Velkommen til Den Sociale Retshjælps Fond

Vi yder på trin 1 gratis juridisk rådgivning til alle borgere i hele landet uafhængig af indkomst. På trin 2 og 3 yder vi rådgivning til borgere under indtægtsgrænsen for fri proces. Indtægtsgrænsen for fri proces er i 2023 på 358.000 kr. om året før skat for enlige (ca. 29.830 kr. pr. måned) og 455.000 kr. for par (37.920 kr. pr. måned – tilsammen) – hertil tilføjes 62.000 kr. for hvert hjemmeboende barn (ca. 5.160 kr. pr. måned).

Hvad vi kan hjælpe med

Vi kan hjælpe med mange forskellige juridiske problematikker inden for diverse områder, herunder socialretlige problematikker, som fx enkelt og løbende ydelser, børnetilskud, børnebidrag og friplads samt betingelserne herfor. Vedrørende boligretlige problematikker som fx ind- og fraflytning, udsættelse, tvangsauktion, flytteafregninger såvel som klager til udlejer og rådgivning om muligheden for at tage en sag til Huslejenævnet eller Boligretten. Familieliv som fx ægteskab, samliv, separation, skilsmisse, forældremyndighed, samvær, anbringelse og børnebidrag. Overordnede spørgsmål om testamenter og arv samt forbrugerret fx de rettigheder og handlemuligheder, købeloven giver en forbruger, og de pligter købeloven pålægger sælger. Desuden vejledning om muligheden for at indbringe sager for Forbrugeranklagenævnet og Forbrugerombudsmanden. Udlændingeret som fx dansk statsborgerskab og familiesammenføring, samt klager over myndighedsafgørelser. Vi hjælper også meget gerne med sager, der ligger udenfor disse juridiske områder, så kontakt os endelig, hvis du er i tvivl om vi kan hjælpe med din sag. Klik her for mere info.

Ensartet, gennemsigtig og kvalificeret rådgivning​

Den Sociale Retshjælps Fond har siden 2008 været underlagt interne retningslinjer for den rådgivning vi yder – værende telefonisk, skriftlig, personlig, online eller opsøgende. Disse bidrager til at sikre en kvalificeret og ensartet rådgivningsindsat, sætter standarden for den juridisk rådgivning og de præciserer de parametre, som vi gerne vil måles på. Siden 2011 har alle vore medarbejdere været underlagt etiske regler, som tjener samme funktion som de tidligere retningslinjer. Formålet med de etiske regler og god rådgivningsskik i et bredere perspektiv er at sikre vores såvel som borgerens personlige integritet. Læs mere om de etiske regler her.

Brug for hjælp?

Vi tilbyder rådgivning via telefon, brev, mail eller fysisk fremmøde. I de konkrete sager vil vi dog, afhængigt af sagens omfang, karakter og geografisk forhold, vurdere om personligt fremmøde er nødvendigt eller om rådgivningen kan ydes via fjernkommunikation. Falder din sag uden for vores kompetenceområder, hjælper vi naturligvis med at henvise til det rette sted. Det vigtigste for os er at du får den kompetente rådgivning, som du har brug for.

 

Hvis vi ikke kan hjælpe

Der er en række sager, som du normalt ikke kan få hjælp til hos Den Sociale Retshjælps Fond. Vi udfærdiger eksempelvis ikke dokumenter til køb og salg af fast ejendom eller testamenter, samlivskontrakter, ægtepagter, gældsbreve og som retshjælpsorganisation fører vi ej heller retssager i Byretten.  Hertil kommer at der også kan være begrænsninger i forhold til omfanget vi kan hjælpe med, idet at vi som retshjælpsorganisation er underlagt bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter. Står du med en problemstilling, der kan munde ud i en retssag, kan vi eventuelt hjælpe dig med at få afklaret spørgsmål herom og i sidste ende få sat dig i kontakt med en advokat, som kan hjælpe dig. Såfremt du har brug for en advokat, kan vi henvise til www.advokatsamfundet.dk, hvor man kan søge efter advokater. Omkostningerne ved at føre retssager, må du påregne selv at skulle dække, medmindre du har en retshjælpsforsikring eller er berettiget til fri proces. De nærmere regler herfor, kan vi guide dig igennem, så tøv ikke med at kontakte os hvis du har spørgsmål.

DINRETSHJAELP.DK

Uanset om vi kan være dig behjælpelig eller ej, kan du på dinretshjaelp.dk altid finde hjælp-til-selvhjælp indenfor de typiske juridiske problemstillinger vi møder i vores retshjælpsarbejde, som måske kan hjælpe dig videre. Yderligere kan du finde retshjælpsorganisationer, advokatvagter, nyttige links mm. Det vigtigste for os er, at du finder den hjælp du har brug for, og så vidt muligt får svar på dine spørgsmål.

 

Den Sociale Retshjælps Fond præsenterer nyhedsbrev for sommeren 2022

Læs med, når DSRF tager dig med ind bag murene på vores organisation og fortæller om en verden, som ikke mange kender til, hvor frivillige løfter store opgaver og løser store sociale problemer. I denne udgave sætter vi fokus på frivillighed, gældsrådgivning, samarbejder i kriminalforsorgen samt nyeste lovgivning på området. Tryk på billedet, for at læse med, hvis du vil være klogere på DSRFs arbejde, og hvordan du selv kan blive en del af indsatsen.

Bliv frivillig eller praktikant

Vi kan altid bruge flere hænder. Det gør ingen forskel, om du er studerende, i arbejde, jobsøgende eller pensioneret. Bare du ønsker at gøre en forskel enten som rådgiver eller i de bagvedliggende opgaver og projekter. Hvis du skal i praktik som en del af din uddannelse, er Den Sociale Retshjælps Fond et oplagt sted at få god, praksisnær erfaring og et meget værdifuldt praktikophold på CV’et.