Artikelserie om Førtidspension


Kommunale sagsbehandlere har (for) høje sagstal, og det går ud over borgerne

Jo større arbejdsbyrden er for de kommunale sagsbehandlere, jo mindre tid har de til at sikre god sagsbehandling for borgerne. Den Sociale Retshjælps Fond, sammen med Dansk Socialrådgiver Forening, advokerer derfor for en mere realistisk arbejdsbyrde for sagsbehandlerne.


Afhænger adgangen til førtidspension af dine pårørende?

Borgere med et ressourcestærkt netværk og mange kontakter har bedre forudsætninger for at få tilkendt førtidspension af kommunen, end borgere der i højere grad står alene. Dette skaber forskelsbehandling og ulighed i vores velfærdssystem.


Socialt udsatte parkeres i ressourceforløb

Mange socialt udsatte borgere sættes i ressourceforløb, selvom læger har vurderet, at deres arbejdsevne er alvorligt belastet, som følge af deres forværrede livssituation. Socialt udsatte bliver derfor presset af systemet til at opfylde krav de ikke har forudsætningerne for at leve op til.


Vejen til førtidspension slår dig langsomt ihjel

Selv dødeligt syge borgere kan blive presset ud i ressourceforløb - også selvom dette ofte kun forværrer deres tilstande.


Ressourceforløb gør borgere mere syge

Ressourceforløb tager ikke tilstrækkelig stilling til borgernes helbredsproblemer. Derfor ender de ofte med at gøre mere skade end gavn. I denne artikel møder vi Licette, der blev tvunget i arbejde på trods af lægens anbefalinger.


Det handler om mennesker - borgernes vilkår når de søger førtidspension

For mange borgere mødes med mistænkeliggørelse og en hård tone når de søger førtidspension. Der er brug for en debat om god forvaltningsskik i kommunerne.


Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk