SKABELONER

Her kan du blandt andet finde brevskabeloner, som du kan gøre brug af, hvis du skal i kontakt med forskellige instanser – både offentlige og private samt forskellige beregningsværktøjer som skabeloner til brug ved budgetlægning. De respektive skabeloner er udarbejdet med henblik på at give dig de bedst mulige værktøjer til at kunne forhandle med fx. dine kreditorer eller gøre indsigelse imod et fordringskrav fra en af dine kreditorer såvel som sikre at du har adgang til beregningsværktøjer til at gøre det lettere for dig at danne et overblik over din økonomi samt til brug ved udregning af din betalingsevne i forhold til indgåelse af afdragsordninger. 

Brevskabeloner

Her kan du finde vejledende brevskabelonerne som du kan tilpasse efter din situation. De kan bruges som inspiration til hvad der bør stå i fx en indsigelse over for et kreditorkrav. Brevskabelonerne er gemt i Microsoft Word og kan derfor gemmes på din egen computer, hvorefter du selv kan tilpasse brevet ud fra dine behov. Husk at gemme brevskabelonen på din computer, da dit brev ellers vil gå tabt. I brevskabelonerne vil teksten være henholdsvis sort eller rød, hvor det sorte indikerer standardskrift og det røde indikerer, at du selv skal tilpasse det til din situation.  Som udgangspunkt angiver den røde skrift de mest hyppige eksempler på problematikken. Der vil være udarbejdet korte vejledninger til enkelte brevskabeloner, hvilket vil stå under den respektive brevskabelon.  

Brevskabelon til at gøre indsigelse mod krav fra kreditorer

Flere skabeloner kommer snart

Flere skabeloner kommer snart

Budgetskemaer

Her kan du finde beregningsværktøjer, som du kan bruge til bl.a. at få et overblik over din økonomi, beregne renter mv. Siden vil løbende blive opdateret med nye beregningsværktøjer. Under menuen BUDGET kan du derudover læse mere om, hvordan man udarbejder et budgetskema, samt hvordan du udregner din betalingsevne.

Budgetskema og vejledning til udfyldelse af budget

Budgetskema og vejledning til udfyldelse af budget

Budgetskema og vejledning til udfyldelse af budget