Den Sociale Retshjælps Fond i medierne 2015

 

November

Politiken d. 03.11.2015 "Joe smides uden varsel ud af sin bolig på grund af 1 år gammel dom"

Politiken bringer en artikel om Integrationsminister Inger Støjberg (V) opfordring til at »håndhæve husordenen« med helt nye metoder over for utryghedsskabende lejere. Dette har medført, at Joe Marek er blev smidt ud af sin bolig. Direktør Sandy Madar har udtalt sig kritisk om denne situation:"

Denne sag kan komme til at danne præcedens. Hvis boligselskaberne kommer igennem med at få denne mand ud, får de det perfekte våben til at frasortere mennesker som andenrangsborgere. Hvis alle, der har hash i deres lejligheder, skulle ud af deres boliger, ville mange blive hjemløse". Artiklen er i den printede udgave af avisen. 

Oktober

Avisen.dk d. 03.10.2015 "Trods fejl og indviklede love: Syge må klare sig selv"

Avisen.dk bringer en artikel om den juridiske problematik, som mange borgere kan stå med hvis de eksempelvis bliver syg. Den Juridiske leder i vores afdeling i København, Marie Louise, udtaler "Reglerne indenfor social- og arbejdsmarkedslovgivningen er nu så komplicerede og antallet af fejl i kommunernes sagsbehandling så højt, at betalt juridisk bistand bør udbredes." udtaler Marie Louise, der følger op med "... lige så snart det handler om socialret, burde man enten have ret til at få sagen vurderet af en retshjælpsorganisation eller f.eks. få et stempel fra kommunen, der giver fri proces".

September

Aarhus Stiftstidende d. 24.09.2015 "Motivet til Karens Picasso"

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann skrev i Aarhus Stiftstidende den 23. september et læserbrev, hvori hun forklarede begrundelsen for at afskaffe fattigdomsgrænsen. Ministeren vil i stedet fokusere på indsatser der virker. Vores innovationsafdeling påpegede derefter i et læserbrev, at Ellemann bør støtte de indsatser der virker, såsom vores Fængselsrejsehold og Det Juridiske Rådgivningsteam, i stedet for at stoppe den økonomiske støtte. Læserbrevet blev derudover bragt i 9 andre aviser, herunder Nordjyske Stiftstidende.  


Aarhus Stiftstidende d. 02.09.2015 "Crowdfunder for fortsat at kunne rådgive i fængsler"

Den Sociale Retshjælp er kommet i klemme i regeringsskiftet og mangler desperat penge til at gennemføre juridisk og gælds-rådgivning i fængsler. I går iværksætte Den Sociale Retshjælp en crowdfunding kampagne under navnet »Støt en medborger«, en form for fundraising, hvor de ved hjælp af private vil rejse penge til projektet -et rejsehold, der tager ud i fængsler og rådgiver indsatte.


Aarhus Onsdag d. 02.09.2015 "Der må ikke være en undskyldning for ikke at komme videre"

Sandy Madar taler med Aarhus Onsdag om hendes opvækst på Nørrebro og hvordan denne motiverer hende til, at hjælpe andre i lignende situationer. ”Jeg har prøvet alt. Været udsat, voldtaget, kæmpet med kontanthjælp... Alt mit arbejde er baseret på mine egne erfaringer eller på dét, jeg har hjulpet andre med.” Udtaler Sandy Madar. 


August  

Avisen.dk d. 20.08.2015 "Det her kan retshjælpen gøre for dig"

Sandy Madar har udtalt sig i en artikel til Ritzau Fokus om, hvad retshjælp er. Retshjælp er ikke kun for de svageste i samfundet – det er for alle. ”Selv om vi typisk hjælper de svageste i samfundet, kan vi alle komme i problemer, hvor vi har brug for mere end bare juridisk hjælp, og her er vi stærke”, siger Sandy W. Madar, leder af Den Sociale Retshjælp.   


DR.dk d. 25.08.2015 "Privatøkonomi og gæld er ikke længere et tabu"

DSRFs gældsleder i Aarhus afdelingen, Lene Dall-Hansen, har udtalt sig til DR Østjylland omkring gældsrådgivning og det faktum at gæld ikke længere er et tabu. Hun begrunder det med "... at det først og fremmest hænger sammen med, at der er kommet meget mere fokus på det her med gæld og gældsrådgivning. Gæld og økonomi har i lang tid været noget meget personligt – også fra politisk hold". Derudover påpeger hun at DSRF i August havde venteliste til gældsrådgivning.   

Juni

Information d. 11.06.2015 "Regeringen vil fjerne indsattes gæld"

I forlængelse af tryghedsudspillet fra regeringen peger direktør Sandy Madar på, at "Det er prisværdigt, at regeringen går ud og siger, at gældssanering er vigtigt. Men før den gældssanering, som regeringen taler om, skal vedkommende have ryddet op i sin økonomi og have skabt et overblik. Og det er den mulighed, man er ved at fjerne". Den Sociale Retshjælp har i otte rejst rundt til landets fængsler og pensioner for at yde rådgivning til de indsatte, men den 30/6 udløber satspuljemidlerne til Fængselsrejseholdet, hvilket får konsekvenser for rådgivningen fremadrettet.


DenOffentlige.dk d. 11.06.2015 "Thorning og Løkke konkurrerer om tryghed"

I udspillet "Mere tryghed i Danmark" fra Socialdemokraterne og De Radikale foreslås det, at dømte skal kunne slippe lettere ud af deres gæld til det offentlige, så de kan bryde ud af deres kriminelle løbebane efter endt afsoning. Den Sociale Retshjælp har længe haft dette som mærkesag, men direktør Sandy Madar udtrykker stadig en vis utilfredshed med tiltaget. Dette skyldes, at regeringen ikke samtid afsætter midler til gældsrådgivning til indsatte, hvilket har store konsekvenser for vores Fængselsrejsehold, der lukker per 30/6 2015.

Maj

Politiken d. 20.05.2015 "Rådgivning er truet af lukning, selv om forgældede indsatte står i kø"

Den Sociale Retshjælps Fond kæmper for at finde nye midler, der kan sikre fortsættelsen af vores Fængselsrejsehold. Satspuljemidlerne til projektet udløber nemlig den 30. juni 2015. Behovet for rådgivning til tidligere og nuværende indsatte er ikke blevet mindre med årene. De kæmper særligt med gældsproblematikker, som kan sætte en stopper for en god resocialisering. Det er vigtigt, at vi kommer ind og hjælper dem med alle deres problematikker – også efter endt afsoning.

Vi krydser fingrer og håber til det sidste, at vi kan finde nye midler, så vores rådgivningstilbud kan fortsætte.


Ekstrabladet d. 13.5.2015 "Girokort til løsladt: Du skylder 893.000 i sagsomkostninger" 

Den Sociale Retshjælps Fond optræder i endnu en artikel om sagsomkostninger. Sandy Madar citeres for samme udtalelse, som blev bragt i Politiken d. 12.5.2015. 


Politiken d. 12.5.2015 "Løsladte er fanget i håbløs gæld."

Gældsrådgivninger landet over, herunder også DSRF, løbes over ende af nuværende og tidligere kriminelle. De løslades ofte til en gæld på flere hundrede tusind kroner, fordi de skal betale alle de offentlige sagsomkostninger efter afsoning. Direktør Sandy Madar udtalte sig i denne forbindelse til Politiken:

»Vi hjælper et sted mellem 1.500 og 2.000 kriminelle hvert år, men selv om vi valgte at målrette hele vores gældsrådgivning til denne gruppe, ville vi stadig være håbløst bagud, for behovet er enormt«, siger Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, der i årevis har forsøgt at få politikerne til at ændre reglerne for dømtes betaling af sagsomkostninger.


Århus Stiftstidende d. 7.5.2015

Som en del af en stor renovering af Langkærparken åbner Tilst fredag d. 8. maj et nyt bydelshus. Bydelshuset er åbent for alle bydelens borgere og har med sine 500 kvadratmeter plads til diverse aktiviteter. Den Sociale Retshjælps Fond er en af de organisationer, som vil lægge aktiviteter i huset.  

Marts

Weekendavisen, d. 20.3.2015

Ifølge en rapport fra Justitsministeriet er det et stigende problem, at kriminelle ikke kan komme på fode igen efter endt straf på grund af høje sagsomkostninger, som de skal tilbagebetale. Direktøren for Den Sociale Retshjælps Fond, Sandy Madar udtaler i den forbindelse at ”[…] så er det desværre nærliggende [for ham] at falde tilbage i kriminaliteten. Gælden fra sagsomkostningerne er en mavepuster, som står i vejen for at folk kan starte på en frisk og komme ud af kriminaliteten”. 


Ugebrevet A4, d. 20.3.2015

Gældsleder Lene Dall Hansen udtaler sig til ugebrevet A4 om kommunernes brug af økonomisk administration. Flere kommuner vælger i dag at sætte borgere i kommunen under økonomisk administration, men ifølge undersøgelser er det stadigt langt fra størstedelen af kommunerne som ønsker at anvende dette tiltag. Lene Dall Hansen siger i den forbindelse, at mange borgere ønsker at blive sat under økonomisk administration: ”Når kommunerne ikke også vil tage ansvaret for, at borgeren for afdraget, kan det betyde, at økonomien stadigvæk sejler. Folk skal møde i fogedretten. Der er stadig rudekuverter, så det fylder usandsynligt meget hos dem”.


Ræson, d. 16.03.2015

Den Sociale Retshjælps Fonds direktør Sandy Madar har i Ræson udtalt sig om sagsomkostninger og deres betydning for kriminelle gengangere - recidivister. En afskaffelse af sagsomkostninger vil reducere antallet af recidivister med ca. 10 %, lyder vurderingen i en betænkning fra efteråret 2014. Sandy Madar udtaler i den forbindelse, at de 10 % kunne blive til flere, hvis man tager højde for de mange juridiske- og gældsproblematikker, som recidivisterne også slås med.


HK Kommunal, d. 09.03.2015

I forbindelse med at en række økonomiske rådgivere har haft foretræde for beskæftigelsesudvalget er det blevet fastlagt, at der ikke kommer yderligere krav eller lovgivning til kommuner om, at de skal tilbyde egentlig økonomisk rådgivning til f.eks. gældsplagede borgere. Beskæftigelsesministeren Henrik Dam Kristensen (S) synes det er fint, at kommunerne samarbejder og henviser til frivillige organisationer, som Den Sociale Retshjælps Fond, der tilbyder gratis gældsrådgivning. 


Februar

Ekstra Bladet, d. 27.2.2015

Direktøren for Den Sociale Retshjælps Fond, Sandy Madar, udtaler sig i forbindelse med Ekstra Bladets afsløring af, at Simon Kollerup (S) igennem mindst et år har modtaget uberettiget økonomisk støtte til dobbelt husførelse. Som reaktion på afsløringen har Simon Kollerup besluttet sig for at betale 30.000 kroner retur til Folketinget, men Sandy Madar påpeger, at almindelige danskere formenligt var blevet straffet hårdere, såfremt de var blevet afsløret i lemfældig omgang med offentlige penge.


New York Times d. 19.02.2015

Sandy Madar, direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, har udtalt sig til New York Times i forbindelse med det formodede terrorangreb i København den 14. Februar. Artiklen diskuterer, hvorvidt islam er grunden til den voldelige handling, eller om der i virkeligheden lå en anden motivation bag angrebet.


DR1 - Bag Borgen d. 05.02.2015

Den Sociale Retshjælps Fond udtalte sig i Tv-programmet "Bag Borgen" i forbindelse med Liberal Alliances socialpolitik - løsning eller luftkastel?


Januar

Tv2 Østjylland, d. 27.01.2015

Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus har søgt økonomisk støtte hos Offerfonden for at hjælpe stalkingofre. Her blev tildelt 420.000 kroner, der skal fordeles over tre år. Den Sociale Retshjælps Fond havde oprindeligt søgt 4,1 millioner kroner over tre år. Det skulle have givet ofrene direkte juridisk hjælp.  


Socialrådgiveren, d. 15.01.2015 

”Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus har sammen med en række fagpersoner -blandt andre advokater og dommere -og Erhvervsakademi Aarhus udviklet og udarbejdet undervisningsmateriale til kurset " Introduktion til gældsrådgivning i praksis". Det er et forløb tiltænkt faggrupper som socialrådgivere, kontaktpersoner, bostøtter og lignende, som en mulighed for efteruddannelse.”

(Se side 21) 
Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk