You are currently viewing Fattigdomsproblematikken

Fattigdomsproblematikken

Den Sociale Retshjælp mener, det er nødvendigt med større brugerinddragelse og større medmenneskelighed, tolerance og respekt overfor udsatte borgere. Borgere, der henvender sig til Den Sociale Retshjælp, har ofte stiftet bekendtskab med en eller flere af de problematikker, der knytter sig til fattigdom, for eksempel social isolation, sundhedsproblemer, overgældssætning, kriminalitet, stofmisbrug, sindslidelser og hjemløshed. Vi følger derfor debatten om fattigdom i Danmark nøje.

Vores arbejde – status

Den Sociale Retshjælp har længe fuldt debatten om fattigdom. Tilbage i maj 2012 rettede vi en politisk henvendelse til Rådet for Socialt Udsatte, hvor vi beskrev de problematikker, vi mente, der skulle arbejdes videre med.

Fattigdomsproblematikken er igen blevet relevant med den nye kontanthjælpsreform og indførelsen af den gensidige forsørgerpligt. Dette betyder, at mange danskere får mindsket deres kontanthjælp betragteligt og derved deres levevilkår. Fattigdom er derfor igen blevet et tema i dagens Danmark. Du kan læse mere om problematikken omkring kontanthjælpsreformen under vores mærkesag ”Kontanthjælpsreformen”.

Nedenfor kan du læse vores tidligere og generelle bekymringer og overvejelser omkring fattigdomsproblematikken.

Hvorfor var fattigdomsproblematikken en mærkesag for DSR?
Da mange forbinder fattigdom med, at ens overlevelse er truet, mener vi, at det er vigtigt, at vi i Danmark forholder os til, hvordan fattigdom defineres og hvad vi vil tilbyde vores fattigste borgere. Selvom det er muligt at overleve på kontanthjælp, er det ikke sikkert, at det er muligt at have livskvalitet.

Årsagerne til fattigdom kan være mange. Nogle er vokset op i trange kår uden mulighed for at tilegne sig de kompetencer, som skal til for at bryde den sociale arv. Andre har været ude for en begivenhed, der har haft voldsom effekt på deres økonomiske vilkår; det værende sig skilsmisse, pludselig ledighed eller andet. Manglende overskud til at tage sig af sin privatøkonomiske situation kan derudover bevirke, at en borger kommer i en situation, hvor der ikke er økonomiske ressourcer til at opretholde en værdig tilværelse.

Den Sociale Retshjælp mener, at debatten om fattigdom er blevet afsporet fra begyndelsen, og har båret præg af en manglende forståelse og respekt for de borgere, der er afhængige af den offentlige ydelse.

Diverse dokumenter