2019

December

En af os – oplæg om psykiatriske udfordringer

I DSRF møder vi alle typer mennesker – og vi vil gerne hjælpe dem alle bedst muligt. Derfor havde vi 12. december besøg af tre seje repræsentanter fra EN AF OS, der gjorde os klogere på livet med en psykiatrisk diagnose.

Netværksmøde for lokale foreninger og organisationer på Nørrebro
D. 5. december deltog Streetmanagerforeningen i et netværksmøde for lokale foreninger og organisationer på Nørrebro, afholdt af Frivilligcenter SR-bistand i København. Der blev givet tips, sparret, talt erfaringer og udfordringer, samt netværket. Streetmanagerforeningen tog fra mødet med en masse ny viden og ikke mindst et bredere og stærkere netværk! 

November

Karrieredag Erhvervsakademi Aarhus Finans

D. 14. november blev dette semesters sidste uddannelsesmesse afholdt for os hos Den Sociale Retshjælp. Denne gang tog vi mod Viby for at tiltrække Finansbachelorer. Vi blev modtaget af særdeles interesserede studerende, som søger praktik til efterårssemesteret 2020. Udover at møde de spændende studerende profiler, fik vi også snakket med praktikkoordinator Karen Aarup Iversen, som vi er glade for at have et godt samarbejde med. 

Uddannelsesseminar i Middelfart

D.7. november afholdt Center for Frivilligt Socialt Arbejde et uddannelsesseminar i Middelfart, hvor vi var to fra Sekretariatet der deltog. Gennem seminaret blev vi klogere på, hvordan vi hos DSRF kan arbejde med at støtte og hjælpe de frivillige med at håndtere udfordrende situationer i det frivillige arbejde. Derudover fik vi inspiration til, hvordan vi kan arbejde med at skabe et godt arbejdsmiljø for de frivillige. En meget informativ dag, hvor vi fik konkrete redskaber, som vi kan tage med os hjem til organisationen.

Student Day på Erhvervsakademi Aarhus

Når vi i Sekretariatet tager til messe, er det som regel os der står på den anden side af bordet og forsøger at tiltrække de mange studerende. Da vi drog afsted mod Viby d. 6.november, var rollerne byttet rundt og denne gang var det de studerende der stod ved hver deres stand og præsenterede sig selv. Gennem dagen mødte vi mange dygtige multimediedesignstuderende der viste deres flotte portfolio frem og vi modtog mange fine CV’er. 

Besøg af lektor Charlotte Thomsen

Vi blev den 5. november klædt endnu bedre på til at hjælpe vores klienter, da vi havde lektor ved UCN i Hjørring Charlotte Thomsen på besøg. Charlotte fortalte om hvilke samtaleteknikker man kan benytte ved klientrådgivning, og lærte os en masse spændende og nyttige værktøjer som vi glæder os til at prøve af!

Oktober

Foredrag, Erhvervsakademi Silkeborg

Vi har mange gode venner rundt om på landets erhvervsakademier, og det er vi rigtig glade for. Det betyder nemlig, at vi bliver inviteret på besøg flere gange årligt for at fortælle om os selv og vores praktikmuligheder. Sekretariatsansvarlig Camilla tog derfor d. 28. oktober til Silkeborg for at møde de mange finansøkonomistuderende. Vi blev som altid taget godt imod og glæder os allerede til vores næste besøg.

Karrieremesse IBA Kolding

Hos den Sociale Retshjælp kan vi godt være to steder på samme tid. Den 23. oktober tog vi nemlig også på Finans Karrieredag i Kolding. Her var vi dog allerede på udkig efter praktikanter til Gældsafdelingen til efterår 2020. Vi fik muligheden for at præsentere virksomheden foran de studerende, hvorefter de studerende kunne komme rundt til vores stand for at høre mere om mulighederne vi tilbyder til Finansbachelor studerende. 

Company Day på Erhvervsakademi Aarhus

Hos Den Sociale Retshjælps Fond elsker vi at være ude og vise flaget. Derfor var vi rigtig glade, da vi fik lov til at deltage til Company Day på Erhvervsakademi Aarhus d. 23. oktober. Da vi var på udkig efter praktikanter til vores multimediedesign afdeling, fik vi til messen rig mulighed for at møde en masse dygtige multimediedesignstuderende. En god eftermiddag, hvor vi fik lov til at fortælle de studerende om, hvad vi kan tilbyde hos DSRF.

Tilbage til Rumænien

Anden tur til Romænien begyndte d. 21 oktober da vores praktikant Rebecca endnu engang fløj til Cluj. Det første møde om mandagen var imellem holdet bag Romanien projektet, HelpDebit. Her blev der udformet et spørgeskema til klienterne, som skal hjælpe med at forstå forholdet mellem gæld og det mentale helbred. Dernæst arbejde holdet på HelpDebits hjemmeside og dets indhold, såsom relevante love og nyheder. Dette resulterede i ejerskabet af www.helpdebit.ro .Sandy ankom til Cluj d. 24 oktober og sammen fik de skabt en ny plan for resten af 2019. 

Konference med Socialstyrelsen: Virksomme indsatser på voksenområdet 

Mandag d. 21/10 var to af vores praktikanter fra Innovation til konference i Kolding, med Socialstyrelsen som værter. Konference omhandlede de socialpolitiske prioteringer, der skal til med en ny regering med en finanslov uden satspuljer. Der blev lagt fokus på videns baserede principper, som omhandlede at tiltagene skulle: virke for borgeren, at det skal kunne implementeres lokalt, at det har kendte økonomiske konsekvenser, at der er en efterspørgsel og at det er realistisk i drift.    

MatchMaking på Professionshøjskolen UCN

Onsdag d.9. oktober tog sekretariatet til messe i Aalborg, sammen med to praktikanter fra hhv. multimediedesign- og IT afdelingen. Til messen fik vi mulighed for at holde et oplæg om vores organisation og efterfølgende talte vi med de dygtige studerende, hvor vi modtog mange fine CV’er. En succesfuld dag, hvor der var stor interesse for DSRF som organisation og vores stillinger i multimediedesign- og IT afdelingen. 

September

Karrieredag Dania Silkebog

Torsdag d. 26. september gik turen til Silkeborg, hvor vi mødte mange forskellige studerende fra Finansøkonomi studiet. Efter et oplæg holdt af Camilla, stod vi og modtog ansøgninger og havde masser af gode snakke ved vores messe stand. Alt i alt blev der vist meget stor interesse for vores Gældsmanager-praktikant og Økonomipraktikant stillinger. 

Den Sociale Retshjælps Fond får ny bestyrelse

Den Sociale Retshjælps Fond har fået ny bestyrelse. Ny mand på formandsposten er erhvervsmand Dan Boyter. Med sig i bestyrelsen har han Jonatan Hjortdal, Chief Legal Officer hos LegalHero ApS, Bente Damgaard, adm. direktør, Damgaard Consult ApS og 

Karrieremesse på Dania Viborg

DSRFs sekretariat har travlt for tiden. Med vores nuværende, dygtige IT-praktikant drog de igen på messe. Denne gang i Viborg, hvor de egentlig søgte IT-teknologer til vores IT-praktik. Der var dog også administrationsøkonomer og markedsføringsøkonomer til messen, som viste stor interesse for vores HR- og kommunikationspraktikantstilling, så vi er spændte på, hvor mange der sender os en ansøgning efter vi er vendt tilbage på kontoret.

På tur til Rumænien

Dette efterårs første arbejdstur startede d. 16 september, da vores praktikant, Rebeca rejste til Cluj, hvor hun arbejde tæt sammen med Rodica Apan, som er vores Romanske projekt partner. De mødtes også med de tre bestyrelses medlemmer på vores Romænien projekt. Turen resulterede i mange positive tiltag, såsom valget om at ændre projektets navn fra A.R.D til HelpDebit. De udarbejdede en analyse af, hvordan forgældende personer i Romænien forholder sig, den proces de gennemgår med f.eks. deres mentale helbred ligesåvel som deres finansielle mønstre og vaner. Dette foregik i samarbejde med psykologen og universitets professoren Ioana Miclutea, som også er en del af bestyrrelsen i HelpDebit. Derudover, blev HelpDebits arbejdsdokumenter og værktøjer modtaget, omskrevet og tilpasset til de Romanske love og protokoller. Derfor kan diskussionen om, hvordan man bedre kunne inkludere HelpDebit i Den Sociale Retshjælps Fonds arbejds processer og etikker placeret. 

Sensommerfest i Lundtoftegade

Lørdag d. 14. september deltog Streetmanagerforeningen i sensommerfest i Lundtoftegade i forbindelse med et nystartet projekt vedrørende forældre-og familierådgivning til kriminelle og kriminalitetstruede unge. Der blev skænket kaffe, talt med beboere, forældre og unge i området, delt flyers ud samt skabt opmærksomhed omkring projektet. 

Finance Watch Workshop, København 

D. 5.-6. september var vores direktør Sandy Madar og Sebastian Løper, Rebeca Rus og Anne-Sofie Blicher Engstrøm fra Innovation på tur til København for at deltage i en workshop med Finance Watch. Til denne workshop deltog eksperter, i gældsområdet og generelt den finansielle verden, fra hele Norden og Irland. Her blev delt, hvordan man er stillet i forhold til økonomi i de forskellige deltager lande. Der blev diskuteret, hvordan indsatsen på gældsområdet bedst muligt kunne skærpes, hvem de udsatte er og, hvordan man skulle bevæge sig frem imod et fremtidigt lov forslag til EU Kommissionen vedrørende netop dette emne. Finance Watch var værter i samarbejde med Den Sociale Retshjælp ved denne workshop.    

Karrieremesse, UCN Aalborg

Den 12. september var Sekretariatet igen på karrieremesse. Denne gang hos UCN i Aalborg, hvor vi mødte de studerende på Administrationsbacheloruddannelsen. Messen var godt besøgt, og mange af de studerende fattede interesse for de to praktikstillinger vi havde med, som Politisk Konsulent og HR- og kommunikationsansvarlig.

Workshop i Bruxelles

D. 4. september har vores direktør Sandy Madar, været i Bruxelles for at deltage i en workshop om hvordan man håndterer overgældsætning, hvor de blandt andet har diskuteret forskellige procedurer for gældsaftaler og gældsrådgivning.

Flere hænder til retshjælp i midtjylland

Den 2. september deltog Sekretariatsansvarlig, Camilla, samt Juridisk Leder, Sarah, i DJØFs arrangement “flere hænder til retshjælp i midtjylland” i jagten på flere frivillige til vores juridiske afdeling i Aarhus. Arrangementet var for færdiguddannede jurister, og netop derfor ville de være en god kompetence for DSRF, så de kan støtte op om vores jurastuderendes arbejde.

August

Karrieremesse

Den 30. august drog DSRFs HR- og Kommunikationsafdeling til Herning for at deltage i Erhvervakademi MidtVests Karrieredag. Her mødte vi studerende fra markedsføringsøkonomi, multimediedesign og finansøkonomi, som vi håbede fandt interesse for vores praktikstillinger som Gældsmanager, Mulitimediedesigner, HR- og kommunikationsmedarbejder samt Politisk Konsulent. Vi havde mange gode samtaler og kom hjem med en god bunke CV’er, som vi glæder os til at gennemgå.

Juni

Bestyrelsesmøde i ECDN

Den 28.-29 juni var vores direktør, Sandy, og Sebastian fra innovationsafdelingen til bestyrelsesmøde i ECDN. Mødet foregik i Finance Watch’s lokaler i det centrale Bruxelles. På mødet diskuteredes bl.a. FinTechs og dets fremtidige rolle i samfundet, ECDN’s vidensplatform samt ECDNs kommende generalforsamling, som vil blive afholdt i Bruxelles i starten af november.

Maj

Samarbejde med Merkur Service

Vores kontor i København har været så heldige fremover at få hjælp fra Merkur Service. Hjælpen vil bestå i vask af det linned, der dagligt bliver brugt på kontoret af både borgere og ansatte. Selvom Merkur er en lille planet, er det en kæmpe hjælp for DSRF. En kæmpe tak skal derfor lyde til firmaet!

University College Nordjylland tager semestret sidste karrieredag

Den sidste karrieredag for Den Sociale Retshjælps Fonds vedkommende, var i Aalborg på University College Nordjylland. Her deltog både studerende fra financial controller, finansbachelor og finansøkonom. Vi talte med en del studerende, som ikke kendte til os i forvejen, men som syntes at det lød som et rigtig godt stykke arbejde og spændende sted at arbejde. Vi fik ingen CV’er eller ansøgninger med hjem, men mon ikke de kommer i løbet af efteråret, når de studerende for alvor skal til at lede efter praktikpladser. 

Valgdebat til Folketingetsvalget

Den 13. maj var alle i innovationsafdelingen igen til valgdebat med inviterede kandidater til Folketinget på VIA i Århus. Modsat til Europaparlamentsdebatten var tematikkerne denne gang primært nationalt baseret. Samtidig lykkedes det Lasse og Sebastian at få tilsendt Den Sociale Retshjælps klientrapport til 2 af kandidaterne, der begge udviste interesse.

Karrieredag på IBA Kolding

Vi bliver så glade, når vi bliver inviteret til karrieredage på de forskellige uddannelsessteder. Det giver os nemlig muligheden for at komme ud blandt de studerende og udbrede kendskabet til, hvem vi er og hvad vi laver. Derfor var det også rigtig fedt at komme med til karrieredag på IBA Kolding. Her fik hver deltagende virksomhed 1 minut til at pitche for de studerende, inden de studerende kunne besøge os på messen og høre mere, om hvad vi kunne tilbyde. 

Valgdebat til Europaparlamentet

Den 7. maj var William og Andreas fra innovationsafdelingen til valgdebat på VIA i Århus. De inviterede kandidater kom vidt omkring i forhold til debatemner, hvor de alle pointerede vigtigheden af at stemme til valget.

Et skridt nærmere i Rumænien

Den 5. maj var stifter og direktør Sandy Madar igen i Rumænien i forbindelse med projektet omkring oprettelse af national gældsrådgivning i landet. Projektet er efter lang tids hårdt arbejde ved at finde sin form og i denne omgang, blev der arbejdet på fastsættelse af trinsystemerne, etiske regler samt de generelle rammer for gældsrådgivningen.

Finanskarrieredag på Erhvervsakademi Aarhus

Den 2/5 deltog vi ved Erhvervsakademi Aarhus’ karrieredag for finansøkonomer og financial controllere. Vi fik os her nogle gode snakke med interesserede studerende, som gerne ville vide mere om, hvordan det er at være praktikant hos Den Sociale Retshjælps Fond. Vi fik også her enkelte ansøgninger og CV’er med hjem. 

April

Karrieredag på Erhvervsakademi Dania i Hobro. 

Da Erhvervsakademi Dania i Hobro afholdt karrieredag for deres finansøkonomstuderende, var Den Sociale Retshjælps Fond også inviteret. Vi deltog med to medarbejdere i denne messe, hvor vi fik talt med en del finansøkonomstuderende, som var på udkig efter praktikplads for foråret 2020. Vi fik enkelte ansøgninger og CV’er med hjem herfra. Det er altid dejligt at komme ud til uddannelsesstederne, fordi vi på denne måde får gjort os synlige iblandt de studerende. 

Oprettelse af Advisory Board

Den 25. april blev beskrivelsen til det nyoprettede Advisory Board offentliggjort på Den Sociale Retshjælps hjemmeside. Det er en erstatning af det hidtidige Repræsentantskab, men vil i praksis ikke forandre sig betydeligt. Årsagen til skiftet er at et advisory board i sin essens, er en mere præcis beskrivelse af den rolle, Repræsentantskabet hidtil har haft. 

I forlængelse af dette er vi samtidig også ved at se på mulighederne for at hverve nye folk til det nye koncept.

I den kommende tid vil en officiel liste blive offentliggjort.

Projektbørs Sociologi

Torsdag d. 11 april drog vores Sekretariatsansvarlige til Aalborg for at deltage i praktikbørsen for universitetets sociologistuderende. Med sig havde hun tidligere HR- og kommunikationspraktikant, Mia, som studerer på selv samme uddannelse. På dagen fik de studerende tilbuddet om to forskellige praktikpladser, som HR-og Kommunikationspraktikant og som Politisk Konsulent. Vi fik en god modtagelse af de studerende og glæder os til at se, om vi skal indlemme en af dem på vores hold i efteråret.

Sandy i Rumænien

Torsdag d. 11. april var vores direktør, Sandy, i Rumænien til møde med blandt andre associate professor Rodica og juristen Sorin. Mødet byggede videre på et møde, der fandt sted d. 4. april, og formålet med mødet var at endeligt fastlægge de rammer, som skal være gældende for den gældsrådgivning, som vi pt. arbejder for at opbygge i Rumænien. Disse rammer indeholder bl.a. etiske regler samt rammerne for samarbejde med de statslige myndigheder og andre gældsrådgivnings organisationer i andre lande. 

Til årskonference hos Cabi 

Den Sociale Retshjælps Fond var repræsenteret ved Cabis årskonference d. 8 april i fællessalen på Christiansborg. Konferencen handlede denne gang om, hvordan virksomheder bedst inddrager socialt udsatte i deres arbejdsstyrke. Dagen var fyldt med oplæg, mindre foredrag og performances. Men der var også gruppediskussioner mellem deltagerne ved mødet. Formålet med disse gruppediskussioner var, at Cabi kunne bruge deltagernes input til deres anbefalinger fremover. Cabi var derfor meget glade for at vi, og andre organisationer, gav vores viden og erfaringer videre. DSRF ser frem til næste møde med Cabi. 

Student Day på Erhvervsakademi Aarhus

Den Sociale Retshjælps Fond deltog i Student Day d. 8/4 på Erhvervsakademi Aarhus. Til denne messe var de multimediedesignere, webudvikler og digital concept udviklere, som endnu ikke havde fået en praktikplads. De havde på denne eftermiddag mulighed for at præsentere dem selv og fortælle, hvad de kunne tilbyde et eventuelt kommende praktiksted. Vi fik nogle ansøgninger og CV’er med hjem efter denne dag – så det var en gavnlig eftermiddag for Den Sociale Retshjælps Fond. 

Sponsorat fra Kontormøbler.dk til vores kontor i København

KontorMøbler.dk har sponsoreret en komplet arbejdsplads, som en start til at få indrettet kontoret i København.

Møblerne er i en flot kombination af hvid og antracitgrå, så det er nemt at kombinerer dem med flere møbler senere i samme stil.
De består af et moderne hvidt Hæve sænke bordreoler og skabe til opbevaring, samt en god ergonomisk kontorstol. Se billeder af den lækre arbejdsstation på vores Facebookside.

Karrieredag på Erhvervsakademi Midt-Vest

Tirsdag d. 2. april deltog vi i karrieredagen på Erhvervsakademi Midt-Vest. Her deltog en masse finansøkonomer, som var på jagt efter praktikplads. Vi talte her med en god håndfuld studerende, som fandt arbejdet hos Den Sociale Retshjælps Fond yderst spændende.  Vi håber interessen munder ud i, at vi modtager nogle relevante ansøgninger indenfor den kommende tid. 

Arbejdsgruppemøde angående tilfredshedsundersøgelse for borgere i Center for Myndighed i Århus

I løbet i af marts og april måned, har vores direktør og stifter, Sandy, og William fra innovation, i anledning af Sandys rolle i Udsatterådet, deltaget i arbejdsgruppen for udarbejdelsen af tilfredshedsundersøgelsen for borgere tilknyttet Center for Myndighed i Århus. Sandys rolle i arbejdsgruppen har været at afdække tilgængeligheden for målgruppen af undersøgelsen og dermed sikre, at undersøgelsen henvender sig til målgruppen på den rigtige måde, sådan at deres oplevelser faktisk også kan tages til efterretning. 

Marts

Nye samarbejder for Rådgivningsteamet

I marts måned har vi været ude at lave nye samarbejdsaftaler for Rådgivningsteamet, vores opsøgende gældsrådgivningsteam. De nye steder vi fremover kommer til at besøge er Nordbyen, et forsorgshjem der er tilknyttet Center for Myndighed, og Reden Aarhus, som et er værested for udsatte kvinder. Vi ser frem til et godt og givende samarbejde med begge steder, og vi håber, at kunne hjælpe en masse borgere, og give dem håb for en bedre og mere overskuelig økonomisk fremtid.

Potentielt samarbejde med advokatfirmaet GE

Lederen for vores juridiske rådgivning Theodor og vores praktikant Andreas var den 28. marts til møde med advokatfirmaet GE med henblik på et muligt samarbejde omkring deres kontor i Bazar Vest. Forhåbningen er, at Den Sociale Retshjælp kan tilbyde rådgivning i bazaren i GE’s lokaler, da vi vurderer, at der er et omfattende behov i netop dette område. De næste uger vil vi arbejde videre med dette projekt, og forhåbentligt snart kan offentliggøre konkrete rammer for samarbejdet.

Company Day på Erhvervsakademi Aarhus

Onsdag d. 27. marts deltog vi fra Den Sociale Retshjælps Fond på Company Day, som var en mini-karrieredag for multimediedesigner, web-udvikler og Digital Konceptudviklere. Her kunne de studerende shoppe rundt på messen og tale med de forskellige virksomheder og disses arbejdsopgaver. Vi fik en lille håndfuld CV’er med hjem, så vi er spændte på, om efterårssemestrets multimedie-designer er i denne bunke. 

Samtalespecialist på besøg

Onsdag d. 27. marts havde vores kontor i København besøg af Annett Bengtsson, der er specialist i samtale og samtalemetoder. Hun gav vores medarbejdere en masse gode værktøjer, som de kan bruge i mødet med vores klienter – bl.a. hvordan de kan skabe den nødvendige tillid sådan, at klienterne tør at åbne op for vores managere, som derfor kan give klienterne den helt rigtige hjælp i gode og trygge rammer.

Bestyrelsesmøde i ECDN

Fra fredag d. 22. til lørdag d. 23. var vores direktør, Sandy, i sin funktion som præsident for ECDN (European Consumer Debt Network) til bestyrelsesmøde i ECDN. Mødet fandt sted i Rotterdam og bestyrelsen diskuterede bl.a. organisationens fremtidige strategier og fokusområder. Derudover kom NGO’en Finance Watch forbi for at sætte ECDN’s arbejde i perspektiv.

Karrieredag på Erhvervsakademi Dania Silkeborg

Torsdag d. 21. marts deltog vi hos Den Sociale Retshjælps Fond i karrieredagen på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg. Her blev afholdt karrieredag for de finansøkonomer, som leder efter praktikplads til efteråret 2019 samt foråret 2020. Vi fik talt med en masse af de studerende og fik nogle CV’er med hjem, så vi håber at se nogle af disse personer hos Den Sociale Retshjælps Fond til efteråret eller foråret. 

Inspirationsmøde om socialt frikort

Onsdag d. 13. marts var Lasse og Sebastian fra innovation til inspirationsmøde om det sociale frikort hos Aarhus Kommune i Værksmestergade. Det var Socialstyrelsen, der stod for arrangementet, hvor de bl.a. fortalte at frikortet giver de socialt udsatte mulighed for at tjene 20.000 kr. skattefrit hvert år uden at blive trukket i deres sociale ydelser. Det sociale frikort er ment som en måde, hvorpå man kan hjælpe socialt udsatte med et perifert forhold til arbejdsmarkedet og give dem en følelse af at blive værdsat på arbejdsmarkedet, hvorved man forsøger på at gøre det perifere forhold mere nært – og på at give de socialt udsatte flere penge mellem hænderne, uden at disse behøver at komme fra staten.

Karrieredagene AU

Onsdag d. 6. marts var en travl dag for Sekretariatet. Her deltog vi nemlig også i karrieredagene på AU i et forsøg på at kapre frivillige og praktikanter til vores organisation. Vi kom hjem med et hav af e-mailadresser på interesserede studerende og håber meget på, at det hele ender ud med, at de starter her hos os.

Oplæg på DANIA Silkeborg

Onsdag d. 6 marts var Sekretariatet traditionen tro på tur til Dania Silkeborg, hvor vi fik lov til at holde et oplæg om Den Sociale Retshjælps Fond og de tilbud vi har til de studerende ift. at komme i praktik eller blive frivillig hos os. Som sædvanlig oplevede vi stor interesse og kom hjem med en masse flotte CVer. 

Grobowski Reklamebureau

Den 1. marts var stifter og direktør for DSRF, Sandy Madar, Sekretariatsansvarlig Camilla Johansen samt Andreas og Sebastian fra Innovationsafdelingen til møde hos Grobowski Reklamebureau for at høre om vores muligheder for at skabe en kampagne, som direktør Sandy Madar vil kunne tage med ud og vise til erhvervslivet, for at fremhæve vigtigheden af det arbejde, der bliver udført hos os i DSRF og vores kolleger i de andre retshjælpe og gældsrådgivningsorganisationer.

Februar

Fængselsrejseholdets indsats

Innovationsafdelingens Lasse har i løbet af denne uge og sidste uge (uge 8 & 9), i samarbejde med gældsafdelingen i København været i gang med at udvikle fængselsrejseholdets målgruppe og arbejde bl.a. ved at kontakte fængslerne og institutionerne med henblik på at indhente nye samarbejdsaftaler, der sætter rammerne for vores fremtidige samarbejde.

Arbejde med Vidensfunktionen

Lederen for gældsafdelingen i København, Thomas, har i løbet af februar arbejdet sammen med en række andre organisationer, herunder bl.a. Deloitte, om oprettelsen af Vidensfunktionen. Vidensfunktionen skal være med til at skabe nogle dokumentationsværktøjer, der skal skabe mere viden og gennemsigtighed for gåldsrådgivningen i Danmark. Projektet er støttet af puljemidler fra Socialstyrelsen.

Oplæg om Streetmanager og mentor projekt

Den 28. februar var stifter og direktør for DSRF, Sandy, sammen med formanden for Streetmanagerforeningen, Seth, i København for at holde oplæg om vores mentorprojekt.

Netværksbesøg ved MABS og FLAC i Irland

Fra den 26. til den 27. februar er stifter og direktør for DSRF Sandy Madar i Irland. Hun vil løbende henover de to dage mødes med MABS og FLAC, som er organisationer, der ligesom DSRF tilbyder henholdsvis gælds- og juridisk rådgivning. Formålet vil være sparring og vidensdeling med vores irske kolleger og lære, hvordan de udfører deres arbejde sammenlignet med os.

Digitalisering via ledelsen

Den 21. februar deltog Sekretariatsansvalig Camilla Johansen i et gå-hjem-møde på Ervervsakademi Aarhus. Her blev hun klogere på, hvordan digitalisering ikke kun handler om IT, men også om ledelse og virksomhedens strategi – og herved hvordan man igennem digitalisering løfter arbejdsopgaver smartere og skaber bedre arbejdsglæde.

Oplæg for de nye medarbejdere i Psykiatriens Hus

Mandag d. 18/2 var Sekretariatsansvarlig Camilla Johansen forbi Marselisborgcenteret, hvor de nye medarbejdere i Psykiatriens Hus havde introduktionsdag. Her fortale Camilla om Den Sociale Retshjælps Fond og de ydelser, som DSRF kan tilbyde. Med denne viden i baggrunden kan medarbejderen være med til at sikre, at de borgere de møder på deres vej også får taget hånd om deres økonomiske og juridiske problemer.

Netværk for frivilligorganisationer i Marokko

Den 8.-15. februar var direktør Sandy Madar i Tanger, Marokko, for at sætte et nyt projekt igang. Projektet hedder Community for Volunteers and Associations, og skal i første omgang fungere som et netværk for frivilligorganisationer i Tanger. Sidenhen skal det ombære hele Marokko og i sidste ende, skal projektet fungere som et stort internationalt netværk. 

I løbet af sit besøg har Sandy holdt møder med relevante lokale aktører, blandt andet organisationen Darna, som skal være tovholder for projektet i Tanger. Derudover har Sandy også holdt møder med politiet, turistchefen og præsidenten for hotellerne i Tanger, for at lave en plan for sikkerheden for frivillige turister i byen.

Vi glæder os til at være med til at skabe et stærkt internationalt samarbejde for frivilligforeninger.

Januar

Streetmanageroplæg

Den 27. og 28. februar var direktør Sandy Madar på besøg hos Aalborghus Gymnasium sammen med et par af vores Streetmanagere for at fortælle mere om Streetmanagernes og Fængselsrejseholdets arbejde. Det var andet år i træk, at vi deltog i klassernes tværfaglige undervisningsforløb, og vi er meget glade for, at de finders vores arbejde så relevant, at de inviterede os tilbage, så et nyt hold af studerende også kunne få viden herom. Vi håber at Aalborghus igen næste år.

Gældsrådgivning i Rumænien

Den 6.-9. januar var direktør Sandy Madar igen i Rumænien. Denne gang var det for diskutere, hvordan man kan oprette en gældsrådgivning i landet. I mødet deltog Vicedekanen for den juridiske afdeling på  Babeș-Bolyai Universitetet i byen Cluj.  Mødet var meget produktivt, og vi glæder os til at fortsætte arbejdet.

Gældsrådgivningsprojekt i Rumænien

Fra den 6.-9. Januar var stifter og direktør for DSRF, Sandy, i Rumænien for at mødes med associate professor og vice-dekan Rodica og juristen Sorin, for at arbejde med opstarten af en først lokal men på sigt national gældsrådgivning i Rumænien.