PRESSERUM

Den Sociale Retshjælps Fond har en vision om at varetage vores klienters interesse i den offentlige debat. Med den viden og de erfaringer vi, gennem adskillige år, har opbygget i vores organisation, føler vi, at det er vores pligt at videregive de udfordringer, vi ofte oplever, at vores klienter kæmper med. Siden opstarten af DSRF i 2007 har vi løbende oplevet en stor interesse fra både lokale og nationale medier, der henvender sig for at høre om vores holdninger til konkrete problemstillinger. Det er vi både meget glade for og stolte over. Samarbejdet med forskellige medier er et vigtigt led i vores mål om at varetage vores klienters sag og være deres ”stemme” udadtil i den offentlige debat. Det daglige arbejde med håndteringen af pressen varetages af vores retspolitiske konsulenter. Hvis du vil læse mere om vores retspolitiske arbejde, viden og erfaringer eller holdning til konkrete problemstillinger, eller hvis du ønsker baggrundsviden til historier inden for det retspolitiske, kan du læse mere her på siden eller kontakte os på innovation@socialeretshjaelp.dk / pr. tlf. 70 22 93 30. 

Vi ønsker at fortsætte det gode samarbejde med medierne og kan kun opfordre pressen til at kontakte os. Inden du tager kontakt til os, bedes du dog læse punktet ”Før du henvender dig”, som du finder i menuen til højre.