Retshjælp hos Myndighedsafdelingen

Den Sociale Retshjælp indledte i august 2012 et formelt samarbejde med Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne (Myndighedsafdelingen), idet at Den Sociale Retshjælp siden 2008 har modtaget mange henvendelser samt haft mange klienter som har været tilknyttet Myndighedsafdelingen. Samarbejdet er senere blevet udvidet til også at omfatte psykiatrirådgivere og bostøtter i Aarhus Kommune.

 

Samarbejdet betyder, at Den Sociale Retshjælp kan tilbyde gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning på trin 1-3 til borgere, der er tilknyttet Myndighedsafdelingen.


Hvordan foregår det?
Den Sociale Retshjælps Rådgivningsteam besøger Center for Myndighed hver mandag fra kl. 11.00 til 15.00. De ansatte på Myndighedsafdelingen kan til enhver tid også henvise borgere, der henvender sig udenfor dette tidsrum til at kontakte Den Sociale Retshjælps kontor enten personligt, skriftlig eller telefonisk.

Vi besøger Myndigheds-afdelingen 

hver mandag

fra kl. 11.00-15.00

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk