UDGIVELSER

På denne side kan du finde alle vores udgivelser bl.a. rapporter, faktaark mm. Hvis du har spørgsmål til eller om udgivelserne, så kan de sendes til Politik og Administrationsafdelingen på e-mail: politik.adm@socialeretshjaelp.dk.

Om Udgivelserne

Vores Politik og Administrationsafdeling udgiver løbende en række forskellige rapporter. Dette kan være vores årlige klientrapport, der giver et indblik i klienternes gæld. Det kan også være erfaringsrapporter, der skildrer de erfaringer, som vi har gjort os med en given indsats. Slutteligt udgiver vi også årsrapporter og -beretninger, der fortæller om, hvordan året er gået i de forskellige afdelinger.

Rapporterne bygger alle på data og erfaringer, som vi opsamler i forbindelse med vores rådgivningstilbud.

Rapporterne skal kaste et lys over vores arbejde og ikke mindst vores målgrupper. Rapporterne er med til at skabe et mere nuanceret og fagligt billede af socialt udsatte borgeres situation. De giver derudover et overblik over vores arbejde med rådgivningen af målgruppen. Dette kan f.eks. være om, hvilke vi hjælper borgerne, og hvad vi hjælper dem med.