Medarbejderpleje

 

Blandt Sekretariatets vigtigste fokusområder er medarbejderpleje. Medarbejderne er vores vigtigste ressource, og det er en målsætning for Den Sociale Retshjælp, at vores medarbejdere trives på arbejdspladsen og udvikler sig både fagligt og personligt.   

 

Vi bestræber os derfor på at skabe et godt, motiverende og inspirerende arbejdsmiljø. Det sker blandt andet ved:

  • at tilbyde medarbejderne sparring og supervision
  • at afholde halvårlige medarbejderudviklingssamtaler, så medarbejderne får mest muligt ud af deres tid hos os 
  • at afholde større og mindre sociale arrangementer for at styrke sammenholdet
  • at følge op på møder i arbejdsmiljøudvalget. 
Desuden fungerer sekretariatsmedarbejderne som en slags tillidsrepræsentanter for de øvrige medarbejdere, der altid kan komme til dem, hvis de har noget, de gerne vil tale om.


Vi er stolte af vores gode arbejdsmiljø og har da også ved seneste besøg fra Arbejdstilsynet modtaget en grøn smiley i januar 2014 for at have orden på arbejdsmiljøet, idet Arbejdstilsynet intet havde at bemærke.

 

 

 

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk