Den Sociale Retshjælps Fond i medierne 2021Maj

Jyllands-Posten den 19. maj 2021

I forbindelse med et beslutningsforslag fra SF om at ændre reglerne for sagsomkostninger i straffesager, satte Jyllands-Posten fokus på den massive gæld, og de konsekvenser heraf, som tidligere dømte oplever. Artiklen blev bragt dagen før Folketingets 1.behandling af forslaget den 20. maj, og den kan læses her

I artiklen fortæller vores leder af Fængselsrejseholdet, at mange dømte i forvejen har stor gæld, bl.a. på grund af mobilabonnementer og streamingtjenester, som ikke er blevet opsagt samt kviklån. Gælden fra sagsomkostninger medfører ofte en uoverskuelig gældssituation, som bremser muligheden for resocialisering, fortæller hun. Artiklen fremhæver desuden, at flere end 20 eksperter, fagfolk og organisationer samlet opfordrer til at ændre reglerne. Dette er baseret på en politisk henvendelse udarbejdet af Den Sociale Retshjælps politiske konsulenter, hvori 28 medunderskrivere erklærer sig enige i, at reglerne bør ændres. Den politiske henvendelse kan læses her.


April

Information den 19. april 2021

Den 19.04.2021 bragte Information en kronik forfattet af medarbejdere i vores retspolitiske afdeling. I kronikken sætter vi fokus på de udfordringer, som tidligere indsatte møder, når de løslades fra de danske fængsler. Mange løsladte ender desværre med at begå ny kriminalitet, fordi de kastes rundt mellem myndighederne, og ikke får tilstrækkelig hjælp til at komme på fode igen efter afsoning. Vi efterspørger i kronikken et større politisk fokus på resocialisering til gavn for både den løsladte, men også hele samfundet på sigt. 

Kronikken kan læses her.

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk