Den Sociale Retshjælp anno 2011


Kontoret på Bornholm åbnes for gældsrådgivning. Dette sker i samarbejde med Tryg Fonden, Bornholms Regionskommune og er en del af projekt Tryg Ø. På Bornholm er alle tilknyttede frivillige fagfolk.

 

Det Juridiske Rådgivningsteam oprettes efter at Den Sociale Retshjælp modtager offentlige midler fra Socialministeriet. 4,75 millioner kroner frem til 2015 er med til at sikre, at Det Juridiske Rådgivningsteam sammen med Myndighedsafdelingen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus Kommune kan støtte og rådgive en målgruppe af mennesker, som er meget udsatte. Dette betyder til vores store glæde, at vi igen kan åbne op for rådgivning af hjemløse mennesker.

 

Fængselsrejseholdet oprettes efter modtagelse af 4,734 millioner kroner fra Socialministeriet. Fængselsrejseholdet varetager helhedsorienteret juridisk og social rådgivning til nuværende og tidligere indsatte i de danske fængsler. Det betyder, at Fængselsrejseholdet har ambitioner om at være en gennemgående instans og støtte for indsatte, både under afsoningsperioden og bagefter, hvor vi rådgiver og støtter i forhold til bl.a. boligproblematikker og meget andet. Midlerne fra Socialministeriet er delt ud over de næste fire år, og projektet løber dermed minimum indtil 2015.

 

2011 er også året, hvor Den Sociale Retshjælp virkelig slår sit navn fast på den retspolitiske scene. Vi bliver oftere og oftere kontaktet af forskellige medier, som ønsker vores syn på en ofte politisk sag, og vi bliver til stadighed tydeligere i, hvordan vi øger det politiske fokus på vores målgrupper. Ligeledes har vi stadig mere kontakt med politikerne i Folketinget. Vi kommenterer forslag og har ofte korrespondance med flere forskellige politikere, både på den ene og den anden side af midten.

 

Den Sociale Retshjælps eksterne nyhedsbrev bliver til i starten af 2011. Hvert nummer har et tema, som naturligvis har relevans for vores arbejde, og dermed både vores samarbejdspartnere og vores klienter.  

 

DSR i medierne 2011

I 2011 optrådte Den Sociale Retshjælp 61 gange i medierne af hvad vi har kunnet finde frem til. Det første store tema i 2011 for Den Sociale Resthjælps i medierne var udsættelsesproblematikken. Den Sociale Retshjælp opfordrer kommuner, boligselskaber og fagfolk til i højere grad at samarbejde for at nedbringe antallet af lejere, der sættes ud af deres bolig, fordi huslejen ikke er betalt. Vi udtale os om, hvilke konsekvenser det har for borgeren, at blives sat på gaden og vi kritiserer nogle kommuner for ikke at yde den rette hjælp.

 

Derudover var der i 2011 fokus på Den Sociale Retshjælps udvidelse – vi åbnede en afdeling i Bragesgade samt hjalp med at starte en frivillig rådgivning på Bornholm. Ydermere udtalte vi os om vores erfaring med kommunernes ulovlige metoder til at indsamle beviser mod borgeren i sociale sager, som vi kritiserer. Den Sociale Retshjælp udtalte sig også om, hvilke forhindringer en plettet straffeattest har for unge jobsøgende, den kritisable tendens bankerne havde til at nægte at oprette konti til socialt udsatte samt at det skulle være muligt at lade sig registrere frivilligt i RKI. Du kan læse mere om Den Sociale Retshjælp i medierne her.  

 

Retspolitisk arbejde 2011

Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde bestod i 2011 i mange politiske henvendelser samt medie udtalelser. Den Sociale Retshjælp udtalte sig, på baggrund af mange borgerhenvendelser, blandt andet om udsættelser, kommunernes brug af ulovlige indsamlede beviser på socialt bedrageri samt overgældssætning.

 

Herudover sendte vi spørgsmål til retsudvalget vedrørende bankernes modregning, henvendte os til socialministeriet omkring overførsel af huslejebetalinger, foreslog ændringer af kriterierne for hvornår man er enlig forsøger, foreslog skatteministeriet at SKAT følger inddrivelsesbekendtgørelsen, når der modregner i borgernes børnepenge, foreslog justitsministeriet, at det skal være muligt at registrere sig frivilligt i RKI samt rettede henvendelse til partiernes skatteordførere og skatteministeren for at få ændret lovgivningen vedrørende inddrivelse af offentlig gæld.

 

Derudover foreslog Den Sociale Retshjælp et samarbejde med Pensionen Skejby og KRIM's Retshjælp, for at alle indsatte kunne sikres retten til at få en folkeregisteradresse, mens de afsoner. Endeligt kommenterede vi lovforslag om forenkling af bødesagsprocessen, om muligheden for eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager samt Retsplejerådets ordning for offentlig retshjælp. Du kan læse mere om Den Sociale Retshjælps mærkesager her.  

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk