Projekt Sagsomkostninger 2011: Opfølgende interviewundersøgelse omkring sagsomkostningers konsekvenser for tidligere indsattes muligheder for resocialisering

Nybo, M & Bisgaard, M. (2014) • Udgiver: Den Sociale Retshjælps Fond • Aarhus d. 9. sep. 2014 • 

I denne undersøgelse interviewes en række tidligere indsatte med henblik på at dokumentere sagsomkostningers konsekvenser for resocialisering efter løsladelse. Rapporten viser, at sagsomkostningerne for de fleste indsatte virker som en begrænsning i forhold til flere faktorer. Denne begrænsning kommer til udtryk i forhold til de tidligere indsattes manglende mulighed for at tænke fremad og sagsomkostningerne har dermed indvirkning på de tidligere indsattes mulighed for at etablere en almindelig tilværelse
efter endt afsoning.

Hent rapporten Projekt Sagsomkostninger 2011: Opfølgende interviewundersøgelse omkring sagsomkostningers konsekvenser for tidligere indsattes muligheder for resocialisering (374 KB)