UNDERVISNING

styrk dine kompetancer

 

 

 

 

styrk dine kompetancer

 

 

 

 

Fundamentet for enhver god gældsrådgivning er en korrekt identifikation af borgerens problematikker – hvis man ikke får identificeret disse korrekt, kan man ikke foretage en helhedsorienteret og succesfuld gældsrådgivning. Dette kursus vil derfor lære dig, hvordan du identificerer borgerenes gældsproblematikker – både gennem personlige samtaler med borgeren, gældsspørgeskemaer, forskellige screeninger og kontakt til tredje parter. Kunsten i gældsrådgivning er ikke blot at hjælpe borgerne – det er også at vide, hvornår der er problematikker, som man ikke har kompetencerne til at varetage. Derfor vil du på kurset også lære om de forskellige instanser, hvor borgerne kan henvende sig alt efter hvilken type hjælp de har brug for – dette værende både i forhold til juridiske og sociale indsatser – offentlige såvel som private. Varighed ca. 2 timer og pris pr. person 500 kr. inkl. Moms.

DENTIFIKATION AF dine PROBLEMATIKKER

Fundamentet for enhver god gældsrådgivning er en korrekt identifikation af borgerens problematikker – hvis man ikke får identificeret disse korrekt, kan man ikke foretage en helhedsorienteret og succesfuld gældsrådgivning. Dette kursus vil derfor lære dig, hvordan du identificerer borgerenes gældsproblematikker – både gennem personlige samtaler med borgeren, gældsspørgeskemaer, forskellige screeninger og kontakt til tredje parter. Kunsten i gældsrådgivning er ikke blot at hjælpe borgerne – det er også at vide, hvornår der er problematikker, som man ikke har kompetencerne til at varetage. Derfor vil du på kurset også lære om de forskellige instanser, hvor borgerne kan henvende sig alt efter hvilken type hjælp de har brug for – dette værende både i forhold til juridiske og sociale indsatser – offentlige såvel som private. Varighed ca. 2 timer og pris pr. person 500 kr. inkl. Moms.

DENTIFIKATION AF dine PROBLEMATIKKER


Styrk dine kompetencer indenfor privatøkonomisk rådgivning

Hvordan yder man god gældsrådgivning? Hvorfor bør der være etiske regler for gældsrådgivning? Hvornår er et kreditorkrav forældet? Må kreditor kræve så høje renter? Hvornår kan man søge om gældssanering eller eftergivelse af offentlig gæld? Må en bank nægte borgere en Nem Konto? Hvor længe kan man stå registeret i Experian / RKI? Alt dette – og meget mere – får du besvaret på dette tredags kursus.

Kurset er for dig, der vil lære – eller vide mere – om at yde grundlæggende gældsrådgivning. Du får både viden og anvendelige økonomiske og juridiske værktøjer, så du kan yde lettere kvalificeret og professionel gældsrådgivning. Med ’Gældsrådgivning i praksis’ får du grundlæggende forståelse for gældsrådgivning såvel som kompetence inden for kreditorhåndtering samt viden om processerne i gældsrådgivning. Hertil kommer blandt andet indsigt i relevante og nødvendige juridiske områder for gældsrådgivning og viden om, hvordan man skelner mellem relevante og irrelevante informationer i relation til gæld.

Undervisningen foregår som oplæg fra kompetente gældsundervisere, hvor de effektive gældsværktøjer præsenteres og forklares, og arbejde med realistiske eksempler, inspireret fra det virkelige liv. Desuden kommer du til at arbejde med jura og økonomi i et samspil. Du lærer bl.a. om: relevante retsinstanser og lovgivning, etiske regler og god rådgivningsskik, rådgivningsteknik, budgetlægning, betalingsevneberegning og kreditoroverblik, håndtering af fordringer og gennemgang af kreditorkrav, herunder bl.a. forældelsesregler, renter, inkassogebyrer, og hvordan man gør indsigelse over kreditorkrav, kriterier for gældssanering og eftergivelse og inddrivelse af offentlig gæld, herunder også lønindeholdelse, bankforhold, kreditorforhandling, om møde i fogedretten og meget mere.

Kurset varer tre dage i tidsrummet kl. 09.00 – kl. 16.00 og vil gennem oplæg, præsentationer og cases give dig viden og værktøjer, så du bliver i stand til at yde lettere gældsrådgivning. Undervisningen varetages af DSGs Gældsledere, og derfor har den fornødne erfaring til at lære fra sig – både den teoretiske såvel som den praktiske. Varighed 3 dage – Kontakt os for priser

Styrk dine kompetencer indenfor privatøkonomisk rådgivning

Hvordan yder man god gældsrådgivning? Hvorfor bør der være etiske regler for gældsrådgivning? Hvornår er et kreditorkrav forældet? Må kreditor kræve så høje renter? Hvornår kan man søge om gældssanering eller eftergivelse af offentlig gæld? Må en bank nægte borgere en Nem Konto? Hvor længe kan man stå registeret i Experian / RKI? Alt dette – og meget mere – får du besvaret på dette tredags kursus.

Kurset er for dig, der vil lære – eller vide mere – om at yde grundlæggende gældsrådgivning. Du får både viden og anvendelige økonomiske og juridiske værktøjer, så du kan yde lettere kvalificeret og professionel gældsrådgivning. Med ’Gældsrådgivning i praksis’ får du grundlæggende forståelse for gældsrådgivning såvel som kompetence inden for kreditorhåndtering samt viden om processerne i gældsrådgivning. Hertil kommer blandt andet indsigt i relevante og nødvendige juridiske områder for gældsrådgivning og viden om, hvordan man skelner mellem relevante og irrelevante informationer i relation til gæld.

Undervisningen foregår som oplæg fra kompetente gældsundervisere, hvor de effektive gældsværktøjer præsenteres og forklares, og arbejde med realistiske eksempler, inspireret fra det virkelige liv. Desuden kommer du til at arbejde med jura og økonomi i et samspil. Du lærer bl.a. om: relevante retsinstanser og lovgivning, etiske regler og god rådgivningsskik, rådgivningsteknik, budgetlægning, betalingsevneberegning og kreditoroverblik, håndtering af fordringer og gennemgang af kreditorkrav, herunder bl.a. forældelsesregler, renter, inkassogebyrer, og hvordan man gør indsigelse over kreditorkrav, kriterier for gældssanering og eftergivelse og inddrivelse af offentlig gæld, herunder også lønindeholdelse, bankforhold, kreditorforhandling, om møde i fogedretten og meget mere.

Kurset varer tre dage i tidsrummet kl. 09.00 – kl. 16.00 og vil gennem oplæg, præsentationer og cases give dig viden og værktøjer, så du bliver i stand til at yde lettere gældsrådgivning. Undervisningen varetages af DSGs Gældsledere, og derfor har den fornødne erfaring til at lære fra sig – både den teoretiske såvel som den praktiske. Varighed 3 dage – Kontakt os for priser