You are currently viewing Bankernes modregningsadgang

Bankernes modregningsadgang

Den Sociale Retshjælp er gennem sin gældsrådgivning blevet opmærksom på problemet med at banker, der straks efter der er kommet penge ind på en lønkonto, modregner kundens konto til dækning af kundens gæld på andre lån/kreditter i banken. Dette har ofte været i sådan en grad, at der ofte ikke er nok tilbage til betaling af husleje, mad m.m. Vi foreslår, at bankerne følger regler, der svarer til SKATs regler om lønindeholdelse, når de modregner i kundens løn, kontanthjælp, dagpenge osv. SKATs regler om lønindeholdelse er en beregning, der sikrer, at borgerne altid har til det allermest nødvendige. Dette vil sige daglige fornødenheder, husleje/prioritetsydelse, vand, varme, el osv.

Vores arbejde – status

De daværende to ministre – justitsministeren og erhvervs- og økonomiministeren – har svaret på vores henvendelse i foråret 2011. De oplyser i svaret, at bankernes mulighed for modregning er begrænset af reglen om trangsbeneficiet i retsplejelovens § 509. Dette betyder, at bankerne ikke kan foretage udlæg i aktiver, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod. Bankerne skal overholde denne regel ved modregning. Derudover træffer Pengeinstitutankenævnet afgørelser i sager, som drejer sig om bankernes modregning. Hvis bankerne har foretaget modregning, som ikke overholder ovennævnte regel, skal pengene føres tilbage til kunden. Der er således regler på området, men Den Sociale Retshjælp er fortsat opmærksom på sager, hvor bankerne ikke har overholdt reglerne.

Hvorfor var bankernes modregningsadgang en mærkesag for DSR?
Den Sociale Retshjælp er gennem vores daglige arbejde med gældsrådgivning blevet opmærksom på, at bankerne modregner kundens konto til dækning af kundens gæld på andre lån og kreditter i banken. Dette i en sådan grad, at der ofte ikke er nok tilbage til at betale huslejen, mad og til at afholde andre fornødne udgifter.

Da vores sagsbehandling har som formål at etablere en samlet løsning med alle kreditorer indenfor rammerne af klientens økonomi, er det et sædvanligt sagsbehandlingsskridt at bede vores klienter skifte bank. På den måde sikres det, at vi på klientens vegne står i en reel forhandlingsposition overfor banken og dermed overfor de øvrige kreditorer. Den Sociale Retshjælp kan netop ikke forhandle afdragsordninger med de øvrige kreditorer, hvis banken på ethvert tidspunkt kan trække klientens penge gennem modregning. Imidlertid ser vi ofte at banken faktisk modregner, hvilket umuliggør Den Sociale Retshjælps gældssagsbehandling. Det ville derfor være en stor hjælp for mange borgere, hvis de gennem nogle faste regler for bankernes modregning blev sikret uafhængighed til at betale de øvrige kreditorer.

Den Sociale Retshjælp frygter derudover, at den nuværende tilstand, hvor banker kan modregne frit, er en medvirkende årsag til en del borgeres sociale deroute, som følge af f.eks. manglende mulighed for betaling af husleje eller andre fornødenheder.