FRIVILLIGE

GIV EN HÅND i den gode sags tjeneste

Den Sociale Gældsrådgivning blev opbygget på et fundament af frivillige ildsjæle. De første medarbejdere var en gruppe frivillige studerende udgør fortsat størstedelen af organisationens medarbejdere. Da der i Danmark generelt afsættes få økonomiske ressourcer til gældsrådgivning, er det af største vigtighed for retssikkerheden, at de frivillige brænder for at yde en indsats til gavn for landets borgere. Et frivilligt arbejde hos Den Sociale Gældsrådgivning giver de studerende mulighed for at supplere teorien fra deres studier med værdifuld praktisk erfaring, samtidig med at de gør en forskel for organisationens brugere. Desuden får de studerende en fantastisk mulighed for at styrke deres professionelle netværk. 

GIV EN HÅND i den gode sags tjeneste

Den Sociale Gældsrådgivning blev opbygget på et fundament af frivillige ildsjæle. De første medarbejdere var en gruppe frivillige studerende udgør fortsat størstedelen af organisationens medarbejdere. Da der i Danmark generelt afsættes få økonomiske ressourcer til gældsrådgivning, er det af største vigtighed for retssikkerheden, at de frivillige brænder for at yde en indsats til gavn for landets borgere. Et frivilligt arbejde hos Den Sociale Gældsrådgivning giver de studerende mulighed for at supplere teorien fra deres studier med værdifuld praktisk erfaring, samtidig med at de gør en forskel for organisationens brugere. Desuden får de studerende en fantastisk mulighed for at styrke deres professionelle netværk. 

Vores frivillige har forskellige baggrunde, men fælles for dem alle er, at de bidrager til at udvikle Den Sociale Gældsrådgivning og løfte den vigtige opgave det er at hjælpe vores brugere. Af typiske studieretninger kan nævnes jura samt forskellige samfundsvidenskabelige -, kommunikations -, samt it- og designuddannelser. Da kvaliteten i rådgivningsarbejdet altid er i højsædet hos os, har vi interne krav om, hvor langt de studerende skal være nået på de forskellige studieretninger, før de kan blive ansat i rådgivende funktioner, ligesom de studerende altid arbejder under supervision af uddannede fagfolk. De frivillige arbejder typisk mellem fire og otte timer ugentligt hos vores organisation og er oftest tilknyttet i et år til halvandet, om end enkelte fortsætter i årevis. Uanset længden af deres tilknytning er deres indsats meget værdsat, og oftest stopper de frivillige af naturlige årsager, fx på grund af afsluttet studie eller fordi de får et tidskrævende studiejob.

mange forskellige
Studie
baggrunde

Vores frivillige har forskellige baggrunde, men fælles for dem alle er, at de bidrager til at udvikle Den Sociale Gældsrådgivning og løfte den vigtige opgave det er at hjælpe vores brugere. Af typiske studieretninger kan nævnes jura samt forskellige samfundsvidenskabelige -, kommunikations -, samt it- og designuddannelser. Da kvaliteten i rådgivningsarbejdet altid er i højsædet hos os, har vi interne krav om, hvor langt de studerende skal være nået på de forskellige studieretninger, før de kan blive ansat i rådgivende funktioner, ligesom de studerende altid arbejder under supervision af uddannede fagfolk. De frivillige arbejder typisk mellem fire og otte timer ugentligt hos vores organisation og er oftest tilknyttet i et år til halvandet, om end enkelte fortsætter i årevis. Uanset længden af deres tilknytning er deres indsats meget værdsat, og oftest stopper de frivillige af naturlige årsager, fx på grund af afsluttet studie eller fordi de får et tidskrævende studiejob.

mange forskellige
Studie
baggrunde

Gældsmanagere

Igennem årene har Den Sociale Gældsrådgivning haft stor gavn af at have studerende såvel som fagfolk tilknyttet på frivillig basis tilknyttet som Gældsmanagere. Vi sætter stor pris på, at I tager jer tiden til at yde en frivillig indsats til gavn for vores klienter. Vores frivillige rådgivere rekrutteres i starten af hvert semester, så de kan gennemgå et samlet undervisnings- og mentorforløb for at blive klædt på til at yde kvalificeret rådgivning. Dertil kommer, at en stor andel af vores frivillige er tidligere praktikanter, som har valgt fortsat at have en tilknytning til organisationen efter deres praktikophold, hvilket vi er utrolig taknemmelige for. 

Søg her som frivillig Gældsmanager - studerende

Søg her som frivillig fagfolk

Administrative medarbejdere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Web design

Vi kan altid bruge ekstra hænder til at opdatere vores hjemmesider samt interne online platformer, tryksager, SoMe kampanger m.v.

Retspolitisk

Som frivillig i retspolitisk afdeling kan du bidrage til at støtte vores faste medarbejdere i det politiske arbejde for vores målgruppe.

HR & kommunikation

Her vil du kunne bidrage med diverse administrative opgaver omkring rekruttering og medarbejderpleje.

IT

Vores systemer kræver løbende vedligeholdelse, opdatering såvel som videreudvikling af vores IT profil såvel som yde IT support.

Frivillige igennem tiden

Da antallet af frivillige studerende kan være svingende, har vi valgt at gøre op, ca. hvor mange nye frivillige vi har ansat pr. semester. Antallet af frivillige er i stadig stigning, og et lavt antal nyansættelser i et semester er altså ikke et udtryk for, at der har været nedgang i antallet af medarbejdere, men snarere for at mange er fortsat fra tidligere semestre. Samtidig har vi en stadig større andel af praktikanter i forhold til frivillige. Til og med 2021 er alle frivillige både fra vores Juridiske Rådgivning og Gældsrådgivning talt med, idet at Den Sociale Gældsrådgivning først er blevet opdelt eksternt i 2021. Som det kan ses ud fra tallene, er der til stadighed en tilstrømning af frivillige, der ønsker at give en hånd med og styrke Den Sociale Gældsrådgivnings arbejde, og det er både organisationen og vores brugere evigt taknemmelige for. Nedenfor kan man finde en kort gennemgang af udviklingen af frivillige hos Den Sociale Retshjælps Fond siden 2007.

Frivillige igennem tiden

Da antallet af frivillige studerende kan være svingende, har vi valgt at gøre op, ca. hvor mange nye frivillige vi har ansat pr. semester. Antallet af frivillige er i stadig stigning, og et lavt antal nyansættelser i et semester er altså ikke et udtryk for, at der har været nedgang i antallet af medarbejdere, men snarere for at mange er fortsat fra tidligere semestre. Samtidig har vi en stadig større andel af praktikanter i forhold til frivillige. Til og med 2021 er alle frivillige både fra vores Juridiske Rådgivning og Gældsrådgivning talt med, idet at Den Sociale Gældsrådgivning først er blevet opdelt eksternt i 2021. Som det kan ses ud fra tallene, er der til stadighed en tilstrømning af frivillige, der ønsker at give en hånd med og styrke Den Sociale Gældsrådgivnings arbejde, og det er både organisationen og vores brugere evigt taknemmelige for. Nedenfor kan man finde en kort gennemgang af udviklingen af frivillige hos Den Sociale Retshjælps Fond siden 2007.