fremtid blev diskuteret.

Samarbejde med AL2bolig om retshjælp i Langkærparken

Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning har indgået et samarbejde med boligforeningen AL2bolig, som betyder, at vi fremover vil tilbyde juridisk rådgivning til beboerne i Langkærparken en gang om måneden. Desuden kan rådgiverne tage imod henvendelser om gældsmæssige problemstillinger, som efterfølgende vil blive behandlet på kontoret. Den Sociale Retshjælps første besøg bliver d. 11. september, og også fremover vil besøgene foregå den anden onsdag i hver måned.

Rekruttering af praktikanter

Den Sociale Retshjælp søger praktikanter til kontorerne i Aarhus og København i forårssemestret. Vi har en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre. Se stillingsopslagene for yderligere information.

Deltagelse ved Karrieredagene på Erhvervsakademi Silkeborg

Lederen af Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning har i september deltaget ved Karrieredagene på Erhvervsakademi Silkeborg for at rekruttere Gældsmanagerpraktikanter til det kommende semester. Han medbragte cases, så de potentielle praktikanter i en workshop kunne prøve kræfter med arbejdsopgaverne som Gældsmanager.

Karrieredag på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg

17. september deltog repræsentanter fra Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning og Sekretariat i en karrieredag for de finansøkonomistuderende på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg. Her fik de studerende mulighed for at prøve kræfter med arbejdet som Gældsmanager i en workshop, og vi oplevede stor interesse for vores praktikstillinger.

Arrangement ved Frivilligcenter Aarhus

Repræsentanter fra Den Sociale Retshjælps Sekretariat og Administration har i september deltaget ved et prereleasearrangement for en ny bog om frivilligstrategier og -politikker, hvilket var meget lærerigt.

Frivillig Fredag

Den Sociale Retshjælp deltog i Frivillig Fredag i Aarhus den 27. september. Dagen er en markering og anerkendelse af frivillighed. Frivillig Fredag er en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag.

Ansættelse af frivillige

Vi har først i oktober afsluttet ansættelsesrunderne for frivillige, hvilket har resulteret i en flok nye Juridiske Managere til afdelingen i København og 18 nye frivillige Gældsmanagere og Juridiske Managere til afdelingen i Aarhus. Vi er glade for den store interesse for at hjælpe andre, og vi ser meget frem til at byde vores nye kolleger velkommen. 

Samarbejde med nye uddannelsesinstitutioner

Til forårssemestret 2014 har vi til afdelingen i Aarhus ansat i alt 20 praktikanter til at yde gældsrådgivning, heriblandt fire praktikanter fra den nye financial controller-uddannelse på Erhversakademi Aarhus. Desuden har vi for første gang ansat praktikanter fra Erhvervsakademi Dania i hhv.Silkeborg og Hobro og glæder os meget til det nye samarbejde.

Erhvervsmesse

Den Sociale Retshjælp deltog den 2. oktober i Erhvervsmessen ved Statskundskab på Aarhus Universitet for at møde praktiksøgende studerende.

Høringssvar til ny bekendtgørelse om finansielle rådgivere

I starten af oktober indsendte Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling et høringssvar til bekendtgørelserne i medfør af lov om finansielle rådgivere. Du kan læse høringssvaret her.

Deltagelse i CompanyDATING

Den 10. oktober deltog Den Sociale Retshjælp i CompanyDATING på Aarhus Universitet for at finde Politiske Konsulenter og HR- og kommunikationsmedarbejdere.

Møde med Erhvervsakademi Aarhus

Den 21. oktober har Den Sociale Retshjælp afholdt møde med Erhvervsakademi med henblik på at intensivere det fremtidige samarbejde til fælles bedste. Blandt andet vil vi arbejde på at opstarte et eksternt gældsundervisningskursus for fagfolk.

Til frivilligarrangement i IngerFair

Onsdag d. 23. oktober var Tobias, Morten og Nadja fra Sekretariatet til frivilligarrangement hos IngerFair, der efter eget udsagn, skaber bæredygtige frivilligmiljøer. Overskriften for dette arrangement var “De 10 skridt i et Succesfuldt Frivilligprogram”. Foredraget startede med et kort oplæg fra arrangøren Frederik, hvor vi og de andre deltagere løbende kom med input. Den overordnede tanke var, at man altid skal sætte spørgsmålstegn ved, om ens nuværende praksisser virker eller ej. Vi fik en masse spændende med hjem i bagagen vedrørende frivilligroller, frivilligpolitikker, frivilligtyper og lignende. Alt i alt et rigtig spændende foredrag.

Den Sociale Retshjælp deltager i retshjælpsnetværksmøde

Den 26. oktober deltog Den Sociale Retshjælp i retshjælpsnetværksmødet i København, hvor blandt andet Civilstyrelsens kontorchef kiggede forbi for at fortælle om Civilstyrelsens arbejde i forhold til retshjælpsområdet. Desuden kiggede Pernille Skipper fra Enhedslisten forbi.

Temadag om Samskabelse

Det Juridiske Rådgivningsteam var d. 28. oktober til en temadag om samskabelse i Centralværkstedet og DGI-huset i Aarhus. Dagen var arrangeret af Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, en afdeling under Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Fokus for temadagen var, hvordan man gennem samskabelse på tværs af myndigheder, samarbejdspartnere og brugere kan forbedre eksisterende velfærdsløsninger eller udvikle nye tiltag. På programmet var blandt andet tydeliggørelse af begrebet inklusion, og hvordan Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan arbejde med det. Vi sætter altid pris på at lære nyt og få nye perspektiver, der kan styrke vores rådgivningsarbejde, og temadagen var særdeles lærerig.

Årsmøde ved Foreningen af Forsorgsmedarbejdere under Justitsministeriet (FFJ)

Fængselsrejseholdet har d. 29.-30. oktober været i Svendborg til Årsmøde ved FFJ. FFJ har til formål at fremme samarbejdet mellem foreningens 80 medlemmer, der er ansat i fængsler, pensioner samt Afdelinger i Frihed og Direktoratet for Kriminalforsorgen. På årsmødet blev der diskuteret faglige, relevante emner, og i den forbindelse holdt en Gældsmanager og en juridisk leder fra Den Sociale Retshjælp et 2-timers oplæg om Fængselsrejseholdets arbejde og redegjorde kort for de aktuelle inddrivelsesregler. Der var lidt færre tilhørere end forventet pga. stormen dagen forinden, men der var stor interesse fra de tilstedeværende, hvilket kom til udtryk i form af mange spørgsmål.

Praktikarrangement på Erhvervsakademi Aarhus

Den 30. oktober deltog Den Sociale Retshjælp ved praktikarrangementet for multimediedesign studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

Afdeling indstillet til pris

Den Sociale Retshjælps afdeling Det Juridiske Rådgivningsteam var i oktober blandt de tre nominerede til Medborgerprisen, der blev uddelt af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ved Aarhus Kommune. Desværre blev det ikke os, der løb med prisen, men vi er rigtig stolte over denne nominering og anerkendelse.

Møde med Jobcenter København om Streetmanagerprojektet

Den Sociale Retshjælps Streetmanagerprojekt var i oktober til møde med jobcenteret i København med Streetmanagerne fra København og Aarhus for at høre mere omkring jobcenterets mange tilbud til blandt andet kriminalitetstruede eller kriminelle unge samt indgå et samarbejde om henvisning af unge til jobcenteret.

 Stormøde om de sociale 2020-mål

Det Juridiske Rådgivningsteam har i november deltaget i et stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte i Næstved. Stormødet var arrangeret af Rådet for socialt udsatte og indeholdt workshops og et oplæg ved Annette Vilhelmsen.

Netværksmøde om gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning har deltaget i netværksmøde i Puljen for etablering af en frivillig gældsrådgiver sammen med projektledere fra andre frivillige organisationer. Her blev der diskuteret evalueringsparametre for klienthenvendelser. 

Temadag om det gode praktikforløb

To repræsentanter fra Den Sociale Retshjælps Sekretariat deltog d. 21. november i en temadag om det gode praktikforløb, som blev afholdt af Institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet. Vi blev inviteret til dagen, fordi vi i forårssemestret for første gang har en praktikant fra retorikstudiet, som hører under instituttet. Temadagen gav mulighed for at sammenligne universitetets, erhvervslivets og de studerendes perspektiver på det gode praktikforløb.

 Høringssvar vedr. “Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne” 

Den Sociale Retshjælp fremsendte d. 26. november et høringssvar til Justitsministeriet vedrørende “Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne”. Læs høringssvaret her.

På tur til Malling skole

Den 5. december var Marianne Wellberg Olsen, Social Manager ved Fængselsrejseholdet, inviteret ud til 5.B på Malling skole for at fortælle om det arbejde vi udfører hos Den Sociale Retshjælp. For at børnene kunne komme rigtig tæt på emnet, havde Marianne inviteret tidligere klient og afsoner Anders med. Der var sat 2 timer af til oplægget, og i de 2 timer kunne man høre en knappenål falde.. Efter oplægget var der også stor begejstring hos klasselæreren, som fortalte, at det uden tvivl havde rykket noget i børnene. Oplægget havde ydermere været i rigtig god tråd med et undervisningsforløb de havde i kristendom omkring retfærdighed/uretfærdighed og tilgivelse. Alt i alt en KÆMPE SUCCES!

Kontoret i København lukker tidligt pga. stormen

Torsdag den 5. december måtte Den Sociale Retshjælps kontor i København lukke tidligt på grund af stormen. Kontoret lukkede kl. 17.

Den Sociale Retshjælp til netværksmøde

Den 12. december tog administrationsleder Betina Kilstrand og juridisk leder Sarah Juhlert fra Den Sociale Retshjælp til Odense for at lære om partnerskaber mellem den offentlige- og den frivillige sektor. Mere specifikt var det Hans Stavnsager, konsulent for Center For Frivilligt Arbejde, der holdt et oplæg omhandlende samarbejde mellem det offentlige og frivillige. Herefter fulgte endnu et oplæg ved Frivilligrådet, hvorefter deltagerne blev engageret i workshops, som der afslutningsvist blev fulgt op på i plenum. Alt i alt en rigtig lærerig dag! 

Årsrapporten 2011

Du kan få et overblik over Den Sociale Retshjælps resultater for 2011 samt visioner for indeværende år i Årsrapporten 2011 som du kan finde her.

Nye lokaler

Vi er i januar flyttet til nye lokaler i Aarhus for at gøre plads til de mange frivillige og praktikanter der er tilknyttet i Aarhus. Vores kontor findes nu på adressen A. Hertzums Vej 2, 8000 Aarhus C 

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp

Den Sociale Retshjælp holdt i januar bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret.

Rekruttering af frivillige

Den Sociale Retshjælp rekrutterer i januar og februar nye frivillige til arbejdet med juridisk rådgivning og gældsrådgivning.

Socialt bedrageri

Den Sociale Retshjælp mener, at socialt bedrageri er forkert og bør stoppes. Men vi oplever også, at fejludbetalingerne i mange tilfælde skyldes komplicerede regler og uklare retningslinjer, som borgerne ikke kan gennemskue. Derfor sender Den Sociale Retshjælp i januar nedenstående henvendelse  til medlemmerne af Folketingets beskæftigelsesudvalg: Forebyggelse af socialt bedrageri

Debat om Frivillig Registrering

Så er der gang i debatten om Frivillig Registrering igen. For et overblik over hvad Frivillig Registrering er, og hvad det indebærer, kan du læse vores beskrivelse her. Hos Den Sociale Retshjælp undrer vi os over, at det ikke nævnes at Frivillig Registrering allerede er en mulighed og rettede derfor i februar henvendelse til såvel  justitsministeren som retsudvalget. Læs henvendelsen her

Projekt Sagsomkostninger

I februar offentliggør Den Sociale Retshjælp Projekt Sagsomkostninger 2011. Rapporten er udarbejdet af Innovationsafdelingen. Rapporten undersøger, hvilke utilsigtede konsekvenser sagsomkostningerne har for de tidligere indsattes muligheder for resocialisering. 

Forslag til Udvidelse af Loven om Aktiv Socialpolitik

En af vores hjertesager er, at nedbringe det stigende antal borgere, der udsættes. I denne forbindelse sendte vi fredag d. 17. februar et forslag om en udvidelse af Loven om Aktiv Socialpolitik til socialministeren og ministeren for by og bolig. Læs vores forslag her

Henvendelse til beskæftigelsesministeren 

I forbindelse med den igangværende kontanthjælpsreform har vi, pr. 24. februar, sendt en henvendelse til social- og beskæftigelsesministeren angående den manglende afskaffelse af ungeydelsen. Læs henvendelsen her.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp

Den Sociale Retshjælp holdt i februar  bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret.

Rekruttering af praktikanter

Den Sociale Retshjælp søger netop nu praktikanter til kontorerne i Aarhus og København i efterårssemestret. Vi udbyder en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre.

Undervisning af medarbejderne hos Missionen blandt hjemløse i gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning har i februar været ude og undervise blandt andet nye medarbejder hos Missionen blandt hjemløse i hvordan man yder gældsrådgivning til deres beboere/brugere.

Forslag til afindeksering

Fredag d. 6. april var vores politiske konsulent Kim Fogh med i Mennesker og Medier på P1 hvor han præsenterede vores forslag om et sæt fælles retningslinjer for afindeksering. Hvis du vil læse mere om forslaget, kan du klikke her.

Afrapportering: Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælp har afleveret afrapportering og regnskab for 2011 til Socialministeriet i april.

Donation fra Tryg Fonden

Den Sociale Retshjælp modtager i april brandslukkere fra TrygFonden til kontoret i København

Gældsrådgivning for unge hos Sputnik på Nørrebro i København

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning har efter anmodning fra Sputnik på Nørrebro i København afholdt et undervisningsforløb i april for deres unge bruger i privat økonomi herunder budgetlægning.

Den Sociale Retshjælp bliver 5 år

Den Sociale Retshjælp inviterede 1. maj sine nærmeste samarbejdspartnere og alle medarbejdere til at fejre vores 5 års fødselsdag med det helt store kagebord og grillede pølser.

Den Sociale Retshjælp deltager i Retshjælpsnetværksmøde hos Gadejuristen

I maj deltog Den Sociale Retshjælp i retshjælpsnetværksmødet i København afholdt af Gadejuristen med henblik på at få opstartet et formelt samarbejde retshjælpsorganisationerne imellem samt for at få udarbejdet en formålsbeskrivelse.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp

Den Sociale Retshjælp holdt i juni bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret samt nye tiltag, nye medarbejdere m.v.

Samarbejde med offerrådgivningen

Den Sociale Retshjælp har i juni afholdt møde med offerrådgivningen omkring henvisning af borgere til hinanden for at sikre vores fællesmålgruppe den bedst mulige hjælp.

Tilskud fra Aarhus Kommune

Den Sociale Retshjælp modtager i juni 30.000 kr. i tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service fra Aarhus Kommune.

Den Sociale Retshjælp udsender sit eksterne nyhedsbrev

Den Sociale Retshjælps eksterne nyhedsbrev omhandler denne gang blandt andet temaet socialt bedrageri. 

Den Sociale Retshjælp i radiodebat om socialt bedrageri

DSR har i august deltaget i en radiodebat om socialt bedrageri grundet den ekstra fokus der er kommet på netop dette område herunder også de mange henvendelser vi har fået fra borgere rundt om i landet. Her argumenterer vi for, at kommunerne slækker på retssikkerheden i sager om socialt bedrageri.

Ny studieretning i praktik

I efterårssemestret 2012 vil i alt ti praktikanter yde gældsrådgivning på kontoret i Aarhus, heriblandt ni finansbachelorer og vores første studerende fra cand.merc. i International Economic Consulting.

Rekruttering af frivillige

Den Sociale Retshjælp rekrutterer netop i august og september nye frivillige til arbejdet med gældsrådgivning og juridisk rådgivning. Se stillingsopslagene for yderligere information, hvis du er interesseret i at bruge dine kompetencer til at hjælpe andre.

Studiestartsmesse på Aarhus Universitet

Den Sociale Retshjælp har i september deltaget ved studiestartsmessen på Aarhus Universitet, hvor repræsentanter fra Sekretariatet samt nuværende Juridiske Managere fortalte om muligheden for at arbejde frivilligt hos Den Sociale Retshjælp.

Forældelseskursus hos Bech Bruun

En stor del af vores frivillige og praktikanter i Aarhus har været til forældelseskursus hos Bech Bruun ved Lars Lindencrone torsdag d. 27. september. Her gennemgik vi nogle af de nye forældelsesregler, der har relevans for vores arbejde i Den Sociale Retshjælp, så vores viden nu er helt opdateret. Det er vigtigt for Den Sociale Retshjælp, at vores medarbejdere og frivillige altid er klædt ordentligt på til deres arbejde.

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning får tildelt midler fra Social- og Integrationsministeriet

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning får i september reservation fra 2. omgang af puljen for etablering af en frivillig gældsrådgiver. Perioden løber i fire år og der tildeles 900.000 kr. pr. år.

Rekruttering af praktikanter

Den Sociale Retshjælp søger netop nu praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi har en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre. Se stillingsopslagene for yderligere information.

Det første år er gået i Fængselsrejseholdet

Den Sociale Retshjælp har i oktober afleveret sin første afrapportering for Fængselsrejseholdet, der har haft et fantastisk første år, og vi glæder os til at kunne forsætte det gode arbejde.

Ansættelse af nye frivillige

Vi har først i oktober afsluttet ansættelsesrunderne for frivillige, hvilket har resulteret i 13 nye Juridiske Managere til afdelingen i København og 25 nye frivillige Gældsmanagere og Juridiske Managere til afdelingen i Aarhus. Vi er glade for den store interesse for at hjælpe andre, og vi ser meget frem til at byde vores nye kolleger velkommen.

Det første år er gået i Det Juridiske Rådgivningsteam

Den Sociale Retshjælp har i oktober afleveret sin første afrapportering for Det Juridiske Rådgivningsteam, der har haft et godt første år, og vi glæder os til at kunne forsætte det gode arbejde.

Rekruttering af it-frivillig

Den Sociale Retshjælp søger i oktober nu en it-frivillig til kontoret i Aarhus. Arbejdsopgaverne vil være særdeles afvekslende, men dit primære ansvar vil være at supporte og videreudvikle vores it-systemer, så vores rådgivere har de bedst mulige arbejdsbetingelser.

CompanyDATING

En repræsentant fra Sekretariatet og en af vores Gældsmanagere deltog i oktober på messen CompanyDATING på Business & Social Sciences ved Aarhus Universitet. Her kunne de studerende ”speeddate” forskellige virksomheder, der havde ledige praktikstillinger eller studiejobs. Her sikrede vi os mindst en ny praktikant og skabte kontakt til flere potentielle kandidater.

Socialstyrelsen afholder gældsnetværksmøde på Fyn

Den Sociale Retshjælp deltager i oktober i gældsnetværksmødet for alle de nye 11 gældsrådgivningsorganisationer afholdt af Socialstyrelsen omkring den nye pulje.

Den Sociale Retshjælp afholder Retshjælpsnetværksmøde

Den Sociale Retshjælp var værter for Retshjælpsnetværksmødet i Aarhus den 6 og 7. oktober, hvor der blandt andet blev lavet arbejdsgrupper for at finde ud af hvad vi som retshjælpsnetværk kan arbejde sammen om som fx henvisning af klienter på kryds og tværs af retshjælpsorganisationer, fællesuddannelsesmuligheder m.v.

It-frivillig ansat

Kontoret i Aarhus har i oktober ansat en frivillig it-studerende, som fremover vil supporte Den Sociale Retshjælps medarbejdere mht. it.

Debatindlæg i Politiken vedr. sagsomkostninger

Innovationsafdelingen har fået i november bragt et debatindlæg i Politiken, der sætter fokus på sagsomkostningers effekt på muligheden for resocialisering af tidligere indsatte. Læs debat indlægget her.  

Ændring i forhold til kontanthjælp

Afgørelse fra Ankestyrelsen:

Gældende fra 1/9-2012. Kontanthjælpsmodtagere, der har optaget eller optager et forbrugslån, skal betale kontantydelsen tilbage. Dette er fordi, det betragtes som en formue, og når man har en formue, skal denne benyttes, inden man er berettiget til at modtage kontanthjælp. 

Den Sociale Retshjælp i KBH er indstillet til en pris for Årets sociale engagement

Den Sociale Retshjælp er i november blevet indstillet til en pris for årets sociale engement, man kan se en lille video via dette link www.aok.dk/frivillig

Den Sociale Retshjælps holder repræsentantskabsmøde

Den Sociale Retshjælp afholdt i november repræsentantskabsmøde, hvor bl.a. året der er gået blev fremlagt.

Juridiske praktikanter ansat

Den Sociale Retshjælp har for første gang ansat juridiske praktikant, to jurastuderende fra henholdsvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Vi har længe arbejdet på at gøre det muligt at have jurastuderende i praktik hos retshjælpsorganisationer og glæder os meget over, at det nu er blevet en realitet.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp

Den Sociale Retshjælp holdt i november bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret, afrapporteringer, nye ansøgninger, tiltag m.v.

Nye uddannelsesretninger i praktik

Til forårssemestret 2013 har vi for første gang ansat tre multimediedesignere og en webudvikler i praktikstillinger på kontoret i Aarhus. Multimediedesignerne skal hjælpe med at optimere vores kommunikationsmateriale, så vi får kommunikeret vores budskaber og tilbud om hjælp klart ud til målgrupper og magthavere. Sammen med en it-teknolog skal webudvikleren bidrage til at videreudvikle vores it-struktur, herunder hjemmeside og intranet, så rådgiverne får de bedst mulige arbejdsbetingelser. Vi glæder os meget til at se, hvad de nye studieretninger kan bidrage med.

Den Sociale Retshjælp holder oplæg på Aarhus Universitet

Den Sociale Retshjælp har i november været forbi Aarhus Universitet for at fortælle om hvad det vil sige at arbejde i en retshjælp herunder hvilke problematikker man typisk støder på samt om vores retspolitiske arbejde.

Henvendelse fra Den Sociale Retshjælp til Karina Lorentzen

Den Sociale Retshjælp har henvendt sig til Karina Lorentzen, folketingsmedlem for SF, med opbakning og ændringsforslag til hendes forslag om autorisationsregler for finansielle rådgivere. Læs henvendelsen her.

Henvendelse fra Den Sociale Retshjælp til Folketingets Retsudvalg

Den Sociale Retshjælp har henvendt sig til Folketingets Retsudvalg for at bakke op om Advokatrådets og Danske Advokaters forslag om en åben høring på retshjælpsområdet. Læs henvendelsen her

Årsrapporten 2011

Du kan få et overblik over Den Sociale Retshjælps resultater for 2011 samt visioner for indeværende år i Årsrapporten 2011 som du kan finde her.

Nye lokaler

Vi er i januar flyttet til nye lokaler i Aarhus for at gøre plads til de mange frivillige og praktikanter der er tilknyttet i Aarhus. Vores kontor findes nu på adressen A. Hertzums Vej 2, 8000 Aarhus C 

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp

Den Sociale Retshjælp holdt i januar bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret.

Rekruttering af frivillige

Den Sociale Retshjælp rekrutterer i januar og februar nye frivillige til arbejdet med juridisk rådgivning og gældsrådgivning.

Socialt bedrageri

Den Sociale Retshjælp mener, at socialt bedrageri er forkert og bør stoppes. Men vi oplever også, at fejludbetalingerne i mange tilfælde skyldes komplicerede regler og uklare retningslinjer, som borgerne ikke kan gennemskue. Derfor sender Den Sociale Retshjælp i anuar nedenstående henvendelse  til medlemmerne af Folketingets beskæftigelsesudvalg: Forebyggelse af socialt bedrageri

Projekt Sagsomkostninger

I februar offentliggør Den Sociale Retshjælp Projekt Sagsomkostninger 2011. Rapporten er udarbejdet af Innovationsafdelingen. Rapporten undersøger, hvilke utilsigtede konsekvenser sagsomkostningerne har for de tidligere indsattes muligheder for resocialisering. 

Henvendelse til beskæftigelsesministeren 

I forbindelse med den igangværende kontanthjælpsreform har vi, pr. 24. februar, sendt en henvendelse til social- og beskæftigelsesministeren angående den manglende afskaffelse af ungeydelsen. Læs henvendelsen her.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp

Den Sociale Retshjælp holdt i februar  bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret.

Rekruttering af praktikanter

Den Sociale Retshjælp søger netop nu praktikanter til kontorerne i Aarhus og København i efterårssemestret. Vi udbyder en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre.

Undervisning af medarbejderne hos Missionen blandt hjemløse i gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning har i februar været ude og undervise blandt andet nye medarbejder hos Missionen blandt hjemløse i hvordan man yder gældsrådgivning til deres beboere/brugere.

Afrapportering: Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælp har afleveret afrapportering og regnskab for 2011 til Socialministeriet i april.

Donation fra Tryg Fonden

Den Sociale Retshjælp modtager i april brandslukkere fra TrygFonden til kontoret i København

Gældsrådgivning for unge hos Sputnik på Nørrebro i København

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning har efter anmodning fra Sputnik på Nørrebro i København afholdt et undervisningsforløb i april for deres unge bruger i privat økonomi herunder budgetlægning.

Den Sociale Retshjælp bliver 5 år

Den Sociale Retshjælp inviterede 1. maj sine nærmeste samarbejdspartnere og alle medarbejdere til at fejre vores 5 års fødselsdag med det helt store kagebord og grillede pølser.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp

Den Sociale Retshjælp holdt i juni bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret samt nye tiltag, nye medarbejdere m.v.

Tilskud fra Aarhus Kommune

Den Sociale Retshjælp modtager i juni 30.000 kr. i tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service fra Aarhus Kommune.

Den Sociale Retshjælp udsender sit eksterne nyhedsbrev

Den Sociale Retshjælps eksterne nyhedsbrev omhandler denne gang blandt andet temaet socialt bedrageri. 

Den Sociale Retshjælp i radiodebat om socialt bedrageri

DSR har i august deltaget i en radiodebat om socialt bedrageri grundet den ekstra fokus der er kommet på netop dette område herunder også de mange henvendelser vi har fået fra borgere rundt om i landet. Her argumenterer vi for, at kommunerne slækker på retssikkerheden i sager om socialt bedrageri.

Ny studieretning i praktik

I efterårssemestret 2012 vil i alt ti praktikanter yde gældsrådgivning på kontoret i Aarhus, heriblandt ni finansbachelorer og vores første studerende fra cand.merc. i International Economic Consulting.

Rekruttering af frivillige

Den Sociale Retshjælp rekrutterer netop i august og september nye frivillige til arbejdet med gældsrådgivning og juridisk rådgivning. Se stillingsopslagene for yderligere information, hvis du er interesseret i at bruge dine kompetencer til at hjælpe andre.

Forældelseskursus hos Bech Bruun

En stor del af vores frivillige og praktikanter i Aarhus har været til forældelseskursus hos Bech Bruun ved Lars Lindencrone torsdag d. 27. september. Her gennemgik vi nogle af de nye forældelsesregler, der har relevans for vores arbejde i Den Sociale Retshjælp, så vores viden nu er helt opdateret. Det er vigtigt for Den Sociale Retshjælp, at vores medarbejdere og frivillige altid er klædt ordentligt på til deres arbejde.

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning får tildelt midler fra Social- og Integrationsministeriet

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning får i september reservation fra 2. omgang af puljen for etablering af en frivillig gældsrådgiver. Perioden løber i fire år og der tildeles 900.000 kr. pr. år.

Rekruttering af praktikanter

Den Sociale Retshjælp søger netop nu praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi har en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre. Se stillingsopslagene for yderligere information.

Det første år er gået i Fængselsrejseholdet

Den Sociale Retshjælp har i oktober afleveret sin første afrapportering for Fængselsrejseholdet, der har haft et fantastisk første år, og vi glæder os til at kunne forsætte det gode arbejde.

Ansættelse af nye frivillige

Vi har først i oktober afsluttet ansættelsesrunderne for frivillige, hvilket har resulteret i 13 nye Juridiske Managere til afdelingen i København og 25 nye frivillige Gældsmanagere og Juridiske Managere til afdelingen i Aarhus. Vi er glade for den store interesse for at hjælpe andre, og vi ser meget frem til at byde vores nye kolleger velkommen.

Det første år er gået i Det Juridiske Rådgivningsteam

Den Sociale Retshjælp har i oktober afleveret sin første afrapportering for Det Juridiske Rådgivningsteam, der har haft et godt første år, og vi glæder os til at kunne forsætte det gode arbejde.

Rekruttering af it-frivillig

Den Sociale Retshjælp søger i oktober nu en it-frivillig til kontoret i Aarhus. Arbejdsopgaverne vil være særdeles afvekslende, men dit primære ansvar vil være at supporte og videreudvikle vores it-systemer, så vores rådgivere har de bedst mulige arbejdsbetingelser.

CompanyDATING

En repræsentant fra Sekretariatet og en af vores Gældsmanagere deltog i oktober på messen CompanyDATING på Business & Social Sciences ved Aarhus Universitet. Her kunne de studerende ”speeddate” forskellige virksomheder, der havde ledige praktikstillinger eller studiejobs. Her sikrede vi os mindst en ny praktikant og skabte kontakt til flere potentielle kandidater.

Socialstyrelsen afholder gældsnetværksmøde på Fyn

Den Sociale Retshjælp deltager i oktober i gældsnetværksmødet for alle de nye 11 gældsrådgivningsorganisationer afholdt af Socialstyrelsen omkring den nye pulje.

It-frivillig ansat

Kontoret i Aarhus har i oktober ansat en frivillig it-studerende, som fremover vil supporte Den Sociale Retshjælps medarbejdere mht. it.

Debatindlæg i Politiken vedr. sagsomkostninger

Innovationsafdelingen har fået i november bragt et debatindlæg i Politiken, der sætter fokus på sagsomkostningers effekt på muligheden for resocialisering af tidligere indsatte. Læs debat indlægget her.  

Ændring i forhold til kontanthjælp

Afgørelse fra Ankestyrelsen:

Gældende fra 1/9-2012. Kontanthjælpsmodtagere, der har optaget eller optager et forbrugslån, skal betale kontantydelsen tilbage. Dette er fordi, det betragtes som en formue, og når man har en formue, skal denne benyttes, inden man er berettiget til at modtage kontanthjælp. 

Den Sociale Retshjælp i KBH er indstillet til en pris for Årets sociale engagement

Den Sociale Retshjælp er i november blevet indstillet til en pris for årets sociale engement, man kan se en lille video via dette link www.aok.dk/frivillig

Den Sociale Retshjælps holder repræsentantskabsmøde

Den Sociale Retshjælp afholdt i november repræsentantskabsmøde, hvor bl.a. året der er gået blev fremlagt.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp

Den Sociale Retshjælp holdt i november bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret, afrapporteringer, nye ansøgninger, tiltag m.v.

Nye uddannelsesretninger i praktik

Til forårssemestret 2013 har vi for første gang ansat tre multimediedesignere og en webudvikler i praktikstillinger på kontoret i Aarhus. Multimediedesignerne skal hjælpe med at optimere vores kommunikationsmateriale, så vi får kommunikeret vores budskaber og tilbud om hjælp klart ud til målgrupper og magthavere. Sammen med en it-teknolog skal webudvikleren bidrage til at videreudvikle vores it-struktur, herunder hjemmeside og intranet, så rådgiverne får de bedst mulige arbejdsbetingelser. Vi glæder os meget til at se, hvad de nye studieretninger kan bidrage med.

Henvendelse fra Den Sociale Retshjælp til Karina Lorentzen

Den Sociale Retshjælp har henvendt sig til Karina Lorentzen, folketingsmedlem for SF, med opbakning og ændringsforslag til hendes forslag om autorisationsregler for finansielle rådgivere. Læs henvendelsen her.

Den Sociale Retshjælp hjælper med at åbne gældsafdeling på Bornholm
I løbet januar startes de indledende skridt til at op en frivillig økonomi-, og gældsrådgivning på Bornholm i samarbejde med Den Sociale Retshjælp, der er en landsdækkende retshjælp med særlig fokus på gældsrådgivning. Dette samarbejde er opstået som en del af projektet ”Tryg Ø”, som Bornholms Regionskommune har været initiativtager til – med støtte af Tryg Fonden og besøger derfor Bornholm i starten af januar.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp
Den Sociale Retshjælp holdt bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret samt om nye tiltag, ansættelser, fondsansøgninger m.v.

Rekruttering af nye frivillige
Vi rekrutterer igen nye frivillige i henholdsvis Aarhus og København og har modtaget mange ansøgninger fra kvalificerede kandidater. Desværre har vi ikke plads til alle, der gerne vil give en hånd, da vi allerede er så mange i forhold til vores begrænsede plads, men vi er meget glade for den store interesse fra folk, der gerne vil give en hånd med.

Den Sociale Retshjælp holder reception i København
Langt om længe blev der den 4. februar afholdt en lille reception på kontoret i København for at fejre at vi er kommet godt i gang med vores afdeling i København herunder også allerede fået indgået flere samarbejdsaftaler m.v.

Den Sociale Retshjælp til møde med Reden på Vesterbro i København
Den Sociale Retshjælp var i februar til møde med Reden på Vesterbro i København for blandt andet at diskutere de tidligere og nuværende prostitueredes juridiske og gældsproblematikker samt give mulighed for Reden at henvise deres brugere direkte.

Undervisning af medarbejderne hos Missionen blandt hjemløse i gældsrådgivning
Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning i Aarhus har været i København for at undervise medarbejderne hos Missionen blandt hjemløse i hvordan man yder gældsrådgivning til deres beboere/brugere.

Den Sociale Retshjælp holder informationsmøde på Bornholm
Den 22. februar var Den Sociale Retshjælp hos Danske Bank i Rønne på Bornholm for at afholde informationsmøde for nye frivillige til Bornholms nye gældsafdeling.

Kriminalforsorgen kigger forbi kontoret i Aarhus
Den Sociale Retshjælp fik besøg af en medarbejder fra Kriminalforsorgens KIF afdeling i Aarhus for at fortælle lidt om kriminalforsorgens arbejde herunder også i forhold til hvad de tilbyder de nuværende og tidligere indsatte af hjælp eller tilsyn.

Rekruttering af praktikanter

Den Sociale Retshjælp søger netop nu praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi har en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre.

4,75 mio. til Det Juridiske Rådgivningsteam
I marts fik Det Juridiske Rådgivningsteam 4,75 mio. kr. til et samarbejde med socialpsykiatrien i Aarhus Kommune. Vi blev utroligt stolte over modtagelsen af tilskuddet, som løber over en fireårig periode og med det sammen blev alt sat ind på at få projektet op i fuldt gear. Tilskuddet var givet igennem SATS-puljemidlerne.

4,7 mio. til Fængselsrejseholdet
Den Sociale Retshjælp modtog i marts 4,7 mio. kr. til Fængselsrejseholdet over en fireårig periode. Tilskuddet blev givet gennem SATS-puljemidlerne. Vi blev utrolig glade for at have modtaget tilskuddet, der gav os mulighed for at hjælpe tidligere, nuværende og kommende indsatte med juridiske og gældsmæssige problemstillinger.

Statistikken for udsættelser offentliggjort
Domstolsstyrelsen offentliggjorde statistikken for udsættelser i 2010.

Udtalelse om udsættelser – for at få det på dagsordenen 
Den Sociale Retshjælp udtalte i marts sig om udsættelser til blandt andet TV2 Østjylland efter at have fået en masse henvendelser fra udsættelsestruede borgere, hvilket igen fik sat udsættelser på den politiske dagsorden.

Udtalelse til Information om socialt bedrageri – grundet mange borgerhenvendelser
Den Sociale Retshjælp udtalte i marts sig til blandt andet Information om kommunernes brug af ulovlige indsamlede beviser på socialt bedrageri, på baggrund af en masse klienthenvendelser på området.

Den Sociale Retshjælp deltager i Socialventure 2200
Den Sociale Retshjælp var i marts sammen med mange andre lokale organisationer, virksomheder m.v. inviteret til et fællesarrangement med henblik på, at finde ud af hvordan man sammen kunne arbejde for et bedre Nørrebro samt skabe nogle bedre vilkår for sociale iværksættere.

Bankernes modregning
Den Sociale Retshjælp spurgte i marts retsudvalget om problemstillinger vedrørende modregning – læs mere her. Læs svaret her

Henvendelse til Socialministeriet vedr. overførsel af huslejebetalinger
Henvendelsen pr. 9. marts 2011 om de problemstillinger en overførsel af huslejebetalingen via Nets rejser. Læs henvendelsen her.

Møbler fra Grundfos
Den Sociale Retshjælp modtog i marts kontormøbler herunder blandt andet skriveborde og kontorstole fra Grundfos til kontoret i København.

Sekretariatet tager en tur på Bornholm
I marts tager den HR ansvarlige i København en tur til Bornholm for at lærer de frivillige op i de grundlæggende ting som fx brug af mailsystem og intranettet, klientskemaer m.v. samt få lavet frivillighedskontrakter m.v.

Kommentarer til lovforslag
Den Sociale Retshjælp kommenterede i april på et lovforslag om forenkling af bødesagsprocessen idet at vi har haft arbejdet med dette område i flere år og derfor også har gjort os en del erfaringer sammen med blandt andet Aarhus politi.

Forslag vedrørende ændring af kriterier for enlige forsørgere
Den Sociale Retshjælp sendte i april et forslag til beskæftigelsesminister Inger Støjberg om, at ændre kriterierne for, hvornår man er enlig forsørger, så reglerne kunne klargøres og præciseres overfor borgerne.

Gældsundervisning på Bornholm
Den Sociale Retshjælp tog i april til Bornholm for at undervise de frivillige i Gældsrådgivning samt komme med sparring i forhold til i gangværende sager.

Den Sociale Retshjælp besøger Ringe statsfængsel for første gang
Den 26. april tilbød Den Sociale Retshjælp for første gang gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning til de indsatte i Ringe statsfængsel, hvor vi efter 6 timers rådgivning havde 29 klienthenvendelser med hjem.

Den Sociale Retshjælp bliver 4 år den 1. maj
Den Sociale Retshjælp havde endnu en gang inviteret de nærmeste samarbejdspartnere og alle medarbejdere til fejring af vores 4 år fødselsdag.

Kommentarer til lovforslag
Den Sociale Retshjælp kommenterede på et lovforslag om muligheden for eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager og foreslog en lovændring, hvad angår muligheden for eftergivelse af gæld, der er pådraget ved strafbare forslag. Desuden blev der fremlagt løsningsmodeller for problematikken omkring sagsomkostninger. Læs vores kommentar her.

 

Den Sociale Retshjælps kommentarer til ordningen for offentlig retshjælp i Danmark
Den Sociale Retshjælp sendte i maj sine kommentarer til Retsplejerådet vedrørende ordningen for offentlig retshjælp.

Debat om gældsplagede danskere – for at få det sat på dagsordenen 
Den Sociale Retshjælp blandede sig flere gange i maj, i debatten om gældsplagede danskere i forskellige medier, da fokus var ved at flytte sig fra det som den egentlig burde handle om – nemlig overgældssætning, og vi kontaktede derfor både medier såvel som politikkere.

Forslag til Skatteministeren
Den Sociale Retshjælp foreslog i maj skatteministeren, at SKAT følger inddrivelsesbekendtgørelsen, når der modregnes i borgernes børnepenge. Læs henvendelsen her.

Undersøgelse af dokumentation og låntagning i bankerne
Den Sociale Retshjælp henvendte sig i maj til bankerne for at lave en kortlægning af praksis for bankens fremgangsmåde, når en kunde på foranledning af kommunen beder om et skriftligt afslag på en låneansøgning.

Den Sociale Retshjælp afholder foldboldstævne med Streetmanagerne i Lundtoftegade
Den Sociale Retshjælps Streetmanagere arrangerede i maj et fodboldstævne for de unge i Lundtoftegade på Nørrebro, hvor der udover at blive spillet fodbold også blev grillet og hygget hele dagen. Der var 60 unge tilmeldte samt næsten tilsvarende af publikum, hvilket gjorde dagen helt fantastisk.

Svar til beskæftigelsesministeren 
Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling besvarede i maj beskæftigelsesminister Inger Støjberg og om hvordan man kan gøre kriterierne for, hvornår man er enlig, objektive og økonomiske.

Donation fra Bikuben fonden/BG Fonden
Den Sociale Retshjælp modtog i maj 500.000 kr. til den fortsatte drift af kontoret i København.

Forslag til Justitsministeren
I kølvandet på det netop afholdte åbne samråd om identitetstyveri sendte Den Sociale Retshjælp vores forslag om frivillig registrering til justitsministeren. Forslaget skyldtes, at vi i vores daglige arbejde ofte oplevede, at mange klienter ville kunne have haft stor gavn af en mulighed for at kunne lade sig registrere frivilligt hos et kreditoplysningsbureau som fx RKI. En sådan frivillig registrering ville kunne give kreditgiverne mulighed for at sikre sig, at dem, de låner ud til, dels er kreditværdige og dels er dem, de giver sig ud for at være. Læs forslaget her.

Den Sociale Retshjælp drager til Bornholm
I juni tog fire medarbejdere fra kontoret i Aarhus af sted til Bornholm med henblik på, at undervise de frivillige samt hjælpe med at bygge et kontor op, i de lånte lokaler i byretten på Bornholm.

Forslag sikring af retten til folkeregisteradresse
Den Sociale Retshjælp foreslog i juni et samarbejde med Pensionen Skejby og KRIM’s Retshjælp, for at alle indsatte kunne sikres retten til at få en folkeregisteradresse, mens de afsoner. Læs nærmere her.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp
Den Sociale Retshjælp afholdte i juni bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret.

Svar på henvendelse fra indenrigs- og sundhedsministeren Bertel Haarder
Den Sociale Retshjælp fik i slutningen af juni svar fra indenrigs- og sundhedsministeren Bertel Haarder på henvendelse fra d. 6. juni 2011, vedrørende problemstillinger i Kriminalforsorgens institutioner. Læs det her

Den Sociale Retshjælps holder repræsentantskabsmøde
Den Sociale Retshjælp afholdte i juni repræsentantskabsmøde, hvor bl.a. året der var gået blev fremlagt samt hvad der skulle ske i det efterfølgende år af nye tiltag m.v.

Nye gældspraktikanter til kontoret i Aarhus
Den Sociale Retshjælp fik i august fire nye praktikanter, tre finansbachelorer fra Erhvervsakademi Aarhus og en cand.merc.(jur.) fra Aarhus Universitet, der alle skulle yde gældsrådgivning. Vi glædede os meget over at kunne byde dem velkommen og lære dem om gældsrådgivning, så de aktivt kunne bidrage til det vigtige arbejde med at hjælpe borgere ud af uoverskuelige gældssituationer.

Donation fra IBM

IBM donerede i august to SPSS-licenser til Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling, til brug for dokumentationsarbejdet i afdelingen. Støtten var til stor hjælp og vi takkede IBM mange gange for deres bidrag.

Den Sociale Retshjælp deltager i DHL i Aarhus
I august deltog flere af Den Sociale Retshjælps medarbejdere i DHL-løbet i Aarhus, hvor de blev bakket op af deres kollegaer fra kontoret.

Den Sociale Retshjælp deltager i afskedsreception på Christiansborg
Den Sociale Retshjælps repræsentantskabsmedlem Line Barfod inviterede i august til en fantastisk afskedsreception på Christiansborg.

International undersøgelse vedr. straffesager
Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling påbegyndte i august en kortlægning af flere aspekter omkring straffesager som fx 1) den sigtedes mulighed for juridisk bistand i forbindelse med straffesager 2) hvordan den sigtede bliver tildelt juridisk bistand 3) hvordan omkostningerne i forbindelse med straffesager bliver afholdt.

Rekruttering af nye frivillige til kontoret i Aarhus og København
I august rekrutteres igen nye frivillige Juridiske Managere, Sociale Managere og Gældsmanagere til begge kontorer, og det meste af august gik derfor med, for Sekretariatets vedkommende, dels at besvare de mange ansøgninger, dels at afholde ansættelsessamtaler mv.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp
Den Sociale Retshjælp afholdte i september bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret samt hvad der er sket i organisationen siden sidst, herunder også nye tiltag.

Den Sociale Retshjælp deltager i Tak-for-hjælpen-dag i Aarhus
Den Sociale Retshjælp deltog i september i Aarhus kommunes årlige arrangement ”Tak for hjælpen dag”,  afholdt af Aarhus kommunes afdeling for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Rekruttering af praktikanter
Den Sociale Retshjælp søgte endnu en gang praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi havde en række spændende stillinger, hvor den studerende ville kunne få mulighed for at få praktisk erfaring inden for sit studieområde og samtidig med at være en hjælpende hånd for andre.

Innovationsafdelingen på erhvervsmesse på statskundskab på Aarhus Universitet
Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling besøgte i september erhvervsmessen for statskundskabsstuderende på Aarhus universitet med henblik på at fortælle mere om vores retspolitiske arbejde, samt hvad man kan få ud af at komme i praktik hos Den Sociale Retshjælp.

Forslag til skatteministeren
Den Sociale Retshjælp foreslog skatteministeren, at SKAT følger inddrivelsesbekendtgørelsen, når der modregnes i borgernes børnepenge. Læs henvendelsen her.

Nyhedsbrev
Den Sociale Retshjælps nyhedsbrev for oktober/november med nyt layout har været i trykken. Denne udgaves tema var udsættelser. 

CompanyDATING i Aarhus
Sekretariatet deltog i CompanyDATING på Handelshøjskolen i Aarhus, hvor der var stor interesse for HR- og kommunikationsstillingen. Det var en spændende dag, hvor vi fik talt med en masse potentielle praktikanter.

Optimeret IT-sikkerhed
Den Sociale Retshjælp fik en ny server samt nye retningslinjer for brug af PC på kontoret. Grunden til dette var for at imødekomme Datatilsynets krav til opbevaring af personfølsomme oplysninger. Blandt andet var det nu ikke længere tilladt at logge på intranettet hjemmefra, medbringe egen computer eller USB-stik uden særlig tilladelse. Vores klienters anonymitet er helt afgørende for vores arbejde, så vi forsøger hele tiden at optimere vores sikkerhed omkring personfølsomme oplysninger.

12 praktikanter ansat til at yde gældsrådgivning

Det var en stor succes med praktikanter i Gældsmanagerstillinger, og derfor blev der til forårssemestret 2012 i alt ansat 12 nye praktikanter praktikanter til at yde gældsrådgivning på kontoret i Aarhus. De fleste af disse var finansøkonomer fra Erhvervsakademi Aarhus, som blev suppleret af en cand.merc.(jur.) fra Syddansk Universitet samt vores første studerende fra Erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet. 

Svar på henvendelse fra Karen Hækkerup
Den Sociale Retshjælp fik i oktober svar på henvendelsen fra Karen Hækkerup vedr. konsekvenserne for socialt udsatte borgere ved ændringer i lovgivningen vedr. inddrivelse af offentlig gæld. Læs henvendelsen her og læs svaret her.

Den Sociale Retshjælp på besøg hos Erhvervsakademi Aarhus
Den Sociale Retshjælps Gældrådgivning afholdte i oktober et oplæg om gældsrådgivning og sagsbehandling på Erhvervsakademiet Aarhus, herunder hvad det vil sige, at være overgældssat.

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning besøger Folkeinformationen i Gellerup
Den Sociale Retshjælp var den 28. oktober inviteret til møde hos og af Folkeinformationen i Gellerup. Dette var med henblik på, at fortælle lidt om hvad vi kunne tilbyde af hjælp herunder også indgå samarbejde omkring blandt andet henvisning af borgere til Den Sociale Retshjælp.

Gratis retshjælp på Nørrebro bibliotek
Den Sociale Retshjælp modtog i november støtte fra Bikuben fonden og kunne nu tilbyde gratis retshjælp på Nørrebro bibliotek hver mandag fra. kl. 15.00 til kl. 18.00 – læs mere her.

Henvendelse til partiernes skatteordførere
Innovationsafdelingen arbejdede i november for at ændre lovgivningen vedrørende inddrivelse af offentlig gæld. Dette skyldes, at den eksisterende lovgivning havde negative konsekvenser for vores målgruppe. Læs vores henvendelsetil partiernes skatteordførere og skatteministeren.

Samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus
Den Sociale Retshjælp og Erhvervsakademiet Aarhus indledte i november 2011 et samarbejde, der kommer begge parter til gavn. Samarbejdet, der primært drejede sig om forskellige praktikantordninger, forventede Den Sociale Retshjælp sig meget af, og vi så frem til et godt samarbejde fremover.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp
Den Sociale Retshjælp afholdt i november bestyrelsesmøde, hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret samt nye tiltag, nye ansættelser m.v.

It-praktikanter ansat
I forårssemestret 2012 vil Den Sociale Retshjælps kontor i Aarhus for første gang huse to it-teknologer fra Erhvervsakademi Aarhus som praktikanter. De to praktikanter skal stå for generel it-support i organisationen samt videreudvikle vores it-systemer, så rådgiverne får de bedst mulige arbejdsforhold og derved kan koncentrere sig 100 % om klienterne.

Konsulentvirksomheden Navigent holder oplæg om arbejdsglæde
Den Sociale Retshjælps Sekretariat fik den 21. november besøg af Konsulentvirksomheden Navigent på kontoret i Aarhus. Navigent holdt et oplæg omkring arbejdsglæde, herunder også hvordan man kan motivere sine medarbejdere, hvilket var utrolig spændende og lærerigt.

Den Sociale Retshjælp besøger Grundfos i Bjerringbro

Den Sociale Retshjælps sekretariatetsmedarbejdere samt enkelte ledere var den 23. november inviteret på besøg hos Grundfos i Bjerringbro med henblik på at få en rundtur samt en introduktion til Grundfos og høre om især deres HR-arbejde i forhold til medarbejderpleje, medarbejderudvikling mv. Det var virkelig inspirerende, at høre om HR-arbejdets betydning i en stor og anerkendt virksomhed.

Den Sociale Retshjælp hjælper med at åbne gældsafdeling på Bornholm
I løbet januar startes de indledende skridt til at op en frivillig økonomi-, og gældsrådgivning på Bornholm i samarbejde med Den Sociale Retshjælp, der er en landsdækkende retshjælp med særlig fokus på gældsrådgivning. Dette samarbejde er opstået som en del af projektet ”Tryg Ø”, som Bornholms Regionskommune har været initiativtager til – med støtte af Tryg Fonden og besøger derfor Bornholm i starten af januar.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp
Den Sociale Retshjælp holdt bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret samt om nye tiltag, ansættelser, fondsansøgninger m.v.

Rekruttering af nye frivillige
Vi rekrutterer igen nye frivillige i henholdsvis Aarhus og København og har modtaget mange ansøgninger fra kvalificerede kandidater. Desværre har vi ikke plads til alle, der gerne vil give en hånd, da vi allerede er så mange i forhold til vores begrænsede plads, men vi er meget glade for den store interesse fra folk, der gerne vil give en hånd med.

Den Sociale Retshjælp holder reception i København
Langt om længe blev der den 4. februar afholdt en lille reception på kontoret i København for at fejre at vi er kommet godt i gang med vores afdeling i København herunder også allerede fået indgået flere samarbejdsaftaler m.v.

Den Sociale Retshjælp til møde med Reden på Vesterbro i København
Den Sociale Retshjælp var i februar til møde med Reden på Vesterbro i København for blandt andet at diskutere de tidligere og nuværende prostitueredes juridiske og gældsproblematikker samt give mulighed for Reden at henvise deres brugere direkte.

Undervisning af medarbejderne hos Missionen blandt hjemløse i gældsrådgivning
Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning i Aarhus har været i København for at undervise medarbejderne hos Missionen blandt hjemløse i hvordan man yder gældsrådgivning til deres beboere/brugere.

Den Sociale Retshjælp holder informationsmøde på Bornholm
Den 22. februar var Den Sociale Retshjælp hos Danske Bank i Rønne på Bornholm for at afholde informationsmøde for nye frivillige til Bornholms nye gældsafdeling.

Kriminalforsorgen kigger forbi kontoret i Aarhus
Den Sociale Retshjælp fik besøg af en medarbejder fra Kriminalforsorgens KIF afdeling i Aarhus for at fortælle lidt om kriminalforsorgens arbejde herunder også i forhold til hvad de tilbyder de nuværende og tidligere indsatte af hjælp eller tilsyn.

Rekruttering af praktikanter

Den Sociale Retshjælp søger netop nu praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi har en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre.

4,75 mio. til Det Juridiske Rådgivningsteam
I marts fik Det Juridiske Rådgivningsteam 4,75 mio. kr. til et samarbejde med socialpsykiatrien i Aarhus Kommune. Vi blev utroligt stolte over modtagelsen af tilskuddet, som løber over en fireårig periode og med det sammen blev alt sat ind på at få projektet op i fuldt gear. Tilskuddet var givet igennem SATS-puljemidlerne.

4,7 mio. til Fængselsrejseholdet
Den Sociale Retshjælp modtog i marts 4,7 mio. kr. til Fængselsrejseholdet over en fireårig periode. Tilskuddet blev givet gennem SATS-puljemidlerne. Vi blev utrolig glade for at have modtaget tilskuddet, der gav os mulighed for at hjælpe tidligere, nuværende og kommende indsatte med juridiske og gældsmæssige problemstillinger.

Statistikken for udsættelser offentliggjort
Domstolsstyrelsen offentliggjorde statistikken for udsættelser i 2010.

Udtalelse om udsættelser – for at få det på dagsordenen 
Den Sociale Retshjælp udtalte i marts sig om udsættelser til blandt andet TV2 Østjylland efter at have fået en masse henvendelser fra udsættelsestruede borgere, hvilket igen fik sat udsættelser på den politiske dagsorden.

Den Sociale Retshjælp deltager i Socialventure 2200
Den Sociale Retshjælp var i marts sammen med mange andre lokale organisationer, virksomheder m.v. inviteret til et fællesarrangement med henblik på, at finde ud af hvordan man sammen kunne arbejde for et bedre Nørrebro samt skabe nogle bedre vilkår for sociale iværksættere.

Bankernes modregning
Den Sociale Retshjælp spurgte i marts retsudvalget om problemstillinger vedrørende modregning – læs mere her. Læs svaret her

Møbler fra Grundfos
Den Sociale Retshjælp modtog i marts kontormøbler herunder blandt andet skriveborde og kontorstole fra Grundfos til kontoret i København.

 Sekretariatet tager en tur på Bornholm
I marts tager den HR ansvarlige i København en tur til Bornholm for at lærer de frivillige op i de grundlæggende ting som fx brug af mailsystem og intranettet, klientskemaer m.v. samt få lavet frivillighedskontrakter m.v.

Gældsundervisning på Bornholm
Den Sociale Retshjælp tog i april til Bornholm for at undervise de frivillige i Gældsrådgivning samt komme med sparring i forhold til i gangværende sager.

Den Sociale Retshjælp besøger Ringe statsfængsel for første gang
Den 26. april tilbød Den Sociale Retshjælp for første gang gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning til de indsatte i Ringe statsfængsel, hvor vi efter 6 timers rådgivning havde 29 klienthenvendelser med hjem.

Den Sociale Retshjælp bliver 4 år den 1. maj
Den Sociale Retshjælp havde endnu en gang inviteret de nærmeste samarbejdspartnere og alle medarbejdere til fejring af vores 4 år fødselsdag.

Debat om gældsplagede danskere – for at få det sat på dagsordenen 
Den Sociale Retshjælp blandede sig flere gange i maj, i debatten om gældsplagede danskere i forskellige medier, da fokus var ved at flytte sig fra det som den egentlig burde handle om – nemlig overgældssætning, og vi kontaktede derfor både medier såvel som politikkere.

Undersøgelse af dokumentation og låntagning i bankerne
Den Sociale Retshjælp henvendte sig i maj til bankerne for at lave en kortlægning af praksis for bankens fremgangsmåde, når en kunde på foranledning af kommunen beder om et skriftligt afslag på en låneansøgning.

Den Sociale Retshjælp afholder foldboldstævne med Streetmanagerne i Lundtoftegade
Den Sociale Retshjælps Streetmanagere arrangerede i maj et fodboldstævne for de unge i Lundtoftegade på Nørrebro, hvor der udover at blive spillet fodbold også blev grillet og hygget hele dagen. Der var 60 unge tilmeldte samt næsten tilsvarende af publikum, hvilket gjorde dagen helt fantastisk.

Donation fra Bikuben fonden/BG Fonden
Den Sociale Retshjælp modtog i maj 500.000 kr. til den fortsatte drift af kontoret i København.

Den Sociale Retshjælp drager til Bornholm
I juni tog fire medarbejdere fra kontoret i Aarhus af sted til Bornholm med henblik på, at undervise de frivillige samt hjælpe med at bygge et kontor op, i de lånte lokaler i byretten på Bornholm.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp
Den Sociale Retshjælp afholdte i juni bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret.

Den Sociale Retshjælps holder repræsentantskabsmøde
Den Sociale Retshjælp afholdte i juni repræsentantskabsmøde, hvor bl.a. året der var gået blev fremlagt samt hvad der skulle ske i det efterfølgende år af nye tiltag m.v.

Rekruttering af nye frivillige til kontoret i Aarhus og København
I august rekrutteres igen nye frivillige Juridiske Managere, Sociale Managere og Gældsmanagere til begge kontorer, og det meste af august gik derfor med, for Sekretariatets vedkommende, dels at besvare de mange ansøgninger, dels at afholde ansættelsessamtaler mv.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp
Den Sociale Retshjælp afholdte i september bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret samt hvad der er sket i organisationen siden sidst, herunder også nye tiltag.

Den Sociale Retshjælp deltager i Tak-for-hjælpen-dag i Aarhus
Den Sociale Retshjælp deltog i september i Aarhus kommunes årlige arrangement ”Tak for hjælpen dag”,  afholdt af Aarhus kommunes afdeling for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Rekruttering af praktikanter
Den Sociale Retshjælp søgte endnu en gang praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi havde en række spændende stillinger, hvor den studerende ville kunne få mulighed for at få praktisk erfaring inden for sit studieområde og samtidig med at være en hjælpende hånd for andre.

Innovationsafdelingen på erhvervsmesse på statskundskab på Aarhus Universitet
Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling besøgte i september erhvervsmessen for statskundskabsstuderende på Aarhus universitet med henblik på at fortælle mere om vores retspolitiske arbejde, samt hvad man kan få ud af at komme i praktik hos Den Sociale Retshjælp.

Nye gældspraktikanter til kontoret i Aarhus
Den Sociale Retshjælp fik i august fire nye praktikanter, tre finansbachelorer fra Erhvervsakademi Aarhus og en cand.merc.(jur.) fra Aarhus Universitet, der alle skulle yde gældsrådgivning. Vi glædede os meget over at kunne byde dem velkommen og lære dem om gældsrådgivning, så de aktivt kunne bidrage til det vigtige arbejde med at hjælpe borgere ud af uoverskuelige gældssituationer.

Donation fra IBM

IBM donerede i august to SPSS-licenser til Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling, til brug for dokumentationsarbejdet i afdelingen. Støtten var til stor hjælp og vi takkede IBM mange gange for deres bidrag.

Den Sociale Retshjælp deltager i DHL i Aarhus
I august deltog flere af Den Sociale Retshjælps medarbejdere i DHL-løbet i Aarhus, hvor de blev bakket op af deres kollegaer fra kontoret.

Den Sociale Retshjælp deltager i afskedsreception på Christiansborg
Den Sociale Retshjælps repræsentantskabsmedlem Line Barfod inviterede i august til en fantastisk afskedsreception på Christiansborg.

Nyhedsbrev
Den Sociale Retshjælps nyhedsbrev for oktober/november med nyt layout har været i trykken. Denne udgaves tema var udsættelser. 

CompanyDATING i Aarhus
Sekretariatet deltog i CompanyDATING på Handelshøjskolen i Aarhus, hvor der var stor interesse for HR- og kommunikationsstillingen. Det var en spændende dag, hvor vi fik talt med en masse potentielle praktikanter.

Optimeret IT-sikkerhed
Den Sociale Retshjælp fik en ny server samt nye retningslinjer for brug af PC på kontoret. Grunden til dette var for at imødekomme Datatilsynets krav til opbevaring af personfølsomme oplysninger. Blandt andet var det nu ikke længere tilladt at logge på intranettet hjemmefra, medbringe egen computer eller USB-stik uden særlig tilladelse. Vores klienters anonymitet er helt afgørende for vores arbejde, så vi forsøger hele tiden at optimere vores sikkerhed omkring personfølsomme oplysninger.

12 praktikanter ansat til at yde gældsrådgivning

Det var en stor succes med praktikanter i Gældsmanagerstillinger, og derfor blev der til forårssemestret 2012 i alt ansat 12 nye praktikanter praktikanter til at yde gældsrådgivning på kontoret i Aarhus. De fleste af disse var finansøkonomer fra Erhvervsakademi Aarhus, som blev suppleret af en cand.merc.(jur.) fra Syddansk Universitet samt vores første studerende fra Erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet. 

Svar på henvendelse fra Karen Hækkerup
Den Sociale Retshjælp fik i oktober svar på henvendelsen fra Karen Hækkerup vedr. konsekvenserne for socialt udsatte borgere ved ændringer i lovgivningen vedr. inddrivelse af offentlig gæld. Læs henvendelsen her og læs svaret her.

Den Sociale Retshjælp på besøg hos Erhvervsakademi Aarhus
Den Sociale Retshjælps Gældrådgivning afholdte i oktober et oplæg om gældsrådgivning og sagsbehandling på Erhvervsakademiet Aarhus, herunder hvad det vil sige, at være overgældssat.

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning besøger Folkeinformationen i Gellerup
Den Sociale Retshjælp var den 28. oktober inviteret til møde hos og af Folkeinformationen i Gellerup. Dette var med henblik på, at fortælle lidt om hvad vi kunne tilbyde af hjælp herunder også indgå samarbejde omkring blandt andet henvisning af borgere til Den Sociale Retshjælp.

Henvendelse til partiernes skatteordførere
Innovationsafdelingen arbejdede i november for at ændre lovgivningen vedrørende inddrivelse af offentlig gæld. Dette skyldes, at den eksisterende lovgivning havde negative konsekvenser for vores målgruppe. Læs vores henvendelsetil partiernes skatteordførere og skatteministeren.

Samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus
Den Sociale Retshjælp og Erhvervsakademiet Aarhus indledte i november 2011 et samarbejde, der kommer begge parter til gavn. Samarbejdet, der primært drejede sig om forskellige praktikantordninger, forventede Den Sociale Retshjælp sig meget af, og vi så frem til et godt samarbejde fremover.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp
Den Sociale Retshjælp afholdt i november bestyrelsesmøde, hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret samt nye tiltag, nye ansættelser m.v.

It-praktikanter ansat
I forårssemestret 2012 vil Den Sociale Retshjælps kontor i Aarhus for første gang huse to it-teknologer fra Erhvervsakademi Aarhus som praktikanter. De to praktikanter skal stå for generel it-support i organisationen samt videreudvikle vores it-systemer, så rådgiverne får de bedst mulige arbejdsforhold og derved kan koncentrere sig 100 % om klienterne.

Konsulentvirksomheden Navigent holder oplæg om arbejdsglæde
Den Sociale Retshjælps Sekretariat fik den 21. november besøg af Konsulentvirksomheden Navigent på kontoret i Aarhus. Navigent holdt et oplæg omkring arbejdsglæde, herunder også hvordan man kan motivere sine medarbejdere, hvilket var utrolig spændende og lærerigt.

Den Sociale Retshjælp besøger Grundfos i Bjerringbro

Den Sociale Retshjælps sekretariatetsmedarbejdere samt enkelte ledere var den 23. november inviteret på besøg hos Grundfos i Bjerringbro med henblik på at få en rundtur samt en introduktion til Grundfos og høre om især deres HR-arbejde i forhold til medarbejderpleje, medarbejderudvikling mv. Det var virkelig inspirerende, at høre om HR-arbejdets betydning i en stor og anerkendt virksomhed.

Rekruttering af frivillige Managere
Den Sociale Retshjælp rekrutterede i januar  frivillige studerende og fagfolk til at yde juridisk rådgivning og gældsrådgivning til vores klienter. 

Den Sociale Retshjælp kommenterer lovforslag om forenkling af bødesagsprocessen 

I februar fremsatte regeringen et lovforslag om at forenkle den procedure, man bruger, når borgerne får en bøde, men ikke betaler den. Den Sociale Retshjælp mente generelt, at det er i vores klienters interesser at forenkle bødesagsprocessen, som dette lovforslag har til formål. Dog havde vi enkelte kommentarer og forbedringsforslag. Forslaget blev enstemmigt vedtaget i maj, og Den Sociale Retshjælp fik med henvendelserne gjort politikerne opmærksomme på yderligere problemer, der var forbundet med dette område.

Donation fra Lassen Ricard
Advokatfirmaet Lassen Ricard donerede i april 60 USB-nøgler og skriveblokke til brug på kontoret i Aarhus.

Rekruttering af praktikanter
Den Sociale Retshjælp søgte i april praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi kunne præsentere en række spændende stillinger, hvor den studerende ville kunne få mulighed for, at få praktisk erfaring inden for sit studieområde, samtidig med at vedkommende ville kunne hjælpe andre.

Den Sociale Retshjælp bliver 3 år den 1. maj
Den Sociale Retshjælp fejrede sin tredje fødselsdag med de nærmeste samarbejdspartnere og medarbejdere, med en masse kage og godt humør.

Ansættelse af HR- og kommunikationspraktikant
Den Sociale Retshjælp ansatte for første gang en HR- og kommunikationspraktikant til kontoret i Aarhus til efterårssemestret, der skulle varetage en række sekretariatsfunktioner. Hans arbejdsopgaver ville bl.a. omfatte at sikre medarbejdertrivslen og arbejde professionelt med rekruttering.

Den Sociale Retshjælp starter nyt kontor på Nørrebro i København
Vi glædede os meget til at komme i gang med arbejdet i København og så frem til, at der kom liv i de nye lokaler. Det nye kontor i København var kun blevet til virkelighed i kraft af støtte fra BG Fonden, så til dem skulle der lyde en stor tak fra Den Sociale Retshjælp.

Donation fra Plesner
Den Sociale Retshjælp modtog i maj forskellige kontorartikler fra Plesner.

Donation fra Bikuben fonden/BG Fonden
Den Sociale Retshjælp modtog i juni 1.000.000 kr. til bl.a. driften af kontoret i København.

Donation fra Microsoft
Microsoft sponsorerede for $21.000 licenser til bl.a. Microsoft Office og styresystemer, der sikrede at alle vores computere havde de nødvendige programmer.

Donation fra Becker Data 
Becker Data sikrede data og stillede serverplads til rådighed for Den Sociale Retshjælp.

Donation fra Brother
Brother donerede en multiprinter til værdi af 7.500 kroner til Den Sociale Retshjælp i Aarhus.

Donation fra Region Midtjylland
Region Midtjylland donerede brugte computere med tilbehør til kontoret i Aarhus.

Donation fra Rigshospitalet i København
Rigshospitalet i København donerede kontormøbler til kontoret i København, der gjorde at vi havde mulighed for at udskifte samt færdig møblere hele kontoret.

Donation fra F-Secure
F-Secure donerede IT-sikkerhedssystemer til alle computere på kontoret i Aarhus og København for at sikre vores klienter den bedst mulige datasikkerhed.

PBS-tvang er ikke løsningen
Den Sociale Retshjælp kommenterede på et lovforslag, der indebar, at der i lejeloven ville blive åbnet op for at udlejere kan kræve, at husleje skal betales over PBS. Dette havde uhensigtsmæssige følgere for de borgere, der ikke havde adgang til at tilmelde sig hertil. Læs Den Sociale Retshjælps henvendelse til politikerne her

Donation fra Region Midtjylland
Region Midtjylland donerede brugte computere med tilbehør og printere til kontoret i Aarhus og København. 

Rekruttering af frivillige Managere

Den Sociale Retshjælp rekrutterede i august frivillige studerende og fagfolk til at yde juridisk rådgivning, gældsrådgivning og sagsbehandling til vores klienter.

Økonomi- og statskundskabsstuderende i praktik i Innovationsafdelingen

Innovationsafdelingen fik stadig mere travlt, og derfor blev der ansat hele tre praktikanter til forårssemestret 2011, herunder de første økonomi- og statskundskabsstuderende. 

Konference i Firenze om ”Consumer bankruptcy in EU”
Den Sociale Retshjælp sendte i oktober en medarbejder med til en tre dages konference i Firenze, Italien om ”Consumer bankruptcy in EU” for at udveksle oplysninger om blandt andet overgældsætning. 

Den Sociale Retshjælp forsøger at afhjælpe de mange udsættelser

Den Sociale Retshjælp har undersøgt forskellige kommuners procedure vedrørende udsættelsessager. Du kan læse baggrunden for undersøgelsen HER og resultaterne fra KBH,AarhusÅlborg og Odense. På baggrund af denne undersøgelse kontaktede Den Sociale Retshjælp Socialministeriet omkring vores projekt, der skulle effektivisere og kvalitetssikre kommunens behandling af udsættelsessager (boligregisteret). Du kan læse daværende socialminister Benedikte Kiærs svar HER og vores respons herpå HER.

 

Konference om ideer, kreativitet og viden i partnerskaber på Roskilde Universitet
Den Sociale Retshjælp deltog i december i en konference afholdt af Roskilde Universitet med fokus på,  hvordan man kan blive bedre til at udveksle ideer og viden i partnerskaber. 

Rekruttering af frivillige Managere
Den Sociale Retshjælp rekrutterede i januar  frivillige studerende og fagfolk til at yde juridisk rådgivning og gældsrådgivning til vores klienter. 

Donation fra Lassen Ricard
Advokatfirmaet Lassen Ricard donerede i april 60 USB-nøgler og skriveblokke til brug på kontoret i Aarhus.

Rekruttering af praktikanter
Den Sociale Retshjælp søgte i april praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi kunne præsentere en række spændende stillinger, hvor den studerende ville kunne få mulighed for, at få praktisk erfaring inden for sit studieområde, samtidig med at vedkommende ville kunne hjælpe andre.

Den Sociale Retshjælp bliver 3 år den 1. maj
Den Sociale Retshjælp fejrede sin tredje fødselsdag med de nærmeste samarbejdspartnere og medarbejdere, med en masse kage og godt humør.

Ansættelse af HR- og kommunikationspraktikant
Den Sociale Retshjælp ansatte for første gang en HR- og kommunikationspraktikant til kontoret i Aarhus til efterårssemestret, der skulle varetage en række sekretariatsfunktioner. Hans arbejdsopgaver ville bl.a. omfatte at sikre medarbejdertrivslen og arbejde professionelt med rekruttering.

Den Sociale Retshjælp starter nyt kontor på Nørrebro i København
Vi glædede os meget til at komme i gang med arbejdet i København og så frem til, at der kom liv i de nye lokaler. Det nye kontor i København var kun blevet til virkelighed i kraft af støtte fra BG Fonden, så til dem skulle der lyde en stor tak fra Den Sociale Retshjælp.

Donation fra Plesner
Den Sociale Retshjælp modtog i maj forskellige kontorartikler fra Plesner.

Donation fra Bikuben fonden/BG Fonden
Den Sociale Retshjælp modtog i juni 1.000.000 kr. til bl.a. driften af kontoret i København.

Donation fra Microsoft
Microsoft sponsorerede for $21.000 licenser til bl.a. Microsoft Office og styresystemer, der sikrede at alle vores computere havde de nødvendige programmer.

Donation fra Becker Data 
Becker Data sikrede data og stillede serverplads til rådighed for Den Sociale Retshjælp.

Donation fra Brother
Brother donerede en multiprinter til værdi af 7.500 kroner til Den Sociale Retshjælp i Aarhus.

Donation fra Region Midtjylland
Region Midtjylland donerede brugte computere med tilbehør til kontoret i Aarhus.

Donation fra Rigshospitalet i København
Rigshospitalet i København donerede kontormøbler til kontoret i København, der gjorde at vi havde mulighed for at udskifte samt færdig møblere hele kontoret.

Donation fra F-Secure
F-Secure donerede IT-sikkerhedssystemer til alle computere på kontoret i Aarhus og København for at sikre vores klienter den bedst mulige datasikkerhed.

Donation fra Region Midtjylland
Region Midtjylland donerede brugte computere med tilbehør og printere til kontoret i Aarhus og København. 

Rekruttering af frivillige Managere

Den Sociale Retshjælp rekrutterede i august frivillige studerende og fagfolk til at yde juridisk rådgivning, gældsrådgivning og sagsbehandling til vores klienter.

Økonomi- og statskundskabsstuderende i praktik i Innovationsafdelingen

Innovationsafdelingen fik stadig mere travlt, og derfor blev der ansat hele tre praktikanter til forårssemestret 2011, herunder de første økonomi- og statskundskabsstuderende. 

Konference i Firenze om ”Consumer bankruptcy in EU”
Den Sociale Retshjælp sendte i oktober en medarbejder med til en tre dages konference i Firenze, Italien om ”Consumer bankruptcy in EU” for at udveksle oplysninger om blandt andet overgældsætning. 

Den Sociale Retshjælp forsøger at afhjælpe de mange udsættelser

Den Sociale Retshjælp har undersøgt forskellige kommuners procedure vedrørende udsættelsessager. På baggrund af denne undersøgelse kontaktede Den Sociale Retshjælp Socialministeriet omkring vores projekt, der skulle effektivisere og kvalitetssikre kommunens behandling af udsættelsessager.

Konference om ideer, kreativitet og viden i partnerskaber på Roskilde Universitet
Den Sociale Retshjælp deltog i december i en konference afholdt af Roskilde Universitet med fokus på,  hvordan man kan blive bedre til at udveksle ideer og viden i partnerskaber. 

Tilskud fra Advokatsamfundet til dinretshjaelp.dk 
Den Sociale Retshjælp modtog i januar 50.000 kr. til opstarten af hjemmesiden dinretshjaelp.dk, der er en “hjælp-til-selvhjælps” hjemmeside med de hyppigste  juridiske og gældsrelateret spørgsmål som vi møder i vores rådgivningsarbejde.

Den Sociale Retshjælp modtager midler fra Gældspuljen til at yde gratis gældsrådgivning
Vi er meget taknemmelige for at være blevet tildelt midlerne fra Gældspuljen, der gav os mulighed for at tilbyde borgere landet rundt lettere gratis gældsrådgivning. Gæld er et stigende problem i det danske samfund, og med oprettelsen af et gældsrådgivningstilbud kan Den Sociale Retshjælp være med til at hjælpe danske borgere med at løse deres gældsproblematikker.

Rekruttering af frivillige Managere
Den Sociale Retshjælp rekrutterede i januar frivillige studerende og fagfolk til at yde juridisk rådgivning og gældsrådgivning til vores klienter.

Tilskud fra Aarhus Kommune
Den Sociale Retshjælp modtog 40.000 kr. i tilskud til frivilligt socialt arbejde efter §18 i Lov om Social Service fra Aarhus Kommune.

Tilskud fra Socialministeriet 
Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning fik tildelt midler fra satspuljen, herunder puljen for etablering af en frivillig gældsrådgiver. Tilskuddet blev givet for en fireårig periode og udgør i 2009 629.200 kr.

Den Sociale Retshjælp bliver 2 år den 1. maj
Den Sociale Retshjælp afholdte en lille fødselsdagsreception for sine medarbejdere og nærmeste samarbejdspartere for at fejre indgåelsen af flere nye samarbejdsaftaler, tildelte midler og de mange nye fantastiske medarbejdere, der var startet. 

Tilskud fra Velfærdsministeriet
Den Sociale Retshjælp fik i juni tildelt 250.000 kr. fra Velfærdsministeriet fra Tips- og Lottopuljen. 

Den Sociale Retshjælp indgår officielt samarbejde med Kriminalforsorgens pensioner
Efter at have besøgt flere af landet udslusningspensioner, igennem en længere periode, indgik Den Sociale Retshjælp og Kriminalforsorgen i juli et officielt samarbejde om at komme ud på landets pensioner for at tilbyde gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning. 

Rekruttering af frivillige Managere
Den Sociale Retshjælp rekrutterede i august frivillige studerende og fagfolk til at yde juridisk rådgivning og gældsrådgivning til vores klienter. 

Donation fra Poul Due Jensens Fond
Den Sociale Retshjælp modtog i oktober 81.375 kr. til betaling af huslejedepositummet i Aarhus i forbindelse med flytning til nyt kontor. 

Socialrådgiverstuderende i praktik i Aarhus
Der blev for første gang ansat to socialrådgiverstuderende i praktik, som ville starte hos afdelingen i Aarhus i forårssemestret 2010. Vi glædede os meget til at kunne tage imod dem og var sikre på, at de ville kunne bidrage med værdifulde perspektiver til særligt de socialretlige sager.

Den Sociale Retshjælp modtager midler fra Gældspuljen til at yde gratis gældsrådgivning
Vi er meget taknemmelige for at være blevet tildelt midlerne fra Gældspuljen, der gav os mulighed for at tilbyde borgere landet rundt lettere gratis gældsrådgivning. Gæld er et stigende problem i det danske samfund, og med oprettelsen af et gældsrådgivningstilbud kan Den Sociale Retshjælp være med til at hjælpe danske borgere med at løse deres gældsproblematikker.

Tilskud fra Aarhus Kommune
Den Sociale Retshjælp modtog 40.000 kr. i tilskud til frivilligt socialt arbejde efter §18 i Lov om Social Service fra Aarhus Kommune.

Tilskud fra Socialministeriet 
Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning fik tildelt midler fra satspuljen, herunder puljen for etablering af en frivillig gældsrådgiver. Tilskuddet blev givet for en fireårig periode og udgør i 2009 629.200 kr.

Den Sociale Retshjælp bliver 2 år den 1. maj
Den Sociale Retshjælp afholdte en lille fødselsdagsreception for sine medarbejdere og nærmeste samarbejdspartere for at fejre indgåelsen af flere nye samarbejdsaftaler, tildelte midler og de mange nye fantastiske medarbejdere, der var startet. 

Tilskud fra Velfærdsministeriet
Den Sociale Retshjælp fik i juni tildelt 250.000 kr. fra Velfærdsministeriet fra Tips- og Lottopuljen. 

Den Sociale Retshjælp indgår officielt samarbejde med Kriminalforsorgens pensioner
Efter at have besøgt flere af landet udslusningspensioner, igennem en længere periode, indgik Den Sociale Retshjælp og Kriminalforsorgen i juli et officielt samarbejde om at komme ud på landets pensioner for at tilbyde gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning. 

Rekruttering af frivillige Managere
Den Sociale Retshjælp rekrutterede i august frivillige studerende og fagfolk til at yde juridisk rådgivning og gældsrådgivning til vores klienter. 

Donation fra Poul Due Jensens Fond
Den Sociale Retshjælp modtog i oktober 81.375 kr. til betaling af huslejedepositummet i Aarhus i forbindelse med flytning til nyt kontor. 

Socialrådgiverstuderende i praktik i Aarhus
Der blev for første gang ansat to socialrådgiverstuderende i praktik, som ville starte hos afdelingen i Aarhus i forårssemestret 2010. Vi glædede os meget til at kunne tage imod dem og var sikre på, at de ville kunne bidrage med værdifulde perspektiver til særligt de socialretlige sager.

Samarbejde med Fonden projekt UDENFOR
Den Sociale Retshjælp indgik i januar samarbejde med Fonden projekt UDENFOR som er et projekt hvor målgruppen bl.a. er hjemløse og misbrugere med henblik på at sætte fokus på behovet for gældsrådgivning og juridisk rådgivning til målgruppen.

Samarbejde med SAND
Den Sociale Retshjælp indgik i januar samarbejde med SAND. Dette med fokus på at hjemløse kan modtage juridisk rådgivning og gældsrådgivning. Desuden besøger Den Sociale Retshjælp flere boformer og væresteder i Danmark.

Støtte fra Experian (RKI)
Den Sociale Retshjælp fik i januar støtte fra Experian til at hjælpe gældsatte borgere i form af brugte computere, kontormøbler, kontorartikler m.v.

Donation fra Augustinus Fonden
Den Sociale Retshjælp modtog i februar 20.000 kr. fra Augustinus Fonden til opretholdelsen af vores fysiske kontor.

Rekruttering af frivillige Juridiske Managere
Den Sociale Retshjælp rekrutterede i januar frivillige jurastuderende til at yde juridisk rådgivning og sagsbehandling herunder også deltage i rejseholdsbesøg til blandt andet landets pensioner samt et par boformer og væresteder i og omkring Aarhus og København.

Første praktikant i ny åbnet Innovationsafdeling
Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde fik sin egen afdeling, hvor den første medarbejder blev en praktikant fra sociologistudiet. Innovationsafdelingens primære opgave var at sikre fokus på målgruppens problemstillinger og forbedre dens overordnede forhold.

Medarbejderudvikling
Antallet af medarbejdere steg hastigt, da der var stor efterspørgsel efter vores tilbud om hjælp. I marts var vi oppe på at være i alt 64 frivillige, herunder både jurastuderende og færdiguddannede jurister/advokater samt to gældsrådgivere, der alle bidrager til arbejdet med at hjælpe vores klienter.

Donation fra Susi og Peter Robinsohns Fond
Den Sociale Retshjælp modtog i april 10.000 kr. fra Susi og Peter Robinsohns Fond til opretholdelsen af vores fysiske kontor.

Den Sociale Retshjælp bliver 1 år den 1. maj
Den Sociale Retshjælp afholdt sin første fødselsdagsfest med besøg af de tætteste samarbejdspartere og medarbejdere for i fællesskab at fejre at vi allerede inden for det første år er fået fra at være en lokal til en national retshjælp og gældsrådgivning der yder henholdsvis telefonisk, skriftlig og personlig henvendelse på kontoret i Aarhus eller via vores rejseholdsbesøg.

Donation fra Poul Due Jensen’s Fond
Den Sociale Retshjælp modtog i maj 50.000 kr. fra Poul Due Jensen’s Fond.

Tilskud fra Bikuben Fonden
Den Sociale Retshjælps modtog i maj 100.000 kr. fra Bikuben Fonden/BG Fonden.

Tilskud fra Velfærdsministeriet
Den Sociale Retshjælp fik i maj tildelt 250.000 kr. fra Velfærdsministeriet fra Tips- og Lottopuljen.

Tilskud fra Aarhus Kommune
Den Sociale Retshjælp modtog i juni 40.000 kr. i tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service fra Aarhus Kommune.

Rekruttering af frivillige Managere
Den Sociale Retshjælp rekrutterede i august frivillige studerende og fagfolk til at yde juridisk rådgivning og sagsbehandling.

Første antropolog i praktik i Innovation

Innovationsafdelingens arbejde havde været en stor succes indtil videre, og derfor blev der igen ansat en studerende i praktik til forårssemestret 2009, denne gang en antropologistuderende.

Tilskud fra Sikringsstyrelsen
Den Sociale Retshjælp modtog i december tilskud på 44.000 kr. fra uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde.

Samarbejde med Fonden projekt UDENFOR
Den Sociale Retshjælp indgik i januar samarbejde med Fonden projekt UDENFOR som er et projekt hvor målgruppen bl.a. er hjemløse og misbrugere med henblik på at sætte fokus på behovet for gældsrådgivning og juridisk rådgivning til målgruppen.

Samarbejde med SAND
Den Sociale Retshjælp indgik i januar samarbejde med SAND. Dette med fokus på at hjemløse kan modtage juridisk rådgivning og gældsrådgivning. Desuden besøger Den Sociale Retshjælp flere boformer og væresteder i Danmark.

Støtte fra Experian (RKI)
Den Sociale Retshjælp fik i januar støtte fra Experian til at hjælpe gældsatte borgere i form af brugte computere, kontormøbler, kontorartikler m.v.

Donation fra Augustinus Fonden
Den Sociale Retshjælp modtog i februar 20.000 kr. fra Augustinus Fonden til opretholdelsen af vores fysiske kontor.

Første praktikant i ny åbnet Innovationsafdeling
Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde fik sin egen afdeling, hvor den første medarbejder blev en praktikant fra sociologistudiet. Innovationsafdelingens primære opgave var at sikre fokus på målgruppens problemstillinger og forbedre dens overordnede forhold.

Medarbejderudvikling
Antallet af medarbejdere steg hastigt, da der var stor efterspørgsel efter vores tilbud om hjælp. I marts var vi oppe på at være i alt 64 frivillige, herunder både jurastuderende og færdiguddannede jurister/advokater samt to gældsrådgivere, der alle bidrager til arbejdet med at hjælpe vores klienter.

Donation fra Susi og Peter Robinsohns Fond
Den Sociale Retshjælp modtog i april 10.000 kr. fra Susi og Peter Robinsohns Fond til opretholdelsen af vores fysiske kontor.

Den Sociale Retshjælp bliver 1 år den 1. maj
Den Sociale Retshjælp afholdt sin første fødselsdagsfest med besøg af de tætteste samarbejdspartere og medarbejdere for i fællesskab at fejre at vi allerede inden for det første år er fået fra at være en lokal til en national retshjælp og gældsrådgivning der yder henholdsvis telefonisk, skriftlig og personlig henvendelse på kontoret i Aarhus eller via vores rejseholdsbesøg.

Donation fra Poul Due Jensen’s Fond
Den Sociale Retshjælp modtog i maj 50.000 kr. fra Poul Due Jensen’s Fond.

Tilskud fra Bikuben Fonden
Den Sociale Retshjælps modtog i maj 100.000 kr. fra Bikuben Fonden/BG Fonden.

Tilskud fra Velfærdsministeriet
Den Sociale Retshjælp fik i maj tildelt 250.000 kr. fra Velfærdsministeriet fra Tips- og Lottopuljen.

Tilskud fra Aarhus Kommune
Den Sociale Retshjælp modtog i juni 40.000 kr. i tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service fra Aarhus Kommune.

Første antropolog i praktik i Innovationsafdelingen

Innovationsafdelingens arbejde havde været en stor succes indtil videre, og derfor blev der igen ansat en studerende i praktik til forårssemestret 2009, denne gang en antropologistuderende.

Tilskud fra Sikringsstyrelsen
Den Sociale Retshjælp modtog i december tilskud på 44.000 kr. fra uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde.

Den Sociale Retshjælp modtager midler fra ”Shoppit” til at starte op i Aarhus
Den Sociale Retshjælp modtog i 2007 midler fra ”Shoppit”, der gav os mulighed for at starte et retshjælpstilbud op i Aarhus. Vi er utrolig taknemmelige for midlerne, der har givet os muligheden for at hjælpe borgere i Aarhus og omegn med at løse alsidige juridiske problemstillinger. Dette åbnede ligeledes muligheden for, at alvor at komme i gang med arbejdet.

Den Sociale Retshjælp åbner dørene for første gang den 1. maj 2007
Den Sociale Retshjælp kunne endelige, efter tre måneders forberedelser, åbne dørene for gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning i Værkmestergade med de første 8 frivillige, hvor vi havde fået stillet vores første kontorpladser til rådighed.

Rekruttering af de første frivillige Juridiske Managere
Den Sociale Retshjælp rekrutterede sine første frivillige Juridiske Managere via Aarhus Universitet. De første samtaler blev afholdt i august og september 2007, og i første omgang blev der ansat 12 frivillige. I oktober kom der yderligere 9 frivillige til, og vi måtte derfor finde nye, egnede lokaler.

Medarbejderudvikling
I oktober var vi oppe på at være i alt 35 frivillige, herunder både jurastuderende og færdiguddannede jurister/advokater samt to gældsrådgivere, der alle bidrager til arbejdet med at hjælpe vores klienter.

Den Sociale Retshjælp flytter ind i Frederiksgade
Den Sociale Retshjælp flyttede ind i sine nye lokaler i Frederiksgade, der fremover skulle være basen for vores rådgivningsarbejde. Vi glædede os meget til at sætte vores præg på lokalerne og til forhåbentlig at se mange klienter og samarbejdspartnere på stedet.

Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med Fogedretten i Aarhus
Den Sociale Retshjælps Gældsafdeling indgik et formaliseret samarbejde med Fogedretten i Aarhus om screeninger for fogedretsmøder i forhold til vores klienter, for derved at kunne tilbyde en helhedsorienteret rådgivning.

Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med politiets bødekontor i Aarhus
Den Sociale Retshjælps Gældsafdeling indgik et formaliseret samarbejde med politiets bødekontor i Aarhus for at lette sagsbehandlingen i forbindelse med bødevedtagelser.

Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med SKAT

Den Sociale Retshjælps Gældsafdeling indgik et formaliseret samarbejde med SKAT om screeninger for vores klienters gæld til SKAT, for derved at kunne tilbyde en helhedsorienteret rådgivning.

Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med Experian RKI
Den Sociale Retshjælps Gældsafdeling indgik et formaliseret samarbejde med Experian RKI om screeninger for kreditorkrav på vegne af vores klienter, for derved at kunne tilbyde en helhedsorienteret rådgivning.

Den Sociale Retshjælp går fra at være en lokal til en national retshjælp
Den Sociale Retshjælp overgik til en national retshjælp i den forstand, at vi ikke længere have noget krav om personligt fremmøde og derfor hjælper klienter fra hele landet. Dette kan lade sig gøre, fordi vi ud over personlig rådgivning også tilbyder rådgivning over telefon og mail. På denne måde har vi mulighed for at hjælpe endnu flere klienter, hvilket glæder os meget.

Den Sociale Retshjælp åbner dørene for første gang den 1. maj 2007
Den Sociale Retshjælp kunne endelige, efter tre måneders forberedelser, åbne dørene for gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning i Værkmestergade med de første 8 frivillige, hvor vi havde fået stillet vores første kontorpladser til rådighed.

Rekruttering af de første frivillige Juridiske Managere
Den Sociale Retshjælp rekrutterede sine første frivillige Juridiske Managere via Aarhus Universitet. De første samtaler blev afholdt i august og september 2007, og i første omgang blev der ansat 12 frivillige. I oktober kom der yderligere 9 frivillige til, og vi måtte derfor finde nye, egnede lokaler.

Medarbejderudvikling
I oktober var vi oppe på at være i alt 35 frivillige, herunder både jurastuderende og færdiguddannede jurister/advokater samt to gældsrådgivere, der alle bidrager til arbejdet med at hjælpe vores klienter.

Den Sociale Retshjælp flytter ind i Frederiksgade
Den Sociale Retshjælp flyttede ind i sine nye lokaler i Frederiksgade, der fremover skulle være basen for vores rådgivningsarbejde. Vi glædede os meget til at sætte vores præg på lokalerne og til forhåbentlig at se mange klienter og samarbejdspartnere på stedet.
Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med Fogedretten i Aarhus
Den Sociale Retshjælps Gældsafdeling indgik et formaliseret samarbejde med Fogedretten i Aarhus om screeninger for fogedretsmøder i forhold til vores klienter, for derved at kunne tilbyde en helhedsorienteret rådgivning.

Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med politiets bødekontor i Aarhus
Den Sociale Retshjælps Gældsafdeling indgik et formaliseret samarbejde med politiets bødekontor i Aarhus for at lette sagsbehandlingen i forbindelse med bødevedtagelser.

Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med SKAT

Den Sociale Retshjælps Gældsafdeling indgik et formaliseret samarbejde med SKAT om screeninger for vores klienters gæld til SKAT, for derved at kunne tilbyde en helhedsorienteret rådgivning.

Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med Experian RKI
Den Sociale Retshjælps Gældsafdeling indgik et formaliseret samarbejde med Experian RKI om screeninger for kreditorkrav på vegne af vores klienter, for derved at kunne tilbyde en helhedsorienteret rådgivning.

Den Sociale Retshjælp går fra at være en lokal til en national retshjælp
Den Sociale Retshjælp overgik til en national retshjælp i den forstand, at vi ikke længere have noget krav om personligt fremmøde og derfor hjælper klienter fra hele landet. Dette kan lade sig gøre, fordi vi ud over personlig rådgivning også tilbyder rådgivning over telefon og mail. På denne måde har vi mulighed for at hjælpe endnu flere klienter, hvilket glæder os meget.