VÆRDIER

Den Sociale Retshjælps Fond arbejder ud fra et sæt værdier, der bygger på vores etiske regler og som er essentielle for vores måde at yde retshjælp på. Vi hjælper mennesker uanset religion, hudfarve, sprog, politiske holdninger etc. Vores fundament består af frivillige medarbejdere og praktikanter, primært studerende, som donerer deres tid og viden og som alle brænder for sagen.

Bæredygtige løsninger

Den Sociale Retshjælps Fond arbejder på at skabe bæredygtige løsninger både for den enkelte borger og samfundet generelt. Gennem vores retspolitiske arbejde forsøger vi at ændre de forhold i samfundet, som vi mener, er uhensigtsmæssige inden for det område, som DSR arbejder med. Det er vigtigt for os at skabe varige løsninger. Ligeledes er det vores overbevisning, at hjælp til selvhjælp er vejen frem. Den enkelte borger kan derved selv opretholde de bæredygtige løsninger, vi finder frem til i fællesskab.

Dette betyder i praksis:
Vi samarbejder med relevante offentlige instanser og private virksomheder. Centrum for samarbejdet er det enkelte individ. Den Sociale Retshjælps Fond forsøger at skabe en helhedsorienteret bæredygtig løsning, hvor der bliver taget hensyn til alle relevante aspekter i den enkelte borgers liv, herunder borgerens økonomi, boligsituation, rettigheder m.m.

Den Sociale Retshjælps Fonds Innovationsafdeling arbejder også på at skabe bæredygtige løsninger ved at påvirke de politiske kræfter i Danmark, og forsøger herigennem at skabe bedre vilkår for de mennesker, vi hjælper i vores arbejde. Vi forsøger altså at sikre borgerne i fremtiden og ikke blot afhjælpe de akutte problemer.

Værdighed

Respekt for mennesker og den situation de befinder sig i er en klar forudsætning for at kunne hjælpe dem. Hos Den Sociale Retshjælps Fond bliver alle behandlet med værdighed og ingen bliver reduceret til et offer. I stedet bliver man betragtet som en ligeværdig borger, som af den ene eller anden grund har mistet overblikket over hele eller dele af tilværelsen. Alle bliver derfor mødt i øjenhøjde og uden fordomme.

Dette betyder i praksis:
Vi sørger altid for at få den enkelte borgers personlige historie. Det er vigtigt at vise stor respekt for borgerens situation, da denne danner udgangspunktet for samarbejdet mellem Den Sociale Retshjælp Fond og borgeren. Vi bestræber os altid på, i samarbejde med borgeren, at finde frem til de bedste løsninger og vi søger for, at alle aspekter af sagen bliver belyst bedst muligt. Ydermere respekterer vi den enkelte borgers privatliv – historien, der bliver fortalt, er ikke nødvendigvis én, de har lyst til at dele med alle. Derfor skriver alle medarbejdere ved ansættelsens start under på en tavshedserklæring. Denne tavshedserklæring varer for evigt og derved sikres fortroligheden mellem borgeren vi hjælper og Den Sociale Retshjælps Fond.

Mangfoldighed

Den Sociale Retshjælps Fond tilstræber at have mange forskellige fag- og studieretninger repræsenteret i vores stab af medarbejdere. Denne mangfoldighed medfører en bred viden og derved en stor kompetenceflade, som sikrer de mest optimale løsninger. Samtidig arbejder vi målrettet på at skabe et samfund, hvor der er plads til alle.

Dette betyder i praksis:
Vores medarbejdere har mange forskellige studiemæssige baggrunde. De læser blandt andet: socialrådgiveruddannelsen, jura, HR, økonomi, statskundskab, finansøkonomi, sociologi, finansbachelor, IT, antropologi, multimedie, journalistik, cand.merc.jur, europæiske studier, kommunikation m.fl. Vi samarbejder naturligvis afdelingerne imellem og benytter hinandens kompetencer både til sparring og til løsning af konkrete sager. Vi tror på, at flere hoveder tænker bedre end et.

Engagement

Grunden til, at Den Sociale Retshjælps Fond er der, hvor vi befinder os i dag, er vores brændende engagement for at hjælpe borgere med juridiske og gældsproblematikker. Initiativ og gåpåmod er vigtige elementer for at ændre en borgers situation positivt – og det er ord, der karakteriserer alle vores medarbejdere. Ingen stiller sig tilfredse, før hver en sten er vendt, og vi går ikke hjem, før vi ved, at vi har gjort alt i vores magt for at hjælpe borgeren.

Dette betyder i praksis:
Langt de fleste af Den Sociale Retshjælps Fonds medarbejdere er frivillige og det betyder, at de har et helt specielt engagement i deres arbejde: medarbejderne er her fordi de har lyst til at gøre en forskel. Vi forstår vigtigheden af, at vi kan ændre en borgers livssituation gennem vores arbejde og vi sætter en ære i at finde en løsning på alle problemer.

Dialog

Dialog er et vigtigt redskab i Den Sociale Retshjælps Fonds arbejde. Det er herigennem problemer bliver identificeret og løsninger fundet. Vi stræber efter at skabe et samfund, hvor alle bliver hørt og hvor alle har mulighed for indflydelse.

Dette betyder i praksis:
Hos Den Sociale Retshjælps Fond ligger vi stor vægt på at tale sammen som ligeværdige – både ansat og ansat imellem, mellem Den Sociale Retshjælps Fond og vores samarbejdspartnere, de offentlige myndigheder og politikkerne samt mellem borgeren vi hjælper og medarbejderen hos Den Sociale Retshjælps Fond. Uanset de kompetencer rådgiveren hos Den Sociale Retshjælps Fond besidder, er det borgeren vi hjælper, som er ekspert i sit eget liv og vi ligger derfor også stor vægt på at lytte.