DEN GODE MÆRKESAG

Har du en mærkesag som du brænder for?

Om din mærkesag

Her kan du skrive den målgruppe(r) som din mærkesag berører, såfremt denne ikke er nævnt i listen.
Kunne fx være ”Bedre forhold til indsatte” eller ”bedre offentlig retshjælp”
Beskriv din mærkesag, og hvorfor den er vigtig at kæmpe for
Her er der frit løb for at sætte dine egne ord på hvorfor lige netop denne mærkesag betyder noget for dig.
Det kan fx. være at vi skal henvende os til medier, politikere, etablere netværker mv.
Er der andre aktører, fx organisationer, foreninger, myndigheder eller andre, som er nødvendige at samarbejde med, i forbindelse med din mærkesag. Skriv gerne hvem.