Det er en god ide at have et testamente, da det kan sikre dig og din familie. Der findes i Danmark 3 typer af testamenter. Notartestamente, vidnetestamente og nødtestamente. Forskellen på dem ligger i, hvordan de er oprettet. Fælles er, at testamentet definerer hvordan der skal disponeres over ejendele, som den afdøde efterlader sig. Har du sprøgsmål til testamentets indhold, udformning af det eller betydningen af testamentet, håber vi at du finder svaret her. Det skal understreges, at det følgende alene er vejledende, idet der kan være momenter i den konkrete situation, der betyder, at udgangspunktet kan fraviges.