Kort om Den Sociale Retshjælps Fond

 

I 2007 stiftede Sandy Madar Den Sociale Retshjælp som en forening baseret på frivillighed. Grundet praktiske overvejelser overgik foreningen i 2014 til en fond med støtte fra Grundfos og skiftede i samme forbindelse navn til Den Sociale Retshjælps Fond. Formålet med organisationens eksistens har dog alle dage været den samme; nemlig at yde gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning til socialt udsatte og øvrige borgere under indtægtsgrænsen for fri proces. Derudover er det et vigtigt mål for organisationen at fremme og forsvare socialt udsattes interesser i det politiske system og udbrede kendskabet til målgruppens behov i samfundet - herunder sætte fokus på nødvendigheden af en landsdækkende og helhedsorienteret rådgivningsindsats.


DSRF har kontorer i Aarhus og København. Kontoret i Aarhus fungerer som organisationens hovedkontor, hvad angår administration og ledelse. Også Sekretariatet og Innovationsafdelingen, som står for organisationens HR- og retspolitiske arbejde, er placeret i Aarhus.


DSRFs kontorer har åbent for personlig og telefonisk henvendelse på alle hverdage fra kl. 09.00- 17.00. Mandag og onsdag har Aarhus-afdelingen dog åbent indtil kl. 19.00 og tilsvarende i København tirsdag og torsdag. Derudover kan borgerne rette henvendelse via e-mail på alle tidspunkter af døgnet. I forsøget på at udbrede rådgivningstilbuddet til alle trængende borgere har DSRF etableret opsøgende rejseholdsbesøg på pensioner og i fængsler over hele landet samt på biblioteker og boformer, som DSRF aflægger regelmæssige besøg i samarbejde med myndighedsafdelingen ved Aarhus Kommune.


Den Sociale Retshjælps Fond har ca. 120 medarbejdere, hvoraf langt de fleste er frivillige og ulønnede praktikanter, som i perioder er tilknyttet organisationen som del af deres studieordning.  Kravet om faglighed og supervision har dog fordret ansættelse af enkelte færdiguddannede og lønnede medarbejdere, som forestår den daglig ledelse af de respektive afdelinger.  Derudover består DSRF af en bestyrelse, som er organisationens øverste organ, og et repræsentantskab, som stiller deres faglige kompetencer gratis til rådighed for organisationen.  

Kontor i København

Bragesgade 10C (I baggården)

2200 København N

Telefon: 70 22 93 30

Mail: kbh@socialeretshjaelp.dk

CVR: 35499148

Find vej


Åbningstider i København

Mandag9.00-17.00 
Tirsdag 9.00-17.00 
Onsdag 9.00-21.00
Torsdag9.00-21.00
Fredag9.00-21.00

(eller efter aftale)

Kontor i Aarhus

Augustenborggade 2

8000 Aarhus C 

Telefon: 70 22 93 30

Mail: aarhus@socialeretshjaelp.dk

CVR: 35499148

Find ve


Åbningstider i Aarhus

Mandag 9.00 - 17.00

Tirsdag 9.00 - 17.00

Onsdag 9.00 - 19.00

Torsdag 9.00 - 17.00

Fredag 9.00 - 17.00

(eller efter aftale.)

Kontor i Horsens

Horsens Bibliotek

Tobaksgården 12

8700 Horsens

Telefon: 29914404

Mail: horsens@socialeretshjaelp.dk

CVR: 35499148


Åbningstider i Horsens

Mandag 10-18

Tirsdag 9-17


OBS: Der tages udelukkende i mod juridiske henvendelser i Horsens


OBS: Der tages udelukkende i mod juridiske henvendelser i Horsens