Gennemsnitlig gæld – Indblik i socialt udsattes gæld i 2021

Løper, S. & Jensen, J. (2023) • Klientrapport 2021 • Udgiver: Den Sociale Retshjælps Fond • Aarhus d. 6. jan. 2023 •

Gennemsnitlig gæld i 2021

I 2021 fik 507 socialt udsatte klienter udarbejdet et gældsoverblik hos vores gældsrådgivning. De havde til sammen en gæld på 334 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitlig gæld i 2021 på 660.000 kr. pr. klient. Dette er en voldsom stigning ift. 2020, hvor klienterne ”kun” havde en gennemsnitlig gæld på 506.000 kr.

Den Sociale Retshjælps Fond udgiver i dag en ny klientrapport for 2021. Rapporten hedder ’Gennemsnitlig gæld – Indblik i socialt udsattes gæld i 2021’.  I rapporten kortlægger vi gælden for de udsatte borgere, som vi har hjulpet med gældsrådgivning i 2021. Vi sammenligner også gældssammensætningen og udviklingen over tid fra de tidligere rapporter.

Året der gik

Vi hjalp i 2021 i alt 1.687 klienter med deres spørgsmål om gæld, gældssanering og -eftergivelse. Af dem fik 507 klienter udfærdiget et gældsoverblik og et budget af vores gældsrådgivere. Rapporten indeholder en gennemgang og analyse af, hvem disse klienter, der gældsrådgivning hos os, er. Her bliver læseren præsenteret diverse demografiske informationer som alder, køn og bopæl. Derudover bliver der også beskrevet, hvordan gælden fordeler sig mellem offentlige og private kreditorer.

 

Rapporten viser…

At de 507 klienter havde en samlet gæld på 334 mio. kr. hvilket giver en gennemsnitlig gæld i 2021 på 660.000 kr. pr. klient. Derudover viser rapporten også, at en stadig større andel af vores klienters gæld ligger i forbrugslån. Dvs. i lån hos kviklånsudbydere og virksomheder med banklicens, der begge er kendetegnede ved deres høje renter. Dette er en bekymrende udvikling, som vi vil følge nøje i de kommende år.

Afslutningsvist kommer vi med konkrete tre løsningsforslag som, vi mener, kan være med til at løse overgældssætningsproblemet. Et problem, som vi ser blandt vores klienter, og som sandsynligvis spejler sig hos andre gældsrådgivende organisationer. Disse løsninger er: 1) Et større fokus på privatøkonomi i folkeskolen. 2) En bedre mulighed for borgerne til at skabe et overblik over deres gæld. Og 3) en udvidelse af tilbuddet om gratis gældsrådgivning til borgerne.

Spørgsmål til rapporten kan sendes til Politik.adm@socialeretshjaelp.dk

Hent rapporten Gennemsnitlig gæld – Indblik i socialt udsattes gæld i 2021 (2.846 KB)