Her kan du læse om vores mærkesager som er vores hjerteblod.

Bødeforlæg

I februar 2011 fremsatte daværende justitsminister Lars Barfoed et forslag om en ændring af retsplejeloven, hvilket indebar en forenkling af bødesagsprocessen. Loven indfører en ordning, der giver domstolene mulighed for…

Fortsæt med at læseBødeforlæg