You are currently viewing Stalking

Stalking

Stalking karakteriseres som systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at en person, som du ikke ønsker kontakt med, følger efter dig, overvåger dig eller gentagne gange henvender sig til dig personligt, mundtligt eller skriftligt.

Hos Den Sociale Retshjælps Fond tilbyder vi en helhedsorienteret juridisk rådgivning, samt gældsrådgivning til borgere der er blevet/bliver udsat for stalking. Vores rådgivere hjælper ofret gennem de forskellige sagsbehandlingsskridt der kan være i forbindelse med en stalkingsag. Det kan f.eks. være hjælp til anmodning om polititilhold, anmeldelse af stalking, overfald, brud på polititilhold, hjælp til bevisindsamling, dokumentationen af sagen, samt kontakt til relevante offentlige instanser.

Da stalking på nuværende tidspunkt ikke er direkte kriminaliseret i straffeloven, er det ofrenes eget ansvar, at stå for bevisførelsen, hvorfor Den Sociale Retshjælps Fond finder det vigtigt at hjælpe ofrene med denne opgave. Derfor får Den Sociale Retshjælps Fond støtte fra Offerfonden til at yde juridisk rådgivning og gældsrådgivning til ofrene, samt til udarbejdelsen af informationsmateriale så ofrene ikke er i tvivl om, hvor de skal henvende sig hvis de ønsker hjælp til deres problemstillinger i forbindelse med stalking.