You are currently viewing Fængselsrejseholdet

Fængselsrejseholdet

Fængselsrejseholdet er et projekt startet og kørt i samarbejde mellem Den Sociale Gældsrådgivning og Den Sociale Retshjælps Fond. Fængselsrejseholdet tilbyder gratis og helhedsorienteret juridisk og gældsrådgivning til tidligere, nuværende og kommende indsatte. Fængselsrejseholdet tager på opsøgende besøg i landets arrester, fængsler, pensioner og KiF-afdelinger og møder derved borgerne på deres præmisser. Fængselsrejseholdet yder rådgivning til en målgruppe, som de færreste rådgivningsorganisationer har adgang til. Målgruppen kan ikke altid selv fysisk eller elektronisk opsøge rådgivningsorganisationer, og projektet sikrer altså, at klienterne får en rådgivning, som de ellers ikke ville have mulighed for at få, da hverken Kriminalforsorgen, kommunerne eller andre myndigheder leverer denne ydelse.

Der er mange tidligere, nuværende og kommende kriminelle, der slås med gældsproblemer, som kan stamme fra en kriminel tilværelse og sagsomkostninger eller en kaotisk livsførelse, hvor man blot købte det, man syntes, man have brug for uden videre tanke for de konsekvenser et sådant forbrug kunne have. Vi er af den overbevisning, at de juridiske og økonomiske problematikker ofte er med til at fastholde målgruppen i deres negative situation. Mange henvender sig f.eks. til Fængselsrejseholdet, fordi de ønsker et overblik over deres gæld, samt vejledning til hvordan den kan afbetales. Vi mener, at det er denne rådgivning, der er effektiv i forbindelse med at afholde gruppen fra videre kriminalitet – ved at give dem et billede af, hvordan de kan komme ud til et økonomisk ansvarligt liv, samtidig med at de kan få løst eventuelle juridiske problemer.

Fængselsrejseholdet har dermed til formål at klargøre de indsatte på livet uden for murerne, og give dem de nødvendige redskaber til at kunne håndtere deres liv. Dette gøres ved at skabe et overblik og en afklaring af den pågældendes økonomiske – og juridiske – situation.

Fængselsrejseholdet er en gennemgående indsats, der kan følge individet gennem overgangene mellem forskellige offentlige myndigheder i forbindelse med løsladelsen, og bidrager således også til Projekt God Løsladelse. Fængselsrejseholdets rådgivning stopper nemlig ikke nødvendigvis efter løsladelse, men fortsættes så længe vi og den løsladte skønner, at der er behov herfor. Fængselsrejseholdet kan f.eks. hjælpe med at holde overblik over økonomien med budgetlægning og udregning af betalingsevne, når klienten forhåbentlig opnår fast indkomst efter løsladelsen.