Den Sociale Retshjælps Fond i medierne 2017


December


Hus Forbi 29. december

Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, udtaler sig om de projekter, hun personligt ærgrer sig over ryger ud af satspuljen ved årsskiftet, heriblandt Den Sociale Retshjælps Fonds Fængselsrejsehold.


November


Jv.dk/JydskeVestkysten 29. november

Niclas Bolther Andersen, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om en sag, hvor en borger er blevet nedsat i kontanthjælp, da hun fik tildelt et legat. Det er hans vurdering at tildelingen af legatet økonomisk set er illusorisk.


Fyens Stiftstidende 29. november

Niclas Bolther Andersen, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om en sag, hvor en borger er blevet nedsat i kontanthjælp, da hun fik tildelt et legat. Det er hans vurdering at tildelingen af legatet økonomisk set er illusorisk.


Serviceforbundet.dk 22. november

Den Sociale Retshjælps Fond sætter sammen med 58 andre fagforbund og interesseorganisationer fokus på førtidspensions- og fleksjobreformen med et krav om at ændre lovgivningen. Alt for mange syge, nedslidte og handicappede borgere kommer i klemme med de nuværende regler - det skal vi have ændret.


Politiken 3. november

Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond udtaler sig om Justitsministeriets forslag om at forbyde banden Loyal To Familia ved lov.


Politiken 2. november

Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond udtaler sig om Justitsministeriets forslag om at forbyde banden Loyal To Familia ved lov.


Politiken 2. november

Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond udtaler sig om Justitsministeriets forslag om at forbyde banden Loyal To Familia ved lov.


Hus Forbi 1. november

På baggrund af et forslag fra Den Sociale Retshjælps Fond foreslår ormanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, at der bør afsættes et fast, årligt beløb på finansloven til gældsrådgivning, så udsatte borgere med uoverkommelig gæld kan få gratis og uvildig hjælp. Den Sociale Retshjælps Fond foreslår desuden, at der vedtages et sæt etiske regler og indføres en certificeringsordning for gældsrådgivere.


Oktober


fyens.dk/Fyens stiftidende 9. oktober

DSRF udtaler sig om, at det er blevet mere socialt acceptabelt at tale om sin gæld og få hjælp til at komme ud af den. Lene Dall-Hansen, gældsleder hos Den Sociale Retshjælps Fond udtaler, at flere ydermere er blevet bevidste om, at de kan få hjælp andre steder end hos en dyr advokat eller revisor.


September


Jyllandsposten.dk 26. september

Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, kritiserer regeringens taskforce mod bandekriminalitet. Hun mener ikke, at økonomiske sanktioner og en taskforce af socialrådgivere kommer problemerne med bandekriminalitet til livs. I stedet burde man bruge pengene på rådgivning. 


Avisen.dk 12. september

Den Sociale Retshjælps Fond hjælper Licette med at søge om førtidspension efter hun har fået afslag fra kommunen. Juridisk leder hos DSRF, Camilla Gjermandsen Sakstrup beretter om den tendens, hun ser hos kommunerne, hvor borgere bliver sendt i lange ressourceforløb, og at de ikke oplever, at sagsbehandleren hører dem, når de fortæller, at de ikke kan arbejde.


Juli


Avisen.dk 8. juli 

DSRFs juridiske ledere Kristian Aarsøe og Jeanette Gjørret udtaler sig om, hvordan borgere, som har afsluttet deres ressourceforløb og stadigvæk er syge, bliver sat på kontanthjælp - et scenarie, som hos DSRF opleves i stigende omfang. 


Maj


Fagbladet Boligen 4. maj

Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, udtaler sig om stigningen i antallet af borgere, der søger hjælp i sociale sager samt at man vil kunne nå at redde mange borgere, hvis kommunerne og retshjælpen indgik et samarbejde.


Februar


Kriminalforsorgen.dk 23. februar

Jurist Marie-Louise og retshjælpens frivillige besøger Pension Brøndbyhus, hvor de deltager i beboermøde og fællesspisning. Her har pensionens beboere mulighed for at få råd og vejledning om den gæld der venter dem, når de er færdige med at afsone.


Januar


Politiken 29. januar

Juridisk leder Kristian Aarsøe fortæller i artiklen 'Kommuner giver misvisende oplysninger om omstridt ydelse', at Den Sociale Retshjælp i København oplever øget antal sagsbehandlingsfejl når nye regler træder i kraft.


BOLIGEN 26. januar

Den Sociale Retshjælp kritiserer, at SKAT ikke skal lave en vurdering af familiernes rådighedsbeløb når de inddriver gæld.


Politiken 16. januar

Gældsleder Lars og direktør Sandy Madar forklarer hvem der typisk benytter sig af gældsrådgivning hos Den Sociale Retshjælp og hvad gældsrådgivning har af betydning for de personer der er registreret i RKI.


Politiken 16. januar

I forbindelse med at færre borgere står registreret i RKI, udtaler direktør Sandy Madar til Politiken, at det er blevet bedre tider, hvor flere er i arbejde og mange gældssager forældes.


Berlingske 15. januar

Juridisk leder Kristian Aarsøe udtaler til Berlingske at den nuværende retshjælpsordning skal laves helt om, fordi den ikke er særlig nem for almindelige mennesker at forstå. En ny ordning kunne byde på et samarbejde mellem retshjælpskontorer og advokatvagter. Læs også om hvordan Den Sociale Retshjælp har kunne hjælpe Mathias Arvedsen videre i hans sag her.


DR P4 Radioavisen

Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, udtaler sig om, at det vil gå ud over de dårligst stillede, når man hæver strafrenten på offentlig gæld til 8 pct. 


Politiken 2. januar

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil stramme grebet om borgere og virksomheder, der skylder penge til det offentlige. I fremtiden skal alle betale den samme rente på 8 %, uanset hvilken slags gæld de har til det offentlige. Direktør Sandy Madar udtaler i denne forbindelse, at en ensretning af renten vil føre til større gennemsigtighed, men at en høj rentesats blot vil gøre det sværere at komme af med gælden. Sandy Madar udtaler sig i denne forbindelse også til P1 Morgen, TV2 News og nævnes på bl.a. dr.dk, DR NyhederInformation og Berlingske. Juridisk leder Kristian Aarsøe udtaler sig her til TV AVISEN.Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk