JOBPORTAL

Som NGO er vi afhængige af frivillige hænder for at kunne hjælpe de udsatte borgere, der søger rådgivning hos os. Efterspørgslen på vores rådgivningstilbud er stor, og vi rekrutterer derfor løbende nye kollegaer i stort set alle afdelinger. Her på vores jobportal kan du finde og læse mere om alle stillingerne.

Du kan blive praktikant eller frivillig hos os med mange forskellige uddannelsesbaggrunde. Det kan f.eks. være inden for økonomi, jura, humaniora og socialrådgivning. Uanset den uddannelsesmæssige baggrund kan du få meget ud af at være praktikant eller frivillig hos os – Særligt praktisk erfaring inden for netop dit fagområde. Det skyldes, at du ikke bare er praktikant, men er en medarbejder, hvis arbejde er vigtigt for organisationen og vores klienter.
Som følge af den praktiske erfaring er der rig mulighed for at blive klogere på, hvad du kan med din uddannelsesmæssige baggrund. Du bliver en del af et nysgerrigt og uformelt miljø, hvor du kan få faglig sparring med ledere, praktikanter og frivillige. Det er vigtigt, at du kan bruge din faglighed, imens du gør en forskel for socialt udsatte borgere. Derudover er trivsel og et stærkt socialt miljø også vigtigt for vores medarbejdere. Derfor er der flere sociale arrangementer i løbet af et semester for at understøtte det gode sociale fællesskab blandt organisationens medarbejdere. Du kan se glimt fra hverdagen på vores kontorer på vores Instagram-profil.

Du kan læse meget mere om vores stillinger og finde vores aktuelle stillingsopslag i ‘jobkasserne’ nedenunder.

Frivillig- og praktikantstillinger

Gældsrådgiver

Har du kompetencer eller interesse for økonomiske problemstillinger? Og kunne du tænke dig at rådgive udsatte borgere omkring deres privatøkonomiske problemstillinger?

Socialfaglig rådgiver

Interesserer du dig for at være brobygger mellem den individuelle borger og myndigheder? Denne stilling er typisk for dig, der er socialrådgiver-studerende eller enten er startet eller vil starte på jurastudiet.

HR- og kommunikationsmedarbejder

Hos Den Sociale Retshjælps Fond har vi brug for profiler, der er interessede i HR og kommunikation til at varetage rekruttering, medarbejderpleje og SoMe-opgaver.

Juridisk rådgiver

Kunne du tænke dig at omsætte din juridiske teori i praksis? Så kan du være med til at rådgive samfundets udsatte borgere i juridiske problemstillinger og hjælpe dem med deres rettigheder.

Politisk medarbejder

Interesserer du dig for politisk interessevaretagelse, statistik og udarbejdelse af eksterne nyheder? Så kan du være med til at skabe opmærksomhed om vores målgruppes behov.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til stillingerne eller vores jobportal, så kontakt vores sekretariat på:

E-mail: hr@socialeretshjaelp.dk
Tlf. 70 22 93 30