Vores arbejde

Om os

Udover den juridiske afdeling, som yder juridisk rådgivning til alle borgere under indtægtsgrænsen for fri proces, består Den Sociale Retshjælps Fond yderligere af et Sekretariat. Her bidrager medarbejdere som vores IT- og HR & Kommunikationskonsulenter, webdesignere og økonomistyringsmedarbejdere til at sikre driften af organisationen. Derudover har vores politiske konsulenter til formål at dokumentere de problemer, som vores klienter oplever, samt at tale deres sag i medierne og over for politikerne. De varetager det politiske arbejde i organisationen for at forbedre vores målgruppers overordnede forhold. 

Om vores arbejde

De seneste 14 år har vi dagligt rådgivet socialt udsatte borgere i juridiske problemstillinger. Det har givet os et unikt og indgående kendskab til de udfordringer, de møder i dagligdagen. En stor del af vores klienter kan ikke selv råbe op. Selv for ressourcestærke borgere kan det være svært at tage kampen op mod systemets uretfærdigheder. Derfor ser vi det som en af vores vigtigste opgaver, at videregive vores erfaringer til dem, der har muligheden for og magten til at løse udfordringerne. Det gør vi ved at involvere os i offentlige og politiske debatter som talerør for vores målgruppe i forbindelse med sager og uhensigtsmæssigheder, som påvirker dem. Målet er med ekspertise at bidrage til en oplyst debat om retspolitiske problemstillinger og uhensigtsmæssigheder, der berører vores målgruppe. Samtidig deler vi jævnligt vores viden og erfaringer fra rådgivningen såvel som det retspolitiske arbejde med andre organisationer og relevante aktører.

Hjerteblod

Vi brænder for at fremme retssikkerheden i Danmark, og for at hjælpe udsatte borgere, der ikke selv  har  kendskab til deres rettigheder eller ressourcer til at kæmpe for deres ret. 

Vidensbank

Vi dokumenterer systematisk vores arbejde af flere årsager: for at søge midler til fortsættelse og videreudvikling af rådgivningsindsatsen samt som en del af det politiske arbejde.

Presserum

Vi fremmer vores mærkesager, og involverer os aktivt i den offentlige og politiske debat på områder, som har betydning for målgruppen via bl.a. debatindlæg, medierne, sociale medier. 

Projekter

Vi har gennem tiden stået bag såvel som deltaget i flere nationale og internationale projekter, som har haft til formål at hjælpe vores målgrupper og understøtte vores juridiske rådgivningsindsats.

Din stemme

Det er vigtigt for os, at alle har mulighed for at blive hørt i den offentlige og politiske debat, men desværre har mange ikke selv ressourcerne, overskuddet eller evnerne til at gøre det selv.

Retspolitisk

Vi arbejder retspolitisk med høringssvar og politiske henvendelser i forbindelse med lovgivningen, artikler og debatindlæg i medierne og samarbejde med organisationer og myndigheder.

Sociale medier

Den Sociale Retshjælps Fond opererer på flere sociale medier med det formål at nå ud til borgerne, myndigheder og samarbejdspartnere der kan have en interesse i vores arbejde. Vores Facebookside bruger vi bl.a. til at fortælle om det daglige arbejde i organisationen, og til at dele aktuelle nyheder. Vores virksomhedsprofil på  LinkedIn bruger vil til at holde kontakten ved lige med nuværende og tidligere nationale og internationale samarbejdspartnere, udgivelse og videredeling af aktuelt arbejde med eller omkring vores mærkesager samt  i rekrutteringshenseende. Her lægges nye bl.a. jobopslag op, så det er her du skal følge med, hvis du kunne være interesseret i at give en hånd med i vores organisation. Twitter bruger vi ligeledes til at gøre opmærksom på nye politiske henvendelser, og til at dele retspolitiske statements med blandt andet politikere.

Eksterne nyhedsbreve

Et par gange om året udkommer vores eksterne nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder artikler om Fondens organisatoriske udvikling, og det der rør sig i organisationens respektive afdelinger. Det kan eksempelvis være artikler fra det juridiske område, eller en status på det retspolitiske arbejde. Målet med nyhedsbrevet er at give samarbejdspartnere, politikere, medier og andre interessenter et større indblik i vores arbejde. Det har desværre ikke været muligt at genskabe alle nyhedsbreve gennem tiden, da ikke alle er tilgængelige i et passende format. Såfremt det bliver muligt, og i takt med at flere nyhedsbreve udkommer, kan de tilgås herunder. Nedenfor kan du derfor finde de fleste af vores tidligere eksterne nyhedsbreve.