OM OS

Siden 2007 har vi dagligt rådgivet socialt udsatte borgere i juridiske, sociale og privatøkonomiske problemstillinger. Det har givet os et unikt og indgående kendskab til de udfordringer, som de møder i dagligdagen. Vi er en af landets største retshjælps- og gældsrådgivningsorganisationer og har kontorer i Aarhus, København og Horsens. Hvert år hjælper vi mellem 5.000 og 7.000 borgere med deres gælds- og/eller juridiske problemstillinger. På denne side kan du læse mere om os som organisation, vores værdier, arbejde og medarbejdere.

Læs mere om vores arbejde

Værdier i Rådgivningen

En vigtig ting at vide om os er, at vores rådgivningstilbud bygger på 5 grundlæggende værdier:

Rådgivningen, som vi tilbyder, er være helhedsorienteret, dvs. at borgere så vidt muligt vil få identificeret alle deres forskellige problemstillinger – hvad end de er af juridisk, social eller økonomisk karakter – derefter hjælper vi med at løse dem. Hvis ikke vi tænker helhedsorienteret i vores rådgivning, er det vores erfaring, at borgerne desværre ofte kommer tilbage med de samme eller lignende problemer.

Vores rådgivere møder borgerne i øjenhøjde og er imødekommende. Dette er særligt vigtigt, da de borgere vi hjælper som udgangspunkt er socialt udsatte og har brug for hjælp. De har brug for en rådgiver, som kan sætte sig ind i deres situation indgyder tillid og er tryghedsskabende.

Vores rådgivere er derudover fordomsfri. Mange af borgerne, som vi hjælper har en fortid. Det er vigtigt, at de bliver mødt med fordomsfrihed af rådgiverne, da vi ellers risikerer, at det ødelægger tilliden og det samarbejde, som der skal til, for at vi kan hjælpe borgerne med deres problemer. 

Slutteligt skal rådgivningen være gennemsigtig fra start til slut. På den måde ved både borgeren og rådgiveren, hvad de kan forvente sig af rådgivningsforløbet. Dette skaber både tryghed ved rådgivning og øger kvaliteten af rådgivningen.

Frivillighed

Vi er en organisation, der er bygget op om konceptet ‘Frivillighed’. Dette betyder, at langt størstedelen af vores medarbejdere – både i og udenfor rådgivningen – er frivillige eller praktikanter. Faktisk leverede vores frivillige og praktikanter i 2021 ca. 20 årsværk imod vores lønnede medarbejderes ca. 10 årsværk.

Det er vores erfaring, at frivillighed giver rigtig meget både til organisationen, men i særdeleshed også til de borgere, som vi hjælper. Vores borgere kommer ofte med tidligere erfaringer, som medfører, at vi i starten bruger store ressourcer på at skulle bevise, at vi ikke er myndighedsudøvere. Derfor har det en stor værdi for borgerne, at organisationens kerneopgaver primært udføres af studerende og praktikanter, som gør det frivilligt og ikke fordi de er blevet det pålagt. Det frivillige arbejde gør det tydeligt, at vi ikke repræsenterer en offentlig myndighed.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig i en organisation, hvor vi gør noget godt for Danmarks socialt udsatte borgere, så må du meget gerne besøge vores ‘Jobportal’.

Samarbejder

Foruden frivillighed så er en af de vigtigste forudsætninger for, at vi kan udføre vores rådgivning, samarbejde. Vi samarbejder derfor med en række forskellige aktører. Vi samarbejder bl.a. med andre retshjælpsorganisationer i ‘Retssikkerhedsnetværket’, samt med flere gældsrådgivningsorganisationer i Den Nationale Vidensfunktion. Vores absolut største samarbejdspartner er Kriminalforsorgen, som vi samarbejder med ifm. vores Fængselsrejsehold. Fængselsrejseholdet besøger størstedelen af Kriminalforsorgens institutioner for at yde gratis gældsrådgivning til de indsatte, som snart skal løslades. Dermed yder vi en vigtig indsats i resocialiseringen af borgerne, så de igen kan komme tilbage til samfundet efter løsladelsen.