2007

Den Sociale Retshjælp modtager midler fra ”Shoppit” til at starte op i Aarhus
Den Sociale Retshjælp modtog i 2007 midler fra ”Shoppit”, der gav os mulighed for at starte et retshjælpstilbud op i Aarhus. Vi er utrolig taknemmelige for midlerne, der har givet os muligheden for at hjælpe borgere i Aarhus og omegn med at løse alsidige juridiske problemstillinger. Dette åbnede ligeledes muligheden for, at alvor at komme i gang med arbejdet.

Den Sociale Retshjælp åbner dørene for første gang den 1. maj 2007
Den Sociale Retshjælp kunne endelige, efter tre måneders forberedelser, åbne dørene for gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning i Værkmestergade med de første 8 frivillige, hvor vi havde fået stillet vores første kontorpladser til rådighed.

Rekruttering af de første frivillige Juridiske Managere
Den Sociale Retshjælp rekrutterede sine første frivillige Juridiske Managere via Aarhus Universitet. De første samtaler blev afholdt i august og september 2007, og i første omgang blev der ansat 12 frivillige. I oktober kom der yderligere 9 frivillige til, og vi måtte derfor finde nye, egnede lokaler.

Medarbejderudvikling
I oktober var vi oppe på at være i alt 35 frivillige, herunder både jurastuderende og færdiguddannede jurister/advokater samt to gældsrådgivere, der alle bidrager til arbejdet med at hjælpe vores klienter.

Den Sociale Retshjælp flytter ind i Frederiksgade
Den Sociale Retshjælp flyttede ind i sine nye lokaler i Frederiksgade, der fremover skulle være basen for vores rådgivningsarbejde. Vi glædede os meget til at sætte vores præg på lokalerne og til forhåbentlig at se mange klienter og samarbejdspartnere på stedet.

Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med Fogedretten i Aarhus
Den Sociale Retshjælps Gældsafdeling indgik et formaliseret samarbejde med Fogedretten i Aarhus om screeninger for fogedretsmøder i forhold til vores klienter, for derved at kunne tilbyde en helhedsorienteret rådgivning.

Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med politiets bødekontor i Aarhus
Den Sociale Retshjælps Gældsafdeling indgik et formaliseret samarbejde med politiets bødekontor i Aarhus for at lette sagsbehandlingen i forbindelse med bødevedtagelser.

Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med SKAT

Den Sociale Retshjælps Gældsafdeling indgik et formaliseret samarbejde med SKAT om screeninger for vores klienters gæld til SKAT, for derved at kunne tilbyde en helhedsorienteret rådgivning.

Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med Experian RKI
Den Sociale Retshjælps Gældsafdeling indgik et formaliseret samarbejde med Experian RKI om screeninger for kreditorkrav på vegne af vores klienter, for derved at kunne tilbyde en helhedsorienteret rådgivning.

Den Sociale Retshjælp går fra at være en lokal til en national retshjælp
Den Sociale Retshjælp overgik til en national retshjælp i den forstand, at vi ikke længere have noget krav om personligt fremmøde og derfor hjælper klienter fra hele landet. Dette kan lade sig gøre, fordi vi ud over personlig rådgivning også tilbyder rådgivning over telefon og mail. På denne måde har vi mulighed for at hjælpe endnu flere klienter, hvilket glæder os meget.