Den Sociale Retshjælp anno 2012

 

Den Sociale Retshjælp fortsatte i 2012 det retspolitiske arbejde for at sikre borgerens retssikkerhed bedst muligt. Den Sociale Retshjælp startede året med at sende en politisk henvendelse til Folketingets beskæftigelsesudvalg vedrørende forebyggelse af socialt bedrageri.

 

Derudover foreslog Den Sociale Retshjælp socialministeren og ministeren for by og bolig, at udvide loven om Aktiv Socialpolitik for at nedbringe det stigende antal borgere, der udsættes samt rettede henvendelse til social- og beskæftigelsesministeren vedrørende den manglende afskaffelse af ungeydelsen. Den Sociale Retshjælp foreslog i 2012 også fælles retningslinjer for afindeksering samt debatterede i diverse medier om sagsomkostningers effekt på muligheden for resocialisering af tidligere indsatte, socialt bedrageri samt frivillig registrering i RKI. I forlængelse af frivillig registrering i RKI rettede Den Sociale Retshjælp også henvendelse til justitsministeren for at få svar på, hvorfor det ikke nævnes, at frivillig registrering allerede er en mulighed.

 

Ydermere sendte Den Sociale Retshjælp en politiske henvendelse til Karina Lorentzen, folketingsmedlem for SF, med opbakning og ændringsforslag til hendes forslag om autorisationsregler for finansielle rådgivere samt til Folketingets Retsudvalg for at bakke op om Advokatrådets og Danske Advokaters forslag om en åben høring på retshjælpsområdet. Innovationsafdelingen har fået i november bragt et debatindlæg i Politiken, der sætter fokus på sagsomkostningers effekt på muligheden for resocialisering af tidligere indsatte.

 

Endeligt kan du nedenfor læse Den Sociale Retshjælps resultater for 2011 samt visioner for 2012.

 

Årsrapporten 2011

Du kan få et overblik over Den Sociale Retshjælps resultater for 2011 samt visioner for indeværende år i Årsrapporten 2011 som du kan finde her.

 

Henvendelse vedr. Socialt bedrageri

Den Sociale Retshjælp mener, at socialt bedrageri er forkert og bør stoppes. Men vi oplever også, at fejludbetalingerne i mange tilfælde skyldes komplicerede regler og uklare retningslinjer, som borgerne ikke kan gennemskue. Derfor sender Den Sociale Retshjælp i januar nedenstående henvendelse til medlemmerne af Folketingets beskæftigelsesudvalg: Forebyggelse af socialt bedrageri. Læs mere HER.

 

Debat om Frivillig Registrering

Så er der gang i debatten om Frivillig Registrering igen. For et overblik over hvad Frivillig Registrering er, og hvad det indebærer, kan du læse vores beskrivelse her. Hos Den Sociale Retshjælp undrer vi os over, at det ikke nævnes at Frivillig Registrering allerede er en mulighed og rettede derfor i februar henvendelse til såvel justitsministeren som retsudvalget. Læs henvendelsen her.  

 

Forslag til Udvidelse af Loven om Aktiv Socialpolitik

En af vores hjertesager er, at nedbringe det stigende antal borgere, der udsættes. I denne forbindelse sendte vi fredag d. 17. februar et forslag om en udvidelse af Loven om Aktiv Socialpolitik til socialministeren og ministeren for by og bolig. Læs vores forslag her.  

 

Henvendelse til beskæftigelsesministeren vedr. afskaffelse af ungeydelse

I forbindelse med den igangværende kontanthjælpsreform har vi, pr. 24. februar, sendt en henvendelse til social- og beskæftigelsesministeren angående den manglende afskaffelse af ungeydelsen. Læs henvendelsen her.
 

Forslag til afindeksering

Fredag d. 6. april var vores politiske konsulent Kim Fogh med i Mennesker og Medier på P1 hvor han præsenterede vores forslag om et sæt fælles retningslinjer for afindeksering. Hvis du vil læse mere om forslaget, kan du klikke her.

 

Henvendelse til Karina Lorentzen vedr. autorisationsregler for finansielle rådgivere

Den Sociale Retshjælp har henvendt sig til Karina Lorentzen, folketingsmedlem for SF, med opbakning og ændringsforslag til hendes forslag om autorisationsregler for finansielle rådgivere. Læs henvendelsen her.

 

Henvendelse til Folketingets Retsudvalg

Den Sociale Retshjælp har henvendt sig til Folketingets Retsudvalg for at bakke op om Advokatrådets og Danske Advokaters forslag om en åben høring på retshjælpsområdet. Læs henvendelsen her

 

Forslag til Justitsministeren
I kølvandet på det netop afholdte åbne samråd om identitetstyveri sendte Den Sociale Retshjælp vores forslag om frivillig registrering til justitsministeren. Forslaget skyldtes, at vi i vores daglige arbejde ofte oplevede, at mange klienter ville kunne have haft stor gavn af en mulighed for at kunne lade sig registrere frivilligt hos et kreditoplysningsbureau som fx RKI. En sådan frivillig registrering ville kunne give kreditgiverne mulighed for at sikre sig, at dem, de låner ud til, dels er kreditværdige og dels er dem, de giver sig ud for at være. Læs mere HER.

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk