[et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”on|tablet” admin_label=”Offer” _builder_version=”3.25.3″ background_color=”rgba(0,0,0,0.5)” background_image=”https://www.socialegaeld.dk/wp-content/uploads/2019/09/fonde.jpg” background_blend=”color” custom_padding=”158px||120px|||” custom_padding_tablet=”80px||80px|”][et_pb_row custom_margin=”|||” _builder_version=”3.25.3″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”CTA Section Title” _builder_version=”3.25.3″ text_font=”Verdana||||||||” header_font=”Verdana|600||on|||||” header_text_align=”center” header_font_size=”50px” header_line_height=”1.3em” background_layout=”dark” module_alignment=”center” custom_margin=”|||” custom_padding=”|||” animation_style=”zoom” animation_delay=”100ms” animation_intensity_zoom=”20%” locked=”off”]

NYHEDER 2013

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Featured Recipe Section” _builder_version=”3.25.3″ background_color=”#e5e5e5″ min_height=”369px” custom_padding=”50px|0px|50px|0px||”][et_pb_row custom_padding=”|||” custom_margin=”|||” _builder_version=”3.25.3″ animation_style=”fade”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25.3″ background_color=”#ffffff” custom_padding=”20px|20px|20px|42px” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.25.3″ text_font=”Verdana|500|||||||” text_text_color=”#1e1e1e” text_line_height=”1.8em” text_orientation=”justified” custom_margin=”5px|25px|5px|0px” animation_style=”fade”]

Rekruttering af frivillige
I januar og februar rekrutterer vi igen nye frivillige til arbejdet med gældsrådgivning og juridisk rådgivning, herunder også til vores opsøgende retshjælpsarbejde, hvor vi i år udvider indsatsen, da det er en stor succes, at vi kommer til de borgere, der ikke selv kan finde vej til os.

DSRF og DSG afleverer ansøgning til Aarhus Kommune om § 18-tilskud
Aarhus Kommune giver økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde, som kan supplere den sociale indsats, der ydes i Socialforvaltningen. Vi har fået tilskud herfra siden 2008.

Rekruttering af praktikanter
DSG søger netop nu praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi har en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre. Se stillingsopslagene for yderligere information.

CompanyDATING
I februar var en repræsentant fra Sekretariatet og en Gældsmanager på messen CompanyDATING på Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet. Her kunne de studerende ”speeddate” med forskellige virksomheder, der havde ledige praktikstillinger eller studiejobs. Vi modtog flere relevante henvendelser og var glade for at deltage i arrangementet.

Møde med Experian RKI om positivdata-kreditstatus
DSG har i februar deltaget i et møde hos Experian/RKI på Østerbro i København omkring deres kommende produkt: Positivdata – Kreditstatus.

Ansættelse af nye frivillige
Vi afslutter sidst i februar ansættelsesrunderne for frivillige, hvilket resulterer i ni nye Juridiske Managere til afdelingen i København og 20 nye frivillige Gældsmanagere og Juridiske Managere til afdelingen i Aarhus. Vi er glade for den store interesse for at hjælpe andre, og vi ser meget frem til at byde vores nye kolleger velkommen.

Nyt design på www.socialeretshjaelp.dk
Vores hjemmeside har i februar fået nyt design. Dette betyder, at hjemmesiden er blevet mere brugervenlig og indbydende at se på. Den nye hjemmeside er udarbejdet af vores multimediedesignpraktikanter. Fremover vil vi, ved fortsat at have multimediedesignpraktikanter tilknyttet, forsøge løbende at holde siden opdateret, hvad angår både indhold og design.

DSRF og DSG afholder bestyrelsesmøde – får to nye bestyrelsesmedlemmer
DSRF og DSG får i marts to nye bestyrelsesmedlemmer, revisor Erling Christensen og jurist Thomas Koldig. Sidstenævnt i sin tid var med til at åbne Den Sociale Retshjælp tilbage i 2007, hvor han blandt andet arbejdede i Gældsafdelingen som Juridisk Manager. Vi er glade for at byde dem velkommen og ser frem til at trække på deres ekspertise fremover.

DSRF og DSG afholder repræsentantskabsmøde
I marts blev der på repræsentantskabsmødet bl.a. diskuteret resultaterne for 2012 . Samtidig blev planerne for år 2013 lagt frem, herunder også at DSRF og DSG i løbet af 2013 vil overgå til en fond for at sikre driftsmidler fremadrettet samt for at kunne lukke ned forsvarligt, såfremt vi bliver lukningstruet grundet manglende midler. Sidstnævnte fordi vi har et ekstrastort ansvar i forhold til vores klienters juridiske og gældsproblematikker og derfor må kunne garantere, at der skal være tid og penge til at kunne sikre, at alle sager bliver afsluttet forsvarligt eller videresendt til andre retshjælpsorganisationer eller gældsorganisationer

Tilskud fra Aarhus Kommune til støtte af den frivillige indsats
Det Juridiske Rådgivningsteam har i april fået et driftstilskud på 20.000 kr. fra Aarhus Kommunes § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde. Vi er glade for tilskuddet, som kommer til at hjælpe mange borgere i byen. Henvendelse om gældsrådgivning. Vi har i april sendt Morten Bødskov en henvendelse om den mangelfulde gældsrådgivning, som udbydes i dag. Læs henvendelsen HER.

Henvendelse om henstand af restskat
Vi har henvendt os til Skatteminister Holger K. Nielsen angående en ændring i praksis hos SKAT vedrørende henstand af restskat. Læs henvendelsen HER.

Læs Ministerens svar HER. 

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning første tilskudsperiode afsluttet
Efter en fireårig bevilling fra satspuljen sender DSG i april en afslutningsrapport for projektforløbet og regnskabet for 2012.

Ny studieretning i praktik i Innovationsafdelingen
Til efterårssemestret 2013 har vi for første gang ansat en studerende fra Europastudier til en praktikstilling i Innovationsafdelingen.
Hun vil kunne bidrage med et internationalt perspektiv på vores retspolitiske arbejde.

Samarbejde med nye uddannelsesinstitutioner
Til efterårssemestret 2013 har vi i alt ansat syv praktikanter til at yde gældsrådgivning på kontoret i Aarhus, blandt andet vores første studerende fra IBA Kolding, Erhvervsakademi Lillebælt og Erhvervsakademi Silkeborg. Vi glæder os meget til et godt samarbejde!

DSRF og DSG bliver 6 år
Onsdag d. 1. maj fyldte DSG 6 år, og to dage senere, fredag d. 3 maj, blev det fejret i lokalerne i Aarhus. Der var indbudt til fødselsdagsreception, hvor både ansatte, frivillige, praktikanter og tidligere medarbejdere hos DSG deltog i festlighederne. Fremmødt var også flere fra repræsentantskabet samt borgmester Jacob Bundsgaard.

Workshop hos AKB i Lundtoftegade vedr. udvikling af socialt arbejde
DSG har d. 16. maj deltaget i en workshop arrangeret af AKB i Lundtoftegade i København, hvor hovedtemaet var, hvordan man på kryds og tværs af private såvel som offentlige tilbud kan være fælles om at udvikle det sociale arbejde.

DSG lukker ned for gældsrådgivning på trin 2 og trin 3
For at kunne leve op til vores etiske regler, samt ønsket om at levere en kvalificeret og ensartet gældsrådgivning, har DSG valgt at lukke ned for gældshenvendelser på trin 2 og 3 til og med den 1. september 2013. Det er desværre nødvendigt, da vi har så mange aktive klienter i alle vores projekter, at vi ikke kan forsvare at opstarte flere nye. 

Praktikarrangement på Erhvervsakademi Lillebælt
Formanden, den sekretariatsansvarlige og den administrationsansvarlige har d. 3. juni været på besøg på Erhvervsakademi Lillebælt. Her holdt de oplæg om DSGs arbejde og muligheden for at komme i praktik som Gældsmanager, ligesom der blev afholdt jobsamtaler med interesserede finansøkonomer. 

Besøg hos Erhvervsakademi Dania i Silkeborg
DSG har d. 7. juni været på besøg hos Erhvervsakademi Dania i Hobro, hvor vi holdt oplæg om vores arbejde og muligheden for at komme i praktik som Gældsmanager. Der var mødt mange studerende op på trods af, at arrangementet lå midt i eksamensperioden, og vi talte med mange finansøkonomstuderende, så det var en rigtig givende dag.

Henvendelse vedr. et nyt frivilligcharter
DSG har i juni skrevet en henvendelse med forslag til hvad et frivilligcharter kunne indeholde. Den er sendt til relevante ministre samt kultur – og socialudvalget. Læs vores henvendelse HER.

Svaret fra social- og integrationsminister Karen Hækkerup kan læses HER. 

Henvendelse vedr. indsattes sagsomkostninger
DSG har henvendt sig til justitsminister Morten Bødskov omkring problemerne med indsattes sagsomkostninger. Læs henvendelsen HER.

Semesterstart for praktikanter
I efterårssemestret havde SDRF og DSG tilknyttet 30 praktikanter fra studieretninger som fx finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen, webudvikleruddannelsen, jura, erhvervsjura, statskundskab, antropologi, kommunikation og it-teknologi i henholdsvis Aarhus og København. De mange forskellige studieretninger resulterede i gode muligheder for sparring og faglig udvikling, hvilket var en meget positiv oplevelse.

Rekruttering af frivillige
DSRF og DSG rekrutterer i august og september nye frivillige til arbejdet med gældsrådgivning og juridisk rådgivning. Se stillingsopslagene for yderligere information, hvis du er interesseret i at bruge dine kompetencer til at hjælpe andre.

Deltagelse i virksomhedsmesse på Erhvervsakademi Aarhus
DSG har i august været på virksomhedsmesse på Erhvervsakademi Aarhus for at rekruttere Gældsmanagerpraktikanter til forårssemesteret 2014. Vi oplevede stor interesse for vores praktikstillinger og har allerede modtaget henvendelser fra potentielle praktikanter, så deltagelsen var en stor succes.

Praktik- og Jobdag på Erhvervsakademi Dania i Hobro
Repræsentanter fra DSG og Sekretariatet har d. 23. august deltaget ved en Praktik- og Jobdag på Erhvervsakademi Dania i Hobro, hvor vi mødte potentielle Gældsmanagerpraktikanter.

DSRF og DSG afholder bestyrelsesmøde
D. 29. august 2013 afholdt DSRF og DSG bestyrelsesmøde, hvor bl.a. foreningens fremtid blev diskuteret.

Samarbejde med AL2bolig om retshjælp i Langkærparken
Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning har indgået et samarbejde med boligforeningen AL2bolig, som betyder, at vi fremover vil tilbyde juridisk rådgivning til beboerne i Langkærparken en gang om måneden. Desuden kan rådgiverne tage imod henvendelser om gældsmæssige problemstillinger, som efterfølgende vil blive behandlet på kontoret af DSG. Første besøg bliver d. 11. september, og også fremover vil besøgene foregå den anden onsdag i hver måned.

Rekruttering af praktikanter
DSG søger praktikanter til kontorerne i Aarhus og København i forårssemestret. Vi har en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre. Se stillingsopslagene for yderligere information.

Deltagelse ved Karrieredagene på Erhvervsakademi Silkeborg
Lederen af DSG har i september deltaget ved Karrieredagene på Erhvervsakademi Silkeborg for at rekruttere Gældsmanagerpraktikanter til det kommende semester. Han medbragte cases, så de potentielle praktikanter i en workshop kunne prøve kræfter med arbejdsopgaverne som Gældsmanager.

Karrieredag på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg
D. 17. september deltog repræsentanter fra DSG og Sekretariat i en karrieredag for de finansøkonomistuderende på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg. Her fik de studerende mulighed for at prøve kræfter med arbejdet som Gældsmanager i en workshop, og vi oplevede stor interesse for vores praktikstillinger.

Arrangement ved Frivilligcenter Aarhus
Repræsentanter fra DSGs Sekretariat og Administration har i september deltaget ved et pre-releasearrangement for en ny bog om frivilligstrategier og -politikker, hvilket var meget lærerigt.

Frivillig Fredag
DSG deltog i Frivillig Fredag i Aarhus den 27. september. Dagen er en markering og anerkendelse af frivillighed. Frivillig Fredag er en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag.

Ansættelse af frivillige
Vi har først i oktober afsluttet ansættelsesrunderne for frivillige, hvilket har resulteret i en flok nye Juridiske Managere til afdelingen i København og 18 nye frivillige, Gældsmanagere og Juridiske Managere til afdelingen i Aarhus. Vi er glade for den store interesse for at hjælpe andre, og vi ser meget frem til at byde vores nye kolleger velkommen.

Samarbejde med nye uddannelsesinstitutioner
Til forårssemestret 2014 har vi til afdelingen i Aarhus ansat i alt 20 praktikanter til at yde gældsrådgivning, heriblandt fire praktikanter fra den nye financial controller-uddannelse på Erhversakademi Aarhus. Desuden har vi for første gang ansat praktikanter fra Erhvervsakademi Dania i hhv.Silkeborg og Hobro og glæder os meget til det nye samarbejde.

Erhvervsmesse
Den Sociale Retshjælp deltog den 2. oktober i Erhvervsmessen ved Statskundskab på Aarhus Universitet for at møde praktiksøgende studerende.

Høringssvar til ny bekendtgørelse om finansielle rådgivere
I starten af oktober indsendte DSGs Innovationsafdeling et høringssvar til bekendtgørelserne i medfør af lov om finansielle rådgivere. Du kan læse høringssvaret HER. 

Deltagelse i CompanyDATING
Den 10. oktober deltog DSG i CompanyDATING på Aarhus Universitet for at finde Politiske Konsulenter og HR- og kommunikationsmedarbejdere.

Møde med Erhvervsakademi Aarhus
Den 21. oktober har DSG afholdt møde med Erhvervsakademi med henblik på at intensivere det fremtidige samarbejde til fælles bedste. Blandt andet vil vi arbejde på at opstarte et eksternt gældsundervisningskursus for fagfolk.

Til frivilligarrangement i IngerFair
Onsdag d. 23. oktober var Tobias, Morten og Nadja fra Sekretariatet til frivilligarrangement hos IngerFair, der efter eget udsagn, skaber bæredygtige frivilligmiljøer. Overskriften for dette arrangement var “De 10 skridt i et Succesfuldt Frivilligprogram”. Foredraget startede med et kort oplæg fra arrangøren Frederik, hvor vi og de andre deltagere løbende kom med input. Den overordnede tanke var, at man altid skal sætte spørgsmålstegn ved, om ens nuværende praksisser virker eller ej. Vi fik en masse spændende med hjem i bagagen vedrørende frivilligroller, frivilligpolitikker, frivilligtyper og lignende. Alt i alt et rigtig spændende
foredrag.

Temadag om Samskabelse
Det Juridiske Rådgivningsteam var d. 28. oktober til en temadag om samskabelse i Centralværkstedet og DGI-huset i Aarhus. Dagen var arrangeret af Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, en afdeling under Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Fokus
for temadagen var, hvordan man gennem samskabelse på tværs af myndigheder, samarbejdspartnere og brugere kan forbedre eksisterende velfærdsløsninger eller udvikle nye tiltag. På programmet var blandt andet tydeliggørelse af begrebet inklusion, og hvordan Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan arbejde med det. Vi sætter altid pris på at lære nyt og få nye perspektiver, der
kan styrke vores rådgivningsarbejde, og temadagen var særdeles lærerig.

Årsmøde ved Foreningen af Forsorgsmedarbejdere under Justitsministeriet (FFJ)
Fængselsrejseholdet har d. 29.-30. oktober været i Svendborg til Årsmøde ved FFJ. FFJ har til formål at fremme samarbejdet mellem foreningens 80 medlemmer, der er ansat i fængsler, pensioner samt Afdelinger i Frihed og Direktoratet for Kriminalforsorgen. På årsmødet blev der diskuteret faglige, relevante emner, og i den forbindelse holdt en Gældsmanager og en juridisk leder fra DSRF og DSG et 2-timers oplæg om Fængselsrejseholdets arbejde og redegjorde kortfor de aktuelle inddrivelsesregler. Der var lidt færre tilhørere end forventet pga. stormen dagen forinden, men der var stor interesse fra de tilstedeværende, hvilket kom til udtryk i form af mange spørgsmål.

Praktikarrangement på Erhvervsakademi Aarhus
Den 30. oktober deltog DSG ved praktikarrangementet for multimediedesign studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

Afdeling indstillet til pris
Det Juridiske Rådgivningsteam var i oktober blandt de tre nominerede til Medborgerprisen, der blev uddelt af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ved Aarhus Kommune. Desværre blev det ikke os, der løb med prisen, men vi er rigtig stolte over denne nominering og anerkendelse.

Møde med Jobcenter København om Streetmanagerprojektet
Vores Streetmanagerprojekt var i oktober til møde med jobcenteret i København med Streetmanagerne fra København og Aarhus for at høre mere omkring jobcenterets mange tilbud til blandt andet kriminalitetstruede eller kriminelle unge samt indgå et samarbejde om henvisning af unge til jobcenteret.

Stormøde om de sociale 2020-mål
Det Juridiske Rådgivningsteam har i november deltaget i et stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte i Næstved. Stormødet var arrangeret af Rådet for socialt udsatte og indeholdt workshops og et oplæg ved Annette Vilhelmsen.

Netværksmøde om gældsrådgivning
DSG har deltaget i netværksmøde i Puljen for etablering af en frivillig gældsrådgiver sammen med projektledere fra andre frivillige organisationer. Her blev der diskuteret evalueringsparametre for klienthenvendelser.

Temadag om det gode praktikforløb
To repræsentanter fra DSGs  Sekretariat deltog d. 21. november i en temadag om det gode praktikforløb, som blev afholdt af Institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet. Vi blev inviteret til dagen, fordi vi i forårssemestret for første gang har en praktikant fra retorikstudiet, som hører under instituttet. Temadagen gav mulighed for at sammenligne universitetets, erhvervslivets og de studerendes perspektiver på det gode praktikforløb.

Høringssvar vedr. “Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne”
DSRF og DSG fremsendte d. 26. november et høringssvar til Justitsministeriet vedrørende “Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne”. Læs høringssvaret HER.

På tur til Malling skole
Den 5. december var Marianne Wellberg Olsen, Social Manager ved Fængselsrejseholdet, inviteret ud til 5.B på Malling skole for at fortælle om det arbejde vi udfører. For at børnene kunne komme rigtig tæt på emnet, havde Marianne inviteret tidligere klient og afsoner Anders med. Der var sat 2 timer af til oplægget, og i de 2 timer kunne man høre en knappenål falde. Efter oplægget var der også stor begejstring hos klasselæreren, som fortalte, at det uden tvivl havde rykket noget i børnene. Oplægget havde ydermere været i rigtig god tråd med et undervisningsforløb de havde i kristendom omkring retfærdighed/uretfærdighed og tilgivelse. Alt i alt en KÆMPE SUCCES!

Kontoret i København lukker tidligt pga. stormen
Torsdag den 5. december måtte DSGs kontor i København lukke tidligt på grund af stormen. Kontoret lukkede kl. 17.

DSG til netværksmøde
Den 12. december tog vi til Odense for at lære om partnerskaber mellem den offentlige- og den frivillige sektor. Mere specifikt var det Hans Stavnsager, konsulent for Center For Frivilligt Arbejde, der holdt et oplæg omhandlende samarbejde mellem det offentlige og frivillige. Herefter fulgte endnu et oplæg ved Frivilligrådet, hvorefter deltagerne blev engageret i workshops, som der afslutningsvist blev fulgt op på i plenum. Alt i alt en rigtig lærerig dag! 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]