FÆNGSELSREJSEHOLDET

Et opsøgende gældsprojekt i Kriminalforsorgen

Fængselsrejseholdet er et projekt under vores gældsrådgivning med fokus på den del af vores målgruppe, der er indsatte eller tidligere indsatte. Projektet er opsøgende, hvilket betyder, at vi kommer til klienten. Vi tager derfor på månedlige besøge rundt i Kriminalforsorgens institutioner for at hjælpe de indsatte med gældsproblematikker.

Alle indsatte og tidligere indsatte har nemlig det tilfælles, at de er blevet dømt i en straffesag. Det betyder, at de skal betale for retssagens omkostninger, også kaldet for sagsomkostninger. Dette er ofte et meget højt beløb, som gældssætter de dømte. Derudover har mange indsatte og tidligere indsatte øvrig gæld til diverse private kreditorer og andet offentlig gæld.

Fængselsrejseholdets formål er at bidrage til at skabe bedre forudsætninger for et liv uden kriminalitet. Derfor er det vigtigt, at denne målgruppe, som ofte er overgældssatte, har mulighed for at få hjælp til gælden. Derfor er Fængselsrejseholdet et vigtigt projekt, som både vi og Kriminalforsorgens institutioner prioriterer højt.

Ofte stillede spørgsmål til Fængselsrejseholdet

Vi besøger både arrester, åbne fængsler, lukkede fængsler og KIF afdelinger.

Vi har på nuværende tidspunkt desværre ikke ressourcer til at komme i alle Kriminalforsorgens institutioner. Du kan nedenfor se, hvilke vi aflægger fast besøg:

Arrester

 • Nyborg Arrest
 • Jyderup Arrest
 • Nykøbing Arrest

Fængsler

 • Nr. Snede Fængsel
 • Enner Mark Fængsel
 • Møgelkær Fængsel
 • Kragskovhede Fængsel
 • Sønder Omme Fængsel
 • Renbæk Fængsel
 • Jyderup Fængsel
 • Nykøbing Fængsel
 • Nyborg Fængsel
 • Søbysøgård Fængsel
 • Herstedvester Fængsel

Udslusningsfængsler

 • Udslusningsfængsel Lyng
 • Udslusningsfængsel Hvidovre
 • Udslusningsfængsel Engelsborg
 • Udslusningsfængsel Brøndbyhus
 • Udslusningsfængsel Kværndrup
 • Udslusningsfængsel Hammer Bakker
 • Udslusningsfængsel Skejby

KIF- afdelinger

 • KIF Aarhus
 • KIF Glostrup
 • KIF Kolding
 • KIF Esbjerg
 • KIF Odense

Ja, det kan man.

Vi kan dog ikke tilbyde fysisk rådgivning, men vi har gode erfaringer med, at personalet på institutionerne kan hjælpe med at skabe rammer for telefonisk eller virtuel rådgivning.

Ja, det kan man.

Uanset hvilken type institution du har været tilknyttet i Kriminalforsorgen, og uanset hvor længe det er siden, kan du få hjælp hos os.

Fængselsrejseholdets målgruppe er både nuværende og tidligere indsatte – dermed også dømte. Så man behøver ikke at have siddet i et fængsel. Man skal blot have været tilknyttet Kriminalforsorgen.