Lejeretlige og boligrelaterede problemstillinger

Vi rådgiver navnlig om reglerne for indgåelse og opsigelse/ophævelse af lejemål samt de forpligtelser og henholdsvis rettigheder, der følger af lejelovgivningen.


Vi rådgiver omkring udsættelser og forsøger at hjælpe lejer med at undgå dette ved at formidle kontakten til udlejer. I den forbindelse kan vi rådgive omkring urimelig ophævelse af lejemål, flytteafregninger, betalingsordninger og lignende.

 

Vi kan også hjælpe med at lave indsigelser over for udlejer og rådgive om muligheden for at indbringe en sag for huslejenævnet eller boligretten. Vi kan hjælpe med at skrive til huslejenævnet og udfærdige en klage.

 

Endelig rådgiver vi generelt i forhold til tvangsauktioner.

 

De mest almindelige emner i DSR’s rådgivning om lejeretlige og boligrelaterede problemstillinger:

  • Reglerne for indgåelse og opsigelse/ophævelse af lejemål samt de forpligtelser og rettigheder, der følger af lejelovgivningen
  • Regler for udsættelse samt urimelig ophævelse af lejemål, flytteafregninger, huslejestigninger o.l.
  • Ansvarsfordelingen mellem lejer og udlejer, fx vedligeholdelse og andre udgifter
  • Indsigelser over for udlejer og muligheden for at indbringe en sag for huslejenævnet eller boligretten.

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk