HVEM ER VI?

Vores medarbejdere

Vi er en nonprofit organisation, som ikke tjener penge på vores rådgivningstilbud. I stedet bliver vi støttet af både offentlige og private fonde og puljer. Derfor er vi og vores klienter dybt afhængige af frivillige hænder, hvorfor cirka 85% af vores medarbejderstab består af frivillige og praktikanter, som arbejder ulønnet hos os. Vores frivillige og praktikanter er kernen af vores organisation, da der ikke ville være en organisation uden dem. 

Det er vores erfaring, at frivillighed giver rigtig meget til organisationen, da frivillige og praktikanter bidrager med ny viden og tidligere erfaring. Dette gavner rådgivningen til de mennesker, som vi hjælper.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig i en organisation, hvor du hjælper mennesker i kritiske situationer og får et stort ansvar, så kan du læse mere her.

Bestyrelse

Det øverste led i vores organisation består af vores bestyrelse. De skal sikre udvikling, stabilitet og en overordnet retning for organisationen. Bestyrelsens opgave er i samarbejde med vores direktør og daglig leder at styrke vores daglige rådgivningsindsatser såvel som det politiske og administrative arbejde. Vores bestyrelse består af forskellige profiler, som gennem deres uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund har kompetencer, viden og indsigt, som gør dem til en vigtig del af os. Vores bestyrelse er frivillig, og hverken medlemmer eller formand modtager derfor vederlag for deres arbejde i vores bestyrelse. 

DSRF's ansatte

Udover frivillige og praktikanter består vores medarbejderstab af en række faste, lønnede medarbejdere. Disse udgør sammen med direktøren den daglige ledelse på alle vores kontorer, og er med til at sikre kontinuitet og faglig sparring i organisationen. Den øvrige ledelse har ansvaret for vores frivillige og praktikanter. De går hver dag på arbejde for at sikre, at personer, der henvender sig til os, møder frivillige og praktikanter, som er klædt på til at kunne yde en kvalitetsrig rådgivning og vejledning. Vores øvrige ledelse har en bred faglighed og indgår hver dag i et tværfagligt samarbejde. Formålet med dette er, at vi som organisation kan yde en helhedsorienteret rådgivning, der kan besvare så mange spørgsmål som muligt fra folk, der søger hjælp hos os.