Høringssvar til Sparekatalog for Sociale Forhold og Beskæftigelse ved Aarhus Kommune

Vi er af Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) blevet inviteret til at skrive et høringssvar til deres Omstrukturerings og Udviklingsplanen for 2023 og frem.

Vi har fundet 3 nedslagspunkter, som vi har valgt at kommentere på:

  1. Besparelserne på kommunens væresteder og dagsaktiviteter. Kommunen antager, at hjemløsheden i kommunen fortsat vil falde i de kommende år. Antagelsen bygger VIVEs hjemløserapport, der har vist at hjemløsheden i Kommunen er faldet siden 2019. Vi mener dog at dette er en farlig antagelse, særligt grundet den nuværende økonomiske situation, som Danmark befinder sig i.
  2. Omlæggelsen af det kriminalitetsforebyggende arbejde.
    Aarhus kommune har nogle udmærkede tiltag til at forebygge kriminalitet blandt unge. Den største udfordring her er dog, mistilliden fra de unge til systemet. Denne mistillid bliver ikke hjulpet af, at man fjerne ressourcer fra området.
  3. Kortere ressourceforløb.
    Kommunen lægger op til at ville forkorte ressourceforlæb, så de har en maksimal længde på 2 år. Som udgangspunkt er vi positive overfor dette forslag. Vi holder dog fast i, at man ikke må glemme borgerens situation og sikrer sig, at løsningen er helhedsorienteret og kommer borgeren til gode.

Du kan læse hele vores høringssvar til MSB Aarhus Her.