You are currently viewing Førtidspensionreformen

Førtidspensionreformen

#værdigreform

Vores arbejde – status

I efteråret 2017 indgik Den Sociale Retshjælps Fond i alliancen Værdigreform, som et samarbejde mellem 63 faglige – og sociale organisationer. Sammen sætter vi fokus på de store problemer om fleksjob, ressourceforløb og førtidspensionen, som reformen, der trådte i kraft 1. januar 2013, har medført.

For at rette op på dette har værdig reform-alliancen udarbejdet og forestået seks konkrete forslag til forbedringer af lovgivningen. 

Læs dem HER.

Den 24. maj 2018 vedtog Folketinget en ændring af lov om førtidspension og flexjob. Lovændringen indebærer, at borgere kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles. Det er et lille skridt i den rigtige retning, men det er desværre tvivlsomt, om de vedtagende præciseringer vil få den ønskede effekt. 

Den 1. juni 2018 i en fælles pressemeddelelse opfordrer Den Sociale Retshjælps Fond og 28 andre organisationer bag samarbejdet VærdigReform, at borgere omfattet af ressourceforløb tester den nyligt vedtagne lovændring om førtidspension og flexjob ved at bede deres respektive kommuner om en ny vurdering. Dette skal afprøve, om lovændringen reelt administreres efter hensigten.

I pressemeddelelsen indgår forslag til en tekst, som borgere kan sende til deres sagsbehandler i kommunen, såfremt de ønsker at få afprøvet deres sag efter de nye lovændringer. Læs pressemedelelsen HER.

Hvorfor er førtidspension– og fleksjobreformen en mærkesag for DSR?

Den Sociale Retshjælps Fond har i vores daglige arbejde kunne mærke konsekvenserne af reformen – vi har set, hvordan borgere er blevet trukket rundt i systemet, er blevet uværdigt behandlet og mødt med mistro. Som resultat er flere endt med at blive mere syge end de var i forvejen.

Det vil Den Sociale Retshjælps Fond ikke stå vidne til, og det var derfor ikke svært at sige ja tak til at blive en af mange arbejdsmænd, der forsøger igen at spænde velfærdssamfundets sikkerhedsnet ud under borgerne, så de kan blive grebet og hjulpet i stedet for at falde hele vejen igennem systemet.

Loven trænger til at blive præciseret, da der er stor kommunal variation i, hvordan loven skal fortolkes. Ankestyrelsen har yderligere lagt en meget stram fortolkning af lovteksten, som ikke kommer borgerene til gode, og som ikke sikre borgernes retssikkerhed. Det er der ingen, der kan være bekendt – vi skal sikre borgernes rettigheder, en værdig behandling og at de får præcis den hjælp, som de har brug for.