Hjælp andre og få værdifuld erfaring

Giv en hånd

Vores fornemmeste opgave er at møde vores klienter i øjenhøjde, og løse netop deres juridiske problemstillinger. Hele vores medarbejderteam bidrager hver dag til arbejdet med at hjælpe socialt udsatte. Den juridiske rådgivning varetages af vores juridiske managere, som har vigtige juridiske kompetencer og viden til at løse præcis de problemstillinger, som borgerne henvender sig med. De suppleres af de Politiske Konsulenter, der arbejder retspolitisk for at styrke socialt udsattes retssikkerhed og muligheder i samfundet. Disse medarbejdere understøttes af sekretariatet, som varetager vigtige opgaver som undervisning, rekruttering, medarbejderpleje, kommunikation, administrativt arbejde samt vedligeholdelse og udvikling af bl.a. it-systemer, databaser og hjemmesider.

Rekruttering

Vi er løbende på udkig efter nye og engagerede medarbejdere, som ønsker at bidrage til vores arbejde, og som brænder for at gøre en forskel. I foråret og efteråret afholder vi de store rekrutteringsrunder for Praktikanter, med opstart i henholdsvis september og februar. Hold derfor også øje med os på uddannelsesmesser på dit studie, hvor vi ofte deltager og hvor du kan høre mere om vores arbejde. Vi gennemfører ydermere løbende rekrutteringsrunder for Frivillige til de forskellige afdelinger, hvor vi leder efter ansøgere, som ønsker at bruge en smule af deres fritid på at bidrage til vores arbejde. Samtidig ønsker vi at tiltrække medarbejdere med et højt fagligt niveau, der er selvstændige og ansvarsbevidste, og forstår at kommunikere med vores målgrupper. Vi modtager ikke ansøgninger på mail / brev, men anvender platformen Elvium i rekrutteringsprocessen.

Onboarding

Vi gør vores bedste for at sikre, at alle nye medarbejdere kommer godt fra start. Samtidig er det vigtigt for os at sikre kvaliteten i vores arbejde. Derfor skal alle nye medarbejdere gennemføre et online modulopdelt introforløb som en del af vores onboarding, der er skræddersyet til netop deres jobfunktion. Vi klæder vores medarbejdere bedst muligt på til at varetage deres arbejde, som i sidste ende er med til at sikre vores klienter rådgivning og sagsbehandling af høj kvalitet. Alle praktikanter får ved opstart tilrettelagt intensivt undervisningsforløb, hvor de gennem en kombination af teoretisk og praktisk undervisning samt case-arbejde introduceres for deres opgaver og ansvarsområder. Som ny frivillig tilknyttes man en mentor de første vagter efter introforløbet, for at blive introduceret til arbejdet igennem sparring med erfarne medarbejdere. Vi tilstræber, at man hurtigst muligt efter ansættelse får selvstændigt ansvar for arbejdsopgaver under supervision samt sparring med ledere og kollegaer.

Ansættelsesforløb

Medarbejdertrivslen er altafgørende for, at medarbejderne oplever, at de udvikler sig fagligt, og at de er klædt på til at håndtere og løse deres arbejdsopgaver. Udover vores onboarding, har vi derfor stor fokus på medarbejderpleje og APV, og vi bestræber os på at afholde individuelle evalueringssamtaler, personalemøder, efteruddannelse, sociale arrangementer m.v. Som praktikant skal der typisk klares en del formalia omkring kontrakt, praktiklængde, læringsmål m.m. En del sker automatisk mellem os og dit uddannelsessted – fx den kontrakt, der skal være mellem os, dig og dit uddannelsessted. Noget er et anliggende mellem dig og dit uddannelsessted. Det kan fx være læringsmål. Praktikperioden bliver typisk tilpasset dit studie og koordineres med praktikanter fra andre uddannelser, hvis I er flere, der skal i praktik samtidig. Efter endt praktik eller hvis du har været frivillig mere end 12 måneder, får du en anbefaling med dig til din videre jobsøgning.

Fleksibilitet er nøgleordet​

Som moderne organisation og arbejdsplads er fleksibilitet vigtigt for os. Du kan derfor både bidrage med din indsats fysisk på vores kontorer i Aarhus, København, Horsens eller hjemmefra digitalt, afhængigt af funktion og kvalifikationer. Vi arbejder i øjeblikket på at skabe mulighed for en 100 % digital arbejdsplads, hvor frivillige fagfolk kan arbejde hjemmefra. Det sikrer mere fleksibilitet. Har du lyst til at bistå en saglig og samlet indsats for især socialt udsatte borgere, foruden arbejdet for retssikkerheden generelt, og kunne du tænke dig at blive en aktiv del af en ung organisation i udvikling? Så er du landet det helt rigtige sted.

Sammen er vi stærkest ​

Vi er en mangfoldig organisation, som består af mange forskellige faggrupper og studieretninger, som supplerer hinanden for at sikre vores klienter den bedst mulige rådgivning. Vi har en stærk tro på, at man opnår de bedste resultater ved at løfte arbejdsopgaverne i fællesskab og trække på hinandens kompetencer. Det gælder både på tværs af afdelinger, kontorer og faglige baggrunde. Det giver os mulighed for at hjælpe endnu flere klienter endnu bedre, mens du som frivillig eller praktikant får værdifuld erfaring til dit CV og opbygger personlige og professionelle kompetencer. Du kan nedenfor læse mere om de forskellige frivillige stillinger samt praktikantpladser, vi udbyder såvel som eventuelle ledige lønnede stillinger.

 

Frivillig

Frivillige medarbejdere leverer et vigtigt bidrag til vores arbejde. De giver os mulighed for at hjælpe endnu flere klienter rundt om i landet. Samtidig får du som frivillige en værdifuld erfaring til dit CV, og opbygger personlige og professionelle kompetencer og relationer. Så hvis du har 4 timer om ugen, og brænder for at gøre en forskel for især udsatte borgere, så er vi måske lige stedet for dig?

 

Praktikanter

Læser du på en økonomisk, finansiel eller samfundsvidenskabelig uddannelse? Eller studerer du fx jura, it, HR, kommunikation eller multimediedesign? Vil du gerne have mere erfaring og bidrage til at hjælpe udsatte borgere på rette vej? Så kan vi tilbyde dig at supplere dine studier med et praktikophold, der giver praktisk erfaring og styrker dine personlige samt professionelle kompetencer. 

Lønnede

Vi har på nuværende tidspunkt ingen ledige lønnede stillinger.

Stillingsbetegnelser

Vores medarbejdere er ansat under forskellige stillingsbetegnelser, afhængigt af deres faglige baggrund og kvalifikationer. På hver sin måde udgør de alle et vigtigt bidrag til organisationen. Her kan du kort læse om de forskellige stillinger hos os og deres vigtigste arbejdsopgaver og ansvarsområder. Når der opstår ledige stillinger, vil de forskellige arbejdsopgaver blive mere indgående beskrevet i de enkelte stillingsopslag.