Den Sociale Retshjælp anno 2009


Antallet af borgere, som søger gratis rådgivning og sagsbehandling, er stadigt stigende og grundet den verdensomspændende finansielle krise, rammes endnu flere borgere af gældsspiralen. Gæld som privat problem eller samfundsproblem diskuteres ofte i medierne og politikerne afsætter 16 mio. kroner til gældspuljemidler. Af de omtalte 16 mio. kroner bevilliges Den Sociale Retshjælp 3 mio. kr., fordelt på de kommende fire år.

 

Bevillingen finder sted i april 2009 og lægger et øget pres på Den Sociale Retshjælps gældsrådgivningstilbud, da vi blandt fondsmodtagerne er de eneste, der allerede har et fuldt udviklet koncept med vejledninger og arbejdsprocedurer for gældsrådgivningen.

 

Mange gældsramte har hørt om uddelingen af midlerne og det vælter ind med henvendelser, da disse mennesker finder ud af, at vi er de eneste af modtagerne, der her og nu kan yde dem gældsrådgivning. Det er meget svært at følge med, da størstedelen af vores medarbejdere alene arbejder mellem 4 og 8 timer om ugen og vi løber så stærkt, som vi overhovedet kan. Vi forsøger at hjælpe alle på bedste vis, men den øgede eksponering er uafværgeligt med til fjerne noget af fokus fra vores kernemålgruppe.

 

Samtidig er det en spændende tid, da vi med bevillingen for alvor føler, at vi har slået vores eksistensberettigelse fast og at vi nu kan hjælpe en stor gruppe mennesker. Internt er det dog også en tid med opbrud, da en del af nøglemedarbejderne bliver færdiguddannet i sommeren 2009 og derfor ikke længere har mulighed for at arbejde fast i retshjælpen, hvilket nødvendiggør et mindre generationsskifte. Heldigvis består medarbejderstaben af en god solid gruppe og skiftet er derfor forløbet godt og har bragt endnu en portion ny energi til retshjælpen.

 

Status på 2009 er derfor samlet set, at vores arbejdsgange for alvor viser deres værd og at vi hjælper flere mennesker, end vi havde forestillet os, vi kunne så kort tid efter vores opstart. Dette er utroligt tilfredsstillende og lærerigt. Samtidig arbejder vi på at kunne hjælpe vores kernemålgruppe endnu bedre og vi ønsker i høj grad at kunne flytte vores fulde fokus tilbage til disse mennesker. Det er dog svært at sige nej til at hjælpe folk, alene fordi de ikke tilhører vores målgruppe og derfor forsøger vi at sætte os på begge stole, indtil de øvrige frivillige gældsrådgivningstilbud er på benene.

 

I forbindelse med gældspuljebevillingen og det stærkt stigende antal af klienthenvendelser samt ønske om samarbejder fra flere offentlige myndigheder og andre organisationer opgraderes udvalgte kandidatstuderende til ledere af de respektive afdelinger. Afdelingslederne aflønnes som delvist frivillige, hvorfor det frivillige aspekt i arbejdet således fortsat værdsættes højt, alt imens foreningen får mulighed for at udvikle nøglemedarbejdere, der arbejder mellem 12-20 timer ugentligt for Den Sociale Retshjælp. 

 

Den Sociale Retshjælp i medierne

I 2009 havde Den Sociale Retshjælp fundet rodfæste og var i medierne 64 gange af hvad vi har kunnet finde frem til. Det helt store tema for Den Sociale Retshjælps optræden i medierne i 2009 var den negative økonomiske spiral mange danskere endte i under finanskrisen. Lånefesten stoppede og tusindvis af almindelige danskere druknede i gæld og fik derfor brug for gældsrådgivning hos Den Sociale Retshjælp. Den Sociale Retshjælp, som ellers kun var til for de udsatte borgere tog konsekvensen af de mange henvendelser fra ressourcestærke danskere og åbnede en gældsrådgivning, der var for alle. Derudover satte avisartiklerne fokus på Den Sociale Retshjælps eksistens og der blev henvist til os, som et sted, hvor man kan få gratis gældsrådgivning, hvis man står med sådan et behov. Til sidst var der fokus på at Den Sociale Retshjælps gældsrådgivning fik økonomisk støtte af Indenrigs- og Socialministeriet. Du kan læse mere om Den Sociale Retshjælp i medierne her.  

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk