You are currently viewing Efterbetaling af sociale ydelser

Efterbetaling af sociale ydelser

Loven om aktiv socialpolitik skaber en problematisk retsstilling for borgere, som efter et fejlagtigt afslag på en social ydelse og en senere korrigerende udbetaling, bliver fratrukket i deres kontanthjælpsydelse, da den udbetalte korrektion ses som en indtægt. 

Vores arbejde – status

I september 2013 lavede Den Sociale Retshjælp en politisk henvendelse, hvor vi gjorde opmærksom på problemet omkring efterbetaling af sociale ydelser. i fik svar tilbage fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, som var enig i, at det ikke kan være rimeligt, at en kontanthjælpsmodtager, der vinder en ankesag om offentlig forsørgelsesydelse, eksempelvis sygedagpenge, og herefter får efterbetalt ydelse, modregnes i sin kontanthjælp i en periode. Mette Frederiksen oplyste os om, at hun har sat sine embedsmænd om at undersøge problemstillingen.

Da vi ikke i marts 2014 ikke havde hørt nyt, skrev vi igen til Mette Frederiksen – denne gang i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer. Henvendelsen fik en del opmærksomhed i medierne.

Den 9. maj 2014 indgik regeringen så en aftale med SF og Enhedslisten. Fra den 1. juni 2014 bliver reglerne ændret, så der ikke længere kan trækkes i kontanthjælpen, hvis borgeren har fået sociale ydelser efterbetalt. Den Sociale Retshjælp er glade for aftalen, men finder det ærgerligt, at den ikke er med tilbagevirkende kraft. 

Hvorfor var efterbetaling af sociale ydelser en mærkesag for Den Sociale Retshjælp? 

Har en borger modtaget et afslag på en social ydelse kan denne klage til Ankestyrelsen. I løbet af sagsbehandlingstiden vil borgeren få udbetalt kontanthjælp. Får borgeren medhold i sagen, skal forskellen på kontanthjælpen og den sociale ydelse der er klaget om, tilbagebetales til borgeren. Problemet her ligger da i, at efterbetaling af sygedagpenge, kontanthjælp, særlig støtte eller supplement til brøkpension, ikke er omfattet af en undtagelsesbestemmelse, hvorfor efterbetalingen anses som en indtægt og i henhold til lov om aktiv socialpolitik fratrækkes i fremadrettede ydelser. 

Når borgeren modtager sin efterbetaling på sin sociale ydelse, mister borgeren fremadrettet sin ret til kontanthjælp, da borgeren nu har en indtægt i form af efterbetalingen – som borgeren i henhold til Ankestyrelsens afgørelse, hele tiden har haft krav på. Derved er der ingen økonomisk gevinst for borgeren ved at påklage myndighedens oprindelige ugyldige afgørelse, da det i sidste ende kommer til at gå økonomisk lige op, i form af den fremadrettede ”straf” som borgeren får, for at have en ”indkomst”.  

Den Sociale Retshjælp foreslår, at undtagelsesbestemmelsen i aktivlovens § 33 udvides med en bestemmelse om, at efterbetaling af sociale ydelser ikke skal fratrækkes i kontanthjælpen.