Undervisning af medarbejdere


Medarbejdertrivslen er altafgørende for at medarbejderne oplever, at de udvikler sig fagligt, og at de er klædt på til at håndtere deres opgaver. Derfor sætter vi en ære i at udvikle undervisningsforløb af høj kvalitet. Alle nye medarbejdere gennemfører et internt, modulopdelt introforløb, der er skræddersyet til netop deres jobfunktion. Vi er stolte af vores undervisningsforløb, der betyder, at vores medarbejdere er klædt bedst muligt på til at varetage deres arbejde og dermed i sidste ende er med til at sikre vores klienter rådgivning og sagsbehandling af høj kvalitet.


Vi har en lang række medarbejdere med stærke kompetencer på mange forskellige områder, og vi trækker gerne på deres ekspertise, så de nye har mulighed for at lære af erfarne kræfter. Samtidig har vi særdeles gode erfaringer med at inddrage eksterne undervisere og er så heldige at have en række samarbejdspartnere, der gerne deler ud af deres viden og erfaringer.


For praktikanternes vedkommende tilrettelægger vi i starten af deres praktikforløb et intensivt undervisningsforløb, hvor de gennem en kombination af teoretisk og praktisk undervisning samt casearbejde introduceres for deres opgaver og ansvarsområder. Ved undervisningen af Gældsmanagerpraktikanterne har vi flere gange været så heldige at kunne låne lokaler på Erhvervsakademi Aarhus, så vi har haft de bedst mulige fysiske rammer for at kunne give praktikanterne en god start på deres praktikophold.


For de frivilliges vedkommende gennemføres der undervisningsforløb umiddelbart efter hvert semesters rekrutteringsrunde. Efterfølgende bliver de nye frivillige tilknyttet en mentor de første tre vagter efter introforløbet. Således bliver de introduceret til arbejdet igennem sparring med erfarne medarbejdere.


Ud over de indledende undervisningsforløb afholdes der tre gange hvert semester personalemøder, hvor vi tilbyder vores medarbejdere undervisning inden for relevante områder inden for fx gæld og jura. Også her trækker vi på både interne og eksterne undervisere, og vi lytter i høj grad til vores medarbejderes ønsker om bestemte emner. På den måde opkvalificeres deres viden løbende.


Sekretariatets opgaver i forbindelse med undervisning omfatter primært koordination, planlægning og praktiske aspekter samt kontakt til interne og eksterne undervisere. Derudover forestår afdelingen undervisningen i visse grundlæggende moduler, fx arbejdsmiljøudvalgets arbejde.

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk