Den Sociale Retshjælp anno 2015

I Den Sociale Retshjælps Fond er det med stor glæde, at vi kan byde velkommen til vores nye bestyrelsesformand Jørgen A. Horwitz, der overtager posten efter Niels Due Jensen, som vi samtidig vil sige en stor tak til for sit mangeårige arrangement.

En anden vi også gerne vil byde stort velkommen er vores nye gældsleder i København Torben Dahl, som er uddannet bankrådgiver. Vi glæder os til samarbejdet.

Årets rekrutteringsperioder for nye frivillige Social Managers, Gældsmanagers og Juridiske Managers er forløbet rigtig godt, og vi er glade for at kunne byde velkommen til 57 nye frivillige. Vi glæder os også meget til at byde vores kommende praktikanter velkomne i starten af det nye år.

3 gange i 2015 tilbød vi kurset ”Introduktion til Gældsrådgivning i praksis”. Kurset blev afholdt på Erhvervsakademi Aarhus, og underviser var vores gældsleder Lene. Efter et vellykket kursus i marts, blev kurset afholdt endnu engang i maj.

2015 var også året, hvor vi satte ind og havde dagligt fokus på at sundhedsfremme vores arbejdsplads. Vi deltog derfor i kampagnen ”Vi cykler på arbejde”, og der gik hurtigt sport i at cykle flest kilometer. Vi inviterede samtidigt dagligt til en 15 minutters gåtur, hvor vi fik snakket om løst og fast og fik luftet kroppen, og vendte tilbage til kontoret med fornyet energi.

Vi er i Den Sociale Retshjælps organisation meget opmærksomme på ikke at stagnere, og vi holder derfor af at imødekomme forandringer, som er gode for organisationen og vores medarbejdere. Derfor deltog vores Sekretariatsleder og en HR- og kommunikationspraktikant i et foredrag om, hvordan man bedst bearbejder modstand mod forandringer. Vi deltog også i et morgenmøde hos DJØF der havde fokus på fremtidens ledere og ledelse. Vi fortsætter med at deltage i spændende og lærerige foredrag.

Vi forsøge ri det hele taget at afholde lærerige og spændende personalemøder for vores praktikanter og frivillige, som en del af vores måde at give noget igen, så de får muligheden for at tilegne sig nye kompetence. Ydermere er det oftest også en hjælp til at give vores rådgivere en større indsigt i vores klienters liv, og deraf muligheden for lettere at kunne hjælpe og sætte sig ind i klientens følelser og situation.

Vi har i 2015 bl.a. haft besøg af Lise Linn Larsen fra Anti Stalking Danmark- et foredrag om Stalking og vi har også fået undervisning i konflikthåndtering, SU-regler, PRO Aarhus som gav os et indblik i et liv i prostitution.

Retspolitisk arbejde i 2015

Direktør Sandy Madar og Innovationspraktikant Anders Østergaard deltog i møde med Karin Nødgaard, da DSRF ønsker en ændring i måden, hvorpå Satspuljemidlerne bliver tildelt. Vi ønsker, at der ikke kun skal støttes med nye projekter, men at man i stedet også afsætter et beløb til fortsættelse af projekter, der har vist sin eksistensberettigelse.

Den Sociale Retshjælp Fond og Streetmanagerforeningen udarbejdede en skriftlig politisk henvendelse vedrørende regeringen nye udspil ”En Ungdom Uden Kriminalitet”. Vi er i særdeleshed kritiske over for zoneforbuddene, som vi mener rammer de unge på uhensigtsmæssig vis.

En vigtig begivenhed i 2015 var vores samarbejde omkring ID-tyveri, hvor vi sendte en politisk konsulent på konference i Litauen. Konferencen var en så stor succes, at der blev arrangeret en mini-konference senere på året i København. ID-tyveri viser sig desværre at være et stigende problem, og hvert år bliver ca. 150.00 udsat for ID-tyveri. Vi har selvfølgelig en stor interesse i at blive klogere på problemet, så vi bedst muligt kan rådgive og hjælpe vores klienter, der bliver udsat for denne form for kriminalitet. Vi håber, at der med denne konference er sat tydeligt fokus på problemet, og at der fortsat vil efterforskes og afholdes konferencer omkring emnet.

2015 var også året, hvor vi sendte en henvendelse til Socialordførerne og til Kommunernes Landsforening, hvor vi påpegede vigtigheden af rådgivning- både af juridisk og gældsmæssig karakter, som et led i at kunne forhindre udsættelser. Vores henvendelse kommer på baggrund af den udsendte rapport SFI ”Udsættelse af lejere- udvikling og benchmarking”.

I oktober afholdt vores samarbejdspartner Pro Aarhus et oplæg for vores medarbejdere om deres arbejde med kvinder og mænd, der ønsker at komme ud af prostitution eller forbedre deres tilværelse under prostitution.

Herefter havde vi besøg fra Lejernes LO, der fortalte os om konsekvenserne af den nye lejelov, så vores medarbejdere har de bedste forudsætninger, når klienter henvender sig med lejeretslige problemstillinger.

I 2015 deltog også lederen fra vores juridiske afdeling i et dialogmøde omhandlende retsmægling. Mødet fandt sted ved retten i Aarhus.

DSRF i medierne 2015

Den Sociale Retshjælps Fond har også i 2015 været i medierne mange gange, og her er et udpluk af nogle af de historier, der blev bragt.

Den Sociale Retshjælps Fond er blevet interviewet og citeret i en artikel udkommet i Københavns Universitetsavis den 13. februar 2015, hvilket omhandlede adgangen til gratis retshjælp i København.

Der blev også skrevet en artikel omkring synligheden af vores arbejde. At vi oftest er til for de svageste i samfundet, men en oplysning omkring, at vi også yder rådgivning til den almene borger omkring skilsmisse, samværssager, inkassobreve, spritkørsel og socialt bedrageri.

Den Sociale Retshjælps fængselsrejsehold har fra 2012-2015 haft 2.087 klienter, men er nu truet af lukning, og kæmper for at finde nye midler, der kan redde den populære gældsrådgivning for kriminelle. Der er i den forbindelse skrevet flere artikler, og vi kan fremhæve artiklen med vores formand og iværksætter Sandy Madar helt privat. Grænsen er nået, og vi iværksatte i den forbindelse en crowdfunding kampagne under navnet ”Støt en medborger”. En form for fundraising, hvor vi ved hjælp fra private vil rejse penge til projektet- et rejsehold, der tager ud i fængsler og rådgiver de indsatte.

Vi har hjulpet i fængsler i de sidste 8 år, og det er positivt at regeringen nu vil vær emed til at fjerne de indsattes gæld, men de skyder sig slev i foden, hvis de samtidig vil aflive vores rådgivning. Mange der kommer ud af fængslerne har helt mistet overblikket over deres økonomi, og det er her vi står klar til at yde rådgivning. Desværre står vi nu i den situation, at vi uden penge, må lukke flere og flere projekter. Satspuljemidlerne udløber, og der er intet andet der træder til i stedet, selv om køen af forgældede indsatte presser sig på.


Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk