Den Sociale Retshjælps Fond i medierne 2020


December

Altinget, 1. december 2020

I debatindlægget argumenterer Den Sociale Retshjælps Fond og otte andre organisationer for, at det skal være obligatorisk for alle kommuner at have en borgerrådgiver tilknyttet. Det er vigtigt at ordningen gøres obligatorisk for alle kommuner, da dette vil være med til at styrke retssikkerheden over for særligt de svageste borgere i samfundet. Borgerrådgivere bidrager nemlig med at forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen og med at pege på uhensigtsmæssigheder i kommunale procedurer og arbejdsgange, hvilket forbedrer den kommunale sagsbehandling. Debatindlægget kan læses her


November

Berlingske, 23. november 2020 

Kronikken berører de samfundsøkonomiske konsekvenser af måden der i dag inddrives sagsomkostninger i straffesager på. I kronikken fremgår tal fra Gældsstyrelsen der bevidner, at gælden til sagsomkostninger er fordoblet siden 2013. Dette på trods af, at der i 2014 blev nedsat et udvalgt, som skulle gentænke måden sagsomkostninger inddrives for at støtte de domfældte, der grundet den store gæld sidder fast i en negativ spiral. Inddrivelsen skal altså ske med både økonomi og resocialisering for øje. Hvis der ikke snart sker noget på den politiske bane, vil gælden over de næste 10 år blive øget med 300%. Kronikken klarlægger omfanget af problemet, og opfordrer det politiske Danmark til at handle nu. Kronikken kan læses herHK, 8. november 2020

Artiklen omhandler Styrelsen for Arbejdsmarkedsrekrutterings nye rapport, hvori de foretager en evaluering af 6 forskellige gældsrådgivningsorganisationer, herunder Den Sociale Gældsrådgivning v. Den Sociale Retshjælps Fond. i artiklen understreges rapportens konklusion om at gældsrådgivning havde en substantiel positiv effekt på de borgere, der modtog gældsrådgivning. I gennemsnit, har hver borger fået reduceret deres gæld med 30.000 kr. ud fra en samlet gæld på 200.000 kr. 

Artiklen kan findes her


DL Magasinet, 5. november 2020

DL Magasinet bringer en artikel om stalking, hvor de har en række anbefalinger til hvad man skal gøre, i tilfælde at man bliver udsat for stalking. Et af deres råd, er at kontakte diverse organisationer der kan hjælpe en, herunder Den Sociale Retshjælp. 


Arbejderen, 4. november 2020

Arbejderen bringer en længere artikel hvori regeringens nye finanslovsudspil bliver diskuteret. Her bliver der inddraget en tidligere kronik skrevet af Sarah McLeman-Hasselgaard, tidl. politisk konsulent ved Den Sociale Retshjælps Fond, hvor der bliver argumenteret for at fysisk nedslidte og socialt udsatte, der reelt ikke kan arbejde, nemmere kan få tildelt førtidspension. Artiklen kan læses her. 


September

Jyllandsposten, 8. september 2020

I anledning af at Center for Kontanthjælpsydelser og Den Sociale Gældsrådgivning v. Den Sociale Retshjælps Fond har indgået et samarbejde, skriver Jyllandsposten at dette samarbejde i høj grad vil hjælpe Aarhusianere i udsatte livssituationer til at skabe overblik over deres økonomi og gæld.

Dr.dk, 1. september 2020

I denne artikel beretter DR om kviklånsselskabet Basisbanks lyssky praksis i forhold til en aftale med en kunde, der kunne få sig gæld ophævet, hvis han opgav sin klage og ikke udtalte sig om den. Artiklen referer til Den Sociale Retshjælps gældsrådgivning, som et sted hvor man kan få gratis og uvildig gældsrådgivning. 

Artiklen kan tilgås her.August

Berlingske, 31. august 2020

Berlingske og Berlingske Business bringer en artikel om at Danske Bank har opkrævet gæld fra kunder på forkert grundlag. I den anledning bliver direktør for Den Sociale Retshjælp Sandy Madar citeret, hvor hun udtaler at det er rigtig skidt for de personer, da mange af dem i forvejen har det svært. Sandy Madar påpeger dog også, at man skal give Danske Bank en chance for at rette op på deres fejl. Artiklen kan tilgås her


Februar

Nyheder.tv2.dk, 29. februar 2020

I denne artikel skriver TV2 om, at regeringens støttepartier ønsker at sløjfe de indsattes gæld og at regeringen også er åben herfor. I artiklen nævnes Den Sociale Retshjælp, CafeExit og lektor Annette Olesen ved Aalborg Universitet, der alle siger, at gælden er en hæmsko for, at dømte kommer ud og bliver et aktiv i samfundet, og gælden øger risikoen for, at de begår ny kriminalitet.


Nyheder.tv2.dk, 29. februar 2020

Den 29. februar skrev TV2 om at de indsattes gæld i form af sagsomkostninger til det offentlige er eksploderet og, at den er steget med ca. 600 mio. kr. fra 2018 til 2019. TV2 har i den forbindelse interviewet vores gældsleder i København, Thomas Christiansen, for at høre om vores erfaringer med de indsatte og den gæld som de har, Thomas siger, at mange reelt set havner i et gældsfængsel, efter deres løsladelse, da de ikke har mulighed for eller incitament til at betale deres gæld til det offentlige, og at man derfor bør ser på en ordning, der tilgodeser der tidligere indsatte, som gør en indsats for igen at blive en del af samfundet.


Horsensposten.dk og Onsdagsavisen Horsens, 15. februar 2020

Den 15. februar spurgte Horsensposten.dk og Onsdagsavisen Horsens "Har du set dit bibliotek for nylig?". De skrev heri om alle de nye ting, som man kunne opleve på Horsens Bibliotek, For eksempel kan du nu finde Den Sociale Retshjælp på biblioteket, mandag kl. 12.00-18.00 og tirsdag kl. 9.00-15.00. Her kan borgere under indtægtsgrænsen for fri proces få bistand vedr. for eksempel kontanthjælp, revalidering og meget mere. Det foregår i Studierum 3 på Horsens Bibliotek.


Børsen, 7. februar 2020

Børsen har en artikel omkring Tænk i forbindelse med en stigning i personer, som søger hjælp til gældsrådgivning- og færre som ryger i RKI. Den Sociale Retshjælps Fond er kort nævnt i artiklen omkring antallet af personer, som søger hjælp her.


Januar 

DanskIndustri.dk, 14. januar 2020

Dansk Industri har interviewet Den Sociale Retshjælps Fonds nye bestyrelsesformand, Dan Boyter, om hvorfor han netop valgte at tiltræde som bestyrelsesformand. Hertil siger Dan Boyter "Privat gæld er et kæmpe problem – for den enkelte og for samfundet. DSRF er en velfungerende organisation, der skaber ro, overblik og gør en reel forskel i folks liv – helt ind i privatsfæren - når det brænder på." Selv mener Dan at han kan bidrage med sin mangeårige erfaring som direktør for Presalit A/S til at sammensætte det rette hold og dermed skabe sammenhængskraft, så organisationen kan udvikle sig.


tv2.ostjylland.dk, 12. januar 2020

Det er svært at få hjælp til ens gældsproblemer. TV2 Østjylland var besøg på KFUM i Randers og os i Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus, der begge kan berette om lange ventetider for de som henvender sig med en eller flere gældsproblematikker.


TV2 Østjyllands nyhedsudsendelse, 11. januar 2020

Den Sociale Retshjælps Fond optrådte i TV2 Østjyllands nyhedsudsendelse, hvor flere gældsrådgivningsorganisationer kunne berette om lange ventetider for de som henvender sig for at få gratis gældsrådgivning.


Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk