UDGIVELSER

På denne side kan du finde alle vores udgivelser bl.a. rapporter, faktaark mm. Hvis du har spørgsmål til eller om udgivelserne, så kan de sendes til Politik og Administrationsafdelingen på e-mail: politik.adm@socialeretshjaelp.dk.

Klientrapport 2018

Løper, Sebastian Jaenicke (2019) • Klientrapport 2018 • Udgiver: Den Sociale Retshjælps Fond • Aarhus d. 15. oct. 2019 • Den Sociale Retshjælps Fond udgiver

Læs mere

Klientrapport 2017

Løper, Sebastian Jaenicke (2019) • Klientrapport 2017 • Udgiver: Den Sociale Retshjælps Fond • Aarhus d. 2. apr. 2019 • Den Sociale Retshjælps Fond udgiver

Læs mere

Fængselsrejseholdet Erfaringsrapport 2017

Den Sociale Retshjælps Fond (2018) • Erfaringsrapport • Udgiver: Den Sociale Retshjælps Fond • Aarhus d. 22. sep. 2018 •  Rapporten samler erfaringer fra vores Fængselsrejseholds arbejde med at yde gældsrådgivning til

Læs mere

Faktaark om sagsomkostninger 2017

Den Sociale Retshjælps Fond (2017) • Faktaark • Udgiver: Den Sociale Retshjælps Fond • Aarhus d. 22. nov. 2017 •  Hent faktaark om sagsomkostninger 2017 (223KB)

Læs mere

Fængselsrejseholdet Erfaringsrapport 2015

Den Sociale Retshjælps Fond (2017) • Erfaringsrapport • Udgiver: Den Sociale Retshjælps Fond • Aarhus d. 10. apr. 2017 •  Denne Erfaringsrapport over gældsrådgivningen af indsatte samler erfaringer fra vores Fængselsrejseholds arbejde med at

Læs mere

Om Udgivelserne

Vores Politik og Administrationsafdeling udgiver løbende en række forskellige rapporter. Dette kan være vores årlige klientrapport, der giver et indblik i klienternes gæld. Det kan også være erfaringsrapporter, der skildrer de erfaringer, som vi har gjort os med en given indsats. Slutteligt udgiver vi også årsrapporter og -beretninger, der fortæller om, hvordan året er gået i de forskellige afdelinger.

Rapporterne bygger alle på data og erfaringer, som vi opsamler i forbindelse med vores rådgivningstilbud.

Rapporterne skal kaste et lys over vores arbejde og ikke mindst vores målgrupper. Rapporterne er med til at skabe et mere nuanceret og fagligt billede af socialt udsatte borgeres situation. De giver derudover et overblik over vores arbejde med rådgivningen af målgruppen. Dette kan f.eks. være om, hvilke vi hjælper borgerne, og hvad vi hjælper dem med.