Projekt Sagsomkostninger 2010 – et projekt omhandlende sagsomkostninger i straffesager

Den Sociale Retshjælps Fond (2010) • Udgiver: Den Sociale Retshjælps Fond • Aarhus d. 30. apr. 2010 • 

Gennemgangen af DSR’s undersøgelse, lavet i 2010, tegner et klart billede af, at landets løsladte står over for
en stor udfordring, når de skal resocialiseres. Udfordringen handler om at kunne klare sig i et forbrugs
samfund, som det danske, ved at leve på en sten. Størstedelen af de løsladte har gæld til flere forskellige
kreditorer, men igen og igen er det sagsomkostningerne der skyldes til det offentlige, der nævnes som det
største problem. Den dømte hæfter 100 % for alle sagens omkostninger og der tages ikke højde for den
enkeltes indtægtsniveau, hvilket praktiseres i flere af vores nabo lande. DSR finder dette problematisk, og vi
mener at den løsladte står over for en så uoverskuelig situation – grundet gælden – at de risikerer at falde
tilbage til kriminaliteten, eller blot falder hen på en kontanthjælp, hvor motivationen for arbejde og uddannelse
16 er minimal.

Det er DSR’s håb, at denne rapport – foruden yderligere deltagelse i denne debat – vil kunne bidrage med en
reel indsigt i målgruppens liv og hverdag, hvilket forhåbentligt kan føre til en mere realistisk diskussion af
sagsomkostningernes konsekvenser for den tidligere dømte.

Som nævnt fremsatte SF i 2008 et forslag til folketingsbeslutning om mulighed for eftergivelse af
sagsomkostninger i straffesager (B57). Forslaget lød på, at der skulle skabes mulighed for, at der kunne ske
hel eller delvis eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager efter endt afsoning, herunder at der skulle ske
eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager for personer, som ikke havde begået ny kriminalitet i en
periode på 5 år efter endt afsoning. Dette forslag bortfaldt.

I februar 2011 valgte SF dog at tage forslaget op i samme form igen (B56). Forslaget har været igennem 1.
behandling, og er nu, af Justitsminister Lars Barfoed, henvist til en arbejdsgruppe der skal undersøge
problematikken vedrørende sagsomkostninger, og de eventuelle negative konsekvenser disse har for
samfundet, samt for den enkelte skyldner. DSR følger denne debat tæt, og vi håber på at resultaterne af vores
undersøgelse, kan bidrage med et større kendskab til de dømtes livssituation efter endt afsoning.

Hent rapporten Projekt Sagsomkostninger 2010 – et projekt omhandlende sagsomkostninger i straffesager (366 KB)