Fængselsrejseholdets medarbejdere


Fængselsrejseholdet er sammensat af en række medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og uddannelser. Pt. har vi for eksempel følgende faggrupper repræsenteret: 

  • Lønnede samt delvist lønnede jurister (cand.jur.) samt frivillige jurastuderende
  • Økonomistuderende (finansbachelorer, cand.merc., finansøkonomer og HA jur.)
  • Socialrådgivere og socialrådgiverstuderende

Alle medarbejdere i Fængselsrejseholdet er underlagt Den Sociale Retshjælps etiske retningslinjer og alle sagsbehandlere har bestået et undervisningsforløb og en prøve. På den måde sikrer vi os, at vores medarbejdere kan yde et kvalificeret stykke arbejde for klienterne.
 

Vidste du at…


I 2017 er vi 30 medarbejdere tilknyttet

Fængselsrejseholdet


Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk