You are currently viewing Modregning af Børneydelse

Modregning af Børneydelse

 2011 blev SKAT’s praksis ændret, så det nu er muligt for SKAT at tilbageholde 100% af en borgers børnepenge og ikke blot 50%, som før var praksis, hvis en borger skylder det offentlige betaling for deres børns daginstitutionspladser. 

Vores arbejde – status

Den Sociale Retshjælp henvendte sig til Skatteministeren, da praksis i 2011 blev ændret, så det nu var muligt for SKAT at inddrive 100 procent i borgerens børnepenge, hvis borgeren skylder det offentlige penge i form af manglende betaling for daginstitutioner, klubtilbud og skolefritidsordninger.


Der er ikke noget krav i § 11, stk. 2 i børne- og ungeydelsesloven om, at der skal foretages en vurdering at skyldners betalingsevne eller familiens økonomiske forhold i øvrigt, før der kan foretages modregning i børne- og ungeydelsen.

Hvorfor var modregning af børneydelse en mærkesag for DSR?
Danskere på overførselsindkomster har et begrænset økonomisk råderum, hvilket gør det problematisk, at SKAT automatisk trækker 100% af borgernes børnepenge, uden i den forbindelse at tage hensyn til, hvilken økonomi familierne efterlades tilbage med. 

Uforudsete regninger kan vælte budgettet for familier på overførselsindkomster, så de kan være nødsaget til enten at optage tvivlsomme lån med tårnhøje renter, eller simpelthen må prioritere mellem hvilke regninger der er vigtigst at betale først. Familierne vil ikke have forudsætningerne for at kunne fordele deres indtægter til fremtidige udgifter, hvilket i sidste ende kan højne risikoen for, at mange familier bliver sat på gaden, fordi de uden børnepengene ikke kan betale deres faste udgifter. 

Den Sociale Retshjælp vil foreslå, at SKAT følger deres egen inddrivelsesbekendtgørelse, når de modregner i borgernes børnepenge.  Denne bekendtgørelse gør at SKAT skal fastsætte afdragsordninger, således at skyldneren stadig sikres et ”rimeligt rådighedsbeløb til sig og sin familie”. Ved at følge inddrivelsesbekendtgørelsen, når man modregner i borgernes børnepenge, sikre man at borgerne får betalt deres gæld til det offentlige, samtidig med at man forebygger, at disse mennesker gældsætter sig yderligere og/eller bliver sat på gaden. 

Diverse dokumenter