You are currently viewing Lige adgang til gratis rådgivning for indsatte

Lige adgang til gratis rådgivning for indsatte

Den Sociale Retshjælps Fængselsrejsehold arbejder med opsøgende arbejde i flere af landets fængsler og udslusningspensioner med henblik på at tilbyde de indsatte/beboere gratis, helhedsorienteret juridisk- og gældsrådgivning.

Hvorfor er lige adgang til gratis rådgivning en mærkesag for DSR?

Har indsatte ikke adgang til gratis rådgivning kan det få store konsekvenser for deres fremtid – navnlig deres resocialisering. Langt de fleste indsatte kommer ud af fængsel med en enorm regning på deres sagsomkostninger (læs mere om dette under vores mærkesag Indkomstregulerede sagsomkostninger), hvorfor adgang til gratis gældsrådgivning under afsoning kan være altafgørende for den indsattes fremtid, da rådgivningen kan være med til at give den indsatte et overblik over økonomien, før denne bliver løsladt. Det økonomiske overblik kan være med til at skabe en positiv resocialisering, hvorfor det også er en Den Sociale Retshjælps mærkesager.