Løbende ydelser > Fleksjob – FAQ

Månedlige ydelser til syge eller folk der arbejder på særlige vilkår