HJERTEBLOD

De aktuelle mærkesager er de områder, vi på nuværende tidspunkt aktivt arbejder på at få forbedret. Helt grundlæggende arbejder vi på at sikre retssikkerheden for alle borgere i Danmark ved blandt andet at arbejde for kvalificeret offentlig retshjælp og gældsrådgivning samt ved at kæmpe for nuværende og tidligere indsattes rettigheder.

I nedenstående liste kan du se vores Aktuelle mærkesager, og trykker du på den enkelte, kan du også læse mere om, hvad problematikken er, samt hvordan Den Sociale Retshjælp mener, det kan løses. Yderligere finder du også relevante dokumenter, artikler og politiske henvendelser om den konkrete sag. I boksen til højre kan du læse mere om vores retspolitiske arbejde igennem årene.

Nuværende fokusområder:

Tidligere mærkesager: